Реферати українською » Информатика, программирование » Використання обчислювальних мереж


Реферат Використання обчислювальних мереж

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

 

Народження комп'ютерних мереж було викликане практичної потребою матимуть можливість задля об'єднаного використання даних. Персональний комп'ютер - прекрасний інструмент до створення документа, підготовки таблиць, графічних даних, і інших напрямів інформації, та заодно немає можливості швидко поділитися інформацією коїться з іншими. Коли був мереж, доводилося роздруковувати кожен документ, щоб інші користувачі могли працювати з нею, або у кращому разі - копіювати інформацію на дискети. Одночасна обробка документа кількома користувачами виключалася.

Якби користувач підключив свій комп'ютер решти, зміг би працювати зі своїми даними та його принтерами. Комп'ютерна мережу - це сукупність комп'ютерів, і різних пристроїв, які забезпечують інформаційному обміну про між комп'ютерами у мережі без використання будь-яких проміжних носіїв інформації.

Локальна обчислювальна мережу (>ЛВС) ->LocalArea Networks (>LAN) - це група (комунікаційна система) щодо невеликої кількості комп'ютерів, об'єднаних спільно використовуваної середовищем передачі, розташованих на обмеженою за величиною невеличкий площі межах чи навіть кількох близько що є будинків (зазвичай, у радіусі трохи більше 1-2 км) з єдиною метою спільного використання ресурсів всіх комп'ютерів. Використання обчислювальних мереж дає підприємству такі можливості:

1. Поділ дорогих ресурсів

2. Удосконалення комунікації

3. Розширення доступу до інформації

4. Бистре і дуже якісне прийняття рішень

5. Свобода в територіальному розміщення комп'ютерів


Частина I. Аналіз структури підприємства ТОВ «АТП»

Історія компанії почалася26марта 1992 року, коли наказом виробничого об'єднанню «>Оренбурггазпром» було створено будівельне управління ТОВ «>Дорстройсервис», у якому тоді, відповідно до зі штатним розкладом, значилося 36 людина. Основними завданнями, що перед управлінням були будівництво і ремонт шляхів до об'єктах оренбурзькогогазохимического комплексу, благоустрій територій виробничих баз і нових мікрорайонів міста. Нині ведеться активну участь у благоустрої дорігг.Оренбурга. ТОВ «>Дорстройсервис щороку одержує великі замовлення від адміністрації міста Київ і приватних осіб.

>Структурное поділу підприємства таке (див.схему1 докладання). Розглянемо завдання й функції кожного відділу:

Генеральний директор

1. Розробка і здійснення попередніх планів.

2. Зміцнення існуючої ділової позиції.

3. Контроль за припиненням діяльності, невідповідною планам;

4. Контроль над витрачанням корпоративних ресурсів;

5. Розробка заходів вкладених у зміцнення працездатності й збереження існуючих переваг;

6. Забезпечення функціонування та гнучкості механізму реагування;

7. Об'єднання дій основних функціональних підприємств.

Заступник директора по загальних питань

Завдання:

Здійснює керівництво господарсько-фінансової діячности підприємства у області матеріально технічногоснабжения.

Функції:

1. Забезпечує ефективне використання матеріальних й фінансових ресурсів, зниження їх втрат, прискоренняоборачиваемости оборотних засобів.

2.Организует участь підлеглих йому служб і структурних підрозділів.

3. Приймає заходи для висновку договорів із постачальниками і споживачами.

4. Здійснює контролю над виконанням плану:

матеріально-технічного забезпечення підприємства, за правильним витрачанням обігових коштів та використанням банківського кредиту, забезпечує своєчасну виплату зарплати робітникам і службовцям.

Бухгалтерія

Мета: Організація обліку, фінансово-господарську діяльність підприємства, здійснення контролю над збереженням власності, правильне витрата засобів і тих матеріальних цінностей, дотримання якнайсуворішого режиму економію газу й господарського розрахунку.

Функції:

1. Забезпечення раціональної організації бухгалтерського облік і звітність для підприємства у його підрозділах, застосування сучасних технологічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку й контролю.

2. Організація розрахунку по заробітної плати з працівниками підприємства.

3. Упорядкування балансовою і бухгалтерської звітності.

4. Своєчасне нарахування контроль, своєчасні перерахування податків у федеральний і місцева бюджет, своєчасне погашення кредитів заснованих банків.

5. Прийняття заходів для попередження нестач, розтрат, порушень сну і зловживання, й з цього приводу документів.

6. Здійснення економічного аналізу фінансово-господарську діяльність підприємства з даним бухгалтерської звітності для виявлення внутрішньогосподарських резервів та інших.

7. Забезпечення зберігання бухгалтерських документів і майже бухгалтерського архіву у порядку.

8. Здійснення взаємодій з банками.

>Юрисконсульт-инженер з кадрів

Мета: Організація робіт з забезпечення добору,расстанавлению, вивчення та використання робочих кадрів фахівців, що у формуванні стабільних колективів, створення кадрових резервів і із нею, організація системи обліку кадрів, аналіз плинність кадрів.

Функції:

1. Розробка поточних і найперспективніших планів комплектування підприємства кадрами з урахуванням зміни складу що працюють у зв'язки Польщі з зміною зовнішньою і внутрішньою середовища підприємства

2. Контроль зарасстановлением і правильним використанням керівником працівників і фахівців у підрозділах підприємства

3. Організація робіт з вивченню ділових якостей та інших індивідуальних особливостей спеціалістів з метою добору кадрів в резерв

4. Оформлення прийомів, перекладів, звільнень працівників у відповідність до трудовим законом, становищем інструкції

5. Облік особового складу підприємства

6. Підготовка матеріалів заохочення працівників

7. Ведення обліку штату працівників

8. Упорядкування всієї встановленої звітності з питань кадрів

9. Вивчення руху кадрової плинності, розробка заходів із їх усунення.

10. Прийняття заходів для працевлаштування що робітників і службовців.

Економіст

Мета: Здійснення керівництва організації з вдосконаленню економічної діяльності організації, спрямованість для досягнення найбільшої результативності при найменших видатках матеріальних, трудових і, прискорення темпи зростання продуктивність праці. Функції:

1. Методологічне керівництво і координація діяльності всіх підрозділів підприємства з розробці перспектив до поточним планам, і навіть заходи щодо вдосконаленню господарського механізму, економічність роботи, виявлення і всередині господарських резервів.

2. Проведення робіт з вдосконаленню економічних пріоритетів і фінансові показники діяльності підприємства.

3. Забезпечення суворого дотримання режиму економії матеріалів, трудових і усім ділянках господарську діяльність підприємства.

4. Організація проведення економічних розрахунків й аналізу ефективності впровадження нової техніки, організації виробництва та трудового управління.

5. Керівництво проведення порівняльного аналізу показників роботи підприємства міста і інших підприємств нашої галузі.

Склади

Мета: Збереження запчастин і будматеріалів.

Функції:

1. Прийом, зберігання, відпустку, здійснення правильного зберігання тих матеріальних цінностей.

2. Розробка та впровадження організаційно-технічних заходів вкладених у механізацію складських робіт і операцій.

3. Упорядкування заявок на: ремонт складських приміщень,

4. Розробка інструкцій і керував виконання складських операцій.

5. Розробка правил внутрішнього розпорядку господарства, регламентування часу відпустки комплекту виробів.

Секретар

Мета: Допомога у створенні роботи виконавчого директора.

Функції:

1. Упорядкування робочого графіка

2. Забезпечення прийому відвідувачів до директора

3. Відповіді на телефонні дзвінки і поштову кореспонденцію

4. Підготовка документації: наказів, розпоряджень.

5. Забезпечення ділової обстановки у кабінеті директора

Технічна служба

Технічний відділ здійснює роботу з обліку і руху рухомого складу підприємства; веде картки автомобілів (додаток 4); розробляє графікиТО-2 іТО-2 і проводить облік їх виконання; виробляє облік виконання усіх робіт ізТО-2 і ТР, облік і аналіз витрати масел, шин, агрегатів і акумуляторів по автомобілям; виробляє аналіз робіт з ділянкам по оперативним планам диспетчера ЦУП; розробляє плани і природні заходи впровадження нової техніки і технології виробничих процесів, організовує й контролює виконання; здійснює роботи з упорядкування технічних нормативів і інструкцій, конструювання нестандартного устаткування йреконструированию виробничих зон і устаткування.

Головний інженер

Мета: Здійснення організації розвитку підприємства, забезпечення розвитку НТП, і навіть вдосконалення роботи технологічних служб підприємства.

Функції:

1. Повсякденне керівництво усіма технічні служби підприємства

2. Систематичне вдосконалення техніки і технологічного виробництва, керівництво діяльності відділів головного механіка і головного енергетика

3. Забезпечення систематичного підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивність праці, дотримання режиму економії матеріалів і трудових ресурсів

4. Проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт

5. Здійснення необхідних заходів із техніці безпеки охорони праці та промислової санітарії

6. Здійснення необхідних заходів щодо охорони довкілля.

7. Широке використання обчислювальної техніки та інших засобів механізації і автоматизації праці.

8. Аналіз і інформації про науково-технічні досягнення і передовому досвіді.

Головний енергетик

Мета: Забезпечення безперебійного постачання підприємства усіма видами енергії, розробка й здійснення заходів із економії газоподібного палива, теплової та електричної енергії, підвищення коефіцієнта потужності електроустановок, розвиток енергетичного господарства.

Функції:

1. Здійснення технічного нагляду над правилами експлуатаціїенерге-

>тическим устаткуванням, енергетичної встановлення іенергокоммуникациями відповідно до діючими правилами технічно експлуатації і керував із технічної і прибуттям пожежної безпеки.

2. Планування, організація, контроль роботи підлеглих виробничих одиниць, ділянок та інших підрозділів з питань ремонту, випробування і експлуатації енергетичного устаткування.

3. Здійснення технічного нагляду над правилами експлуатації та змісту вентиляційних установок і періодичне проведення їх випробувань, і налагодження з метою підвищення ефективності роботи.

4. Розробка і здійснення планів з про модернізацію й автоматизації енергетичного устаткування.

5. Розробка норм витрат праці, матеріалів на: ремонт енергетичного устаткування.

6. Ведення обліку й контролю за правильним використанням газоподібного палива, паливний енергетичної енергії.

7. Аналіз причин незадовільного використання паливно-енергетичних ресурсів немає і розробка необхідних заходів для їх усунення.

8. Участь розробці стратегії і плану розвитку енергетичного господарства

9. Участь атестації і раціоналізації робочих місць.

10. Організація робіт із підвищення кваліфікації працівників, і здійснення енергетичного обслуговування виробництва.

Служба експлуатації та безпеки руху розробляє що з заступником Генерального директора по загальних питань проекти планів заходів із попередження дорожньо-транспортних пригод (ДТП), представляє їх у твердження Генерального директори та контролює виконання; веде облік ДТП і порушень правил дорожнього руху (ПДР); проводить службове розслідування ДТП і документально оформляє їх; організує що з техніком по нормуванню розбір ДТП і порушень ПДР водіями і Правил технічної експлуатації рухомого складу за даними обліку ДТП та результатів службового розслідування; організуєагитационно-массовую роботи з водіями за безпеку руху, шляхом проведення занять, інструктажів, консультацій, використання наочних форм агітації; бере участь у роботі атестаційної комісії з присвоєнню кваліфікації водіям; бере участь у розробці проектів наказів та інших нормативних документів за забезпечення безпеки руху.

Усі перелічені вище відділи постійно взаємодіють друг з одним другою поверсі двоповерхового цегельного будинку (план будівлі і опис робочого місця запропоновані всхеме2 ітаблице1 відповідно з докладання) задля досягнення найсприятливіших умови для вдалого функціонування підприємства.


 

Частина II. Сучасні мережні технології

2.1 Типи мереж

 

 

>Одноранговая мережу

Уодноранговой мережі все комп'ютери рівноправні: немає ієрархії серед комп'ютерів, і немає виділеного (>dedicated) серверу. Зазвичай, кожен комп'ютер функціонує як і клієнт, як і сервер; інакше кажучи, немає окремого комп'ютера, відповідального за адміністрування в усій мережі. Усі користувачі самостійно вирішують, які дані своєму комп'ютері зробити загальнодоступними через мережу.

Перевагоюодноранговой комп'ютерну мережу можна віднести такі докази.

1.Одноранговие мережі щодо прості. Оскільки кожна комп'ютер є це й клієнтом, і сервером, не потрібно в потужному центральному сервері в інших компонентах, обов'язкових ще складних мереж.

2.Одноранговие мережі зазвичай дешевше мереж з урахуванням серверу, але вимагають потужніших (і більше дорогих) комп'ютерів.

3. Уодноранговой мережі вимоги до продуктивності і до рівня захисту для мережного програмного забезпечення, зазвичай, нижче, ніж у мережах із виділеним сервером. Виділені сервери функціонують як серверів, але з клієнтів чи робочих станцій (>workstation).

4. У такі операційні системи, як Microsoft WindowsNTWorkstation, Microsoft WindowsforWorkgroups і Microsoft Windows 2000, її вмонтовано підтримкаоднорангових мереж. Тому, аби з'ясуватиодноранговую мережу, додаткового програмного забезпечення непотрібен.

5.Одноранговая мережу характеризується поруч стандартних рішень:

· комп'ютери розташовані на півметровій робочих столах користувачів;

· користувачі самі виконують роль адміністраторів і забезпечують захист інформації;

· для об'єднання комп'ютерів до мережі застосовується проста кабельна система.

>Одноранговая мережу цілком підходить там, де:

· кількість користувачів вбирається у 10 людина;

· користувачі розташовані компактно;

· питання захисту даних не критичні;

· у майбутньому не очікується значного розширення мережі.

Мережа з урахуванням серверу - мережу, у якій є чіткий поділ абонентів на клієнтів - і серверів, і де хоча б один виділений сервер.

>Виделенним називається такий сервер, що функціонує лише як сервер (виключаючи функції клієнта чи робочої станції) і здатний виконувати інші (не мережні) завдання. Він спеціально оптимізовано для швидкої обробки запитів від мережевих клієнтів - і керувати захистом файлів і каталогів.

Зі збільшенням розмірів сіті й обсягу мережного трафіку необхідно збільшувати кількість серверів. Розподіл завдань серед кількох серверів гарантує, кожна завдання виконуватиметься найефективнішим способом з усіх можливих.

Наступні показники мереж з урахуванням серверу можна зарахувати до переваг цих мереж.

1. Централізоване поділ ресурсів.

Надається доступом до безлічі файлів і принтерів, забезпечуючи у своїй високу продуктивність і здійснювати захист.

Адміністрування й управління доступом до даних здійснюється централізовано. Ресурси, зазвичай, розташовані також централізовано, що полегшує їх пошук і освоєння підтримку.

2. Основним аргументом під час виборів мережі з урахуванням серверу є, зазвичай, захист даних. У цих мережах, наприклад, як WindowsNTServer, безпекою може займатися один адміністратор: він формує політику безпеки (>securitypolicy) і застосовує її позиція стосовно кожного користувача мережі.

3. Оскільки життєво важливу інформацію розташована централізовано, тобто. зосереджена однією чи навіть кількох серверах, неважко забезпечити її регулярне резервне копіювання (>backup).

4. Завдяки надлишковим системам дані будь-якою сервері можуть дублюватися у часі, у разі ушкодження основний області зберігання даних інформація нічого очікувати втрачені - легко скористатися резервної копією.

5. Мережі з урахуванням серверу здатні підтримувати тисячі користувачів.Сетями таких масштабів, якщо вониодноранговими, було практично неможливо управляти.


 

2.2Топологии мереж

 

 

Термін "топологія", чи "топологія мережі", характеризує фізичне розташування комп'ютерів, кабелів та інших компонентів мережі.

Топологія мережі зумовлює її характеристики. Зокрема, вибір тій чи іншій топології впливає:

· складу необхідного мережного устаткування;

· характеристики мережного устаткування;

· можливості розширення мережі;

· засіб керування мережею.

Усі мережі будуються з урахуванням трьох базовихтопологий:

· шина (>bus);

· зірка (>star);

· кільце (>ring).

Якщо комп'ютери підключені вздовж одного кабелю сегмента (>segment), топологія називається шиною. У разі, коли комп'ютери під'єднані до сегментам кабелю, котрий з однієї точки, чи концентратора, топологія називається зіркою. Якщо кабель, якого підключені комп'ютери, замкнутий у кільце, така топологія називається кільця.

При топології "зірка" все комп'ютери з допомогою сегментів кабелю підключаються до компоненту, іменованогоконцентратором (>hub). Сигнали від передавального комп'ютера надходять через концентратором до решти. Ця топологія виникла біля підніжжя обчислювальної техніки, коли комп'ютери було залучено до центрального, головному, комп'ютера.

2.3Концентратори

 

Нині однією з стандартних компонентів мереж стає концентратором. На мережах із топологією "зірка" вона є центральним вузлом.

Серед

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація