Реферати українською » Информатика, программирование » Використання Інтернету в інформаційно-психологічних операціях


Реферат Використання Інтернету в інформаційно-психологічних операціях

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Військовий університет

Кафедра соціології


>Реферат на уроках

Інформаційна безпеку

Тема: Використання Інтернету в інформаційно-психологічних операціях


>Виполнил: студент 5 курсу

Бондарчук А. З.

Москва, 2010


Зміст

Запровадження

1. Поняття і сутність інформаційно-психологічного протиборства

2. Об'єкти і суб'єкти інформаційно-психологічного протиборства

3. Застосування інтернет винформационно-психологическом протиборстві

4. Вплив Інтернет на свідомість людини

5. Прийоми психологічного впливу на Інтернет-

6.Информационно-психологические віруси

Укладання

Список літератури


Запровадження

 

Повноцінне розвиток чоловіки й нормальне функціонування соціальних груп, і суспільства взагалі вимагає постійногоинформаационного контакту. Проте часто замовчується те що, щоинформационно-коммуникативние процеси можуть таїти у собі небезпеки, які мають реальну і всі зростання загрозу у розвиток окремої особи й суспільства загалом.

Засобами масової інформацією останнім часом нерідко вживається термін «>интернет-зомбирование», й інші подібні назви цього реального, як з'ясувалося, явища. Стверджується, що є методи і засоби на людини, дозволяють зробити його слухняним «>психороботом», керованим тими, хто володіє спеціальними коштами Німеччини та технологією зміни людської психіки.

Справді, у низці країн проводилися відповідні експерименти (особливо активно публікується в шістдесяті і 1970-ті роки майже). Проте, витративши значні кошти, організатори проектів змушені були визнати, змусити діяти належним чином людини,подвергшегося впливу спеціальних технологій, дуже складно і дорого. І все-таки технології таємного примусу особистості існують. Є різноманітні засоби, методи лікування й прийоми таємного тиску особистість, які систематично і постійно використовують у нашому повсякденному житті, практично в усіх галузях соціального взаємодії людей, і особливо широко у світовій комп'ютерну мережу, і об'єктом впливу що у час виступає кожна людина сучасного суспільства, тобто кожен із нас.


1. Поняття і сутність інформаційно-психологічного протиборства

Революційні зміни у сфері наук про закономірності функціонування людської психіки, масових інформаційних процесів, стала вельми поширеною систем масової комунікації (мереж супутникового і кабельного телебачення, оптико-волоконних ліній зв'язку й комп'ютерних мереж, УКХ- іСВ-радиостанций), технологічний прорив у поліграфічної техніці зумовлюють різке посилення інтересу до інформаційно-психологічному протиборству.

Нині у 17-их літературних джерелах, наукових працях і керівних документах в нас у країни й там широко застосовуються такі терміни, як «психологічна війна», «інформаційна війна», «психологічні операції», «психологічна боротьба», «>информационно-психологическое протиборство» та інших.

Найбільш широким з вище перерахованих понять є «>информационно-психологическое протиборство», що відбиває різні рівні протидії конфліктуючих сторін, здійснюваного інформаційними і психологічними коштів досягнення політичних вимог і воєнних цілей. Така широка трактування аналізованого феномена дозволяє охопитиинформационно-психологические операції, здійснювані:

але в різних рівнях (міждержавному чи стратегічному, оперативному і тактичному);

б) як і мирне, і у військовий час;

в) як і інформаційної, і у в духовній сфері;

р) як у своїх військовослужбовців, і серед військ противника.

У системі інформаційно-психологічного протиборства, здійснюваного у військових цілях, можна назвати феномени, що кваліфікуються як «інформаційна війна» і «психологічна війна».

Під впливом інформаційної війною можна розуміти боротьбу сторін за досягнення переваги над противником в своєчасності, достовірності, повноті отримання, швидкості та якість її і доведення до виконавців. Така війна входять такі напрями діяльності:

- добування необхідної інформації; переробка отриманої інформації;

- захист інформаційних каналів від проникнення противника; вчасна й якісне доведення інформації до споживачів; дезінформація противника;

- виведення з ладу чи порушення функціонування систем добування, переробки нафти і поширення інформації противника;

- знищення, спотворення, розкрадання інформації в противника;

- розробка ефективніших, ніж в противника, коштів роботи з туристичною інформацією.

Засобами ведення інформаційної війни може бути:

а) комп'ютерні віруси, відмінні високої здатністю проникнення різними каналами у випуску програми, закріплення і розмноження у яких, придушення та виведення їх із ладу;

б) «логічні бомби», «>программи-оборотни», «>программи-убийци інформації», заздалегідь впроваджуються винформационно-управляющие центри військової та цивільної інфраструктури, і з сигналу чи визначений час спотворюють, що знищуємо інформацію чи дезорганізуючі роботу програмно-технічних коштів;

у випуску програми несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів противника із єдиною метою розкрадання розвідувальної інформації;

р) кошти придушення інформаційних систем противника, входження до них же в цілях підміни інформації, або відкритого пропагандистського втручання;

буд) біотехнологічні кошти, створені з урахуванням клітинної інженерії, які виведуть з експлуатації комп'ютерні плати;

е) кошти впровадження вірусів, логічних бомб,программ-оборотней,программ-убийц інформації, програм на персонал («зомбування») та інших. до інформаційної системи (вірусні гармати, закладання в мікропроцесори, міжнародні комп'ютерні сіті й ін.).

Психологічна війна то, можливо розглянута як боротьба між державами та його збройних сил за досягнення перевазі в духовній сфері і перетворення отриманого переваги в вирішальний чинник перемоги над противником. За такого підходу інформаційні можливості, поруч із суто психологічними акціями, є засобом рішення психологічних завдань.

У межах психологічної війни слід виокремити такі напрями:

- мобілізація і оптимізація моральних і психологічних сил нації, вищі Збройних Сил у сфері рішення військових завдань;

- захист населення своєї країни та її Збройних Сил від розтлінного інформаційно-психологічного впливу противника (психологічне протидія; психологічне прикриття; контрпропаганда; психологічна захист);

- психологічне вплив на війська і населення супротивника у цілях їх дезорієнтації, деморалізації і дезорганізації (психологічна боротьба);

- впливом геть погляди, настрої, поведінка дружніх і нейтральних аудиторій (країн, соціальних груп, збройних формувань) у бік, сприятливому задля досягнення перемоги над противником.

Короткочасні чи цілеспрямованіинформационно-психологические операції, здійснювані як і мирне, і у військовий час, у багатьох країн світу позначаються усталеним терміном психологічні операції (>ПсО).

Нині з нашого військової науці критерієм спрямованості інформаційно-психологічного впливу виділяються:

а) протидія і захист військ від психологічних операцій противника;

б) психологічна боротьба (вплив на війська супротивника й населення ворожих, дружніх і нейтральних держав, тобто. те, що зарубіжні фахівці кваліфікується як психологічні операції).

І, така розподілтерминологически недоречно, він у цілому відбиває необхідні напрями зосередження зусиль командирів, штабів, органів виховної роботи у рамках інформаційно-психологічного протиборства з супротивником.

Досвід здійснення успішних інформаційних і психологічних акцій у військових подіях того (під час проведення воєнних дій США в Гренаді (1983 р.), в часи війни Перській затоці (1990-1991 рр.), при вторгненні на Гаїті (1994 р.), під час виконання миротворчих завдань у Боснії й Герцеговині (1996 р.) та інших.) свідчить у тому, що й ефективність висока буде лише тоді, що вони ув'язуються в цілісну систему інформаційно-психологічного впливу, здійснюються за якимось єдиним планом, на рівнях, об'єктивновостребуемих обстановкою.

Тому, за даними фахівців, армії найрозвиненіших би в економічному і воєнному плані держав готуються до ведення війни одночасно в кількох напрямах: радіоелектронна боротьба, активна розвідка, дезорганізація системам управління військами і зброєю, психологічні операції, спеціальне програмно-технічне вплив на інформаційний ресурс противника.

Отже,информационно-психологическое протиборство є боротьбу між державами та його збройних сил за досягнення перевазі галузі одержання, обробки, збереження та доведення до користувачів необхідної військової, політичної, технічною відсталістю та інший інформації, соціальній та сфері моральних і психологічних можливостей нації, її армії й флоту у сфері досягнення політичних вимог і воєнних цілей.

2. Об'єкти і суб'єкти інформаційного протиборства

Об'єктом інформаційного протиборства є будь-який об'єкт, щодо якої можливо здійснення інформаційного впливу (зокрема - застосування інформаційного зброї) чи іншого впливу (силового, політичного, економічного тощо. буд.), результатом якого "буде модифікація його властивостей як інформаційної системи.

Спільним ознакою об'єкта, що можна розглядати, як об'єкт інформаційного протиборства, є будь-яка форма використання інформацією його функціонуванні.

>Родовие об'єкти інформаційного протиборства:

- система соціальних відносин інформаційного суспільства;

- система політичних відносин інформаційного суспільства;

- система психологічних відносин інформаційного суспільства.

Об'єктом інформаційного протиборства може стати кожен компонент чи сегмент інформаційно-психологічного простору, зокрема - такі види:

- масовий індивідуальне свідомість громадян;

- соціально-політичні системи та процеси;

- інформаційна інфраструктура;

- інформаційні і психологічні ресурси.

Під психологічними ресурсами розуміються такі компоненти інформаційного простору:

- система цінностей суспільства;

- психологічна толерантність системи цінностей (стійкість системи цінностей стосовно зовнішнім чи внутрішнім деструктивним впливам);

- індивідуальне і "масове свідомість громадян;

- психологічна толерантність свідомості громадян (стійкість свідомості громадян доманипулятивному впливу і залученню до протиправну діяльністьманипулятивними методами таємного примусу особистості);

- здоров'я громадян;

- толерантність психічного здоров'я громадян (стійкість психічного здоров'я стосовно зовнішнім чи внутрішнім деструктивним впливам).

Суб'єкти інформаційного протиборства:

- держави, їх спілки й коаліції;

- міжнародних організацій;

- недержавні незаконні (зокрема — незаконні міжнародні) збройні формування та організації терористичної, екстремістської, радикальної політичної, радикальної релігійного спрямування;

- транснаціональні корпорації;

- віртуальні соціальні співтовариства;

- медіа-корпорації (контролюючі засоби інформації та масової комунікації - ЗМІ й МК);

- віртуальні коаліції.

Ознаки суб'єкта інформаційного протиборства:

- наявність в суб'єкта винформационно-психологическом просторі власних;

- його присутність серед складі суб'єкта спеціальних сил (структур), функціонально виділені на ведення інформаційного протиборства чи уповноважених ведення інформаційного протиборства;

- володіння і/або розробка інформаційного зброї, засобів у його доставки і маскування;

- під медичним наглядом суб'єкта перебуває сегмент інформаційного простору, у якого він має переважне право встановлювати норми регулювання інформаційно-психологічних відносин (на правах власності, закріплених нормами національного і журналіста міжнародного законодавства) чи державним суверенітетом (національний сегмент інформаційного простору як частину державної території);

- існування у офіційної ідеології положень, припускають участь суб'єкта в інформаційному протиборстві.

3. Застосування Інтернет уинформационно-психологическом протиборстві

Нині Інтернет у всі активніше працювати і масштабнішою використовують у інтересах інформаційного протиборства сторін, є учасниками різних конфліктів. Він надає широкі можливості у плані здійснення впливу формування суспільної думки, прийняття політичних, економічних пріоритетів і військових рішень, на інформаційні ресурси супротивника й поширення спеціально підготовленої інформації (дезінформації).

Активне використання Інтернету для ведення інформаційного протиборства зумовлено наявністю низки її істотних переваг перед звичайними коштами підприємців і технологіями.

Оперативність. Розміщення і регулярне відновлення інформації на окремих сторінках, в інтернет-виданнях і різноманітних новинарнихрассилках, форумах і конференціях не вимагають значного часу підготовка матеріалів електронному вигляді. У цьому користувачі отримують їх у режимі реального часу (на відміну, наприклад, від читачів періодичних видань). З іншого боку, цілеспрямоване вплив на інформаційні ресурси яка протистоїть боку може здійснюватися у заздалегідь заплановане час, а й у мері виникнення необхідності.

Економічність. Є наслідком залучення невеликої кількості персоналові та коштів на вирішення поставлених завдань. Так, наявності мінімально підготовленого користувача персональної ЕОМ, підключеної до телефонній лінії, часто буває предосить. З іншого боку, застосування комп'ютерних технології виведення з експлуатації системам управління яка протистоїть боку за певних умов можуть призвести до більш великому ефекту при істотно менших видатках проти використанням традиційних коштів (вогневих ударів, радіоелектронної боротьби).

Скритність джерела впливу. Зазвичай, акт агресії у глобальній мережі важко від дії звичайних комп'ютерних хуліганів. Підготувати і започаткуватикибератаку з допомогою Інтернету може досить широке коло осіб - військових і розвідувальних структур інших держав до партизанських формувань, злочинців, промислових конкурентів, хакерів чи навіть озлоблених людей. Відстежити ж джерело дуже складно.

>Дистанционний характер на комп'ютерні системи різних регіонах світу. У оглядах порушень мережевий безпеки регулярно повідомляється про виявлених наслідки ефективних дистанційних впливів на комп'ютерні мережі різних країн. Так, навесні 2001 року зафіксовано насичення комп'ютерну систему однієї з каліфорнійських операторів, контролюючого підключення до електричних мереж у західній частині країни й управляючого розподілом навантаження на значної території штату. Напад почалося 25 квітня, але було знайдено лише крізь 17 днів. Розслідування показало, що в атаці здійснювалася із території одній з провінцій Китаю через американськівеб-сервери, які працюють у трьох містах США.

Масштабність можливих наслідків. Крім впливу формування суспільної думки, на позиції офіційних осіб про, приймаючих найважливіших рішень, використання глобальної мережі для деструктивних впливів можуть призвести спричиняє порушення нормальної роботи, чи тривалого виведення з ладу життєво важливих і систем окремими районах, країнах або регіонах. Френк Джонс, президент компанії «Кодекс систем», що займається розробкою програмної продукції інтересах військових і розвідувальних структур, вважає, що, якщо його посадити у кімнаті з 12 комп'ютерними фахівцями, він може завдати більше шкоди інфраструктурі противника, ніж бомбардувальникВ-1 чи весь 7-й флот.

Комплексність подачі інформації та її сприйняття. НаИнтернет-страницах розміщається як текстова, і графічна інформація у найбільш зручному до вигляді, та її обсяг може бути в багато разів більший, ніж в будь-якого друкованого видання, радіопередачі чи телевізійної програми. А використання сучасних мультимедійні технології, дозволяють демонструвати документальні свідчення, фото- і відеоматеріали при спеціально підібраному супроводі (коментарі, музика), надає на користувачів додаткове емоційний вплив.

Доступність інформації. За наявними даними, загальна кількість користувачів Інтернету у серпні 2002 року перевищила 500 млн. людина (приблизно 181 млн. - Сполучених Штатів та Канади, 155 млн. - у Європі, 144 млн. - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 25 млн. - в Латинської Америки, 5 млн. - на Близькому сході з'явилися й 4 млн. - у Африці). За лічені миті вони мають доступом до інформації, наявної в різних країн, минаючи прикордонні, цензурні й інші бар'єри. У цьому будь-який користувач може розмістити власну інформацію (нерідко безплатно) на серверах, зареєстрованих у інших країнах, чи організувати розсилки повідомлень у світі. Такий можливістю, наприклад, скористалися оператори югославської радіостанції «>В92» після застосування урядом перешкод для «глушіння» підготовлених ними програм, зробивши подальшерадиоподавление безглуздим.

Деякі напрямку використання глобальної комп'ютерну мережу Інтернет у інтересах інформаційного протиборства розглядаються нижче.

Поширення спеціально підібраною інформації (дезінформації). Воно відбувається шляхом: розсилки електронних листів; організації новинарних груп; створення сайтів обмінюватись думками; розміщення інформації на окремих сторінках чи електронних версіях періодичних видань та мережевого мовлення (трансляції передач радіо- і телестанцій).

Так було в ході конфлікту Косово комп'ютерна мережу Інтернет використовувалася реалізації комплексу заходів інформаційно-пропагандистського і психологічного характеру. Югославської стороною широко застосовувалася розсилання електронних листів.Почтовие ящики понад десять тис.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація