Реферат Курс лекцій з V B 5.0

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Програмування серед VB 5.0

У додатках VB 5.0 виконувані рядки потрібно розміщувати всередині процедур або функцій. Оператори в VB рідко використовують номери рядків, а будь-які їх звичайно починаються з новою рядки. Рядки обмежені у 1023 символу. можна розширювати рядки, використовуючи символ “_” після прогалини наприкінці рядки. Кілька операторів можна об'єднувати лише у рядку, поділяючи їх “ : ”.

Коментарі задаються верхньої лапками (‘), або оператором REM. Коментар то, можливо виведений окремим рядком, або наприкінці рядки. У другий випадок краще використовувати лапки (‘), ніж REM, т.к. REM тут вимагає роздільника (:). Наприклад,

DIM FARENG ‘ змінна для обчислення t0 за Фаренгейтом

чи

DIM FARENG : REM змінна для обчислення t0 за Фаренгейтом

Оператор End - програма зупиняється. Після оператора End закриваються всіх вікон, відкриті програмою, а само собою воно стирається з пам'яті. Усередині докладання VB то, можливо хоч греблю гати операторів End, але краще використовувати лише одне оператор End у процедурі обробки подій QueryUnload для основний форми. І тут всі оператори End вживають Unload Me, що викликає собі QueryUnload для форми.

Однією з основних операторів є присвоювання значення змінним і установка значень властивостей.

Наприклад,

1) Result = 0.5 ? 20

                     ім'я значення

                перемінної 

       

Можна також використовувати оператор LET

2) объект.свойство = значення

txtDisplay.Text = “ “

Властивості за умовчанням

У будь-якого об'єкта VB є властивість за умовчанням. Наприклад, для текстового поля це властивість Text. При засланні На цей властивість годі й вказувати його ім'я.

Наприклад, txtDisplay=“Привет!”

Деякі властивості можуть приймати відвідувачів значення TRUE чи FALSE. У VB5 є вбудовані константи для позначення даних властивостей, наприклад, cmdExit=False буде приховувати командну кнопку, доки з'явиться вираз cmdExit=True.

Усередині себе VB використовує значення 0 для False і -1 для True (чи будь-яке ненульове значення).

Можна також використовувати таке вираз зміни властивості на протилежне

cmdExit.Visible = Not (cmdExit.Visible).

Змінні. Імена змінних менш 255 символів розпочинаються з літери, яку ідуть інші літери, цифри чи символ “_”. Регістр значення немає. Як імен змінних не можна використовувати зарезервовані слова, наприклад, Print. Прийнято використовувати змішаний регістр при завданні імен змінних, які з кількох слів, наприклад, CurrentValue.

Типи змінних. Використовується 14 стандартних типів змінних. Можна знайти й власний тип. Основні типи:

String - строковые перемінні. Для позначення цього можна додати символ “$” до кінця імені.

Наприклад, Message $ = txtDisplay.Text

Integer - целочисленная змінна буде в діапазоні -32768 ?+32767. Для позначення наприкінці імені додається “%” арифметичний оператор виконується швидко.

Наприклад, IntVar% =5

LongInteger - довше ціле від -2147483648 до +2147483647. Позначається “&”.

LongInt&= 123456789.

SinglePrecision зберігає дробные числа з точністю до 7 цифр. Для на чисел може становити 38 знаків із визначенням “!”. Вычисления год даними перемінними буде приблизними.

DoublePrecision “#”. Числа з точністю до 16 цифр і до 300 символів. Вычисления теж приблизні, а швидкість невеличка. Використовується фінансування наукових розрахунків.

Currency - використовується при перетворення десяткових чисел в двійкову форму і навпаки. Позначення - “@”. Може мати до 14 цифр до коми і по 4 цифр - після. Використовується для фінансових розрахунків.

Date - значення дати й часу від 00 час.1 января.100 року по 00час.31 декабря.9999 р. Значення позначається “#”.

Time = # May 5, 1999 #

Byte - для зберігання цілих чисел від 0 до 255. Экономит оперативну пам'ять й розміри масивів. Використовується також за працювати з двоичными файлами.

Variant - дані будь-якого типу. Якщо VB не знає тип прийнятих даних, використовується цей тип. Використання його уповільнює роботу програм, т.к. вимагає часу й ресурси для операцій перетворення типів.

На відміну з інших версій Basic лише у програмі не можна використовувати одні й самі імена змінних, відмінних лише типом. Наприклад, A% й О!

За першого використанні перемінної VB тимчасово привласнює перемінної тип Variant і порожній значення. Це значення зникає на той час, коли перемінної присвоюється реальне. Будь-який тип даних має “порожній” значення. Для String це рядок нульової довжини “ “. Для про чисельні змінних це 0.

Можна не використовувати ідентифікатори для позначення типу перемінної, а використовувати оператор Dim. Оператор Dim служить для оголошення типів змінних.

Dim Years As Integer

Dim Amount As Currency

. . . .

Оголошення можна комбінувати лише у рядку.

Dim Years As Integer, Amount As Currency

Dim Result без типу привласнює перемінної тип Variant.

Якщо програмі використовуються необъявленные перемінні, легко припуститися помилки під час написання їхніх імен. І тут використовується примусове оголошення змінних з допомогою оператора Option Explicit. Цей оператор - не використовують у конкретних процедурах обробки подій, а розміщається розділ General форми, щоб бути доступним всім процедурам обробки подій. Потому, як VB зустрічає оператор Option Explicit, не дозволяє більш використовувати необъявленные перемінні. Цей оператор можна використовуватиме зміни значень за умовчанням.

Область видимості змінних

У програмах VB5 все перемінні ізольовані всередині процедур. Тобто змінна Result лише у процедурі важить на значення перемінної з тим самим його ім'ям на інший процедурі. Тобто перемінні є локальними стосовно процедурам, а то й зазначено інакше.

Іноді необхідно, щоб якась змінна була доступна всім процедурам форми. Такі перемінні називають перемінними рівня форми власності чи модуля. Змінні рівня форми також з'являються розділ General з допомогою операторів Private чи Dim.

У великих проектах, у яких процедури і форми зберігаються у окремих модулях, а чи не підключаються до форми, можна назвати глобальну зміну, доступну у частині проекту.

Це потрібно розділ Declarations будь-якого модуля коду:

Public Amount As Single

чи Global Amount As Single

Коли VB викликає процедуру обробки події, старі значення локальних змінних знищуються. Вони приймають значення за умовчанням. Такі перемінні називаються динамічними. Однак у деяких випадках необхідні статичні перемінні, які инициализируются повторно при виклик процедури. Часто такі перемінні йдуть на лічильників, їх використовують, щоб зробити елементи управління видимими чи невидимими. Щоб оголосити статичну зміну всередині процедури необхідний оператор Dim замінити на Static.

Static Amount As Single, Is_Visible As Boolean.

Якщо потрібно, щоб усе перемінні у процедурі були статичними, треба додати

Static Private Sub cmdLom_Click()

Рядки

Операція конкатенації для складання кількох рядків + чи &

Наприклад, A$ = “Іванов”

B$ = “Іван”

З$ = “Іванович”

D$ = A$ & B$ & З$

чи D$ = A$ + B$ + З$

Відмінність. З допомогою “&” можна об'єднувати строковые та інші типи. Наприклад, З = A% & B$, зміниться їх тип на Variant.

Для початку нової рядку для друку символів (переклад каретки) використовується вбудована const VbCrLf. Наприклад, щоб розірвати рядок у інформаційній панелі чи многостроковом текстовому полі можна

Message $ = “1-ша рядок”

Message $ = Message $+VbCrLf + “2-га рядок”

MsgBox Message $

Зауваження. Якщо програмі використовуються числа і де вони присвоюються перемінної Variant, то VB вважає:

1) Якщо немає десяткової крапки й лежать у діапазоні від -327686 +32767, це Integer.

2) Якщо країна немає десяткової крапки й лежать у діапазоні для Long Integer, це Long Int.

3) Якщо має десяткову і лежать у діапазоні для чисел зі звичайною точністю (7 цифр), це Single precision.

4) Якщо має десяткову точку, але лежить поза діапазону, це Double precision.

Такі приблизні розрахунки часто призводять до проблемам. Наприклад, VB вважає, що тип результату з цими двома цілими числами є ціле. Наприклад результат Print 123456 ?789 за межі цілого і виникає помилка переповнення. Тоді слід використовувати ідентифікатор хоча для однієї перемінної Print 123456& ?789.

Можна ще використовувати вбудовані функції для перетворення типів, наприклад, LInt - округляє число до цілого, Clong - до довгого цілого, Cvar - перетворює до Var.

Якщо виробляються операції зі змінними Variant, то ми не виникає проблеми з перетворенням типів.

Крім звичайних, десяткових чисел, VB використовує двоичные і шестнадцатеричные. Останні позначаються з префіксом &H. Наприклад, число 49 = &H31.

Шестнадцатиричные цифри йдуть на кодування різних кольорів: будь-який колірної код складається з 6 шестнадцатиричных цифр від &H000000& = 0 до &HFFFFFF& (довше ціле) (16777215).

Взагалі конкретний колір визначається кількістю червоного R, зеленого G і синього квітів B у різних поєднаннях. У коді кольору VB два останніх цифри означають кількість червоного, дві середні - кількість зеленого, а два перших - кількість синього, наприклад

&H0000FF& - максимально червоний

&H00FF00& - максимально зелений

&HFF0000& - максимально синій

&H000000& - чорний

&HFFFFFF& - білий

&H00FFFF& - жовтий (червоний + зелений)

&H808080& - сірий (рівні кількості квітів)

Константы

Для незмінних значень у програмі використовуються константи. Константы з'являються аналогічно змінним, за тими самими правилам: ім'я містить трохи більше 200 символів, перший символ літера. Якщо програмі використовується лише одне форма, то константу можна назвати розділ DeclarationHous для об'єкта General. Вони ж можна й у процедурі, але ці гірше. Константу оголошують через зарезервовані слова Const. Наприклад,

Const Pi = 3?14159

Const Course = “Informatics”

VB5 має сенс тільки набір вбудованих констант, наприклад, VbCrLf чи VbOrOnly. Їх можна вставляти до тексту програми з вікна на Object Browser (F2 чи меню View). Щоб вставити Const у програмі:

               Курсор мав відбутися о вікні коду.

              У вікні Object Browser клацнути на кнопці Copy to Clipboard.

              Перейти у програмі цього разу місце вставки й тицьнути на Ctrl+V.

Вбудовані функції

Особливого значення мають строковые функції, т.к. в полях введення інформація зберігається в текстовому форматі чи форматі ariant. А використання неявних перетворень типів з Variant часто призводить до проблем і є повільним.

Строковые функції:

= Space (число прогалин) - видає рядок, що складається лише з прогалин, причому число символів в рядку визначається параметром в дужках.

= String (число, строковое вираз $) - формує рядок, що містить однакові символи.

Наприклад, X$=String (10, “z”) - 10z

= Len (строковое вираз) - довжина поточної рядки з вадами і надрукованими символами.

= Mid (рядок, початок [, довжина])

Mid (“Visual Basic”, 1,6) = “Visual”

Mid (“Visual Basic”, 8,6) = “Basic”

Mid (“Visual Basic”, 8) = “Basic”

Приклад. Підрахунок числа точок в рядку

Points % = 0

Length % = Len (Text $)

For I% = 1 to Length %

If Mid (Text $, I%, 1) = “.” then

Points $ = Points $ + 1

End If

Next I%

= Left (cтрока, № до позиції)

= Right (рядок, з № позиції)

 Функцію Mid можна використовуватиме зміни змісту всередині поточної рядки. Наприклад

X $ = “Best Basic”

Mid (X $,1,5) = “Quick”

                              скільки символів

від якого символу візьмуть з рядки

вставляється нова

рядок поверх частини старої

= Insert ([початкова позиція], рядок на допомогу пошуку, подстрока)

актуальна ця рядок частиною інший рядки, видає номер позиції, з якого починається подстрока.

Text $ = “QuickBasic”

X $ = Instr (1, Text $, “Basic”)=6.

Якщо подстрока не знайдено Instr повертає нульовий значення (False).

Приклад.

If Instr (Text $, “?”) then

Print “символ знайдено”

Else

Print “Не знайдено”

End If

= LСase, = UСase - перетворює все символи рядки у нижній (верхній) регістр

Замість Lcase $ Ucase$

= Str lomp - порівнювати рядків

Нехай X = StrComp (A$, B$) = 

Якщо A$ чи B$ порожня, то х=NULL

Якщо StrComp (A$,B$,1) - регістр до уваги береться, і якщо StrComp (A$,B$,0) - регістр враховується.

= Trim (рядок $) - знищує прогалини кінці рядки

LTrim (рядок $) - знищує прогалини у лівої частини рядки

RTrim(строка $) - знищує прогалини у правій частині

Усі строковые функції, крім Mid, не змінюють рядок, а створюють її копію і потім і з ній працює.

Управляючі структури у програмі

Певні цикли

For ___ Next

For I% = 1 to 10 (% - целочисленный тип з метою прискорення роботи циклу)

Print I%

Next I%

Цикл завершується, над той час, коли значення лічильника дорівнює кінцевому, а як його перевищує його.

Приклад. Печатка всіма шрифтами екрана.

Private Sub Form_Click()

Dim I As Integer

For I=0 to Screen.FontCount - 1

FontName = Screen.Fonts (I)

Print “Це шрифт”; Screen.Fonts (I)

Next I

End Sub

 

Неопределенные цикли

Не виконуються фіксований число раз. Цикл може виконуватися чи ні залежно від результату, вычисляемого всередині циклу

Do

Вислів

Loop Until виконується умова

Приклад. Перевірка пароля

Private Sub Form_Load ()

Do

X$ = InputBox$ (“Пароль ?”)

Loop Until X$ = “VB”

End Sub

Для зупинки нескінченного процесу використовують клавіші “Break” чи Run|End чи закрити додаток. У конкурсній програмі можна використовувати оператор Exit Do (чи Exit For), які програму до оператора наступному після циклу.

Складні невизначені цикли

У невизначених циклах перевірка відбувається у кінці циклу і лічильника збільшується поки що не 1. Деколи це викликає зайве відновлення лічильника. Можна пересунути перевірку умови початку циклу:

Do Until умова

Тіло циклу Вислів

Loop

Do While

Do

Loop Until аналогічний

Do

Loop While умова

Приклад.

Do Do

Loop Until N>5 ? Loop While N <=5

Do While

Do  

Вислів

Loop While умова

чи

Do While умова

Вислів

Loop

У цих циклах можна об'єднувати забезпечити виконання умов, наприклад

Do While X<=0 and txtDisplay.Text=“ “

?

?

Loop

Цикл While /Wend

While умова

. . . . .

Wend

Наприклад, While x>0

P.S = S+x

Wend

Можливо кілька вкладених циклів. Будь-який Wend належить до найближчого While. Do __ Loop дає структуру і гнучкість циклу.

Умовні оператори

If умова Then оператор

Наприклад, If N>=0 and N<=9 Then Print “Ok”

Якщо вираженні If __ Then обробляється кілька операторів, тоді використовується так званий блок If __ Then.

While Wend

Замість Do While x=0

Loop

While x=0

Wend

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Сортування
  1. ЛАБОРАТОРНАЯ РОБОТА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ УЧЕНИКА 10д КЛАСУ ШКОЛИ N57 АХМАНОВА СЕРГІЯ ПО ТЕМЕ
 • Реферат на тему: 5 різних завдань із програмування
  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ КУРСОВАЯ РОБОТА з дисципліни
 • Реферат на тему: Теорія Попова
  рис. 1 рис. 2. рис. 3. рис.4. рис. 5. рис. 6. рис. 7. рис. 8. рис. 9. рис. 10. рис. 11.
 • Реферат на тему: Усе про Turbo Basic
  СТУДЕНТ! УВАГА! ЩОБ ПРОСМАТРИВАТЬ ЦЕЙ ФАЙЛ, ДОСТАТОЧНО, СТОЯ НА НЬОМУ, НАЖАТЬ КЛАВИШУ
 • Реферат на тему: Препроцессор мови З.
  ==================================================================== Зміст Запровадження 4 1.

Навігація