Реферати українською » Информатика, программирование » Автоматизована систему управління комбінату Білшина


Реферат Автоматизована систему управління комбінату Білшина

Страница 1 из 4 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ…………………………………………………………………………

1.ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛОРУССКОГО ШИННОГО КОМБІНАТУ (БШК) “БЕЛШИНА”….……………………………………………………………………

1.1. Організаційна структура…………………………………………………..

1.2. Функциональные завдання АСУ персоналом БШК “Білшина”………………

1.3. Мету й завдання дипломного проектування…………………………………

2. АСУ ПЕРСОНАЛОМ БШК “БЕЛШИНА”……………………………….……

2.1. Технічне забезпечення АСУ персоналом БШК “Білшина”……………..

2.2. Програмні кошти………………………………………………………..

2.3. Інформаційне забезпечення АСУ персоналом БШК “Білшина”…... ….

2.3.1. Входная інформація………………………………………………………..

2.3.2. Выходная інформація………………………………………………………

3.РАЗРАБОТКА СПЕЦІАЛЬНОГО ПО АСУ ПЕРСОНАЛОМ БШК “БЕЛШИНА”…….…………………………………………………………………

3.1. Алгоритмическое опис завдання…………………………………………..

3.1.1. Структура інформаційних модулів……………………………………..

3.1.2. Алгоритми функціонування програмних модулів………….………

3.2. Програмна реалізація АСУ персоналом БШК “Білшина”……………...

3.3. Керівництво оператора………………………………………………………..

3.3.1. Загальні засади…………………………………………………………...

3.3.2. Пункт меню «Система» ……………………………………………….……

3.3.3 Пункт меню «Персонал»………….…………………………… …………..

3.3.3. Довідники…………………………………………………………………

3.3.4. Пункт меню «Штатний розклад»…………………………….. …..……

 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ І ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЗАСОБІВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ…………………………………………………………………………..

 1. Характеристика проекту………………………………………………….

 2. Вихідні дані…………………………………………………………

 3. Розрахунок собівартості і відпускну ціну програмного кошти……

 1. Заробітну плату виконавців основна додаткова…………

 2. Відрахування до пайового фонду соціального захисту………………………………..

 3. Податки, що входять до собівартість програмного кошти………….

 4. Матеріали………………………………………………………………..

 5. Спецобладнання………………………………………………………..

 6. Машинне час………………………………………………………….

 7. Витрати наукові відрядження……………………………………...

 8. Інші витрати……………………………………………………………

 9. Накладные витрати………………………………………………………

 10. Загальна сума витрат за кошторисі………………………………………...

 11. Витрати супроводження й адаптацію……………………………….

 12. Повна собівартість програмного кошти………………………...

 13. Прибуток від створюваного програмного кошти……….

 14. Відрахування утримання відомчого житловий фонд…………...

 15. Прогнозна ціна без податків………………………………………

 16. Ціна без ПДВ……………………………………………………………..

 17. Податок на додану вартість……………………………………….

 18. Прогнозна відпускна ціна ………………………………………..

 19. Торішній чистий прибуток від програмного кошти………………

 1. Розрахунок економічного ефекту від використання програмного кошти в користувача……………………………………………………………

 1. Розрахунок капітальних видатків……………………………………………….

 2. Розрахунок економії основних видів ресурсів у в зв'язку зі

використанням нового програмного кошти…………………………………

 1. Розрахунок економічного ефекту від запровадження програмного кошти……………………………………………………………………………..

5. ОХОРОНА ПРАЦІ І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА. Захист від шуму при експлуатації АСУ персоналом БШК «Білшина»…………………...

5.1. Аналіз складу і інтенсивності небезпечних і шкідливих чинників, які виникають за реалізації проектованої системи……………………….

5.2. Акустический аналіз політики та розрахунок шумовий обстановки в виробничих приміщеннях…………………………………………………………………………

5.3. Вибір методу зниження галасу зчинив на виробничих приміщеннях ………...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….……

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….…..

