Реферати українською » Информатика, программирование » Розробка локально-обчислювальної мережі в автокомплексі "Першотравневий"


Реферат Розробка локально-обчислювальної мережі в автокомплексі "Першотравневий"

застосовуваний сьогодні у обчислювальних мережах, а чи не технологія комутації каналів, яка у телефонії, що, напевно, має піднести зацікавленість Україною до мереж цього.

1.2 Модель Open System >Interconnection

На початку 80-х ряд відділу міжнародних організацій по стандартизації, зокрема InternationalOrganizationforStandardization (ISO), часто звана також InternationalStandardsOrganization, і навіть InternationalTelecommunications Union (ITU) та інших, – розробили стандартну модель взаємодії відкритих систем (Open SystemInterconnection,OSI). Ця модель зіграла значної ролі у розвитку комп'ютерних мереж [1].

Наприкінці 1970-х років світі, вже існувало дуже багато фірмовихстеков комунікаційних протоколів, серед яких може бути, наприклад, такі популярністеки, якDECnet,TCP/IP, іSNA. Таке розмаїтість коштівмежсетевого взаємодії вивело першому плані проблему несумісності пристроїв, використовують різні протоколи. Однією з шляхів розв'язання цієї проблеми, у той час бачився загальний перехід на єдиний, загальний всім систем стік протоколів, створений з урахуванням недоліків вже існуючихстеков. Такий академічний підхід до створення нового стека розпочався з розробки моделіOSI і підприємців посів сім років (з 1977 по 1984 рік). Призначення моделіOSI полягає у узагальненому поданні коштів мережного взаємодії. Вона розроблялася як "своє роду універсальної мови мережевих фахівців, саме тому його називають довідкової моделлю.

МодельOSI визначає, по-перше, рівні взаємодії систем у мережах з комутацією пакетів, по-друге, стандартні назви рівнів, по-третє, функції, що має виконувати кожен рівень. МодельOSI зовсім позбавлений описів реалізацій конкретного набору протоколів.

У моделіOSI (малюнок 1) кошти взаємодії діляться до 7 рівнів: прикладної, уявлення,сеансовий, транспортний, мережевий, канальний і тяжка фізична. Кожен рівень оперує цілком певним аспектом взаємодії мережевих пристроїв [2]. Завдяки цьому спільне завдання передачі розчленовується деякі, легко доступні для огляду завдання.


Малюнок 1 – Модель взаємодії відкритих системISO/OSI

Розглянемо рівні моделіOSI. Фізичний рівень (>physicallayer) оперує передачею потокубитов по фізичним каналів зв'язку, таких як коаксіальний кабель, вита пара, оптоволоконий кабель чи цифровий територіальний канал. А на цьому рівні визначаються характеристики електричних сигналів, передавальних дискретну інформацію, наприклад, крутість фронтів імпульсів, рівні напруги чи струму переданого сигналу, тип кодування, швидкість передачі сигналів. Крім цього, тутстандартизуются типи рознімань та призначення кожного контакту. Функції фізичного рівня реалізуються переважають у всіх пристроях, підключених до неї. З боку комп'ютера функції фізичного рівня виконуються мережним адаптером чи послідовним портом.

>Канальний рівень (>datalinklayer) здійснює перевірку доступності середовища передачі. Інший завданням канального гатунку є реалізація механізмів виявлення й корекції помилок. І тому наканальном рівні біти групуються в набори, звані кадрами (>frames).Канальний рівень забезпечує коректність передачі кожного кадру, поміщаючи спеціальну послідовність біт на початок і поклала край кожного кадру, щодо його виділення, і навіть обчислює контрольну суму, обробляючи все байти кадру певний спосіб і додаючи контрольну суму до кадру. Коли кадр приходить через мережу, одержувач знову обчислює контрольну суму даних і порівнює результат з контрольної сумою з кадру. Якщо вони самі збігаються, кадр вважається правильним і законодавців береться. Якщо ж контрольні суми не збігаються, то фіксується помилка.Канальний рівень може лише виявляти помилки, а й виправляти за рахунок повторної передачі ушкодженихкадров[1].

Мережний рівень (>networklayer) служить для освіти місцем єдиній транспортній системи, об'єднуючою кілька мереж, причому ці мережі може використати різні принципи передачі повідомлень між кінцевими вузлами і мати довільній структурою зв'язків. Функції мережного рівня досить різноманітні. Усередині мережі доставка даних забезпечується відповіднимканальним рівнем, тоді як доставкою даних між мережами займається мережевий рівень, що й підтримує можливість правильного вибору маршруту передачі повідомлення у тому разі, коли структура перетинів поміж складовими мережами має інший, відмінний від прийнятого у протоколах канального рівня.

Також одним із головних завдань мережного гатунку є проблема вибору найкращого шляху – маршрутизація. Проблема ускладнюється тим, що найкоротший шлях який завжди найкращий. Часто критерієм під час виборів маршруту є час передачі цим маршрутом; воно залежить від пропускну здатність каналів зв'язку й інтенсивності трафіку, яка може змінюватися з часом. Деякі алгоритми маршрутизації намагаються пристосуватися зміну навантаження, тоді як інші приймає рішення з урахуванням середні показники за тривалий час. Вибір маршруту може здійснюватись і за іншими критеріями, наприклад надійності передачі. Мережний рівень вирішує і завдання узгодження різних технологій, спрощення адресації у крупних мережах і шляхом створення надійних і гнучких бар'єрів по дорозі небажаного трафіку між мережами.

Транспортний рівень (>transportlayer). Дорогою від відправника до одержувачу пакети може бути спотворені чи втрачені. Хоча деякі докладання мають кошти обробки помилок, існують такі, які воліють відразу поводитися з надійним з'єднанням. Транспортний рівень вирішує питання виконання надійної транспортування даних, забезпечує додатків чи верхнім рівням стека - прикладному ісеансовому - передачу даних із рівнем надійності, яку вона потрібно. МодельOSI визначає п'ять класів сервісу наданих транспортним рівнем, від нижчого класу 0 до вищого класу 4. Ці види сервісу відрізняються якістю надання послуг: терміновістю, можливістю відновлення перерваної зв'язку, наявністю коштів мультиплексування кількох сполук між різними прикладними протоколами через загальний транспортний протокол, а головне - здатність до виявлення і виправленню помилок передачі, як-от спотворення, втрата і дублювання пакетів.

>Сеансовий рівень (>sessionlayer) забезпечує управління діалогом: фіксує, яка зі сторін є активної зараз, надає кошти синхронізації. Останні дозволяють вставляти контрольні точки в довгі передачі, щоб у разі відмови можна було повернутися тому до останнього контрольної точці, а чи не починати усе з початку. Насправді деякі докладання використовуютьсеансовий рівень, і він рідко реалізується у вигляді окремих протоколів, хоча функції цього рівня часто об'єднують з функціями прикладного рівня життя та реалізують щодо одного протоколі.

Рівень уявлення (>presentationlayer) забезпечує уявлення переданої через мережу інформації, не змінюючи у своїй її змісту. за рахунок рівня уявлення інформація, передана прикладним рівнем однієї системи, зрозуміла прикладному рівню інший системи. З допомогою коштів даного рівня протоколи прикладних рівнів можуть подолати синтаксичні розбіжності у поданні даних або ж розбіжності у кодах символів. У цьому рівні може виконуватися шифрування і дешифрування даних, завдяки якому вона таємність обміну даними забезпечується відразу всім прикладних служб. Прикладом такого протоколу є протоколSecureSocketLayer (>SSL), що забезпечує секретний обмін повідомленнями для протоколів прикладного рівня стекаTCP/IP.

Прикладний рівень (>applicationlayer) – це у дійсності просто набір різноманітних протоколів, з допомогою яких користувачі мережі отримують доступом до поділюваним ресурсів, таких як файли, принтери чи гіпертекстові Webсторінки, і навіть організують своє спільне роботу, наприклад, з допомогою протоколу електронної пошти. Одиниця даних, якої оперує прикладної рівень, зазвичай називається повідомленням [1].

1.3 Фізична топологіяЛВС

Топологія мережі - характеризує фізичне розташування компонентів мережі (робочих станцій, серверів, кабелів). Кожна топологія мережі накладає ряд умов. Наприклад, вони можуть диктувати як тип кабелю, а й спосіб його прокладки. Вибір топології електричних зв'язків серйозно впливає на багато характеристики мережі. Наприклад, наявність резервних зв'язків підвищує надійність сіті й уможливлює балансування завантаження окремих каналів. Простота нових вузлів, властива деякимтопологиям, робить мережу легко розширюваної. Економічні міркування часто призводять до виборутопологий, котрим характерна мінімальна сумарна довжина ліній зв'язку.

Топологія шина. І тут комп'ютери підключаються одногокоаксиальному кабелю, іменованим магістраллю чи сегментом (малюнок 2).

Малюнок 2 - Топологія шина

>Передаваемая інформація поширюється одночасно у всій мережі, а то й розпочинати жодних спеціальних дій, сигнал, досягаючи кінця кабелю, відбиватиметься і дозволить іншим комп'ютерів передавати. Щоб запобігти ефект відображення сигналів, до кінців кабелю підключають термінатори, які поглинають ці сигнали.

Застосування загальної шини знижує вартість проводки, уніфікує підключення різних модулів, забезпечує можливість майже миттєвогошироковещательного звернення всім станціям мережі. Отже, основними перевагами такий схеми є дешевизна і простота розведення кабелю по приміщенням. Також перевагою даної топології і те, що виходу з експлуатації комп'ютерів вона уразлива, порушується обмін тільки з ушкодженим комп'ютером, а решта мережу залишається у стані.

Найсерйозніший недолік загальної шини залежить від її низькою надійності: будь-який дефект кабелю чи якогось із численних рознімань повністю паралізує усю мережу. На жаль, дефект коаксіального розняття рідкістю перестав бути. Іншим недоліком загальної шини є його невисока продуктивність, бо за такий спосіб підключення у кожний час лише одне комп'ютер може передавати дані до мережі. Тому, що більше комп'ютерів у мережі, тим менше її пропускну здатність.

Топологія зірка. І тут кожен комп'ютер підключається окремим кабелем до спільного влаштуванню, званомуконцентратором, що у центрі мережі. До функцій концентратора входить напрям переданої комп'ютером інформації одній або решті комп'ютерів мережі. Як концентратора може бути як універсальний комп'ютер, і спеціалізоване пристрій. Топологія зірка, зображено малюнку 3.

Малюнок 3 - Топологія зірка

Головна перевага цієї топології перед загальної шиною - велика надійність. Будь-які неприємності з кабелем стосуються лише того комп'ютера, якого цей кабель приєднано, і лише несправність концентратора може шпигат усю мережу. З іншого боку, концентратором може зайняти позицію інтелектуального фільтра інформації, котра надходить від вузлів до мережі, й за необхідності блокувати заборонені адміністратором передачі. Нині ієрархічна зірка є поширеним типом топології зв'язків, як у локальних, і глобальних мережах.

Кільцева топологія. У мережах із такий топологією дані передаються по кільцю від однієї комп'ютера до іншого. Приклад даної топології зображений малюнку 4.

Малюнок 4 - Кільцева топологія

Якщо комп'ютер розпізнає дані як «свої», він копіює їх собі на внутрішній буфер. У "тенета з кільцевої топологією необхідно ухвалити спеціальні заходи, щоб у разі виходу з експлуатації чи відключення будь-якої станції не перервався канал зв'язок між всіма іншими станціями. Так само розрив кабелю у будь-якій точці порушує цілісність кільця і виводить з експлуатації усю мережу. Щоб уникнути цього застосовують дублювання кабелю. До переваг даної топології можна віднести те, що кільце є дуже зручну конфігурацію в організацію зворотний зв'язок - дані, зробивши повний оборот, повертаються доузлу-источнику. Тому цей вузол може контролювати процес доставки даних адресата. Часто це властивість кільця використовується для тестуваннясвязности сіті й пошуку вузла, працюючого некоректно. І тому до мережі посилаються спеціальні тестові повідомлення. Також гідністю є автоматичне посилення переданого сигналу кожним абонентом мережі, тому його розміри штрафів можуть бути дуже великими, і обмежені вони лише часом проходження сигналу з усього кільцю. Можна ще об'єднати кілька локальних мереж, виконаних з допомогою різнихтопологий, на єдину локальну мережу. Приклад такий мережі зображений малюнку 5.

Малюнок 5 – Локальна мережу, виконана з допомогою різнихтопологий

Є також змішані топології, такі якзвезда-шина ізвезда-кольцо, кожна з яких має переваги.

Топологіязвезда-шина. Це комбінаціятопологий шина і яскрава зоря. Найчастіше враження таке: кілька мереж з топологією зірка об'єднуються з допомогою магістральної лінійної шини. І тут вихід із стоячи одного комп'ютера не надає ніякого впливу мережу – інші комп'ютери як і взаємодіють друг з одним. А вихід із стоячи концентратора, потягне у себе зупинку підключених щодо нього комп'ютерів, іконцентраторов[2].

Топологіязвезда-кольцо. Здається кілька схожійзвезду-шину. І на тієї слабкої й на другий топології комп'ютери під'єднані доконцентратору, який фактично і формує кільце чи шину. Відмінність у цьому, що концентратори взвезде-шине з'єднані магістральної лінійної шиною, азвезде-кольце з урахуванням головного концентратора вони утворюють зірку.

Улокально-вичислительной мережі можна використовувати одне з переліченихтопологий. Це кількостіобъединяемих комп'ютерів, їх взаємного розташування інших умов.

1.4Биллинговие системи

На цей час практично кожна локальна мережу має вихід у всесвітню інформаційну мережу – Internet. Для обліку, і обмеження зовнішнього Інтернет-трафіка використовуютьсябиллинговие системи.

>Биллинговие системи – це системи,вичисляющие вартість послуг зв'язку кожному за імені клієнта й бережуть інформацію про тарифах та інші вартісних характеристиках, що використовуються телекомунікаційними операторами для виставляння рахунків абонентам і взаєморозрахунків коїться з іншими постачальниками послуг. Цикл виконуваних ними операцій скорочено іменуєтьсябиллингом.

Серед основних функцій біллінгових систем можна виділити такі:

–встраиваемость до системи, тісний інтеграція зActiveDirectory і службоюRAS;

– наявність коштів за управлінню дисконтними записами;

– створення тарифів які враховують доби, напрям трафіку, швидкість, кількість пакетів, та інших.;

– функцій управлінняроутингом;

– вмонтованийкеширующийпрокси-сервер;

– вмонтованийSMTP шлюз;

– зручне візуальне уявлення всіх користувачів і моніторинг як реального часу;

– можливість побудови різних звітів і відображення детальної статистики рівня відвіданих ресурсів немає і переданих байт; угруповання за будь-яким із полів;

– можливість віддаленого управління сервером;

– облік вхідного, і вихідного трафіку, із розподілом його за користувачам і станціям;

– можливість ставити ліміти трафіку й прискіпливо стежити право їх перевищенням;

– можливість відключення користувача, перевищив ліміт трафіку.

Схема організації білінгу є досить простою: інформацію про з'єднаннях та його тривалості записується комутатором і після попередньої обробки передається в розрахункову систему. Її програми «знають» все тарифи для можливих сполук, у мережі лінії зв'язку, «ідентифікують» приналежність сполук виконують необхідні розрахунки, формуючи рахунки абонентів.

У такій системі необхідно зберігати як нормативи, тарифи й про послугах, а й даних про клієнтів, укладені контракти з абонентами і сторонніми постачальниками послуг зв'язку (якщо мережу даного оператора пов'язані з іншими), і навіть вартість передачі через канали і напрямів. З іншого боку, будь-яка розрахункова система немислима без «історії» платежів і виставлених рахунків всіх клієнтів, бо тільки ці дані дозволяють організувати контролю над оплатою і автоматизувати так звану активацію ідеактивацию абонентів. Чим міцніше виконавчий механізмСУБД, тим паче

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація