Реферати українською » Информатика, программирование » Автоматизована банківська система "Діасофт"


Реферат Автоматизована банківська система "Діасофт"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Нижегородський державний університет ім. Н.І.лобачевского

Факультет управління і підприємництва

Кафедра бухгалтерського обліку,

економічного аналізу та аудиту


Курсова робота

на задану тему: «Автоматизована банківсько системо «>Диасофт»: організація та можливості»

Дисципліна: Інформаційні системи економіки

Виконала: студентка грн. 12563

Викладач:


Нижній Новгород

>2008г.


Зміст

 

Запровадження

1. Організація й можливості системи «>Диасофт»

2.Организационно-економическая сутність завдання

3.Входная інформація системи «>Диасофт»

4. Алгоритм виконання завдання

5.Виходная інформація системи «>Диасофт»

Укладання

Список літератури


Запровадження

У разі зростаючій конкуренції банківській сфері, і поступового відмовитися від екстенсивних способів одержання прибутку особливе значення для діяльності банків набуває аналіз ринкової ситуації, вибір альтернативних рішень. У банківській сфері дедалі активніше реалізуються нові види послуг, такі, як фондові і карткові операції, інвестиційна діяльність, міжнародні платежі т.д.

Банківська сфера піддається постійним змін розвитку з боку органів управління, за Центральний банк. Стежити за зміною на фінансові ринки та дійде вчасно з їхньої реагувати російським банкам стає дедалі тяжче. Це було пов'язано, зазвичай, про те, що вони відстають від них вимог, викликаних швидким розширенням сфери банківську діяльність.

Застосування обчислювальної техніки в російських банках дозволяє вирішувати такі:

- підвищення продуктивності;

- полегшення праці персоналу банку;

- прискорення платежів між засновниками;

- зниження кількості помилок;

- отримання оперативної інформації;

- твір операцій на реальному режимі;

- збільшення обсягу обслуговуваних клієнтів.

Сьогодні ринок пропонує неабиякий асортимент програмних продуктів як вітчизняного, і зарубіжного виробництва, запропоновані системи відрізняються у кілька разів зі своєї вартості і функціональності. Вітчизняні системи нині надають досить повний набір функцій, підтримку змін вимог Банку Росії до й звітності. Системи останнього покоління можуть конкурувати із зарубіжними у частині гнучкості,настраиваемости і архітектурних рішень. Зарубіжні системи більш продумані і опрацьовані у сфері банківських функцій для роботи міжнародному ринку. Використання зарубіжних систем також позитивно впливає імідж банку очах міжнародних аудиторських компаній. Проте присутні над ринком зарубіжні системи погано адаптовані до російських умов, вони у меншою мірою орієнтовані стандарти російського облік і звітність, мають високу вартість будівництва і дорожчі послуги з супроводу. Зарубіжні системи базуються, зазвичай, на використанні дорогого комп'ютерного устаткування, відмінного від поширених у російських банках. Тому, як і раніше, купувати зарубіжних систем – ця сама дороге рішення, воно потребує значних зусиль (виражених у витратах часу та коштів) від банку на адаптацію системи до російських умов.

Нині над ринком АБС присутній близько 20 фірм – розробників АБС, створюють різноманітні програмні продукти. Нижче наведені статистичні дані про використанню банками різних програмних продуктів (опитування проведене компанією «>Ламинфо», опитано банків – 1154, не відповіло – 24):

«>Диасофт» 273
«>R-Style Software Lab» 261
Власна розробка 201
«>ПрограмБанк» 80
«>Инверсия» 49
«>Кворум» 42
«>ФОРС» 28
«>ЦФТ» 24
«>CSBIEE» 18
«БІС» 12
«>МИМ-Технология» 11
Інші 131

Мета справжньої роботи – продемонструвати структуру і принцип роботи автоматизованої банківської системи з прикладу системи «>Диасофт», яка уНижегородском філіїКМБ-Банка (ЗАТ) обслуговування юридичних.


1. Організація й можливості системи «>Диасофт»

Сучасні АБС повинні задовольняти дуже суворим вимогам. Система «>Диасофт» задовольняє основним вимогам, таких як:

1. Функціональна повнота – передбачає його присутність серед програмному виробі необхідного і достатньої числа компонентів до виконання заданих функцій з урахуванням можливості системи найповніше відповідати інформаційним потребам банку, охоплюючи всі види своєї діяльності. У цьому враховуються як потреби сьогодні, а й майбутні запити у межах стратегію розвитку банку. Система «>Диасофт», завдяки власному інструментарію розробки нових модулів, досить легко підлаштовується під знову виникаючі потреби.

2. Комплексний підхід – припускає наявність комплексної інформаційної системи, інтегруючої різні сфери діяльності. У «>Диасофте» враховуються операції з рахунках юридичних і фізичних осіб, по позабалансовим, кореспондентським, позичковим і транзитним рахунках.

3.Масштабируемость системи – здатність системи адаптуватися до розширення пропонованих вимог, і зростанню обсягів розв'язуваних завдань: числа обслуговуваних автоматизованих робочих місць і оброблюваних документів.

4. Відкритість – здатність інтеграцію з будь-якими зовнішніми відкритими додатками через стандартні інтерфейсимежпрограммного взаємодії. «>Диасофт» інтегрується зКлиент-Банком, системою сканування платіжних доручень, системою обслуговування фізичних осіб.

5.Настраиваемость системи – мобільність, динамічність, рухливість. Деякі параметри у системі може бути адаптовані для потреб та технічним умовам конкретного банку.

6. Централізоване управління системою – передбачає настроювання функціонування системи ні з робочих місць кінцевих користувачів, та якщо з одного спеціального модуля. Це дає можливість оперативно змінювати умови виконання будь-який операції, що дуже важливо під час створення нових банківських продуктів.

7. Єдина база даних, забезпечуємногопользовательскую роботу.

8. Праця у режимі реального часу – передбачає, що реакція системи на котра управляє вплив відповідає швидкості перебігу процесу, яким управляє система.

9. Безпека – забезпечується в «>Диасофте» засобами поділу прав доступу і можливість зміни прав доступу до документа у його життєвого циклу.

Технічні характеристики системи «>Диасофт» наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Технічні характеристики системи «>Диасофт»

Найменування продукту

Рівні додатків

Використовувані операційні системи

>СУБД

Кошти розробки

Базовий елемент системи

Сервер

Робоча Робоча станція

Система «>Диасофт» «>Терминал-хост», «файл-сервер», «клієнт-сервер» >NovellNetware, WindowsNT,OS/400 (>DB2), UNIX (>Informix) DOS, Windows (>3.X, 95,NT)OS/2 >PervasiveSQL,ScaleableSQL,DB/2forAS/400,Informix З++, власний інструментарійDiasoft System Проведення, документ, угода

При вході у «>Диасофт» програма затребувана ім'я користувача і пароль, цим ідентифікуючи користувача:

Користувачі системи «>Диасофт» схематично представлені малюнку 1.1.

Малюнок 1.1 – Користувачі системиДиасофт

Робоча місце користувача налаштовується й як ім'я користувача з призначеним йому набором документів, етапів обробки документів, наданих прав. Користувач, входячи зі своїм ім'ям до системи з довільного комп'ютера, працює тільки з доступними йому документами (доступні підсистеми в екранної формі виділено темним шрифтом):

Розглянемо функціональну суть і стала організацію кожної підсистеми.

Усі підсистеми «>Диасофта» використовують унікальну ідентифікацію документів: система розділена на операційні дні (дат), причому відкриття і закриття нового операційного дня доступно певному колу користувачів; по пачкам – областям системи, відкритих щодня для проводок різнихдоп.офисов і відділів; здійснюється порядкова нумерація документів з їхньої типу у межах операційного дня.

>Подсистема «Балансові документи» акумулює у собі всі з рахунках будь-якого типу (розрахунковим, кореспондентським, рахунку каси, позичковим, позабалансовим), проведені у баланс, інакше кажучи – всю вихідну інформацію роботи системи. Ця підсистема зручна на допомогу пошуку архівного документа, на формування статистичних даних, і звітів. Для пошуку документа треба зазначити час їх створення:


і пачку, де він створили:

У підсистемі «Факти з касі» здійснюється основну роботу зосередили як «on-line» за рахунками клієнтів в кореспонденції з рахунком каси. Це підкріплення філії готівкою і вивіз коштів, поповнення інкасація банкомату, поповнення рахунків юридичних, відкритих у будь-якій валюті (рублі, долари США, євро), зокрема внесок у статутний капітал, зняття з рахунку юридичних, відкритих у будь-якій валюті, готівкових коштів, зокрема отримання кредиту, наданого готівкою через касу банку. Кожному документа під час створення присвоюється порядковий номер з урахуванням її типу (стовпець «номер»). Кожен документ проходить подвійну обробку: підтвердження його створення (у своїй з'являється першийкриж перед стовпцем з номером документа) і проводку документа в балансові (другийкриж):

До сформування документа необхідно вибрати дату, пачку, і навітькорреспондирующий рахунок каси з урахуванням валюти проведеної операції:

>Подсистема передбачає можливість коригування, видалення документа або скасування проводки і підтвердження документа, відповідно до правам користувача.

У цьому підсистемі передбачена можливість формування звітів як списків, журналів, реєстрів по запровадженим документам:


>Подсистема «>Межбанковские документи» акумулює у собі вхідні платіжні доручення, вступники різноманітні системам електронного документообігу, і потребують обробки.Подсистема розбита на області у відповідність докорреспондирующим рахунком банку:

і навіть має розбивку на області у залежність від стадії обробки платіжного документа – від стадії введення документа оператором до стадії відправки рейсів платіжних документів фахівцем щодо розрахунках.Подсистема використовується для введення вхідних параметрів (платіжних доручень, платіжних вимог) та їх наступної обробки. Кожен документ, введений підсистему, вимагає подвійний обробки: верифікації документи й його контролю перед відправкою (а за необхідності, і валютного контролю).

>Подсистема «>Невиясненние документи» активна спеціалістівБек-офиса б і відбиває стан рахунки нез'ясованих сум, по будь-яким причин не зарахованих на розрахункові рахунки клієнтів банку.

>Подсистема «>Внебалансовие документи» відбиває проводки по позабалансовим рахунках: картотеку документів, сум та матеріальних цінностей (із можливістю перегляду кожного документа в кожному клієнту окремо), прийняття на баланс банку і видача клієнтам цінностей (чекових книжок, цінних паперів, комплектів ключів від осередків та інших), облік за балансом банку і списання із нього зв'язки України із видачею клієнтам пластикових карток, відбиток і передачі на експертизу сумнівних грошових знаків тощо.Подсистема є носієм вихідних параметрів і зручніша на допомогу пошуку інформації з позабалансовим рахунках:

У підсистемі «>Межвалютние документи» інтегруються усі фінансові операції конверсії: обмін валюти, переклади «Вестерн Юніон», і навіть проводки, пов'язані з курсової різницею.Подсистема розділена на області з урахуванням дати, пачки, грошового фонду (валюти) та певного типу рахунки (балансові, позабалансові, рахунки депо). Ця підсистема, аналогічно підсистемі «Балансові документи», є власником вихідний інформації, та зручна для статистичних підрахунків, і навіть для зводу підсумкових операцій при закритті дня за операціями конверсії:

>Подсистема «Нагромаджувач документів», аналогічно підсистемі «>Межбанковские документи», служить для входження у систему вхідний інформації – платіжних доручень, платіжних вимог, але у межах банку, тобто. акумулює у собі внутрішні проводки банку подальшою обробки.Подсистема розбита на області, аналогічні підсистемі «>Межбанковские операції», з урахуванням дати, пачки і стадії обробки документа.

>Подсистема «Банківські операції»  - підсистема введення вхідних параметрів системи, саме документів, формують комісії з розрахункових рахунків за різні послуги банку, безготівкові погашення кредитів з розрахункових рахунків, операції безготівкової купівлі-продажу валюти, операції «Вестерн Юніон», відбиток перекладів без відкриття рахунку, проводки по позабалансовим рахунках (>сейфовие осередки, пластик, чекові книжки, векселі, сумнівні грошові знаки тощо.). Запроваджений підсистему документ вимагає підтвердження і проведення, після чого автоматично відбивається у підсистемах «Балансові документи» або «>Внебалансовие документи», залежно від типу документа:

>Подсистема «План рахунків» містить все рахунки банки з урахуванням їхньої типу.Подсистема зручна упорядкування різноманітних звітів за рахунками (залишки за рахунками певного типу, наприклад вільні кошти за рахунками з урахуванням кредиту «>Овердрафт», звід дня по позабалансовим рахунках, інформацію про договорі банківського рахунку за розрахункових рахунках клієнтів, наявність і тип блокування іприостановлений по розрахункових рахунках клієнтів).

Кожна область обліку підсистеми має вигляд списку рахунків, із їх називанням і датою відкриття. Кожен рахунок доступний перегляду та політичного аналізу.

>Подсистеми «Звіти банку» і «>Генератор звітів» призначені і зручні для побудови звітів за наявними у системі даним.Подсистема «Звіти банку» формує різноманітних виписки за рахунками всіх валют,

а підсистема «>Генератор звітів» формує відповіді запити клієнтів про позичкової заборгованості, про відкритих рахунках банку, і залишках ними, про обороти за рахунками із помісячною розбивкою, про наявність картотеки, про виплаченої з розрахункового рахунки заробітної плати, тощо.

У підсистемі «>Генератор звітів» також передбачена можливість формування внутрішніх банківських звітів для зводу документів дня при закритті операційного дні, уДиасофте:

>Пользователями підсистеми «Нормативи і аналіз» є співробітники бухгалтерії, складові документи з виконання банком обов'язкових нормативів.

>Подсистема «Клієнти банку» містить інформацію про місцезнаходження, контактної інформації, виконавчих органах, ІПН, КПП, паспортні дані клієнтів банку.Подсистема має вигляд списку клієнтів в алфавітному порядку, кожна запис якого активна для перегляду.

>Подсистеми «Нарахування відсотків», «Обслуговування клієнтів», «Системний протокол», «Зразки звітів», «Завершення дня», «Довідник асоціацій», «Сервер повідомлень», «Відділення банку», «Обслуговування системи», «Адміністратор системи» активні для адміністратора АБС і служать для настройки прав користувача, зміни і нових звітних форм, і навіть модифікації системи під знову введену завдання.Подсистема «Довідники системи» містить довідкову інформацію, необхідну контролю можливих помилок введення документів. При запровадження документу з помилковою інформацією система видає повідомлення про що має місце невідповідність інформації документа довідковим матеріалам.

Отже, автоматизована банківсько системо «>Диасофт» спирається таких базові поняття, як документ, рахунок, проводка і покликана служити реалізації операцій із рахунках всіх видів – розрахунковим, рахунках каси, позабалансовим, позичковим, кореспондентським.Подсистеми «Документи з касі», «>Межбанковские операції», «Нагромаджувач документів», «Банківські операції» служать для входження у систему вхідних параметрів – первинних документів та їхні подальшого опрацювання, у решті підсистемах організована статистична і фінансова звітність з урахуванням наявних у системі даних, і навіть представлена довідкова інформація, підтримує відповідність документів системи вимогам законодавства.

2.Организационно-економическая сутність завдання

Постановка завдання - це опис завдання певних правил, яке дає вичерпні ставлення до її сутності, логіці перетворення інформації щоб одержати результату. За підсумками постановки завдання програміст має подати логіку вирішення. Постановка завдання ведеться на стадії проектування комп'ютерних інформаційних систем. Для постановки завдання використовуються відомості, необхідні і достатні до повного уявлення її логічного, інформаційної та організаційно-економічної сутності. При визначенні організаційно-економічної сутності завдання здійснюються операції з визначенню призначення завдання, мети, періодичності і термінів виконання. Розкривається інформаційна взаємозв'язок вхідний і вихідний інформації.

Комплекс завдань системи «>Диасофт» включає:

· правильний і оперативний облік операцій із балансовими рахунках різних типів;

· створення архівної базиплатежних документів в

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація