Реферати українською » Информатика, программирование » Поняття множини. Символьний тип


Реферат Поняття множини. Символьний тип

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
повторюватися у цій записи; не можна застосовувати один і той ж ім'я у спільній і варіантної частинах записи.

>Вариантная частина може містити інші записи, зокрема і з варіантами. Ступінь вкладеності записів в варіантної частини не обмежена.

Розробка Програми

Постановка завдання

Список вихідних даних

Виводять учні одного класу, або що у одному будинку.

Розробка алгоритму вирішення завдань

Розробкаблок-схеми виконання завдання

Програмний код:

>unitUnit1;

>interface

>uses Windows,Messages,SysUtils,Variants,Classes,Graphics,Controls,Forms,Dialogs, DB,ADODB,StdCtrls,Mask,DBCtrls,ExtCtrls,Grids,DBGrids,ComCtrls;

>typeTForm1 =class(TForm)PageControl1:TPageControl;

>TabSheet1:TTabSheet;

>TabSheet2:TTabSheet;

>Label1:TLabel;

>Label2:TLabel;

>Label3:TLabel;

>Label4:TLabel;

>Label5:TLabel;

>Label6:TLabel;

>Label7:TLabel;

>Label8:TLabel;

>Label9:TLabel;

>Label10:TLabel;

>Label11:TLabel;

>DBGrid1:TDBGrid;

>DBNavigator1:TDBNavigator;

>DBEdit1:TDBEdit;

>DBEdit2:TDBEdit;

>DBEdit3:TDBEdit;

>DBEdit4:TDBEdit;

>DBEdit5:TDBEdit;

>DBEdit6:TDBEdit;

>DBEdit7:TDBEdit;

>DBEdit8:TDBEdit;

>DBEdit9:TDBEdit;

>DBEdit10:TDBEdit;

>DBEdit11:TDBEdit;

>Edit1:TEdit;

>Button1:TButton;

>ADOConnection1:TADOConnection;

>ADODataSet1:TADODataSet;

>ADODataSet2:TADODataSet;

>DataSource1:TDataSource;

>DataSource2:TDataSource;

>procedureButton1Click(Sender:TObject);

private {Privatedeclarations } public { Publicdeclarations } end;

>varForm1:TForm1;

>implementation {$R *.>dfm}procedureTForm1.Button1Click(Sender:TObject);

>begin

>ADODataSet2.Close;

>ifLength(Edit1.Text)<>0then

>ADODataSet2.CommandText:='select*from школяріwhere класlike'''+Edit1.Text+'%''or адресуlike''%'+Edit1.Text+''''

>ElseAdoDataSet2.CommandText:='select*from школярі';

>ADODataSet2.Open;

end;

end

Список функцій:

>TForm1 =class(TForm) – служить до створення форми;

>PageControl1:TPageControl;-многостраничная панель;

>TabSheet1:TTabSheet; - вкладка «>добавление/редактирование»;

>TabSheet2:TTabSheet; - вкладка «пошук»;

>Label1:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit1;Label2:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit2;Label3:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit3;Label4:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit4;Label5:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit5;Label6:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit6;Label7:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit7;Label8:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit8;Label9:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit9;Label10:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit10;Label11:TLabel; - для підписи компонента

>DBEdit11;DBGrid1:TDBGrid; - відображення даних;

>DBNavigator1:TDBNavigator; - управління даними;

>DBEdit1:TDBEdit – відображає номер особистого справи;

>DBEdit2:TDBEdit; - відображає прізвище;DBEdit3:

>TDBEdit; - відображає ім'я;

>DBEdit4:TDBEdit; - відображає по батькові;

>DBEdit5:TDBEdit; - відображає дату народження;

>DBEdit6:TDBEdit; - відображає клас;

>DBEdit7:TDBEdit; - відображає адресу;

>DBEdit8:TDBEdit; - відображає номер квартири;

>DBEdit9:TDBEdit; - відображає сім'ю;

>DBEdit10:TDBEdit; - відображаєФИО тата;

>DBEdit11:TDBEdit; - відображаєФИО мами;

>Edit1:TEdit; - служить для введення критерію пошуку;

>Button1:TButton; - додавання кнопки;

>ADOConnection1:TADOConnection; - забезпечує з'єднання зБД;

>ADODataSet1:TADODataSet; - є дані, одержані від джерела даних, у виконанняSQL – запитів;

>ADODataSet2:TADODataSet;DataSource1:TDataSource; - джерело даних;

>DataSource2:TDataSource;procedureButton1Click(Sender:TObject); - при натисканні на кнопку відбувається пошук;

>procedureTForm1.Button1Click(Sender:TObject); - побудова запиту для кнопки;


Перевірка по кроків окремих алгоритмів програми

>Вкладка ">Добавление/редактирование"

З допомогою цієї вкладки користувач може додавати чи редагувати дані про учнів.

>Вкладка Пошук

З допомогою цихвкладок користувач може оцінити пошук учнів за класом чи адресою.

 

Розробка інтерфейсу

У першійвкладке «>Добавление/редактирование» з допомогоюDBNavigator ми можемо додавати чиредоктировать вже існуючі дані про учнів.

У другийвкладке «Пошук» при натисканні кнопки «пошук» відбувається пошук за класами чи задресу(ученики що у одному будинку).

Тестування й одержують результати роботи програми

Ця програма варта пошуку учнів, котрі навчаються щодо одного класі або проживають у одному будинку. Це зручне коли необхідно дізнатися скільки учнів вчаться у класі, або місце їхніх прописки (у цьому полягає ефективність даної програми). Для більшої ефективності можна створити ще кілька запитів як-от: кількість відмінників, відвідуваність, середній бал за класами тощо.


Висновок

У результаті даної роботи була:

розкрито поняття безлічі,

описані операцій, які можна виконувати над безліччю;

розкрито поняття символьного і комбінованого типів даних;

описані операції, і функції до роботи з символьними перемінними;

Також у ході даної роботи було написано програма задля збереження і методи обробки інформацію про учнях. Ця програма написана на сучасному мовіTurbo-Pascal, який дозволив найбільш просто зміг уявити цю роботу. У виконання курсового проекту я ознайомився з нові прийоми програмування і особливостями мовиTurbo-Pascal.


Список використаної літератури

 

1.Лахатин, О.С. Мови програмування.Учеб. посібник / О.С.Лахатин,Л.Ю.Искакова. - Єкатеринбург, 1998. -548с.: мул.

2. Богатирьов, А. Мова програмування З [Електроннийре-сурс] / А. Богатирьов.-електр. дано. - Режим доступу:refby.com. -Загл. з екрана.

3.Уейт, М. Мова З. Керівництво для початківців. / М.Уейт, З. Прага, Д. Мартін. - М.: Світ, 1995. -521с.: мул.

4. Фрідман, О.Л. Мова програмування /А.Л.Фридман. - М.:Бином, 2006. -523с.: мул.

5. Патрикєєв,Ю.Н.Объектно-ориентированноепрограммирова-ние [Електронний ресурс] /Ю.Н.Патрикеев. - Електрон. Дан. - Режимдос-тупа:intuit/department/pl/cpp/lit.html. -загл. з екрана.

6. Тарасов, І.Thinking in З++/ І. Тарасов.- М.: 2004.-496с.: мул.

7.Гагин, А. ІсторіяJAVA /А.Гагин.-М,1998.-257с.: мул.

8. Таранов, А. Java як центр архіпелагу [Електронний ресурс] / А. Таранов, У.Цишевский. - Електрон. дано.- Режим доступу: fortunecity.com/skyscraper/mmx/490/index.html. -Загл. з екрана.

9.Коропов, З. Алгоритм [Електронний ресурс] / З.Коропов. - Електрон. дано. - Режим доступу:ftp://labrea.stanford.edu/pub/cweb/ . -Загл. з екрана.

10. Робінсон, З. З# для професіоналів:T.1. /С.Робинсон, Про.Корнес,Д.Глин, Б. Комісії Гарвей та інших.; перекл. з анг. З.Кортигин і Про.Труфанов. - М.ЛОРИ. - М.: 2005. -999с.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація