Реферати українською » Информатика, программирование » Автоматизированные інформаційні системи


Реферат Автоматизированные інформаційні системи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Реферат з дисципліни: інформаційні технології

Выполнил студент групи 2201-1 Фомічев Сергій Юрійович

НОУ Гуманитарно-технический коледж

р. Нижнекамск

2004 р.

1. Запровадження.

Ефективне управління підприємством у сучасних умовах вимагає використання комп'ютерних технологій. Правильний вибір програмного продукту і фирмы-разработчика - це не перший і визначальний етап автоматизації бухгалтерського обліку. Нині проблема вибору інформаційної системи (ІВ) з специфічної завдання перетворюється на стандартну процедуру. У цьому сенсі російські підприємства сильно не поступаються закордонним конкурентам. Іноземні підприємства, зазвичай, має досвід участі модернізації існуючих і впровадження одного покоління ІВ. У розвинутих західні країни відбувається зміна вже четвертого покоління ІВ. На російських підприємствах найчастіше використовують системи першого чи другої покоління.

Керівники багатьох російських підприємств мають дуже слабке уявлення про сучасних комп'ютерних інтегрованих системах й воліють утримувати великий штат власних програмістів, які розробляють індивідуальні програми на вирішення стандартних управлінських завдань.

Процедура ухвалення рішення про виборі найефективнішою комп'ютерної системи управління нова більшість вітчизняних керівників, та її наслідки багато в чому надавати значний вплив на підприємство у протягом кілька років. Т.к. застосування інтегрованої ІВ, яка відповідала б вимогам підприємства (масштабу, специфіці бізнесу тощо.), дозволила б керівнику мінімізувати витрати й підвищити оперативність управління підприємством загалом.

2. Класифікація автоматизованих інформаційних систем.

Пропонується використовувати таку класифікацію систем і підсистем КИС. Залежно від рівня обслуговування виробничих процесів для підприємства сама КИС або його складова частина (підсистеми) можна віднести до різним класам:

Клас A: системи (підсистеми) управління технологічними об'єктами і/або процесами.

Клас B: системи (підсистеми) підготовки й обліку виробничої діяльності підприємства.

Клас З: системи (підсистеми) планування та виваженості аналізу виробничої діяльності підприємства.

Системи (підсистеми) класу A - системи (підсистеми) контролю та управління технологічними об'єктами і/або процесами. Ці системи, зазвичай, характеризуються такими властивостями:

досить високою рівнем автоматизації виконуваних функцій;

наявністю явно вираженої функцій контролю за поточним станом об'єкта управління;

наявністю контуру зворотний зв'язок;

об'єктами контролю та управління такої системи виступають:

- технологічне устаткування;

- датчики;

- виконавчі пристрої і механізми.

малим тимчасовим інтервалом обробки даних (тобто. інтервалом часу між отриманням даних про про поточний стан об'єкта управління і видачею управляючого на нього);

слабкої (несуттєвою) тимчасової залежністю (кореляцією) між динамічно изменяющимися станами об'єктів управління і системи (підсистеми) управління.

Як класичних прикладів систем класу A вважатимуться:

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерський контроль й накопичення даних);

DCS - Distributed Control Systems (розподілені системи управління);

Batch Control - системи послідовного управління;

АСУ ТП - Автоматизированные Системи Управління Технологическими Процессами.

Системи класу B - це системи (підсистеми) підготовки й обліку виробничої діяльності підприємства. Системи класу B призначені до виконання класу завдань, потребують особистої участі людини до ухвалення оперативних (тактичних) рішень, що впливають на обмежене коло видів діяльності чи невеличкий період роботи підприємства.

У певному сенсі до таких системам відносять ті, які перебувають рівні технологічного процесу, але технологією безпосередньо пов'язані.

До переліку основних функцій систем (підсистем) даного класу можна включити:

виконання дисконтних завдань, що виникають у діяльності підприємства;

збір, попередню підготовку даних, що у КИС з систем класу A, та його передачу в системи класу З;

підготовку даних, і завдань для автоматичного виконання завдань системами класу A.

З урахуванням прикладних функцій цей перелік можна продовжити такими пунктами:

управління виробничими та людськими ресурсами у межах прийнятого технологічного процесу;

планування контроль послідовності операцій єдиного технологічного процесу;

управління якістю продукції;

управління зберіганням вихідних матеріалів і вироблену продукції з технологічним підрозділам;

управління технічним обслуговуванням і ремонтом.

Ці системи, зазвичай, мають такі характерні ознаки і їхні властивості:

наявність взаємодії із керуючим суб'єктом (персоналом), і під час їхніх насущних завдань;

інтерактивність обробки інформації;

невеличкий тривалістю обробки даних, що хитається і від кількох хвилин до кілька годин чи діб;

наявністю істотних тимчасової і параметричної залежностей (кореляцій) між обрабатываемыми даними;

система впливає на обмежене коло робіт і деяких видів діяльності підприємства;

система впливає на невеличкий період роботи підприємства (не більше від місяці на півроку);

наявністю поєднання з системами класу A і/або З.

Класичними прикладами систем класу B вважатимуться:

MES - Manufacturing Execution Systems (системи управління виробництвом);

MRP - Material Requirements Planning (системи планування потреб у матеріалах);

MRP II - Manufacturing Resource Planning (системи планування ресурсів виробництва);

CRP - З Resource Planning (система планування виробничих потужностей);

CAD - Computing Aided Design (автоматизовані системи проектування - САПР);

CAM - Computing Aided Manufacturing (автоматизовані системи підтримки виробництва);

CAE - Computing Aided Engineering (автоматизовані системи інженерного проектування - САПР);

PDM - Product Data Management (автоматизовані системи управління даними);

SRM - Customer Relationship Management (системи управління взаємовідносинами з клієнтами);

різноманітні облікові системи тощо.

Один із причин виникнення таких систем - необхідність виділити окремі завдання управління лише на рівні технологічного підрозділи підприємства.

Системи класу З - це системи (підсистеми) планування і політичного аналізу виробничої діяльності підприємства. Системи класу З призначені до виконання класу завдань, потребують особистої участі людини до ухвалення стратегічних рішень, що впливають на діяльність підприємства у цілому.

До кола завдань розв'язуваних системами (підсистемами) даного класу можна включити:

аналіз діяльності підприємства з урахуванням даних, і інформації, що надходить із систем класу B;

планування діяльності підприємства;

регулювання глобальних параметрів роботи підприємства;

планування і розподіл ресурсів підприємства;

підготовку виробничих завдань контроль їхнього виконання.

наявність взаємодії із керуючим суб'єктом (персоналом), і під час їхніх насущних завдань;

інтерактивність обробки інформації;

підвищеної тривалістю обробки даних, що хитається від кількох основних хвилин до кілька годин чи діб;

тривалим періодом прийняття управляючого рішення;

наявністю істотних тимчасової і параметричної залежностей (кореляцій) між обрабатываемыми даними;

система впливає на діяльність підприємства у цілому;

система впливає на значний період роботи підприємства (від півроку за кілька років);

наявністю безпосереднього поєднання з системами класу B.

Класичними назвами системи класу B вважатимуться:

ERP - Enterprise Resource Planning (Планування Ресурсів Підприємства);

IRP - Intelligent Resource Planning (системами інтелектуального планування);

АСУП;

EIS.

3. Сучасний ринок фінансово-економічного прикладного програмного забезпечення.

Сьогоднішній ринок фінансово-економічного прикладного програмного забезпечення формується під впливом з трьох основних чинників:

• постійно зростаючих вимог споживачів;

• кон'юнктурного світогляду більшості розробників;

• нестійкості нормативно-правової середовища.

Вплив цих факторів робить ринок різноманітним і неоднорідним. Аби вирішити завдання вибору ІВ необхідно познайомитися з їхніми класифікацією. Усі програми у сфері бухгалтерського обліку, і фінансів умовно можна розділити на:

1. Інтегровані фінансові системи (ИФС).

2. Бухгалтерський конструктор.

3. Бухгалтерський комплекс автоматизованих робочих місць (АРМ).

4. Бухгалтерия-офис.

5. Эккаунт кутюр - індивідуально дорабатываемые і впроваджуються системи з урахуванням типового бухгалтерського ядра.

6. Галузеві системи з бухгалтерським урахуванням, це бухгалтерський комплекс АРМ + спеціалізовані галузеві АРМы.

7. Финансово-аналитические системи.

Правові системи та бази даних (ПБД).

Розглянемо докладніше кожну із вищезгаданих груп:

Інтегрована фінансову систему

Інтегрована фінансову систему складається з окремих блоків - модулів обліку. Ступінь інтеграції системи характеризує принцип зв'язку, як між окремими модулями системи, і коїться з іншими програмними продуктами, які працюють для підприємства.

Система вважається інтегрованої у разі, якщо є двобічна зв'язок між всіма модулями системи.

Приклад ИФС: “БЭСТ”, “Галактика”, “Вітрило” та інші.

Бухгалтерський конструктор

Під бухгалтерським конструктором розуміється бухгалтерська система з розширеними інструментальними можливостям.

Первинні можливості даного програмного продукту досить обмежені. Наприклад, виконання у межах бухгалтерського конструктора таких операцій, як розрахунок зносу основних засобів, розрахунок заробітної плати т.п., практично неможливо здійснити без відповідних настройок. Проте, оволодівши спеціальним мовою, користувач може самостійно навчити програму виконувати будь-які розрахунки, створювати звіти тощо.

Цей клас систем орієнтовано масовий тираж. У одній програмі важко врахувати специфіку обліку кількох бухгалтерій. Тому з'явилися якісь універсальні заготівлі, з яких із допомогою настройок створюється програмний продукт, придатний обліку у будь-якій фірмі.

Цей клас програм краще адаптований до быстроменяющемуся законодавству.

Приклад бухгалтерського конструктора: “1С: Бухгалтерія”, “Инотек”, “Quiken” та інші.

Бухгалтерський комплекс АРМ

Бухгалтерський комплекс передбачає створення окремих програм під кожен розділ обліку із наступного агрегирования даних.

Цей продукт є найбільш старої формою існування бухгалтерських програм російській підприємствах. Для середніх і крупних фірм вона залишається раціональної досі.

Приклад бухгалтерського комплексу АРМ: “МОНОЛИТ” та інші.

Бухгалтерия-офис

Під бухгалтерією - офіс розуміють систему автоматизованого управління підприємством. Програми даного класу називають “корпоративними системами управління фінансами і великим бізнесом”. Термін “корпоративний облік” є новою як на російських підприємств. Відомо, що облік для підприємства не зводиться лише бухгалтерського обліку, побудованому на подвійного запису і проводках по корреспондирующим рахунках. Існує ще управлінський облік, форми якого визначаються потребами самого підприємства. Цей вид обліку наближений до поточної діяльності фірми і вирішує насамперед оперативні завдання.

Бухгалтерія - офіс налаштована, зазвичай, як на бухгалтера, а й у керівника, менеджера та інших представників управлінського ланки. Величезну увагу програми цього приділяється можливості управління підприємством, і отримувати прибутки. У цьому дуже важко сказати, який облік “первісніша” - бухгалтерський чи оперативний. Наприклад, коли керівник ставить за мету мінімізації прибуток, то тут для прийняття виважених рішень треба зазначити розмір оподатковуваного прибутку за даними бухгалтерського обліку. З іншого боку, відбиття у бухгалтерському обліку величини товарних запасів дані оперативного обліку про вступ, переміщенні, выбытии товарних цінностей. Отже, бухгалтерський облік спрямовано вирішення завдань по узагальнення показників діяльності підприємства, тоді як оперативно - управлінський облік вирішує приватні, щоденні завдання. Відірвати одну форму обліку одної практично неможливо. Обидва виду обліку існують спільно й утворюють єдиний цілісний облік, що й називається корпоративним.

Клас систем бухгалтерія - офіс дуже молодий. У Росії її пропозицію даних програмних продуктів дуже обмежений західними розробками.

Приклад систем для автоматизованого управління підприємством: “Baan”, “R3”, “Oracle”, “People soft”, “Navision”, “Квестор” та інші.

Эккаунт кутюр

Системи даного класу індивідуально доопрацьовуються під конкретного замовника з подальшим упровадженням для підприємства самим розробником. Дані програми призначені для розбірливих і найзаможніших користувачів. Коло користувачів програм класу “Эккаунт кутюр” дуже вузьке. Це тим, що послуги з доопрацюванні та впровадження програм дуже дорогі, тому помилка замовника у виборі системи обходиться дуже недешево.

Галузеві системи з бухгалтерським урахуванням

Основою галузевої системи з бухгалтерським урахуванням служить бухгалтерський комплекс АРМ, якого приєднано спеціалізовані галузеві АРМы. Сьогодні найвідоміші такі галузеві системи: “Торгівля”, “Бюджетні організації”, “Промисловість”, “Будівництво”, “Аудит”, “Банківські структури”, “Страхування” та інші.

Финансово-аналитические системи

Системи цієї групи можна розділити на:

• системи аналізу господарську діяльність підприємства;

• системи до роботи з інвестиційними проектами.

Приклад фінансово-аналітичних систем: «Project Expert», «Budget management» та інші.

Правові системи та бази даних (ПБД)

Під ПБД розуміють системи до роботи, збереження і регулярного відновлення в комп'ютері збірок тих нормативних документів.

Приклад ПБД: інформаційні бази даних “Гарант”, “Кодекс”, “Консультант Плюс” та інші.

Розглянемо докладніше структуру інтегрованої фінансової систем, оскільки саме такий клас програм є сьогодні однією з поширених:

ИФС - це сукупність модулів:

• Головна книга

• Основні кошти

• Управління запасами

• Розрахунки з постачальниками і замовниками

• Каса і

• Зарплата

• Кадри

• І т.ін.

Кожен модуль виконує певні функції обліку, наприклад:

модуль кадри:

• ведення табеля робочого дня

• ведення штатного розкладу

• тощо.

модуль розрахунки з постачальниками і замовниками:

• список контрагентів

• система договорів й замовлення

• система знижок

• система податків

• заповнення рахівниць-фактур

• облік взаємозаліків

• тощо.

Між усіма модулями системи існує двобічна зв'язок, тобто. дотримується принцип інтегрованості. Саме таким чином принципу вдасться уникнути проблем, що з подвійним введенням документів за її обробці.

Кожна інтегрована система має общефункциональными властивостями, такі як:

• система документованого обліку (дозволяє виходячи з документів, запроваджених операторами, автоматично формувати бухгалтерські проводки);

• ступінь інтеграції (дозволяє переносити дані вже з модуля на другий, і навіть забезпечує зв'язку з іншими програмними продуктами);

• інтерфейс - обличчя програмного продукту, характеризує зручність роботи і системи;

• мультивалютность - здатність системи правильно вести облік у кількох валютах;Современные інтегровані системи пропонують безліч стандартних рішень управлінських завдань лише на рівні користувача. Усе це дозволяє керівнику підприємства зменшити витрати з її обслуговування. Середній термін окупності таких систем 1-2 року.

Крім готового пакета програми, необхідно придбати спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє встановити ИФС, також вкласти кошти впровадження програми (повністю налаштувати в облік конкретного підприємства) і навчання робочого персоналу. Деякі фірми сьогодні готові здійснити такі грошові вкладення.

Більшість підприємств воліють скористатися послугами розробників дешевшого класу програм, з так званого, бухгалтерського конструктора. Серед даного класу програм найпоширенішими є сімейство програм “1С”.

Програми сімейства “1С”.

Програма “1С: Бухгалтерія” побудовано основні принципи бухгалтерського обліку, загальних всім його розділів. Бухгалтер сам може налаштувати майже всі - план рахунків, види первинних і звітних документів, схеми проводок. Програма допомагає бухгалтеру швидко потрібні записи, сформувати необхідну звітність. Спеціальні режими використовувати програму на окремих робочих місць, де формуються первинні документи. Можна також використовувати її надання звітності керівнику. З іншого боку, у програмі передбачена можливість ведення складного аналітичного обліку.

Універсальність програм сімейства 1С у тому, що ми отримуємо якийсь бухгалтерський конструктор, тобто. систему з розширеними інструментальними можливостям.

Первинні можливості даного програмного продукту досить обмежені. Наприклад, виконання у межах бухгалтерського конструктора таких операцій, як розрахунок зносу основних засобів, розрахунок заробітної плати

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація