Реферати українською » Информатика, программирование » Методика відновлення даних при різних файлових системах


Реферат Методика відновлення даних при різних файлових системах

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Міністерство вищої й середнього спеціальної освіти республіки Узбекистан

>Самаркандский професійний коледж

інформаційно – комунікаційних технологій і промисловості

Кафедра: ІКТ і інформатики

Дипломний проект

Тема: "Методика відновлення даних що за різних файлових системах"

Підготував: студент грн. № 3.1

СулеймановЭскандер

Керівник

дипломного проекту:

СоловйовК.В.

Самарканд 2010 р.


Відкликання

На проектну роботу учняСамаркандского коледжу інформаційно-комунікаційних технологій і промисловостіСулеймановаЭскандера

Представлена робота повністю відповідає вимогам, що висуваються до роботам встановлення й налагодження пристроїв самого персонального комп'ютера.

У зв'язку з тим, що СулеймановЭскандер в достатньо знає принцип роботи пристроїв самого персонального комп'ютера, то проект практикант виконав самостійно й більше даний проект може бути інструкцією з налагоджування і за обслуговуванням пристроїв самого персонального комп'ютера. Практична реалізація також проведена самим практикантом.

Проект добре оформлений і може бути інструкцією встановлення й налагодження пристроїв самого персонального комп'ютера.

Керівник переддипломної практики: / СоловйовК.В. /


Проектна заявка


Фази проекту із зазначенням оперативного календарного планування:

Рецензія на проектну документацію

Коледж >Самаркандский професійний коледж ІКТ і промисловості
>ФИО випускника СулеймановЭскандер
Професія Фахівець із ІКТ з ухилом на електроніку.
Тема проектної роботи
"Методика відновлення даних що за різних файлових системах"
>ФИО рецензента >к.ф.м.н.Самаркандского ГУ їм. А. НавоїГулямовГ.Г.

Оцінка

Бали (0-10):109- "відмінно";87-"хорошо";6-"удовлетворительно";51-"неудовлетворительно";0-работа не виконано чи списана.

Область оцінки Критерії

Бали

(>010)

Коефіцієнт Результат

Формальне

оформлення

- загальне враження від документації і мовного оформлення * 0.5
Мовне оформлення - мовна промовистість, орфографія, правопис, терміни. * 0.5
Завершеність - зміст цілком у відповідності зі структурою, пагінація, додаток. * 1.0
Ясність і можливість наступного здійснення

- початкове положення відповідно до аналізу фактичного стану.

- зрозумілість постановки завдання.

- можливість наступного здійснення.

- прийнятне уявлення проектної середовища.

- прийнятне уявлення рамок проекту.

* 2.0
Переконливість здійснення

- опис способудействия/методики.

- виниклі проблеми та розв'язання.

- обгрунтування прийняття рішень.

* 2.0
Переконливість результатів

- уявлення результату.

- заходи якості (наприклад тестове випробування).

- відхилення проти очікуваним результатом з обгрунтуванням.

* 2.0
Витрати часу

- переконливі чи витрати часу.

- містяться витрати часу у межахпредписиваемих мінімальних і максимальних рамок.?

* 1.0
>Относящиеся до практики документи і такі. - чи є які стосуються практиці документи і такі стосовно проекту доречними ікомплектними? (наприклад: вихідний код в програмуванні, керівництво, тестові дані,иллюстрирующая документація.) * 1.0

Сума:

Підсумкова оцінка:

(сума, отримана по 100 бальної системі, ділиться на 10)


 р.Самарканд____18.06.10 р.____

Місце, дата

______________________________

Печатка, підпис рецензента

>Аттестационная комісія підтверджує вищевказані результати

 ______________________________

Місце, дата

_______________________________

Підпис голови екзаменаційної комісії

Відкликання наставника на проектну роботу, виконану для підприємства

>ФИО

випускника

СулеймановЭскандер >ФИО наставника

>ТоджиевАбдурахмон

Коледж >Самаркандский коледж ІКТ Місце роботи:

СП ">Афросиаб-мева"

Професія Фахівець ІКТ з ухилом на електроніку посаду:

Головний спеціаліст

ТЕМАПРОЕКТНОЙ РОБОТИ "Методика відновлення даних що за різних файлових системах"

 

Оцінка

Бали (0 – 10): 10 - 9: "відмінно"; 8 - 7: "добре"; 6: "задовільно"; 5-1: "незадовільно"; 0: робота не виконано

Область оцінки Критерії

Бали

(0-10)

Коефіцієнт Результат
Практична підготовка

- Практичні навички та вміння

-Техніка виконання

* 2,0
Теоретична підготовка

-Понятность постановки завдання

- Уявленняобщепрофессиональних знань

* 2,0
Професіоналізм

-Професійна кваліфікація, володіння знаннями за фахом

-Использования можливих даних, і умов підприємства

-Рівень кваліфікованості зібраних матеріалів відповідність до індивідуальними завданнями

-Рациональность, практичність, можливість наступного реалізації проекту

* 3,0
Дисципліна

-Дотримання внутрішнього порядку підприємства

-Пунктуальність

-Дотримання техніки безпеки робочому місці

* 1,5
Особистісні якості

-Самостійність і під час роботи

->Коммуникабельность

-Рішучість

-Праця у колективі

* 1,5
Примітки і

Сума:

 Підсумкова оцінка: (сума, отримана по100-бальной системі, ділиться на 10)

Місце, дата

р. Самарканд __18.06.10 р.___

Преса й підпис наставника _________________

 

>Аттестационная комісія підтверджує вищевказані результати

Місце, дата

р. Самарканд

________________

Підпис голови атестаційної комісії _______________________

 

Презентація проектної праці та усне опитування

Коледж: >Самаркандский професійний коледж ІКТ і промисловості
>ФИО випускника: СулеймановЭскандер
Професія: Фахівець із ІКТ системам з ухилом на електроніку
Члени атестаційної комісії
>ФИО голови:
1 членкомм. 3 членкомм.
2 членкомм. 4 членкомм.

Оцінка

Бали (0-10):109- "відмінно";87-"хорошо";6-"удовлетворительно";51-"неудовлетворительно";0-работа не виконано чи списана.

Область оцінки Критерії

Бали

(0-10)

Коефіцієнт Результат
1. Документація дипломного проекту
Рецензія незалежного рецензента - переймається підсумкову оцінку з рецензії незалежного рецензента на випускну кваліфікаційну роботу * 2,0
Відкликання наставника - переймається підсумкову оцінку з відкликання наставника на випускну кваліфікаційну роботу * 1,5
2. Презентація дипломного проекту
Побудова і структура змісту

- Орієнтація для досягнення мети

-Целесообразное розподіл

- Розподіл за часом

- Дотримання запланованого часу

- Логіка

* 0,8
Техніка для презентації

- Використання технічних засобів

- Візуальне зображення інформації

- Мова рухів

* 0,6
Комунікативна компетенція

- Стиль мови

- Спосіб висловлювання

- Структура пропозиції

- Здатність переконання

* 0,6
Володіння темою - Загальне враження, учень володіє проектної темою * 1,5
3. Оцінка знань за фахом з урахуванням усного опитування
Професійна компетенція

 - Правильність відповіді

- володіння знаннями за фахом

* 1,4
Вживання термінів

- знання спеціальних термінів (понять)

- правильне використання спеціальних термінів

* 0,6
Аргументація

- логічну побудовуобоснований/объяснений

- правильність і переконливість обгрунтувань

* 1,0

>Вичисление оцінки:

"відмінно" : 85 – 100 балів; "добре": 70 – 84 балів; "задовільно": 55 – 69 балів; "незадовільно": нижче 55 балів

Сума:
Підсумкова оцінка:
Місце, дата Підпис голови
р. Самарканд
Підписи членів атестаційної комісії

Запровадження

Я проходив навчальну переддипломну практику в СП ">Афросиаб-мева". Фірма займається переробкоюсельхоз продуктів і виробляє продукти харчування. У фірми згодом виникла гостра потреба встановити ефективну система захисту й відновлення даних у зв'язку з перекладом ведення бухгалтерського і складського обліку на комп'ютер. У типовий конфігурації вже використовуютьсяMotherBoard фірмиGigabit підчипсетi895.

Аналіз вихідних умов

Фірма має у своєму розпорядженні сімнадцять комп'ютерів, пов'язані в локальну мережу і мають вихід до Інтернету. Комп'ютери перебувають у різних приміщеннях різних будинків.

На всіх комп'ютерах встановлено ОС Windows XP, пакет MS Office та інші промислові і бухгалтерські програми, і навіть переважають у всіх системних блоках встановленоMotherBoard відGigabitfori895чипсет й установлено тепер 80 GATA/IDE дисководи .

Постановка завдання

Метою цього є, розробка методики щодо установки ефективну систему захисту і відновлення даних, і навіть навчання співробітників фірми методам адміністрування різних PC у створенні реалізації технічного обслуговування. Це завдання має здійснюватися спеціальними пристосуваннями і стандартним інструментом, і навіть засобамиOS Windows і спеціальними утилітами.

У завдання заміни системної плати, входить виконання таких дій:

· підключити системний блок до живильної мережі;

· приєднати все відключені кабелі;

· прикрутити кріпильні гвинти та намагання встановити знімну кришку

· завантажити операційну систему;

· зробити установку системи відновлення .

· налаштувати систему загалом із урахуванням типу комп'ютера;

· виконати тестування системного блоки і підключених щодо нього пристроїв;

 


Реалізація

 

Структури диска >FAT

Жорсткий диск — основне пристрій зберігання даних. Він може мати різну структуру зберігання файлів і каталогів, що забезпечує безпосереднє розташування даних на диску.Файловая система найчастіше інтегрована до операційної, і деякі операційні системи підтримують кілька файлових систем.

Більшість існуючих нині файлових систем побудовано з урахуванням таблиці розміщення файлів (>FileAllocationTable —FAT), що містить доріжки даних у кожному кластері на диску. Є кілька типів файловою системиFAT —FAT 12,FAT 16 іFAT 32. Вони відрізняються кількістю цифр, які у таблиці розміщення файлів. Інакше кажучи, вFAT 32 використовується32-разрядное число для зберігання доріжки даних у кожному кластері, вFAT 16 —16-разрядное число тощо. Нині існують такі типи файловою системиFAT:

FAT 12, яка у розділах ємністю трохи більше 16Мбайт (наприклад, дискета);

FAT 16, яка у розділах ємністю від 16Мбайт до 2Гбайт;

FAT 32, використовувана (необов'язково) в розділах ємністю від 512Мбайт до 2Тбайт.

>Файловие системиFAT 12 іFAT 16 спочатку застосовують у DOS і Windows і підтримуються практично всі відомими нині операційними системами. Більшість персональних комп'ютерів поставляється з жорсткими дисками, у яких встановлено одне з файлових системFAT.Файловая системаFAT 32 підтримується операційній системою Windows95B і більше пізніми версіями, і навіть Windows 2000, що також підтримує файлову системуNTFS. Деякі операційні системи мають власну файлову систему. Наприклад, WindowsNT і Windows 2000 підтримують файлову системуNTFile System (>NTFS);OS/2 поставляється зі своєю файлової системоюHighPerformanceFile System (>HPFS).

У цьому главі йдеться про файловою системіFAT, і навіть розглядаються можливості нової виборчої системиFAT 32 іNTFS.

Задля більшої користувальницьким додатків доступу до файлам незалежно від типу використовуваного диска в операційній системі передбачено кілька структур. Ці структури підтримуються системами Windows9x, WindowsNT і Windows 2000 і подано нижчий за порядку розташування на диску:

завантажувальні сектори головного та будівництво додаткового розділів;

завантажувальний сектор логічного диска;

таблиці розміщення файлів (>FAT);

кореневої каталог;

область даних;

циліндр до виконання діагностичних операційчтения/записи.

На відміну від жорсткого диска, на дискетах немає завантажувальних секторів головного та будівництво додаткового розділів і діагностичного циліндра. Ці структури створюються програмоюFdisk, яка застосовується для дискет, оскільки вони можуть бути розбиті на розділи. На рис. 26.1 представлено взаємини цих структур нейтральних на диску Western DigitalCaviarAC 12100 розміром 2 111Мбайт. Кожна дискова область застосовується для конкретної мети. Ушкодження одній із перелічених областей зазвичай призводить до обмеження доступу решти областям, викликаючи збої у роботі. Наприклад, операційна система має не зможе одержати доступ диску, якщо пошкоджена головна завантажувальна запис. Отже, розуміння логіки роботи кожної структури та їх взаємодії надає значну допомогу у усуненні несправності.


 

>Загрузочний сектор головного розділу

Вперше підтримка жорстких дисків реалізували в DOS 2.0, випущеної 1983 року. У цьому операційній системі вперше використовувалася16-разрядная файлова системаFAT і підтримувалося розподіл диска на розділи, тобто. створення на диску логічних томів. Виконувати поділ диска необхідно у тому разі, якщо ви збираєтеся використовувати лише одне розділ.

Розділи диска іноді називають логічними томами, оскільки операційна система привласнює кожному їх окрему букву.

Нині майже всі нагромаджувачі на жорстких дисках діляться сталася на кілька розділів, із якими працює встановлена операційна система.

Проте, розділивши диск, можна встановити кілька операційними системами — за однією у кожний розділ, й інші системи зможуть нормально співіснувати однією диску.

Такамультизагрузка стає дедалі популярною час.

Щоб виявити однією жорсткий диск кілька операційними системами, їх треба розбити на розділи. Наприклад, ви можете з допомогою програмиFdisk створити на диску чи кілька розділів для установки ними DOS чи Windows9x, а решту диска надати іншої ОС. Кожен розділ в операційній системі матиме вид окремого диска.

Інформації про кожний розділ зберігається у завантажувальному секторі розділу (чи логічного диска) на початку кожного розділу.

Існує й основна таблиця списку розділів, вміщена в завантажувальний сектор головного розділу.

>Загрузочний сектор головного розділу (чи головна завантажувальна запис (>MasterBootRecord—MBR)) є першою сектором на жорсткому диску (циліндр 0, голівка 0, сектор 1) і і двох елементів.

Таблиця головного розділу. Містить список розділів на диску і місцезнаходженнязагрузочних секторів відповідних логічних дисків. Ця таблиця дуже мала і може містити максимум чотири записи. Отже, щоб одержати великої кількості розділів в операційній системі (наприклад, DOS) можна створити один додатковий розділ і розмістити у нього кілька логічних дисків.

Головний завантажувальний код. Невелика програма, яка виконується системноїBIOS. Основна функція цього коду — передача управління у розділ, який прозначен активним (чи

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація