Реферати українською » Информатика, программирование » Комп'ютерні технології обробки економічної інформації на основі використання систем управління базами даних


Реферат Комп'ютерні технології обробки економічної інформації на основі використання систем управління базами даних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКИ

>МУРМАНСКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Заочна форма навчання

>ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ Й ФІНАНСІВ

>СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Фінанси і кредиту»

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни «Інформаційні системи економіки»

На тему: Комп'ютерні технології обробки економічної інформації з урахуванням використання системам управління базами даних

Мурманськ

2010


Зміст

Запровадження

1. Поняття і функції системи управління базами даних

2. Кошти організації баз даних, і роботу з ними

3. Системи управління базами даних економіки

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

За сучасних умов економісту часто-густо доводиться працювати з туристичною інформацією, отриманою з різних джерел, кожен із яких пов'язані з певним виглядом діяльності. Понад те, сьогодні, в інформаційну епоху, в переважній більшості випадків під час вирішення господарських, економічних пріоритетів і фінансових завдань має справу з великими масивами даних. Вони різнорідні, специфічно структуровані і взаємопов'язані друг з одним. Такі складні набори даних прийнято називати базами даних (далі –БД).

Уся сучасна економіка виходить з управлінні інформацією. Дані вирішують, і дуже важливо ефективно їх обробляти. Теорія управлінняБД як самостійна дисципліна з кінця економіки та інформатики почала розвиватися приблизно початку 50-х рр. XX в. Упродовж цього терміну вона одержала риси класичною та посіла гідне місце у сучасній науці. Проте країні цікавить не теоретичний, а суто практичне аспект інформаційної обробки економічнихБД.

Програмне забезпечення, яке здійснює операції надБД, одержало назвуСУБД, що означає «систему управління базами даних».

СучасніСУБД переважно є додатками Windows, оскільки дана середовище дозволяє повніше скористатися наявними можливостями персональної ЕОМ, ніж середовище DOS. Зниження вартості високопродуктивних ПК зумовив як широкий перехід до середовища Windows, де розробник програмного забезпечення може у меншою мірою турбуватися про розподілі ресурсів, але й зробив програмне забезпечення ПК загалом іСУБД зокрема менш критичними до апаратним ресурсів ЕОМ.

Серед найяскравіших представників системам управління базами даних можна назвати: LotusApproach, MicrosoftAccess,BorlanddBase,BorlandParadox, MicrosoftVisualFoxPro, MicrosoftVisualBasic, і навітьСУБД MicrosoftSQLServer і Oracle, використовувані в додатках, побудованих за технологією "клієнт-сервер". Фактично, в кожної сучасноїСУБД існує аналог, що випускає інший компанією, має аналогічну сферу застосування й можливості, будь-яке додаток здатне працювати з багатьма форматами уявлення даних, здійснювати експорт нафти й імпорт даних наявністю значної частини конвертерів. Узвичаєними, також, є технологи, дозволяють скористатися наявними можливостями інших додатків, наприклад, текстових процесорів, пакетів побудови графіків тощо., і вбудовані версії мов високого рівня (частіше – діалектиSQL і/абоVBA) і кошти візуального програмування інтерфейсів розроблюваних додатків. Тому немає істотного значення, якою мовою на основі якого пакета написано конкретне додаток, і який формат даних у ньому використовується. Понад те, стандартом "де-факто" стала "швидка розробка додатків" чиRAD (від англійськогоRapidApplicationDevelopment), джерело якої в широко декларованому у літературі "відкритому підході", тобто необхідність, і зокрема можливість використання різних прикладних програм, тож технології розробки більш гнучких і потужних систем обробки даних. Тож у одному ряду з "класичними"СУБД дедалі частіше згадують мови програмуванняVisualBasic 4.0 іVisual З++, що дозволяють швидко створювати необхідні компоненти додатків, критичні за швидкістю роботи, які важко, інколи ж неможливо розробити засобами "класичних"СУБД. Сучасний підхід до управління базами даних передбачає і широке використання технології "клієнт-сервер".

Отже, нині розробник не пов'язаний рамками будь-якого конкретного пакета, а залежність від поставленого завдання може використовувати найрізноманітніші докладання. Тому, важливішим є загальне напрям розвиткуСУБД та інших засобів розробки додатків у час.


>1.Понятие і функції системи управління базами даних

Систему керування базами даних (>СУБД) — спеціалізована програма (частіше комплекс програм), призначена в організацію та проведення базиданних[1]. До сформування та управління інформаційної системоюСУБД необхідна у тій ступеня, як розробки програми наалгоритмическом мові необхідний транслятор.

Основні функціїСУБД:

1. Визначення структури створюваної бази даних, її ініціалізація і проведення початковій завантаження.

Зазвичай, створити структуру бази даних відбувається у режимі діалогу.СУБД послідовно затребувана у користувача необхідні дані. У багатьох сучаснихСУБД база даних представляється як сукупності таблиць. Вже згадана функція дозволяє описати і домовленість створювати пам'яті структуру таблиці, провести початкову завантаження даних до таблиць.

2. Надання користувачам можливості для маніпулювання даними (вибірка необхідних даних, виконання обчислень, розробка інтерфейсуввода/вивода, візуалізація).

3. Забезпечення незалежності прикладних програм, тож даних (логічного і зниження фізичноїнезависимости)[2].

Найважливішим властивістюСУБД є можливість підтримувати дві незалежні погляду базі даних – "погляд користувача", втілює в логічному поданні даних, та її відображення в прикладних програмах; і "погляд системи" – фізичне уявлення даних у пам'яті ЕОМ. Забезпечення логічного незалежності даних дає можливість зміни (у межах) логічного уявлення бази даних без необхідність зміни фізичних структур зберігання даних. Отже, зміна логічного уявлення даних в прикладних програмах не призводить до зміни структур зберігання даних. Забезпечення фізичної незалежності даних дає можливість змінювати (у межах) способи організації бази даних у пам'яті ЕОМ не викликаючи необхідність зміни "логічного" уявлення даних. Отже, зміна способів організації бази даних не призводить до зміни прикладних програм.

4. Захист логічного цілісності бази даних.

Основною метою реалізації цієї функції є збільшення достовірності даних базі даних. Достовірність даних може бути порушена за її введення вБД або за неправомірні дії процедур обробки даних, одержують і котрі заносять вБД неправильні дані. На підвищення достовірності даних у системі з'являються звані примуси, які у окремих випадках "відловлюють" неправдиві дані. Так, переважають у всіх сучаснихСУБД перевіряється відповідність впроваджуються даних їх типу, описаного під час створення структури. Система не дозволить запровадити символ на полі числового типу, не дозволить запровадити неприпустиму дату тощо. У розвинутих системах примуси описує програміст, з змістовного сенсу завдання, та його перевірка здійснюється за кожному відновленні даних.

5. Захист фізичної цілісності.

Працюючи ЕОМ можливі збої у роботі (наприклад, через відключення електроживлення), ушкодження машинних носіїв даних. У цьому можуть бути порушені зв'язок між даними, що зумовлює неможливості подальшої роботи. РозвиненіСУБД мають кошти відновлення бази даних. Найважливішим що використовуються поняттям є поняття "транзакції".Транзакция – це одиниця дій, які з базою даних. До складу транзакції може входити кілька операторів зміни бази даних, але або виконуються всі ці оператори, або виконується жоден.СУБД, крім ведення власне бази даних, веде також журнал транзакцій.

Припустимо, що база даних було зіпсовано внаслідок апаратного збою комп'ютера, де було встановлено серверСУБД. І тут потрібно використовувати останню зроблену резервну копію бази даних, і журнал транзакцій. Причому застосувати до бази даних потрібно ті транзакції, які були після створення резервної копії. Більшість сучаснихСУБД дозволяють адміністратору відтворити базі даних з резервної копії і журналу транзакцій. У цих системах в моментБД копіюється на резервні носії. Усі звернення доБД записуються програмно до наукового журналу змін. Якщо база даних зруйнована, запускається процедура відновлення, у процесі якого в резервну копію журналу змін вносяться виготовленіизменения[3].

6. Управління повноваженнями користувачів на доступом до базі даних.

Різні користувачі може мати різні повноваження у працювати з даними (деякі дані мали бути зацікавленими недоступні; певним користувачам не дозволяється оновлювати дані тощо.). УСУБД передбачаються механізми розмежування повноважень доступу, засновані або за принципами паролів, або на описі повноважень.

7. Синхронізація роботи кількох користувачів.

Досить часто може з'явитися ситуація, коли кілька людей користувачів одночасно виконують операцію відновлення одним і тієї ж даних. Такі колізії можуть призвести спричиняє порушення логічного цілісності даних, тому система має передбачати заходи, які допускають відновлення даних іншим користувачам, поки яка з цими даними користувач не повністю закінчить із нею працювати. Основним що використовуються тут поняттям є поняття "блокування".Блокировки необхідні здобуття права заборонити різним користувачам можливість одночасно працювати з базою даних, оскільки це можуть призвести до помилок.

Задля реалізації цього заборониСУБД встановлює блокування на об'єкти, які транзакція. Є різні типи блокування – табличні, сторінкові, рядкові та інші, які відрізняються одна від друга кількістю заблокованих записів. Найчастіше використовується рядкова блокування – при зверненні транзакції лише до рядку блокується лише ця рядок, інші рядки залишаються доступними зміни.

8. Управління ресурсами середовища зберігання.

>БД розташовується у зовнішній пам'яті ЕОМ. Працюючи вБД заносяться нові дані (займається пам'ять) і видаляються дані (звільняється пам'ять).СУБД виділяє ресурси пам'яті нових даних, перерозподіляє вивільнену пам'ять, організує ведення черги запитів до зовнішньої пам'яті тощо.

9. Підтримка діяльності системного персоналу.

При експлуатації бази даних може постати необхідність зміни параметрівСУБД, вибору методів доступу, зміни (у межах) структури збережених даних, і навіть виконання інших загальносистемних дій.СУБД дає можливість виконання цієї й інших дій на підтримку діяльностіБД обслуговуючомуБД системному персоналу, званому адміністраторомБД[4].

Зазвичай сучаснаСУБД містить такі компоненти:

- ядро, який відповідає за управління даними у зовнішній і оперативної пам'яті іжурнализацию;

- процесор мови бази даних, який би оптимізацію запитів на вилучення і журналістам зміну даних, й створення, зазвичай,машинно-независимого виконуваного внутрішнього коду;

- підсистему підтримки часу виконання, яка інтерпретує програми маніпуляції даними, створюють користувальницький інтерфейс зСУБД;

- і навіть сервісні програми (зовнішні утиліти), щоб забезпечити ряд додаткових можливостей обслуговування інформаційної системи.

2. Кошти організації баз даних, і роботу з ними

Управління базою даних дозволяє організовувати з територіально віддаленими підрозділами у межах єдиного інформаційного простору для одержання оперативної інформації про стан справ утерриториально-удаленних підрозділах організації, а співробітникам своєчасно отримувати необхідну інформацію з центральної ЕОМ.

Вимоги, які пред'являються баз даних:

- контроль цілісності переданих даних;

- використання різних каналів зв'язку;

- забезпечення ефективної завантаження системи загалом;

- повнота уявлення даних, тобто. дані у базі повинні адекватно представляти усю інформацію об'єкт та його має вистачити для систем обробки даних;

- забезпечення схоронності інформації за її обробці;

- забезпечення розмежування доступу до даних;

- цілісність баз даних, тобто. дані повинні зберігатися при обробці їх системами обробки даних;

- гнучкість структури даних, тобто.БД повинна дозволяти змінити структури даних, не порушуючи своєї цілісності і повноти за зміни зовнішніх умов;

- реалізація. Мабуть об'єктивне уявлення різноманітних об'єктів, їх властивостей і стосунків;

- доступність, тобто.БД має забезпечити розмежування доступу користувачів доданним[5].

>СУБД обробляє інформацію, яка зараз переживаєБД. До неї пред'являється такі вимоги:

1. Незалежність даних, універсальність, захист даних;

2. Посада забезпечити підтримку централізованої і розподіленоїБД;

3.ПредохранятьБД відрассогласований як колективного доступу.

Основними засобами роботи уСУБД є:

- Кошти завдання (описи) структуриБД;

- Кошти конструювання екранних форм, виділені на введення даних, перегляду та його обробки діалоговому режимі;

- Кошти створення запитів для вибірки даних при заданих умовах;

- Кошти створення звітів зБД висновку на печатку результатів обробки зручному для користувача вигляді;

- Кошти створення звітів зБД висновку на печатку результатів обробки зручному для користувача вигляді:

- Мовні кошти – макроси, вмонтований алгоритмічний мову (>Dbase,VisualBasic та інших.), мову запитів (>SQL)и т.п.;

- Кошти створення додатків користувача (генератори додатків, кошти створення меню і панелі управління додатками), дозволяють визначити різні операції роботи з базою даних у єдиний технологічний процес.СУБД може мати до складу якого чи базовий мову програмування. УСУБД з базовим мовою застосовується власний алгоритмічний мову, дозволяє крім операцій маніпулювання даними виконувати різні обчислення і обробку даних.Стандартнимреляционним мовою запитів є мову структурованих запитівSQL[6].

3. Системи управління базами даних економіки

MicrosoftAccess – це тільки одне з численних «персональних»СУБД, які вдало використовують у різних галузях економіки. Крім персональних, є й професійні (промислові)СУБД. Саме вони спочатку набули найбільшого поширення до появи персональних комп'ютерів, та й тепер використовуються в важливих областях економіки. На основі створюються комплекси управління і методи обробки інформації великих підприємств, банків та навіть цілих галузей економіки (наприклад,биллинговая система оператори мобільного зв'язку чи національну систему персоніфікованогоучета)[7]. ПрофесійніСУБД підтримують спільну роботи з базою великої кількості користувачів; забезпечують масштабованість, тобто. можливість зростання системи паралельно зі збільшенням запитів до неї; є максимально стійкими до збоїв різноманітних і може працювати цілодобово багато років. Мабуть, найвідомішої професійноїСУБД зараз є Oracle, що ось вже довгі роки обробляє інформацію для ФБР і ЦРУ (з їхньої замовлення і розроблялася цю систему). До речі, засновник фірми Oracle Ларрі Еллісон входить у найбагатших світу, лише трохи поступаючись за величиною свого майна Вільяма Гейтса.

ПерсональніСУБД дуже різняться від професійних. Дані програми призначені обслуговування невеличкий групи користувачів чи взагалі одну людину. Їх фактично вважатимуться офісним програмним забезпеченням. Не дивно, щоСУБДAccess входить у комплект MS Office, точніше, у його професійну версію MS Office Professional.


Укладання

Сучасні системи управління базами даних, такі якIMS, LotusApproach,Cetop, Oracle,Clipper,FoxPro,Access справді є потужним засобом управління великою обсягом даних. Вони дозволяють виробляти швидку сортування великого масиву даних, здійснювати швидкий перехід за записами в довільному порядку, виробляти швидку вибірку великої кількості даних із всього масиву даних із заданим критеріям. У цихСУБД кожен файл даних сприймається як двомірна таблиця, стовпчики якої відповідають полях записів, а рядки відповідають окремим записів файла і звернення до даним йде через вказівку номери записи імені поля. У цьому роботу з окремим полем таблиці даних нагадує роботи з перемінними – звернення до даних максимально спрощено, і користувачеві непотрібно знати всю ієрархічну структуру даних. До того ж мову команд цих системам управління базами даних містить широкий набір команд, виконують дії складних конструкцій, наприклад, сортування записів файла зводиться лише

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація