Реферат Windows 95

Страница 1 из 4 | Следующая страница

ЭПВ 80108 Суворов Сергій Володимирович

Serg ( Wanderer )

ПРОГРАМНОЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ

Частина 1

( Windows 95 )

ЗАВДАННЯ 1

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Давним-давно коли землі ще панувала DOS і єдиним зброєю у руках недосвідчених користувачів була командна рядок, яка раз у раз намагалася послати нас кудись іще далі (bad command of file name тощо.), люди і мріяли у тому зручному інтерфейсі що зараз є в нас, завдяки “дядькові Билу”,и його нової ОС під назвою Windows 95.

1. Попередні інформацію про Windows.

Операційна оболонка Windows PC-совместимых комп'ютерів. 

  3.1 - це розроблена фірмою Останнім часом фактично все

  Microsoft надбудова над опера- нові програми розробляються

  ционной системою DOS, обес- їхнього експлуатацію у середовищі

  печивающая дуже багато Windows.

  зручностей для програмістів і На відміну від оболонок типу

  користувачів. Версія Windows Norton Commander, Windows не

  3.1 регулярно, із часу лише забезпечує зручний і

  появи, займає самі высо- наочний інтерфейс для операцій

  киє місця у хіт-параді продажу з файлами, дисками тощо., а й

  програмного забезпечення. Усі надає нові можливості

  більше користувачів для що запускаються у рідній" середовищі

  комп'ютерів використовують Windows і програм. Зрозуміло, Microsoft

  різноманітні полиэкранные прик- Windows працює і з програма-

  гладенькі програми у роботі. ми, розробленими під DOS, але у

  Широчайшее поширення такому разі всі можливості сис-

  Microsoft Windows зробило її теми не використовуються.

  фактичним стандартом для IBM

2. Ідеї створення Windows.

     Основна ідея створення валу остання версія -

  Windows пролунала главою Windows95, яка, очевидно,

  фірми Microsoft, однією з уб'є останнім сюрпризом у віко

  осіб у світі, Біллом труни DOS.

  Гейтсом (Bill Gates). Він расс- Під час створення програм для DOS

  матривает Windows як електрон- розробники мають лише дуже

  ный парта, де має невеличкий набір послуг, предос-

  бути усе, що є робочому тавляемых їм операційній систе-

  місці: книга для записів, блок- мій. Вони фактично залишаються на-

  нот, калькулятор, годинник, і т.д. і едине з "голим комп'ютером".

  т.п. І як і на "письмен- Програміст опинявся в положе-

  ном столі" Windows можуть однов- нии людини, яка хоче

  ременно вводитися на дію побудувати дім" і який обнару-

  кілька програм. живає, що задля цього йому необ-

     Перша версія системи була ходимы лісопилка, цементний за-

  випущена фірмою Microsoft в 1985 вод, ковальська майстерня і мно-

  р., і тепер ринки програмного го що ще.

  забезпечення в усьому світі завое- Через війну ніякої прог-


                                

  раммной уніфікації бо й операційну систему Windows,

  і близько, що утрудняло роботу здатну своє переможний

  і навчання. Хід які вже чотирнадцять років. 

     У умовах фірма Але є причини такої успіху?

  Microsoft початку випускати свою

3. Переваги Windows.

  1.Независимость програм від поза- діє принцип WYSIWYG (What

  шних пристроїв . Windows-прог- you see is what you get), кото-

  рамма може звертатися до зовнішніх рый означає, що така інформація,

  пристроям лише крізь сел- яку ви бачите на екрані, зі-

  редство Windows, що знімає вини з про тветствует з того що видається

  розробників всі проблеми обес- на принтері при роздруківці. Шриф-

  печения сосметимости з конкрет- ти True Type, використовувані в

  ными зовнішніми пристроями. Windows, містять не растровое,

  2.Средства для побудови поля- а контурні описи символів.

  зовательского інтерфейсу . 7. Єдиний користувальницький ін-

  Windows містить всі необхідні терфейс. Дії з тими програмами

  функції для побудови пользова- серед Windows стандартизирова-

  тельского інтерфейсу програм: ны.

  вікон, меню, запитів etc. При 8.Многозадачность. Windows

  цьому стиль Windows просто непід- забезпечує одночасне ви-

  ражаем. полнение цілий список завдань.

  3.Доступность всієї оперативної 9.Совместимость з DOS-приложе-

  пам'яті. Це полегшує створення ниями. Фундаментальна обізнаність із Windows не озна- 

  їхньому базі великих програм. сподівається відмовитися від програм DOS

  4.Динамическое підключення бі- (скоріш вона означає відмови від

  блиотек. При програмуванні у самій DOS в глобальному масшта-

  Windows бібліотек (формат.DLL- бе.

  файлов)подключаются автомати- 10.Удобство підтримки пристроїв

  чески. і мультимедіа . Windows спрощує

  5.Связь та впровадження об'єктів роботи з зовнішніми пристроями.

  ( 0Object Linking and Embedding, На закінчення маленька прит-

  OLE) - новий спосіб обміну дано- ча: як співробітник Microsoft

  ными між додатками, при до- вкручує лампочку? Він бере її

  тором у вас з'являється можливість у правицю і змушує Всесвіт

  комбінувати зображення, звук обертатися навколо себе. Windows -

  і текст). непросто операційна система,

  6.Использование масштабируемых це нова філософія роботи з

  шрифтів True Type. У Windows комп'ютером.

 

    (з реферату про Windows)

 Недоліки наявних PC і операційними системами.

 Будь-який комп'ютер без ОС повністю безжизненен до виконання основних функцій,

Таких як обробка натискань клавіш малювання на дисплеї, читання і запис дано- ных на диск.

· Громіздка 16-разрядная ОС ДОС. DOS ігнорує можливість процесора 80386

,Чи більш потужного, працювати у 32-разрфядном захищеному режимі, не дозволяючи бо

лее змогли ефективно використати пам'ять. Windows 3.1 виконуються під DOS, отже

Windows та її докладання страждають від браку пам'яті у реальному режимі. Так-

Же у DOS незручний інтерфейс.

· Висока вартість апаратних коштів на більшості альтернативних ОС.

Windows NT 3.5, Windows 95-98 і IBM OS/2.

· Бистре старіння апаратних коштів, (хоча, мій погляд, це недолік, а скоріш на оборот) гадаю що цього ми ще до його цього часу набивали команди DOS.

· Складність апаратної модернізації. Додавання нових пристроїв до застарілого

PC. Нова технологія Windows 95 Plug and Play знімає більшість проблем що з установкою устаткування (але не) іноді них ставати ба більше. Щиро кажучи, для юзера що почав працювати

під кватирки (Windows) здається, що він зіштовхнувся з чимось величезним, великим, незбагненним й жахливо незрозумілим хоча у згодом він усвідомлює переваги цієї ОС, але цьому шляху на нього чатують ще багато проблем.

                

              З цього приводу існує анекдот.

 

Щоправда заздалегідь попереджаю, що вона трохи вульгарний і з цього хто хоче почути нецензурних висловів, кращим читайте.(чтобы побачити вміст анекдоту потрібно изме-нить колір шрифту, скажімо про чорний)

      Прийшов якось людина до Богу і додав, хочу еба*?*ся вночі

      І створив бог йому дружину

      Невдовзі приходить знову у відповідь, хочу е:%?*:ся днем

      І створив бог йому коханку

      Потім він і сказал,хочу е;№%;*#я вдень і вночі

      І створив бог Windows 95! :-)

 

  І це іще одна анек дот по цій проблемі.

- Ви абсолютно впевнені, що хочете видалити папку D:TEMP ?

- Так

- У цьому папці перебувають файли. Ви абсолютно впевнені, що хочете їх видалити?

- Так!

- Видалення цих файлів може спричинити зареєстровані програми. Ви весь ще впевнені?

- Так! Так! Так!!!

- Ці файли можна використовувати системою. Ви абсолютно впевнені?

- Пішла ти нафиг! - закричав админ і натиснув Cancel.

- Гаразд! Злякався! - подумала NT.

І це іще одна.

 

  Юзер і Windows

     Юзер: - Поставь-ка нові драйвери відеокартки.

  Windows: - А диск є?

     Юзер: - Є.

  Windows: - Хіба сказати треба?

     Юзер: - Ok'.

  Windows: - Фиг тобі, а чи не Ok'. Мені важко знайти потрібні файли!

     Юзер: - Отож вони!

  Windows: - Де?!

     Юзер: - Так на диску!

  Windows: - У якому?

     Юзер: - На B:.

  Windows: - Немає такої диска.

     Юзер: - Чому ж під DOS'ом є?!

  Windows: - Не мої проблеми.

     Юзер: - Звичайно мені драйвери поставити?

  Windows: - Навіщо тобі драйвери? Ти видеокарточки-то немає.

     Юзер: - Не то, можливо!

  Windows: - Точнісінько тобі кажу.

     Юзер: - А аудіо є?

  Windows: - І аудіо немає.

     Юзер: - Хіба є?

  Windows: - Джойстик є.

     Юзер: - Зроду був...

  Windows: - Мені видніше.

     Юзер: - Треба, а його купувати зібрався.

  Windows: - Ось бачиш! Що б ти без мене робив?

Вибачте коли що.

ЗАВДАННЯ 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ЗАВДАННЯ 3

ГЛАВА 2.    Робочий стіл Windows 95.

Отже так, те, що Windows використовує це объектно-ориентированная ОС, тут ви написано, вірно, тобто. використовує метафору робочий кабінет.

 


 І це те, що любо Раб. Стіл містить такі компоненти як Network Neighborhood чи Info Center готовий посперечатися на відміну елементів «мій комп'ютер» (яке в мене називається «керогаз») і «кошик».

 Значок робочому столі це об'єкт, котрі можуть утримувати у собі різні

Дії, активується подвійним клацанням миші.

 (Мій комп'ютер) містить значки які представляють усі об'єкти, які пренад-лежат комп'ютера.

 (Сетевое оточення) містить ДТ. Представляющие комп'ютери, приєднані після того через мережу, і папки містять інструменти віддаленого доступу Windows 95.         

 (кошик) варта тимчасового зберігання віддалених файлів.

Р.С. сам в дійсності прихованим каталогом під назвою CWINDOWSРАБОЧИЙ СТІЛ.

                       ПАНЕЛЬ ЗАДАЧЬ

П. З. Забезпечує інший шлях відкриття програм, тож документів, і навіть доступом до об'єктах, вже відкриті. Меню ПУСК  на панелі завдань містить пункти, що дозволяють одержати доступ програмам, документами та інших об'єктах. Вона містить також команди для запуску програм з командної рядки, установки системних параметрів і роботи Windows 95.

 Програми. Це каскадна меню дає швидкий доступ всім стандартним прог-раммам. Меню програмы входять також пункти відкриття провідника і запуску сеансу MS-DOS.

 Документи. Це меню містить 15 документів і майже папок, із якими ви працювали останніми, включаючи й ті, із якими ви працювали у поточному сеансі.

 Налаштування. Це каскадне меню дає доступом до панелі управління, папці принтери

 , і навіть властивостями панелі завдань.

 Пошук. Це меню дозволяє знайти в комп'ютері чи мережі файл чи папку, і навіть знайти у мережі певний комп'ютер.

 Довідка. Відкриває довідкову систему Windows 95.

 Виконати. Забезпечує швидкий запуск програм.

 Завершення роботи. Без коментарів.

Крім меню пуск на панелі завдань розташовуються кнопки всіх папок і програм

, відкритих нині.

 

                 Ярлики обьетов та зв'язку.

 Крім програм, документів, папок робочий стіл переговорів й папки може містити ярлики об'єктів. Ярлик об'єктів не що інше, як шлях об'єкта, який зберігатися де був іншому місці. Ярлик об'єкта перестав бути самим об'єктом, а є об'єкт, який він посилається.

 Ярлики об'єктів дозволяють зробити об'єкт доступним із різних місць так,

щоб мати копію програми ,документа чи іншого об'єкта кожного з цих місць й дозволяють найпростішим способом запобігти появі різних версій Основних напрямів чи об'єкта.

  

        

ЗАВДАННЯ 4

ГЛАВА 3. Використання робочого столу.

Відкриття і папок.

 Відкрити папку досить легко – досить двічі клацнути на значку, відповідної даної папці. Тим самим способом відкриваються об'єкти у папках.

 Можна відкрити папку як вікно провідника чи відкрити діалогове вікно знайти.

 Проводник створює двох панельное вікно, відображаючи вміст папки на правої панелі і ресурси даного

Персонального комп'ютера як ієрархічного дерева на лівої.

     

Управління папками.

Ліст властивостей папка дозволяє способом відображення на екрані нових вікон. Використання окремих вікон корисний, якщо хочете порівняти вміст двох папок,

При копіюванні чи переміщенні об'єктів. Використання єдиного вікна усуває безладдя робочому столі.

 Ліст властивостей перегляд дозволяє управляти вмістом, що з'являється в папці у її відкритті.

 Отображать все файли. Папка виводить на екран все файли що вона містить.

 Отображать в заголовку повний шлях MS DOS. У заголовку відображається повний шлях до обраному об'єкту, включаючи ім'я диска.

 Не відображати файли наступних типів. Скрывает певні типи файлів.

 Не відображати розширення MS DOS для певних типів файлів. Без коментарів.

 Ліст властивостей типи файлів дозволяє переглянути список зарезервованих розширень, зарезервувати нове розширення, видалити розширення зі списку або змінити параметри реєстрації.

Створення нових папок.

Можна створювати папку робочому столі чи всередині дугою папки. Папка, є не чим іншим як каталогом, – створюючи папку, створюється каталог.

Копіювання переміщення об'єктів.

Можете копіювати чи переміщати програми й інші об'єкти на робочий стіл чи іншу папку. У обох випадках ваші дії дуже подібні. Просто слід взяти й перетягнути об'єкт у потрібний місце, з допомогою миші опе-рируя клавішами ctrl і shift.

Створення ярликів.

Ярлик подібний до покажчику на програму чи документ. Файл ярлика містить інформацію об'єкт, який вказує. Проте саме ярлик об'єктом перестав бути.

 Створити об'єкт можна кількома способами.

1. Перетаскивание об'єкта правої кнопкою.

2. Щигля правої кнопкою на об'єкті.

3. Щигля п. Кнопкою на панелі чи папці.

 

 ЗАВДАННЯ 5

 ГЛАВА  4     Управління файлами і папками на дисках.

Я запускаю провідник набагато простіше - вивів його значок на робочий стіл.

За умовчанням вікно провідника включає дві панелі. Ліва панель показує все ресурси, а права виводить вміст обраної папки. Те, у вигляді об'єкт з'являється на панелі вмісту, залежить вибраного способу перегляду.

Відкриття об'єктів з вікна провідника.

 Якщо об'єкти містять вкладені папки, то дереві вони позначаються знаком (+).

 Для відображення структури папок потрібно клацнути у цьому знаку.

 Для згортання потрібно клацнути на знаку мінус.

 Щоб переглянути вміст папки, на імені чи значку папки в дереві. У правом вікні буде запроваджено вміст папки.


 Щоб відкрити об'єкт які перебувають всередині папки потрібно двічі клацнути у ньому, або файл відкрити. Якщо він є програмою то Винда запускає цю програму. Якщо Об'єкт є документом, то Винда запускає прогу у якій, цей документ ще створили.

 Можна ще відкрити об'єкт з допомогою його контекстного меню – воно откры-ваеться натисканням правої клавіші на об'єкті, теж можна попередньо виділивши об'єкт натиснути комбінацію клавіш Shift-F10 або клавішу виклику меню

(на 105 клавішній клаве). Після

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Windows NT - ОС нової генерації
  Реферат на задану тему : Windows NT - OC нової генерації ! На цей час світова комп'ютерна
 • Реферат на тему: Windows NT 4.0 Server
  Реферат на задану тему: Windows NT 4.0 Server Выполнил: студент групи ІВ- -06 Великодный К.П. Зміст
 • Реферат на тему: Windows XP
  року міністерство освіти РФ Московський Державний Університет Економіки Статистики і Информатики
 • Реферат на тему: Interprocess Communication
  Лекція №1 Лекція №17 Interprocess Communication Ми із Вами казали, що далі йдеться про
 • Реферат на тему: Java технологія і основні риси та перспективи застосування
  Java технологія. Основні риси та перспективи застосування. Зміст. Походження Java. Безпечність.

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація