Реферат Контрольна з інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

ПО
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

І

ПРОГРАМИРОВАНИЮ

Студентки I-го курсу

МДТУ ГА

Шифр – э991613


2000 р.

 
Широковой С.Х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №1

Перевести десяткове число до системи числення з повним правом “b”.

Кількість b
3693,3 8

Уявімо число 3693,3 як 3693 і 0,3

Спочатку переводимо цілу частина числа.

3693 : 8 = 461 (залишок 5)

461 : 8 = 57 (залишок 5)

57 : 8 = 7 (залишок 1)

7 : 8 = 0 (залишок 7)

                         7155

Переводим дробову частина.

0,3 * 8 = 2,4 (ціла частина 2)

0,4 * 8 = 3,2 (ціла част. З)

0,2 * 8 = 1,6 (ціла частина 1)

                       0,231

Тепер сплюсуємо цілу і дробову частина, одержимо  7155,231

Перевірка:

7*83+1*82+5*81+5*80+2*8-1+3*8-2+1*8-3=> =>3584+64+40+5+2*0,125+3*0,0156+0,0019=3693,2987=3693,3

 

Завдання №2

Перевести вихідне 8 – ричное число в десяткове.

b число
8 3235,52

Використовуємо таку формулу для перекладу.

Y= a n-1* bn-1 + a n-2* bn-2 +…+ a1* b1+ a 0* b0 + a-1* b-1+ a-2* b-2 + a-k* b-k

Де n – кількість розрядів цілої частини b-ичном числі.

       k – кількість розрядів дробової частий b-ичном числі.

       b – підставу вихідної системи числення.  

3*83+2*82+3*81+5*80+5*8-1+2*8-2=1536+128+24+5+0,625+0,03125=1693,66

Завдання №3

Здійснити переклад вихідного числа, поданого до 8-ричной системи числення, в 16-ричную систему числення.

8->16
426,574

Спочатку число 426,574 переведемо в двійкову систему числення, та був двоичное переведемо в 16-ричную систему числення.

     , = 100010110,101111100 двоичная система числення.

Тепер переведемо в 16-ричную систему числення

     ,    = 116,BE

Переклад чисел 0001; 0110; 1011; 1110 за такою формулою =>

Y=an-1*bn-1+an-2*bn-2+…+a1*b1+a0*b0+a-1*b-1+a-2*b-2+a-k*b-k

 

Завдання №4

Здійснити алгебраїчне складання цілих двійкових чисел у протилежному коді.

a b
-18 19

Спочатку переведемо вересня двійкову систему числення.

18 : 2 = 9 (залишок 0)

9 : 2 = 4 (залишок 1)

4 : 2 = 2 (залишок 0)

2 : 2 = 1 (залишок 0)

1 : 2 = 0 (залишок 1)

10010  т.к. число 18 негативне то код набуде вигляду 1.10010 , а зворотний код числа –18 виглядатиме 1.01101

19 : 2 = 9 (залишок 1)

9 : 2 = 4 (залишок 1)

4 : 2 = 2 (залишок 0)

2 : 2 = 1 (залишок 0)

1 : 2 = 0 (залишок 1)

                      10011

зворотний код числа 19

співпаде з прямим кодом  10011

Тепер сплюсуємо зворотні коди чисел.

 1.01101

      +  10011

    10.00000 

т.к. виник перенесення з знакового розряду, до результату плюсуємо 1

0,00000 + 1 = 0,00001, тобто результатом операції є десяткове число +1.

(-18) + 19 = 1.

 

Завдання №5

Перемножить два цілих позитивних двійкових числа.

а b
35 11

Спочатку переведемо вересня двійкову систему числення.

35 : 2 = 17 (залишок 1)

17 : 2 = 8 (залишок 1)

8 : 2 = 4 (залишок 0)

4 : 2 = 2 (залишок 0)

2 : 2 = 1 (залишок 0)

1 : 2 = 0 (залишок 1)

                        100011

11 : 2 = 5 (залишок 1)

5 : 2 = 2 (залишок 1)

2 : 2 = 1 (залишок 0)

1 : 2 = 0 (залишок 1)

                          1011

                100011

               *   1011

                100011

              100011

            000000

          100011____

          110000001

 

 35 * 11 = 385

Перевірка:

Y=1*28+1*27+0*26+0*25+0*24+0*23+0*22+0*21+1*20; y=256+128+1=385

Завдання №6

Скласти два двійкових числа з плаваючою коми.

1-е число 2-ге число
мантиса порядок мантиса порядок
0,10011 011 0,11100 001

0,10011*10011 чи 0,10011*104;

0,11100*10001 чи 0,11100*101;

0,10011*104 + 0,11100*101 = 0,10011*104 + 0,000111*104 =>

=> 0,10011*10011 + 0,000111*10011 = 0,101101*10011;

0,10011

     +0,000111

     0,1001101

Завдання №7.1 

Записати за правилами QBasic такі константи:

1,9; -54; 84526,07; 0,000000094:

Значення

Константы.

Запис

константи.

1,9

+1.9

-54

-54%

84526,07

84526.07

0,000000094

9.4E-8

Завдання №7.2

Які з таких позначень припустимі як ідентифікаторів змінних, і які не припустимі. Визначити, які з змінних, можна використовувати у програмі, написаної на QBasic, як: а) целочисленной перемінної; б) речовинної перемінної; в) символьній перемінної. Написати програму введення та виведення значень цих змінних.

bik; 30; L8; 9j; F%; Hs5; d9; S5.

Прості перемінні мають імена, довільній довгі, в імені використовуються букви і цифри, але першим знаком в імені мусить бути літера. Тим самим було можна зарахувати до змінним такі величини: F%, S5, d9, L8, bik.

а) До целочисленной перемінної можна віднести таке позначення F%.

б) До речовинної перемінної можна віднести таке позначення S5, d9, L8, Hs5.

в) До символьній перемінної із запропонованих значень не підходить жодна.

Програма введення та виведення змінних:

10 W2$ = “ES”: PRINT W2$

15 F% = 30.3: PRINT K%

20 L8 = .0122: PRINT R4

25 b9 = -48: PRINT v4

30 Hs5 = 5.25: PRINT S6

Завдання №8.

Скласти програму обчислення і преси значень наступного висловлювання: /ln(x + y) + [sin (y)]-1/5, для вихідних даних, впроваджуються з клавіатури.

05 REM Вычисление висловлювання.

10 CLS

15 PRINT /ln(x + y) + [sin (y)]^(-1/5)”

20 PRINT “Запровадьте значення змінних Х і У”

25 INPUT x: INPUT y

30 a = 2 * x – y

35 b = LOG (x + y)

40 з = SIN (y * 3.14 / 180)

45 d = з ^ (-1 / 5)

50 e = a / b: IF (a < 0) THEN 60

55 P.S = e + d: PRINT /ln(x + y) + [sin (y)]^(-1/5)=”; P.S: GOO 65

60 P.S = e * (-1) + d: GOTO 55

65 END

Завдання №9.1

Скласти блок схему алгоритму і програму обчислення функції f(x,y).

Значення змінних поставити в діалоговому режимі з екрана монітора, значення функції вивести на екран монітора.

yx+1- 5x якщо x > y; (2x-1)y якщо x < y; 578 якщо x = y.


                                     

 

 


    висновок


05 REM Вычисление функції f(x,y)

10 CLS

15 PRINT “ f(x,y) = (y^(x +1)) – 5x якщо x > y “

20 PRINT “f(x,y) = (2x – 1)y якщо x < y”

25 PRINT “f(x,y) = 578 якщо x = y”

30 PRINT “Запровадьте значення змінних Х і У”

35 INPUT x: INPUT y

40 IF (x <= y) THEN 50

45 S=(y^(x+1)) – 5*x: PRINT “(y^(x+1))-5x=”;S: GOTO 65

50 IF (x = y) THEN 60

55 Z=(2*x – 1)*y: PRINT “(2x-1)y=”; Z: GOTO 65

60 F=578: PRINT “f(x,y)=”;F

65 END 

Завдання №9.2

Написати блок-схему алгоритму і програму обчислення. Переменную N поставити в діалоговому режимі. На екран вивести значення N і результуюче значення. P.S = + + + +…+

Алгоритм:


Висновок P.S


Програма обчислення:

05 REM Вычисление прогресії.

10 CLS

15 PRINT “Вычисление суми прогресії S=1/1+2/3+3/5+4/7+…+N/(2N-1)

20 PRINT “Запровадьте кількість членів прогресії N”

25 INPUT N

30 S=0

35 і = 1

40 P.S = P.S + і / (2 * і – 1)

45 IF (і = N) THEN 55

50 і = і + 1: GOTO 40

55 PRINT “Сума”; N; “членів прогресії P.S =”; P.S

60 END

Завдання №10

Обчислити з точністю е нескінченну суму і зазначити кількість врахованих доданків. P.S= 1 +1/4 +1/9 +…+1/N2

5 REM Вычисление безкінечною суми з точністю е.

10 CLS

15 PRINT “Обчислити нескінченну суму прогресії з точністю е = 0.000 P.S= 1 +1/4 +1/9 +…+1/N^2”

20 PRINT “Запровадьте кількість доданків N=”

25 INPUT N

30 P.S = 0

35 і = 1

40 P.S = P.S + 1/i ^ 2

45 IF (і = N) THEN 55

50 і = і +1: GOTO 40

55 PRINT “Суми”; N; “членів прогресії S=”;USING “#.###”; P.S

60 END

Завдання №11

Підрахувати кількість цифр з тексту. Распечатать все зустрічаючі цифри.

05 REM Підрахунок цифр.

10 CLS

15 PRINT “Вычисление цифр з тексту”

20 INPUT "Запровадьте текст"; Stroka$

25 N% = 0

30 FOR I = 1 TO LEN(Stroka$)

35 Pstr$ = MID$(Stroka$, I, 1)

40 IF ASC(Pstr$) > 47 AND ASC(Pstr$) < 58 THEN N% = N% + 1: PRINT Pstr$

45 NEXT I

50 PRINT "Кількість цифр з тексту ="; N%

55 END

Схожі реферати:

Навігація