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТИНГ ПРОГРАМИ……………………………………

ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Нині недоліки наявної системи управління Білоруським Шинным Комбинатом «Білшина», далі БШК «Білшина», виробляється розробка галузевої інформаційної системи автоматизації обліку, контролю та успішного управління всіма видами діяльності БШК «Білшина».

Можна назвати головні причини, викликають збої виробничого ритму, як наслідок, невиконання плану з розгорнутому асортименту і номенклатурі, невиконання планів поставки готової продукції та її реалізації:

 1. наявність великої кількості фізично й дуже застарілого устаткування;

 2. вади на ремонті й межремонтном обслуговуванні устаткування, що викликає позапланові його простої, знижує вироблення продукції;

 3. відсутність належного контролю над поставками сировини й матеріалів, який дає можливості своєчасно робити аналіз їхній забезпеченості заводів;

 4. відсутність оперативного контролю та аналізу причин шлюбу готової продукції і на напівфабрикатів;

 5. невиконання нормативів на незавершене виробництво;

 6. відсутність посадового контролю виконання наказів і розпоряджень на комбінаті і заводам;

 7. недостатня оперативність після ухвалення рішень через брак необхідною і достовірною інформацією;

 8. відсутність оперативно-бухгалтерського обліку;

 9. через брак оптимального документообігу має місце надлишкове дублювання інформації, як наслідок, її спотворення;

 10. недосконала система матеріального заохочення і стимулювання праці.

Оперативне управління масштабі заводу здійснюється диспетчерської службою заводу, спеціалізованої по цеховому технологічного принципу управління. Через відсутність оперативної інформації про стан справ усім технологічних переділах виробництва, у реальному масштабі часу диспетчер неспроможна прийняти досить правильне рішення.

Облік у виробництві здійснюється вручну з формуванням документів облікованим персоналом цехів.

Через відсутність чіткої регламентації між окремими підрозділами і посадовими особами управління комбінатом не може. Окремі служби й відділи прагнуть мати запасний об'єкт інформації, що було б мати у службах її формування. Це спричиняє дублювання багатьох операцій із обробці інформації, нагромадженню і збереження змін інформації, викликає зайві видатки у сфері управління.

Однією з функціональних завдань інформаційної системи управління БШК «Білшина» є АСУ персоналом «БШК «Білшина»». Виконання цього завдання дає, передусім, автоматизації обліку кількості робочих місць, автоматизацію трудомістких процесів збору, зберігання, контролю звітної документації персонал БШК «Білшина», і навіть відображення і поставив печатку (на запит користувача) документів. за рахунок скорочення годин прийому і методи обробки інформації, зниження трудомісткості виконання, що з контролем інформаційних документів підвищується ефективності роботи як розписування окремих відділів БШК «Білшина», і комбінату цілому.

Дипломний проект присвячений розробці програмно-методичного комплексу, покликаного забезпечити зберігання, і навіть обробки інформації персонал БШК «Білшина».

У першому його розділі дипломного проекту дана характеристика об'єкта управління, саме АСУ персоналом входила до складу АСУ «БШК «Білшина»», і розкрито завдання, розв'язувані програмним комплексом АСУ персоналом входила до складу АСУ «БШК «Білшина»» з урахуванням функціональної й інформаційної структури нафтохімічної галузі.

У другому розділі дипломного проекту описується інформаційне забезпечення АСУ персоналом входила до складу АСУ «БШК «Білшина»», а як і технічні і програмні засоби. Приведены вимоги до програмним і технічним ресурсів.

У третьому розділі дипломного проекту описується розроблене спеціальне програмного забезпечення, а як і наведено основні алгоритми і структура програмного і інформаційного забезпечення.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА АСУ персоналом Білоруського Шинного Комбінату “Білшина”

1.1.Организационная структура


Білоруський шинний комбінат ”БЕЛШИНА” є підприємством нафтохімічної промисловості РБ, які входять у склад концерну «Білнафтохім». Він спеціалізується з виробництва у необхідному асортименті пневматичних шин для автомобілів, сільськогосподарських і дорожньо-будівельних машин; ще, випускаються різні вироби з гуми, починочные матеріали, товари народного споживання.

Виробничий процес є дискретним і складається з низки технологічних переділів:

 1. підготовка матеріалів;

 2. виготовлення гумових сумішей;

 3. просочування і обрізка кордов і тканин;

 4. розплющ кордов і тканин;

 5. виготовлення деталей та вузлів покришок;

 6. складання покришок;

 7. виготовлення камер, ободных стрічок, діафрагм;

 8. вулканізація.

Основними видами устаткування заводах є:

 1. резиносмесители;

 2. протекторные агрегати;

 3. камерні агрегати;

 4. каландровые лінії;

 5. резательные машини;

 6. складальні верстати;

 7. вулканизаторы.

Передача предметів праці між агрегатами і верстатами виробляється транспортними системами, електрокарами, электропогрузчиками.

Входящий у складі комбінату завод великогабаритних шин має низьку ступінь механізації і автоматизації виробничих та транспортних процесів.

Тип виробництва – крупносерийный і масовий на заключних стадіях виробничого процесу; на заготівельних стадіях тип виробництва – серійний, характеризується випуском напівфабрикатів партіями. Режим роботи 3-х змінний.

Особливістю шинного виробництва є регулярна відновлення асортименту гумових сумішей, що застосовуються виробництва одним і тієї ж виробів.

Здебільшого виробництві використовується близько 150 видів сировини й матеріалів, зокрема. натуральний і синтетичний каучуки, техуглерод, корд, тканини, дріт, хімікати. Частка матеріалів собівартості готової продукції становить близько 85%.

Готовая продукція відвантажується, переважно, залізничним і автомобільним транспортом.

БШК “БЕЛШИНА” має заводську структуру зі службами управління. До складу комбінату входять такі заводи відносини із своїми технологічними цехами:

 1. завод масових шин;

 2. завод великогабаритних шин;

 3. завод великогабаритних шин;

 4. механічний завод.

Діяльність посадових осіб і підрозділів системи управління в що свідчить регламентуються методичними і директивними вказівками вищих організацій, органів статистики, галузевих інститутів, посадовими інструкціями.

1.2. Функциональные завдання АСУ персоналом БШК «Білшина»


  Основною метою реалізації АСУ персоналом БШК «Білшина» є: виходячи з інформації про кадрового складу комбінату і заводів, про використання робочого дня працюючих, про випуск продукції з кожному робочому місцю, про рух і захворюваності кадрів проводити комплекс заходів щодо створення колективу фахівців заводу, забезпечує виконання виробничих завдань в встановлених термінів і з великим якістю своєї продукції. Заходи з скорочення втрат робочого дня по оптимальної добірці і розстановці кадрів, з удосконалення системи оплати праці забезпечать зростання продуктивність праці та підвищення якості продукції.

  Основні техніко-економічні показники, які мають охоплюватися системою, такі:

 1. Чисельність які працюють у основним характеристикам, що у кадрової системі (професія, категорія, стаж роботи, освіту, підлогу, вік, та інших.), кількість працюючих прийнятих, звільнених, переведених;

 2. Плинність кадрового складу, змінюваність, среднесписочная чисельність;

  Неявки на причин, відпрацьоване час;

 1. Кількість випадків захворювання, втрати по непрацездатності, питому вагу захворювання, середня тривалість випадку;

 2. Сума зарплати, сума премій тощо. буд.

  Ці показники розраховуються для відділу кадрів, ООТИЗ, бухгалтерії, для громадських організацій.

  Система АСУ персоналом БШК «Білшина» повинна характеризуватися наступним складом спеціальні функції:

 1. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами;

 2. Облік праці та зарплати;

  Функція забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами можна реалізувати рішенням наступних завдань:

 1. Планування забезпеченості виробничої програми кадрами – залежить від визначенні кількісного і більш якісного складу працівників комбінаті й його структурних підрозділах. Визначення потреби у кадрах здійснює ООТИЗ спільно ВЕО і відділом кадрів.

 2. Облік і аналіз кадрового складу, статистична звітність залежить від аналізі укомплектування кадрами за категоріями, професій, кваліфікації, стажу праці та іншими ознаками. Статистична звітність залежить від своєчасному поданні вищим організаціям даних стану війни і використанні кадрів. Розрахунки виробляються виходячи з інформації особистих карток працюючих.

 3. Облік і аналіз руху кадрів – виходячи з наказів приймання, звільнення переміщення з причин, віку, стажу праці та т.д.

  Як нормативно-довідкової інформації можна використовувати довідники підрозділів, працюючих, кодів платників податків, видів нарахувань й утриманні, кодів категорій працюючих кодів пансіонерів, довідники міст, держав, регіонів, підприємств та інші.


1.3. Мету й завдання дипломного проектування


Метою дипломного проекту є розробка програмно-методичного комплексу, покликаного забезпечити зберігання обробки й аналізу інформації персонал БШК «Білшина».

  Для розробки вирішити такі:

 1. аналіз роботи галузі кадри;

 2. розробка АСУ персоналом БШК «Білшина»;

 3. розробка спеціального ПО.

  2. АСУ персоналом СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Білоруського Шинного Комбінату «Білшина».


2.1. Технічне забезпечення АСУ персоналом БШК “Білшина”.


Як мережі передачі у інформаційній системи управління БШК “Білшина” прийнята комбінована 10/100 Mb/s Ethernet мережу. Вибір зроблено з урахуванням розвитку обчислювальної мережі інформаційної системи управління БШК “Білшина”, ні з урахуванням вже наявних розрізнених мереж з урахуванням 10 Mb/s Ethernet мереж. Реально можлива довжина локальних мереж обумовлюється топологією мережі, отже й параметрами передавальної середовища. Для обраної топології (зіркоподібна) характерною довгою є мережу до 800 метрів. Можливе кількість користувачів у мережі значно перевищує потреби розроблюваної системи.

У локальної мережі при передачі застосовується комутація каналів і пакетів даних. Для цього він у складі апаратної організації мережі включені концентратори.

Концентратор забезпечує підключення мережевих пристроїв й відповідає за комутацію пакетів даних, переданих каналами передачі від однієї мережного устрою до іншого. Він використовується для об'єднання АСУ в робочих групах.

У програмне забезпечення КСА входить як системне програмне забезпечення, а й програмне забезпечення функціональних завдань, працююче серед клиент/сервер, у локальної мережі КСА можна назвати робочі станції (клієнти) і сервери. Робітники станції є автоматизовані робочі місця (АРМ) посадових осіб. Поняття серверу включає сервер бази даних (БД) і виділений комунікаційний сервер. Натомість сервери БД можуть підрозділятися головне сервер, сервер ведення архіву і документообігу, сервер БД управління (робочої групи).

Робітники групи створюються з АРМ, об'єднаних по функціональному ознакою. Залежно від складності розв'язуваної завдання робочої групі може виділятися окремий сервер БД.

У інформаційної системи управління БШК “Білшина” передбачається можливість роботи у складі системи мобільних віддалених користувачів. Це забезпечується виділенням комунікаційних серверів та використанням спеціального програмного забезпечення для відпрацювання відкладених запитів до бази даних інформаційної системи управління БШК “Білшина”.

Для установки системи мають бути висунуті такі вимоги до технічних засобів.

Як серверу мусить бути використана ПЕОМ, має таку конфігурацію:

 1. процесор не нижче Pentium 200MMX;

 2. видеоадаптер SVGA;

 3. НЖМД щонайменше 4 Гбайт;

 4. НГМД 3,5’’;

 5. ОЗУ щонайменше 32 Мбайт;

 6. миша;

 7. пристрій CD-ROM;

 8. мережевий адаптер.

Як робочої станції мусить бути використана ПЕОМ, має таку конфігурацію:

 1. процесор не нижче Pentium 200MMX;

 2. видеоадаптер SVGA;

 3. НЖМД щонайменше 2 Гбайт;

 4. НГМД 3,5’’;

 5. ОЗУ щонайменше 32 Мбайт;

 6. миша;

 7. пристрій CD-ROM;

 8. мережевий адаптер;

 9. принтер лазерний або струйный.


2.2. Програмне забезпечення


Під час розробки інформаційної системи управління кадрами БШК «Білшина» операційна система сприймається як інформаційно-обчислювальна платформа системи. Информационно-вычислительная платформа надає середу виконання комплексів програм рішення функціональних завдань інформаційної системи управління БШК «Білшина».

Як інформаційно-обчислювальної платформи розробки системи прийнята операційна система Microsoft Windows NT 4.0. Ця операційна система є затвердженої в технічному завданні розробці системи інформаційно-обчислювальної платформою інформаційної системи управління БШК «Білшина». Без упину на питанні вибору ОС, треба сказати особливості Microsoft Windows NT 4.0 з інших операційними системами. Windows NT є мережну операційну систему, призначену від використання на велику промисловість. Вона має:

 1. потужний механізм адміністрування мережі лише на рівні доменної моделі;

 2. високий рівень захисту;

 3. механізмом розмежування прав доступу лише на рівні мережевих ресурсів, каталогів, файлів;

 4. власної файлової системою (NTFS), що забезпечує надійне функціонування системи на великих обсягах даних, і захист даних від несанкціонованого доступу і збоїв у системі.

  Їй властиво:

 1. многоплатформенная підтримка;

 2. підтримка багатопроцесорних систем;

 3. модульна архітектура мікроядра, що робить її аппаратно-независимой;

 4. підтримка инсталлируемых файлових систем;

 5. підтримка підсистем додатків;

 6. простота при взаємодії коїться з іншими системами;

 7. наявність механізмів підтримки безлічі мережевих протоколів.

  У Windows NT реалізована:

 1. повна 32-разрядность ядра і додатків;

 2. модель багатозавдань з витісненням процесів;

 3. внутрішня модель клиент/сервер;

 4. 32-битовая лінійна модель пам'яті, що дозволяє адресувати 4 Гбайт пам'яті;

 5. транзакционная файлова система.

  Усі перелічені особливості Windows NT підтверджують правильність її вибору ролі інформаційно-обчислювальної платформи інформаційної системи управління БШК «Білшина»..

Як системи управління базами даними (СУБД) з розробки прийнята СУБД Oracle7.3. Ця СУБД є затвердженої в технічному завданні розробці інформаційної системи управління БШК «Білшина» системою управління базами даних. СУБД входить до складу інформаційно-обчислювальної платформи інформаційної системи управління лісовим господарством. Без упину на питанні вибору СУБД, треба сказати гідності Oracle7.3.

СУБД Oracle7.3 у складі обчислювальної платформи інформаційної системи управління БШК «Білшина» забезпечує:

 1. розширені можливості під час проектування, створенні, модифікації і адмініструванні розподіленої бази даних;

 2. оперативну обробку та зберігання великих обсягів даних;

 3. підтримку цілісності даних;

 4. захисту від несанкціонованого доступу та своєчасне відновлення даних;

 5. безконфліктний многопользовательский доступом до даним;

 6. підтримку розподіленої моделі баз даних;

 7. підтримка синхронних і асинхронних зв'язків в розподілених базах даних;

 8. тиражування підмножин бази даних;

 9. зокрема можливість використання готових модулів з сховища бази даних (репозитория);

 10. високу продуктивність і максимальну продуктивність під час роботи багатьох користувачів з базою даних.

Як кошти розробки комплексів програм, у технічному завданні визначено:

POWER BUILDER 6.0 – засіб програмування високого рівня, готовий до розробки клиент/серверных додатків.

Інструментальні кошти Oracle:Oracle Designer/2000,Oracle Developer/2000.

З часу появи першу версію POWER BUILDER минуло не більше 6 років. Невдовзі POWER BUILDER зайняв провідні позиції над ринком інструментальних коштів розробки систем клиент/сервер керувати базами даних. Перша версія

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація