Реферати українською » Информатика, программирование » Використання діаграм і графіків у табличному процесорі Microsoft Office Excel


Реферат Використання діаграм і графіків у табличному процесорі Microsoft Office Excel

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>ПЕНЗЕНСКАЯ ДЕРЖАВНАТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ

>КАФЕДРА «ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

>Лабораторная робота №8

«Використання діаграм і графіків втабличном процесорі

Microsoft Office Excel»

Виконала:

студентка грн.09ем2зи

Гур'єва Г.А.

Прийняв:

доцент каф. ІКТ

Фролов В.М.

Пенза, 2009 р.


Мета роботи: освоєння методики побудови діаграм і графіків під час роботи втабличном процесорі Microsoft Office Excel (далі – Excel).

Завдання 1. Створення кругової діаграми

Результат виконання:

Завдання 2. Побудова графіків математичних функцій. Підготувати в Excel дані для побудови графіків наступних математичних функцій: ; . Кількість значень функцій в таблиці має не менше 10. Використовуючи Майстер діаграм, побудувати графіки математичних функцій. Графіки мають відрізнятися кольором і типом ліній.


Результат виконання:

Контрольні питання

1. Що таке діаграма в Excel?

Діаграма – графічне уявлення числовихтабличних даних, розміщених робочому аркуші. У Excel термін «діаграма» використовується для позначення всіх видів графічного уявлення числових даних.

2. У чому призначення Майстра діаграм? як він активізується? Який алгоритм побудова діаграми з допомогою Майстра діаграм?

Для побудови діаграм в Excel використовують Майстер діаграм. Діалогове вікно Майстер діаграм активізується або кнопкою (Майстер діаграм) на панелі інструментів Стандартна, або вибором послідовності команд з меню вікнаВставкаДиаграмма. Після цього відкривається вікно Майстер діаграм, у якому за чотири кроку необхідно побудувати діаграму:

· тип діаграми – містить вкладки Стандартні і Нестандартні, де вибирається необхідний тип діаграми залежно від типу вихідних даних;

· джерело даних діаграми – містить вкладку Діапазон даних, де перемикачами Лави й у полі Діапазон уточнюються виділені діапазони осередків робочої книжки.Вкладка Ряд дозволяє вручну відкоригувати вибір даних, і вибрати діапазон осередків для пункту Підписи осі Х;

· параметри діаграми – містить вкладку Заголовки для введення заголовка діаграми і підписів осей (категорій і значень);

· розміщення діаграми – дозволяє вибрати варіант розміщення діаграми: або на на окремому листі, або на наявному. .

Діаграма будується автоматично і вставляється на зазначений робочий лист.

3. Які типи діаграм підтримуються в Excel? У чому особливість їх застосування?

Основні типи діаграм:линейчатая діаграма (використовується порівнювати значень у різні моменти часу);гистограмма (використовується для підкреслення різниці між елементами); графік (використовується до подання змін значень з часом); кругова діаграма (використовується для ілюстрації відносини частин до цілого) та інших. Більшість цих основних типів діаграм є і їх об'ємні варіанти.

4. Що таке мітки рядків і шпальт? Як їх використовують при побудові діаграми? Що таке «легенда», і її інформаціятабличних даних використовується у її форматуванні?

>Метки рядків і шпальт використовуються відповідно визначення осі і найменувань груп даних, так званої легенди.

Легенда - це область, що містить імена, що використовуються позначення відображуваних елементів зазначених категорій даних, якщо таблиця робочому аркуші зовсім позбавлений текстовій інформації із назвами рядків (чи шпальт), то Excel вводить власні позначення: ряд 1, ряд 2 тощо.

5. Які елементи діаграми можуть редагуватися? Як? Як змінити тип і вихідні дані створеної діаграми?

Для редагування даних виділеної діаграми можна використовувати доступом до діалоговим вікнам Майстра діаграм з меню вікна Діаграми, з контекстного меню об'єкта, з панелі інструментів Діаграми або знову скористатися Майстром діаграм, якщо потрібно доповнити діаграму істотні зміни.

З іншого боку, під час роботи з діаграмою Excel дозволяє змінювати дані безпосередньо з діаграми, що автоматично скоригує дані таблиці робочого аркуша.

6. Як можна побудувати графік математичної функції?

Для побудови графіка математичної функції необхідно:

1. привести функцію до видуy=f(x)

2. побудувати таблицю даних

3. поставити значення аргументу

4. по заданим значенням аргументу визначити значення функції

5. з допомогою майстра діаграм побудувати графік

Висновок: була освоєна методика побудови діаграм і графіків під час роботи втабличном процесорі Microsoft Office Excel.


Схожі реферати:

Навігація