Реферати українською » Информатика, программирование » Методика роботи з модулем "Реалізація і склад" програмного забезпечення "ПАРУС"


Реферат Методика роботи з модулем "Реалізація і склад" програмного забезпечення "ПАРУС"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ їм. І.І.МЕЧНИКОВА

Кафедра фізики твердого тіла, і твердотільної електроніки

Відділення менеджменту

Методика роботи з модулем «Реалізація і склад» програмного забезпечення «>ПАРУС»

Курсова робота

студентки 4 курсу

фізичного факультету

>ХайновскойЕкатериниГригорьевни

Науковий керівник:

ДоцентМаслеева Наталіє Володимирівно

ОДЕСА - 2003


Зміст.

Запровадження

1. Загальні характеристики програмного забезпечення по автоматизації й управління підприємством провідних корпорацій України

1.1. Корпоративна інформаційна система коштує SAP AG

1.2. Систему керування ресурсами підприємства OracleApplications

1.3. Систему керування бізнесом і фінансамиScala 5

1.4. Комплексна систему управління діяльністю підприємства «ГАЛАКТИКА»

1.5 Система комплексної автоматизації управління «>ПАРУС»

2. Можливості комплексної системи автоматизації підприємств малого середнього бізнесу «>ПАРУС – Підприємство 7.20»

3. Методика роботи з модулем «Реалізація і Склад» програмного забезпечення «>ПАРУС – Підприємство 7.20»

Висновки

Література


Запровадження

сучасним підприємствам, і фірмам доводиться займатися дослідженням ринку, прогнозуванням продажів, між рекламою й просуванням товарів хороших і багатьма іншими питаннями. Аби вирішити всіх таких завдань необхідна обробка величезної кількості інформації з допомогою як простих, і складних спеціальних методів розрахунку. Виконати це вручну, і до того ж час якісно не й неможливо. Тому необхідно можливість користуватися відповідними комп'ютерні програми, які у велику кількість пропонуються над ринком.

Метою згаданої роботи є підставою ознайомлення з програмними продуктами з управління та автоматизації підприємством, і освоєння методики роботи з обраної програмою. Досягнення поставленої мети аналізувалися можливості програмного забезпечення корпораційR/3, «Галактика», «>ПАРУС», їх модульність, сумісність друг з одним і з тими програмами «>Office».,изучалась необхідна матеріальна база так. Досліджувалися області застосування програмного забезпечення провідних комп'ютерних корпорацій, розглядався перелікпредприятий-пользователей.

З поданих над ринком України програм задля її подальшого освоєння вибрали програмне забезпечення корпорації «>ПАРУС» та її програма «>ПАРУС – Підприємство 7.20». Ця програма варта малих та середніх підприємств, але, можливо використана і великому підприємстві.

>Изучена робота модуля «>Парус-Реализация іСлад», створена методика роботи з цим модулем і показано, як він можна застосувати для аналізу товароруху на справжньому підприємстві.      


1. Загальні характеристики програмного забезпечення по автоматизації й управління підприємством провідних корпорацій України

 

У середовищі сучасних економічних умов багатьом підприємствам, і фірмам доводиться балансувати за межею рентабельності. Конкуренція над ринком товарів та послуг постійно росте. Тому втрати підприємств від неефективного управління стають особливо суттєвими, а допущені помилки часто – непоправними.

Обсяг інформації, яка потрібна на прийняття управлінські рішення, зазвичай, дуже великий і дуже багато параметри у своїй є взаємозалежними. Основні причини низької технологічної ефективності менеджменту, на думку авторів [5] є:

1. Низька оперативність отримання, що зумовлюєзапаздиванию прийняття рішень та управлінські впливів;

2. Недостатня повнота і достовірність одержуваної інформації збільшує ризик помилкового рішення;

3. Мала наочність отриманої інформації. Через це керівник марнує час складання «портрета» проблеми з малоінформативних колонок цифр замість розв'язання проблеми;

4. Неможливість «пограти» даними. Статичність одержуваних звітів, неможливість моделювання призводять до того, що керівник у разі «бачить», а чи не «передбачає» ситуацію і їх розвиток.

Використання комплексних системам управління підприємством дозволяє цілком реалізувати намічену організацією маркетингову програму: від часу планування бізнесу та закінчуючи аналізом результатів діяльності, зі наступної коригуванням господарських планів. Причому у значною мірою усувається залежність від суб'єктивних «людських» чинників. Часто першому плані виходять помилки операторів,вводивших початкові дані. Тому необхідно мати додаткові системи контролю вихідної інформації. 

Останніми роками України досить стрімко великих підприємствах почалися впроваджуватися корпоративні інформаційні системиКИС, що базуються наклиент-серверной архітектурі. Цими системами почалися витіснятися традиційні автоматизовані системи управління і цей процес набирає обертів. За даними автора [2], тепер над ринком програмних продуктів України пропонується понад десяток зарубіжних і кілька вітчизняних зразків корпоративних систем.

Корпоративна інформаційна система коштує - це інформаційна система коштує, що підтримує автоматизацію функцій управління для підприємства (в корпорації) і постачає інформацію до ухвалення управлінські рішення. У ньому реалізована управлінська ідеологія, що об'єднує бізнес стратегію підприємства міста і прогресивні інформаційні технології.

Сучасні корпоративні інформаційні системи характеризуються масштабністю, можливістю роботи з кількох платформах, зокрема й у неоднорідною обчислювальної середовищі.

 Обов'язкове вимогу до інформаційних систем корпоративного рівня - забезпечення розділеної праці та можливість віддаленого доступу до документів. Останніми роками невід'ємною складовою частиною цієї вимоги стала стала підтримка роботи у архітектуріInternet/Inranet.

Корпоративна інформаційна система коштує надає користувачеві можливість рішення таких глобальних завдань:

- зробити прозорим керівництво корпорацією використання вкладені у бізнес капіталів;

- надати повну інформацію для економічної доцільності стратегічного планування;

- професійно керувати витратами, наочно і показувати, рахунок чого можна мінімізувати витрати;

- реалізувати оперативне управління підприємством відповідно допредпочтенних ключовим показниками (собівартість продукції, структура

витрат, рівень прибутковості тощо.);

- забезпечити гарантовану прибутковість підприємства з допомогою оптимізації і прискорення низки процесів (термінів виконання нових замовлень, перерозподілу ресурсів немає і т.д. ).

Повноцінна корпоративна інформаційна система коштує має забезпечити інформаційну прозорість підприємства, формувати єдиний інформаційний простір, що об'єднує інформаційні потоки, які йдуть з виробництва щодо нього, з цими фінансово-господарських служб і давати необхідні повідомлення всім рівнів управління.

Розглянемо коротко найвідоміші України корпоративні інформаційні системи, які запроваджені на багатьох вітчизняних об'єктах господарювання.

 

1.1. Корпоративна інформаційна система коштуєR/3

Автоматизована системаR/3 розроблена німецької компанією - акціонерним суспільством SAP AG, що є явним світовим лідером за обсягу продаж прикладного програмного забезпечення архітектури клієнт-сервер (1996 року обсяг продаж її становив більше 1,5 млрд. доларів, що у тричі перевищує продажу цього продукту відомої компанією Oracle, що є другою місці). SAP AG має численні філії країнах Європи, Америки, азійсько-тихоокеанського регіону, Австралії. Продукт компаніїR/3 запроваджений більш як 15000 підприємствах світу. Зокрема, клієнтами SAP є такі фірми як BMW,Mersedes-Benz AG, Adidas, General Electric, Philips, ІВМ, Telecom AG і багато інших. Україна має корпоративна системаR/3 застосовується на Жидачівському ЦПК, на Чорнобильською АЕС, на Донецькому металургійному комбінаті, в Міненерго України, на комбінаті "Азовсталь" та інших.

У системіR/3 відбиту світовий досвід ефективного менеджменту підприємствами і корпораціями, що дозволяє широтою діапазону підтримуватибизнеси-процесси, необхідних концепцію діяльності будь-якого сучасного підприємства, зокрема фінансову бухгалтерію; урахування витрат; облік основних засобів; управління проектами; планування і управління виробництвом; управління інвестиціями; матеріально-технічне постачання; збут, відвантаження, технічне обслуговування може й ремонт оснащення; управління кадрами; документообіг.

СистемаR/3 реалізована з урахуванням сучасної архітектури клієнт-сервер, що дозволяє організувати ефективну розділену обробку інформації та працювати у UNIX- іWindowsNT- середовищах на забезпеченнях провідних фірм-виробників обчислювальної техніки. Як системи управління базою даних можна використовувати сервери Oracle,Informix, Microsoft та інших.

У кожній країні, де використовується корпоративна системаR/3, вона адаптується до національних і мовним особливостям, у своїй зберігається можливість одночасного використання кількох мов і культур варіантів фінансового законодавства. Є близько 30 мовних варіантів системи, зокрема російську. Вихідні документи на замовлення користувача можуть виконуватися ще й українською.

За сферою застосування вR/3 виділені такі компоненти:

- система фінансового облік і звітність (фінанси, фінансова бухгалтерія);

- облік основних засобів (управління, планування контроль основних засобів);

- планування і управління проектами;

-контролинг;

- управління матеріальними потокам;

- технічне обслуговування може й ремонт оснащення;

- система забезпечення якістю;

- збут (продаж /відвантаження );

- планування виробництва;

- управління персоналом;

- управління інвестиціями.

1.2. Систему керування ресурсами підприємства Oracle

>Applications

Будучи світовим лідером у сфері автоматизації підприємств і використовуючи свій більш як двадцятирічний досвід з розробки комплексного програмного забезпечення, Oracle пропонує компаніям і організаціям всі сфери діяльності програмні рішення - сімейство модулів OracleApplications, призначене для створення корпоративних інформаційних систем.

Пакет бізнес-додатків OracleApplications - це 55 інтегрованих програмних модулів, кожній із яких повністю функціональні рішення на сфері управління кадрами, фінансами, виробництвом, матеріально-технічним постачанням і збутом. Спільно модулі додатків Oracle утворюють могутню систему ділову активність, здатну задовольнити всі вимоги теперішнього бізнесу і вирішити практично будь-які завдання, що з ними може зустрітися сучасне підприємство.

Перша версія корпоративних бізнес-додатків OracleApplications побачила ринку 1989 р. Вона стала результатом більш як 4-х річний роботи розробників Oracle по узагальнення досвіду створення "замовних" рішень. У створення першу версію було вкладено близько 200 розробників, і капітальні видатки її випуск становили 5 млн. Наступного року першими клієнтами OracleApplications сталі становила близько 90 компаній у західної Європі та. Починаючи з року корпорація Oracle проводить планомірну політику щодо розширенню частки готових рішень сімейства OracleApplications у спільній лінійці продуктів компанії. Власна технологічна базу й передові технічні рішення Oracle роблять пакет готових додатків OracleApplications неперевершеною за багатьматехнико-експлуатационними характеристиками. Багата функціональність і масштабність прикладних програм забезпечують провідні позиції Oracle над ринком корпоративнихERP систем.

Останню версіюRll OracleApplications підтримує 29 мов, і сьогодні клієнтами корпоративних додатків Oracle є більше за 7700 організацій корисною і компаній у 79 країн світу. ВерсіяRll цілком реалізовано в архітектуріИнтернет/Интранет (>IСА, Internet ComputerArchitecture) і поза багатьма параметрами немає аналогів над ринком корпоративних систем. Трудові витрати Oracle їхньому створення становили 700 людських років.

Закладена в OracleApplications бібліотекабизнесов-моделей узагальнює світовий досвід управління у різних галузях промисловості.Реструктурирование виробничих процесів підприємства з допомогою OracleApplications - це прибутковий і швидкий шлях побудувати продуктивної системи управління компанією будь-якої царини діяльності.

>Модульний підхід у впровадженні OracleApplications дозволяє замовнику розпочати з мінімального набору модулів та поступово розширювати його, доповнюючи базову функціональність системи та позбавляючи від виробничої необхідності придбання зайвих в момент функціональних блоків.

Існують такі групи модулів.

Модулі OracleApplications керувати фінансами: Головна книга, Кредитори,Дебитори, Рух коштів, Основні кошти, Фінансовий аналізатор.

Модулі управління матеріальними потоками: Планування матеріальних потоків, Управління матеріальними запасами, Планування постачальників, Закупівля, Запровадження замовлень,Конфигуратор продукції, Послуги, Контроль якості.

Модулі OracleApplications керувати виробництвом: Технологічне проектування,Конфигуратор продукції,Спецификации, Планування матеріального постачання, Планування виробництва, Планування виробничих потужностей, Управління матеріальними запасами, Планування постачальників, Закупівля, Незавершене виробництво, Управління витратами, Контроль якості, Управління безперервним виробництвом.

Модулі OracleApplications із управління проектами: Облік витрат з проектам,Виставление рахунків за типовими проектами, Провадження у проектам, Облік персональних витрат і часу.

1.3. Систему керування бізнесом і фінансамиScala 5

Корпоративна інформаційна система коштуєScala розробилиШвецкою компанієюBeslutsmodeller АВ задоволення потреб у області управління сферами чи різними аспектами діяльності підприємства. Забезпечуючи найповніше врахування місцевих особливостей, можливість роботи з багатьма валютами (понад 30) і дуже багатьма мовами,Scala є гнучку систему, що використовується більш ніж 90 країнах. Це є відкритої системи з архітектурою клієнт-сервер, розроблена з урахуванням сучасної технологій і призначена до роботи на різних операційні системи, включаючиWindows95,Windows97,WindowsNT,NovelNetware. Комплексні модуліScala охоплюють такі аспекти бізнесу як фінанси, матеріально-технічне постачання, виробництво, обслуговування може й управління проектами.

>Графический інтерфейсScala дозволяє переміщатися у системі з допомогою простого меню і панелей інструментів. Система повністю багатомовна, тому кожен користувач може працювати, обравши зручну собі мову, чи налаштувати все меню, документи і звіти.

Фінансові модуліScala об'єднують все функціональні можливості Головною книжки, Книги продаж і Книги закупівель із елементами вибору, включаючи Основні фонди,Консолидацию компаній, іПланирования руху готівки.

Головна книга є ядром системиScala. Вона має план рахунків підприємств й усю інформацію про бухгалтерських проведеннях, необхідні звітності. Головна книга виконує автоматичне розподіл, накопичення, робить повний запит і формує готові на підпис звіти. Основні функції і складні процедури Головною книжки: план рахунків, десять звітних вимірів, звітні рівні, файл валют для 30 валют, автоматичне розподіл витрат, періодизація, звіряння рахунків, процедури за запитами, імітаційне моделювання, складання кошторису, створювані користувачем звіти, опція – Консолідація, опція - Управління основні засоби, інтеграція.

Книжка продаж варта відстежування руху готівки, підвищення процедур збирання виручки, для ефективного дослідження маркетингу та її реалізації. Вона має підпрограми для виписування рахунків-фактур, вдосконалення платежів, збирання виручки і ведення звітності з урахуванням відповідної валюти розрахунків й балансову вартість. Можливості обробки основних та статистичних даних у межах замовників дозволяють проаналізувати власний ринок та розбити його за сегменти. Великий вибір валюти, і мови у системі дозволяють проводити транснаціональні операції.

Книжка закупівель. Модуль забезпечує повну підтримку повідомлень про постачальнику і потоці платіжних операцій. Це в нагоді скоординувати планову послідовність закупівлю та видачі дозволу, дає свободу дій у виборі способів платежу, спростити процедуру обліку до різних ставок ПДВ і із обороту, і навіть полегшує ведення офіційної звітності.

Модулі матеріально-технічного постачанняScala задовольнять всі вимоги бізнесу.Сосредоточенние навколо модуля Обліку товару, модулі Замовлення продаж і Облік закупівлі реалізують усі фінансові операції. Для майбутнього аналізу є достатній матеріал в модулі Статистика.

Управління виробництвом є завершеною системою планування виробничих ресурсів, що забезпечує замовлення.

Управління проектами - це інтегроване засіб для формування кошторису, бюджету, планування ресурсів немає і планового обліку. Цей модуль об'єднує модуль навантажувально-розвантажувальних операцій із модулем матеріально-технічного постачання і відданість забезпечує підтримку всіх основних аспектів обліку.

Модуль управління замовленнями обслуговування споживача надає широкі змогу управління діяльністю у сфері обслуговування, зокрема повний контролю над матеріалами і ресурсами.

МодульScalaPayrIIPro є засобом всіх відділів кадрів фінансових відділів. Модуль забезпечує підтримку всіх етапів процесу праці за наймом - прийому роботу і запровадження табелів із розрахунку зарплати, автоматичного здійснення платежів і формування статистичних звітів. Повна інтеграція з бухгалтерським урахуванням дозволяє зіставляти бюджети й управляти ними витратами.


1.4. Комплексна систему управління діяльністю

підприємства ГАЛАКТИКА

Корпоративна інформаційна система коштує ГАЛАКТИКА розроблена корпорацією "Галактика", до котрої я входять ряд фірм Росії, Білорусі, України та Казахстану. На

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація