Реферати українською » Информатика, программирование » Програмування елементів разветвляющейся структури


Реферат Програмування елементів разветвляющейся структури

ПЕНЗЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра МО і ПЕОМ

 

Лабораторная робота № 7

Тема: «Програмування елементів разветвляющейся структури»

Выполнил: студент грн. 02ТП1

Пахомов У. Є.

Перевірив: Ракова А. М.

2003


Завдання А.

Записати в масив Y(20) квадрати чисел перебувають у масиві X(20).

 

Програма:

uses crt;

var

і : integer;

a : array[1..20] of integer;

з : array[1..20] of integer;

begin

clrscr;

writeln('Первый масив : ');

for і := 1 to 20 do

begin

a[i] := random(30);

write (' ', a[i]);

end;

writeln;

for і := 1 to 20 do

c[i] := a[i] * a[i];

writeln('Получившийся масив : ');

for і := 1 to 20 do

write (' ', c[i]);

writeln;

readkey;

end.

Блок-схема


                                                       


Завдання Б.

Знайти наибольшшее число серед негативних елементів масиву B(35)

 

Програма:

uses crt;

var

ar : array[1..35] of integer;

max, і : integer;

begin

clrscr;

writeln;

randomize;

for і := 1 to 35 do

begin

ar[i] := random(60)-30;

write(' ', ar[i]);

end;

max := -maxint;

for і := 1 to 35 do

if ar[i] < 0 then

begin

if max < ar[i] then

max := ar[i];

end;

writeln;

writeln('Наибольшее число : ', max);

readkey;

end.


Блок-схема

Схожі реферати:

Навігація