Реферати українською » Информатика, программирование » Система управління базою даних


Реферат Система управління базою даних

глобальному рівні. До засобам забезпечення цілісності даних лише на рівніСУБД відносять:

— вбудовані кошти на призначення первинного ключа;

— засіб підтримкиссилочной цілісності, що забезпечують запис інформації зв'язки таблиць і автоматично припиняють будь-яку операцію що зумовлює порушення цілісності.

ДеякіСУБД мають добре розроблений процесор для реалізації таких можливостей як унікальність первинних ключів, обмеження операцій, каскадна оновлення й видалення інформації.СУБДAccess іParadox Андрійовича значно ближча іншихСУБД відповідають реляційної моделі за надійністю збереження цілісностіданних.на рівніБД; правила зберігаються уБД і автоматично оновлюються [1].

>СУБД які мають доступом даних з допомогою мови запитівSQL (>StructuredQueryLanguage – мову структурованих запитів). МоваSQL у свого широко він є міжнародним стандартом мов запитів. Мова надає розвинені можливості кінцевим користувачам, і фахівцям у фортепіанній обробці даних. Сумісність зSQL системами грає великій ролі коли передбачається проведення цих робіт з корпоративними даними.СУБД мають доступом до данимSQL якщо бази даних сумісні зODBC (OpenDatabaseConnectivity – відкрите з'єднання баз даних). З допомогоюAccess можна безпосередньо управляти базами даних із допомогоюSQL і передавати наскрізніSQL-запроси спільними зіспецификациейODBCSQL-базами даних. ОтожAccess здатна служити засобом розробкимасштабируемих систем клієнт-сервер [3].

З іншого бокуСУБДAccess входить до пакета програм Microsoft Office, і має добре організовані через відкликання такими програмами як Excel, Word. Дане взаємодія забезпечує потенційну можливість збільшення функціональних здібностейAccess. Наявність у складіAccess мови програмування високого рівняVisualBasic дозволяє створювати макрокоманди і складні процедури ще гнучкого роботи з даними.

НиніAccess визнаним стандартом до створення та проведення порівняно малихБД.Access дозволяє імпортувати на свій формат більшість файлівБДреляционного типу, і експортувати їх далі. Володіє зручним для користувача –непрограммиста інтерфейсом і ведеразвернутий діалог із коментарями.Access має високими характеристиками продуктивності, надає своїм користувачам досить широкі функціональні змогу реалізації потреб й подальшого розвитку ІВ.

Зпроведенного аналізу для реалізації проектованої реляційноїБД автовокзалу вибираєтьсяAccess.


4. Логічне проектуванняБД

Логічне проектування починається з побудови універсальної таблиці (>реляционного відносини), яка задовольняє вимозі першої нормальної форми (>1НФ), тобто. в універсальної таблиці є закономірне «один факт щодо одного місці». Побудова універсальної таблиці ведеться зпроведенного аналізу предметної області. Універсальна таблиця для проектованої бази даних автовокзалу приведено при застосуванні Б.

Як очевидно з докладання таблиця має надмірністю. Дані практично всіх шпальт багаторазово повторюються, в таблиці існує потенційна суперечливість, існує аномалія включення: наприклад, у такуБД може бути записано (>внесен) новий шофер, який ще жодного разу робив маршрут з кожногорейсу. У такій універсальної таблиці є і аномалія видалення.

Щоб належно універсальної таблиці до другої нормальної формі (>2НФ) необхідно щоб усе поля кожногореляционного відносини які входять у первинний ключ відповідного відносини, пов'язувалися повної функціональної залежністю з первинним ключем. І тому проведемо додатковий аналіз, виділивши складовою первинний ключ універсальної таблиці.

Припустимо, кожен рейс має унікальний номер, належить до єдиному місцеві відправлення і єдиному місцеві призначення, часу у шляху, відстані, проміжним зупинкам. Отже, номер рейсу однозначно визначає зазначені атрибути.

>Автокомпании мають унікальні назви.Автокомпания має єдиний адресу, телефон головного менеджера і номер ліцензії.

Марка автобуса однозначно описує його технічні характеристики код автобуса, такі як збільшується кількість місць, дальність шляху, марка палива, обсяг паливного бака.

Номер екіпажу унікальний для групи допуску, медичного висновку про здоров'я всього екіпажу перед виїздом.

У базі даних існує нумерований список екіпажу, має такі атрибути як прізвище, ім'я, по батькові.

Код маршруту унікальний для дати відправлення, часу відправлення, кількість проданих квитків. Маршрут робить нумерований реєстраційний знак (автобус) що є унікальним для марки автобуси та назви автокомпанії.

Тоді, у ролі первинного ключа універсальної таблиці можна використовувати наступний набір атрибутів.

Код маршруту, № рейсу, № екіпажу, Код складу екіпажу, Реєстраційний знак, Марка автобуса, Назва автокомпанії.

Виділимо в окремі таблиці інформацію про маршрутах, рейсах, автобусах, марках автобусах, автокомпаній, екіпажах та професійно-кваліфікаційний склад екіпажів. Дані відносини представлені у додатку У.

До другої нормальної формі приведено всі таблиці докладання У, бо як вони не містять неключових полів, функціонально залежних друг від друга, то ми все вони у третьої нормальної формі (>ЗНФ).

Отримані при застосуванні У таблиці є повноїдекомпозицией універсальної таблиці. У кожній із отриманих таблиць відсутні нетривіальні багатозначні залежності, отже все відносини докладання У перебувають й у четвертої нормальної формі (>4НФ).

>ПреобразуемER- діаграму в схему бази даних. Дане перетворення представлено при застосуванні Р.

4.1 Обмеження цілісності

Наведемо проектовану базі даних мовоюЯИМ з вказівку ключів та інших обмежень цілісності.

>ТАБЛИЦААвтокомпании (>Обозначающая сутність, позначає Автобуси)

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ (>Автокомпания)

ПОЛЯ (>Автокомпания – Текст 50, Номер ліцензії – Довгий ціле, Адреса офісу – Текст 50,Тел. гол менеджера – Текст 50)

>ОГРАНИЧЕНИЯ (Значення поляАвтокомпания мали бути зацікавленими унікальні, у разі порушення висновок повідомлення «Такаавтокомпания вже зараз є »)

>ТАБЛИЦА Марки автобусів (>Обозначающая сутність, позначає автобуси)

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ (Марка автобусів)

ПОЛЯ (Марка автобусів – Текст 50, Кількість місць – Довгий ціле, Дальність маршруту – Текст 50, Марка палива – Текст 50, Обсяг паливного бака – Довгий ціле, Група допуску – Довгий ціле)

>ОГРАНИЧЕНИЯ (Значення поля Марка автобуса мали бути зацікавленими унікальні, у разі порушення висновок повідомлення «Така марка автобуса вже зараз є»)

>ТАБЛИЦА Автобуси (>Стержневая сутність)

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ (Реєстраційний знак)

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (Марка автобусів ІЗ Марки автобусів

>NULL – значення НЕДОПУСТИМЫ

ВІДДАЛЕННЯ ІЗ Марки автобусівКАСКАДИРУЮТСЯ

>ОБНОВЛЕНИЯ Марки автобусів. Марка автобусаКАСКАДИРУЮТСЯ

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (>Автокомпания ІЗАвтокомпании

>NULL – значення НЕДОПУСТИМЫ

ВІДДАЛЕННЯ ІЗАвтокомпанииКАСКАДИРУЕТСЯ

>ОБНОВЛЕНИЯАвтокомпании.АвтокомпанияКАСКАДИРУЮТСЯ

ПОЛЯ (Реєстраційний знак – Довгий ціле, Марка автобуса – Текст 50,Автокомпания – Текст 50)

>ОГРАНИЧЕНИЯ (>1.Значения поляРегистрационного знака повинні прагнути бути унікальні, у разі порушення висновок повідомлення «Такий реєстраційний номер вже сьогодні існують»

2. Значення полів Марка автобуси таАвтокомпания повинні належати набору значень з відповідних полів таблиць Марки автобусів іАвтокомпании)

>ТАБЛИЦА Екіпажі (>Стержневая сутність)

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ (№ екіпажу)

ПОЛЯ (№ екіпажу – Довгий ціле, Група допуску – Довгий ціле, Медичне висновок – Текст 50)

>ОГРАНИЧЕНИЯ (Значення поля № екіпажу би мало бути унікальні, у разі порушення висновок повідомлення «Такий № екіпажу вже сьогодні є»)

>ТАБЛИЦА Складекипажа(Характеризующая сутність, характеризує Екіпажі)

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ (Код складу екіпажу)

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (№ екіпажу ІЗ Екіпажі

>NULL – значення НЕДОПУСТИМЫ

ВІДДАЛЕННЯ ІЗ ЕкіпажіКАСКАДИРУЕТСЯ

>ОБНОВЛЕНИЯ Екіпажі. № екіпажуКАСКАДИРУЕТСЯ

ПОЛЯ (Код складу екіпажу –Счетчик, Прізвище – Текст 50, Ім'я – Текст 50, По батькові - Текст 50, № екіпажу – Довгий ціле)

>ОГРАНИЧЕНИЯ (Значення поля № екіпажу повинні належати набору значень з відповідного поля таблиці Екіпажі)

>ТАБЛИЦА Рейси (>Стержневая сутність)

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ (№ рейсу)

ПОЛЯ (№ рейсу – Довгий ціле, Місце відправлення – Текст 50, Місце призначення – Текст -50, Час їсти дорогою – Час, Відстань – Довгий ціле, Проміжні зупинки – Текст -50)

>ОГРАНИЧЕНИЯ (Значення поля № рейсу повинні прагнути бути унікальні, у разі порушення висновок повідомлення «Такий № рейсу вже сьогодні є»)

>ТАБЛИЦАВилети (>Ассоциативная сутність, пов'язує Рейси, Автобуси, Екіпажі)

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ (Код Маршруту)

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (№ рейсу ІЗ Рейси

>NULL – значення НЕДОПУСТИМЫ

ВІДДАЛЕННЯ ІЗ РейсиКАСКАДИРУЕТСЯ

>ОБНОВЛЕНИЯ Рейси. № рейсуКАСКАДИРУЕТСЯ

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (Реєстраційний знак ІЗ Автобуси

>NULL – значення НЕДОПУСТИМЫ

ВІДДАЛЕННЯ ІЗ АвтобусиКАСКАДИРУЕТСЯ

>ОБНОВЛЕНИЯ Автобуси. Реєстраційний знакКАСКАДИРУЕТСЯ

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (№ екіпажу ІЗ Екіпажі

>NULL – значення НЕДОПУСТИМЫ

ВІДДАЛЕННЯ ІЗ ЕкіпажіКАСКАДИРУЕТСЯ

>ОБНОВЛЕНИЯ Екіпажі. № екіпажуКАСКАДИРУЕТСЯ

ПОЛЯ (Код вильоту –Счетчик, № рейсу – Довгий ціле, Дата відправлення – Дата, Час відправлення – Час, № екіпажу – Довгий ціле, Кількість проданих квитків – Довгий ціле)

>ОГРАНИЧЕНИЯ (Значення полів № рейсу, Реєстраційний номер, № екіпажу повинні належати набору значень з відповідних полів таблиць Рейси, Автобуси, Екіпажі).


5. Фізичне проектуванняБД

Фізичне проектування бази даних автовокзалу відбувається наСУБД MicrosoftAccess.

Створюються таблиці.

Таблиця «>Автокомпании» містить інформацію про постачальників послуг наданих по пасажирів.

>Автокомпания Номер ліцензії Адреса офісу Телефон гол. менеджера
Депо №1 1587456 СаратовПерн 23-5 (882)-45-564-45
Депо №2 1587455 СаратовПерн 23-5 (882)-45-564-45
Депо №3 1587454 СаратовПерн 23-5 (882)-45-564-45
Депо №4 1584444 >Балаково вул. Новосельцева256-45/Г (092)-8-78-78

Таблиця «Маршрути» містить фактичні маршрути по заданим рейсам

Код маршруту № рейсу Дата відправлення Час відправлення Реєстраційний знак № екіпажу >Кол-во проданих квитків
1 1 26.03.99 14:53

>Н775КУ64>rus

1 89
2 2 1,04.00 16:22

>Н776КУ64>rus

2 144
3 3 25.05.02 1:30

>Н777КУ64>rus

3 44
4 4 10.12.03 21:40

>Н74КУ64>rus

4 38
5 4 10.11.03 21:40

>Н77КУ64>rus

4 38
5 4 10.10.03 21:40

>Н75КУ64>rus

4 38

Таблиця «Марки автобусів» містить технічні характеристики автобусів

Марка автобуса Код автобуса >Кол-во місць Марка палива Обсяг паливного бака
>ИКАРУС 1 150 ДП 150
>ЛИАЗ 2 50 >АИ-80 100
ПАЗ 3 60 >АИ-80 90
ПАЗ 4 70 >АИ-80 90

Таблиця «Рейси»

№ рейсу Місце відправлення Місце призначення Час їсти дорогою Відстань Проміжні зупинки
1 Саратов Москва 25 2000
2 Саратов Петербург 30 2500 Москва
3 Саратов Тамбов 22 1800
4 Саратов Уфа 12 1000

Таблиця «Автобуси» містить інформацію про номері реєстраційного знака кошти належить тій чи іншій автокомпанії.

Реєстраційний знак Марка автобуса >Автокомпания

>Н775КУ64>rus

>ИКАРУС Депо №1

>Н776КУ64>rus

>ИКАРУС Депо №2

>Н777КУ64>rus

>ИКАРУС Депо №3

>Н74КУ64>rus

>ЛИАЗ Депо №4

>Н77КУ64>rus

ПАЗ Депо №4

>Н75КУ64>rus

ПАЗ Депо №4

Таблиця «Склад екіпажу» містить інформацію про шоферах які входять у той чи інший екіпаж

Код складу екіпажу Прізвище Ім'я По батькові № екіпажу
1 >Кучеров Володимир Петрович 4
2 >Михаило Сергій Павлович 4
3 Кудрявцев Петро Ілліч 4
4 Кудряшов Михайло Васильович 3
5 >Твордской Олексій Михайлович 2
6 Ларін Сергій Петрович 1

Таблиця «Екіпажі»

№ екіпажу Група допуску Медичне висновків
1 Є придатний
2 Є придатний
3 Є придатний
4 Є придатний
5 Є придатний
6 Є придатний

Створюються форми.

Форма «>Автокомпании»

Форма «Маршрути»

Форма «Марки автобусів»


Форма «Склад екіпажів»

Створюються запити.

Запит на вибірку «Вибіравтобуса-екипажа для маршруту» позадаваемомурейсу.

№ рейсу Марка автобуса Дальність маршруту № Екипажа Кількість місць
4 Ікарус 1000 1 150
4 Ікарус 1000 2 150
4 Ікарус 1000 2 150
4 >ЛИАЗ 1000 2 50
4 ПАЗ 1000 4 60
4 ПАЗ 1000 4 70

Запит «На вибірку маршрутами».

№ рейсу Дата відправлення Час відправлення
1 26.09.99 14:53
2 01.04.00 16:22
3 25.05.02 1:30
4 10.12.03 21:40
4 10.11.03 21:40
4 10.10.03 21:40

Запит «відповідністьавтобуси-Автокомпании».

Реєстраційний знак Марка автобуса >Автокомпания Телефон гол. менеджера

>Н775КУ64>rus

Ікарус Депо №1 (882)-45-564-45

>Н776КУ64>rus

Ікарус Депо №2 (882)-45-564-45

>Н777КУ64>rus

Ікарус Депо №3 (882)-45-564-45

>Н74КУ64>rus

>ЛИАЗ Депо №4 (092)-8-78-78

>Н77КУ64>rus

ПАЗ Депо №4 (092)-8-78-78

>Н75КУ64>rus

ПАЗ Депо №4 (092)-8-78-78

Створюються звіти.

>Отчет «>Автокомпании» при застосуванні Д.

>Отчет «Маршрути» в додаток Є.

>Отчет «Існуючі рейси» при застосуванні Ж.


6. Укладання

У процесі проектування реляційноїБД автовокзалу прокуратура вивчила матеріали дозволяють описувати предметну інформаційну систему з допомогоюЯИМ,ER-диаграмм, вивчені принципи побудовиинфологической моделі іреляционних відносин задовольняють1НФ,2НФ,3НФ,4НФ, і навіть опис взаємин держави іБД загалом із обмеженням цілісності.


Список літератури

1 Макарова Н.В. Інформатика. – 2-ге вид. –М.: Фінанси і статистика,

Схожі реферати:

Навігація