Реферати українською » Информатика, программирование » Універсальний прослушивающий переглядач


Реферат Універсальний прослушивающий переглядач

Володимир Коробицын

Нині ж Ви зможете побудувати додаток, що дозволить користувачеві:

1. Просматривать файли малюнків в форматах BMP, WMF.

2. Просматривать видео-файлы в форматі AVI.

3. Прослухувати музичні файли в форматах MID, RMI.

4. Прослухувати звукові файли в форматі WAV.

Створіть папку Browser, у якому пізніше помістіть проект цього докладання. До проекту додасте файл Mci.vbx (підтримка мультимедійних об'єктів) і файл Cmdialog.vbx (підтримка вікна загальних діалогів). На формі Form1 розташуєте об'єкти Image1 (Образ), MMControl1 (Мультимедійні об'єкти) і CMDialog1 (Вікно загальних діалогів). Об'єкт MMControl1 зробіть «невидимим». У цьому додатку об'єкт CMDialog1 Ви продовжуватимете використовуватиме активізації вікна «Відкриття файла».

Спочатку побудуйте при застосуванні систему меню за такою схемою:

Caption (Напис) Name (Ім'я у програмі)

Подивитися Look

----Картинки Pictures

----Відео Video

Послухати Listen

----Мелодії Mid

----Звуки Wav

Ви ще пам'ятаєте, що написи в меню й формує відповідні їм імена процедур переривання у програмі може бути довільними. У новостворену процедуру переривання Pictures_Click помістіть програмний код:

CMDialog1.Filename = "*.bmp;*.wmf" ‘ вказівку типів файлів

CMDialog1.Action = 1 ‘ активізація вікна діалогу ВІДКРИТТЯ ФАЙЛА

Image1 = LoadPicture(CMDialog1.Filename) ‘ завантаження малюнка в Image1

Form1.Width = Image1.Width + 120 ‘ встановлення ширини форми

Form1.Height = Image1.Height + 720 ‘ встановлення висоти форми

‘ інформацію про довжині файла

Form1.Caption = FileLen(CMDialog1.Filename) & " байт "

‘ додавання шляху й імені файла

Form1.Caption = Form1.Caption + CMDialog1.Filename

MMControl1.Visible = False

Ця процедура переривання забажає тоді, коли користувач в меню «Подивитися» вибере команду «Картинки». Порожні рядки у програмі цілком необов'язкові. У разі їх використовують для наочності і кращої удобочитаемости тексту програмного коду. Перша рядок вказує об'єкту загального діалогу CMDialog1 дозволені формати для відкритих файлів – BMP і WMF. Знак «*» зазначає, що ім'я файла може бути будь-якою. Друга рядок викликає стандартне вікно загального діалогу «Відкриття файла», з якого користувач відшукує на потрібному диску й у потрібної папці необхідний файл. Третя рядок завантажує файл малюнка, обраний користувачем, й поміщає їх у об'єкт Image1 (Образ), розташований на формі Form1. Це з допомогою оператора LoadPicture (Завантаження малюнка).

Наступних два рядки викликають відповідність розміри вікна докладання й розміри помещаемого до цього вікно малюнка.

Шоста рядок програмного коду у вигляді оператора FileLen (Довжина файла) встановлює розмір обраного файла й поміщає цю інформацію в рядок заголовка форми Form1. Сьома рядок додає в рядок заголовка інформацію про шляху й імені цього файла. Як працюють останні два рядки, Ви вже знаєте.

Бажано в стандартну процедуру переривання Image1_Click повністю скопіювати вищенаведений програмний код. Тоді користувачеві при наступних зверненнях до вікна загального діалогу «Відкриття файла» буде необов'язково вдаватися до послуг меню. Достатньо буде клацнути мишею полем вже викликаного малюнка, як знову з'явиться вікно загального діалогу «Відкриття файла».

Продовжимо роботу з обробці виборів меню. Процедуру переривання Video_Click заповніть програмним кодом:

CMDialog1.Filename = "*.avi" ‘ вказівку типу відкритих файлів

CMDialog1.Action = 1 ‘ активізація вікна діалогу ВІДКРИТТЯ ФАЙЛА

MMControl1.Filename = CMDialog1.Filename ‘ передача імені файла

MMControl1.Command = "Close"

MMControl1.Command = "Open"

MMControl1.Command = "Play"

MMControl1.Visible = True

Form1.Caption = FileLen(CMDialog1.Filename) & " байт "

Form1.Caption = Form1.Caption + CMDialog1.Filename

Form1.Width = 5805

Form1.Height = 3780

Третя рядок ім'я файла, обраний користувачем загалом вікні діалогу «Відкриття файла», передає об'єкту MMControl1. Сенс інших рядків Вам мав би бути зрозумілий. Ця процедура переривання Video_Click спрацює під час виборів користувачем в меню «Подивитися» команду «Відео».

Завершите обробку виборів меню. Для двох решти процедур переривання Mid_Click і Wav_Click знадобиться той самий програмний код, як й у процедури Video_Click. Зміни торкнуться тільки щодо першої рядки. Для процедури Mid_Click рядок набуде вигляду:

CMDialog1.Filename = "*.mid" ‘ вказівку типу відкритих файлів

Щодо процедури Wav_Click:

CMDialog1.Filename = "*.wav" ‘ вказівку типу відкритих файлів

Свойству Caption (Напис) об'єкта Form1 додайте значення «Універсальний прослушивающий переглядач». Створіть виконуваний EXE-файл. Для успішної роботи докладання у його папку поруч із виконуваним файлом повинні бути файли Vbrun300.dll, CMDialog.vbx і Mci.vbx. Опробуйте додаток у роботі.

Домашнє завдання

1. У систему меню помістіть команду «Вихід».

2. Додайте в додаток друге вікно, що містить допомогу з працювати з додатком. Зробіть те щоб це немовбито вікно з'являлося під час виборів в меню команди «Допомога».

3. Додайте в додаток третє вікно, що містить інформацію про Вашем авторстві на програму. Це вікно користувач повинен викликати з меню командою «Про торішню програму».

4. Зробіть те щоб відразу після завантаження докладання починала звучати обрана на Ваша розсуд мелодія й у вікні Form1 з'являвся будь-якої малюнок чи фотографія.

5. У меню помістіть команду «Печатка» з допомогою, якої користувач міг би роздруковувати просматриваемые малюнки на папір.

Схожі реферати:

Навігація