Реферати українською » Иностранный язык » Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту


Реферат Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Курсова робота


З дисципліни: “Переклад в галузі професійної діяльності”(англійської мови)

на задану тему:

“Деякі засоби інтенсифікаціі єксприсивності в англомовній реклами тексту”


Студентки 5 курсу

Групи ПД-53

Факультету гуманітарного

Кирилової О.І.

Науковий керівник:

У розділі ст. викладач Хіль Н.П.


М. Кременчук 1999 р.


ПЛАН.

Вступ……………………………………………………………………….3

1. Визначення мовних функцій реклами……………………………..5

2. Розгляд інтенcифікаційних та мотиваційних аспектів

рекламної комунікації……………………………………………………9

3. Дослідження контексту реклами……………………………………10

4. Жанрові критерії класифікації рекламного тексту………………..12

5. Опис специфіки засобів впливу в рекламі

5.1. Особливості інтенсифікованого мовного кода………………13

5.2. Граничні інтенсифікатори зовнішньої форми………………..14

Практична частина………………………………………………………23

Висновок…………………………………………………………………..26

Бібліографія……………………………………………………………….27


Вступ

«Реклама не приправа до бізнесу, а життєво важливий

складник нашої економіки», -

Говорять американці

Унікальність такого явища, як реклама, в її зверхживучості. Навіть в періоди економічних криз вон не лише процвітає, але й й допомагає вижити тім, хто користується її послугами й слідує її рекомендаціям.

Реклама – складний вид людської діяльності. Вироблена в її результаті продукція сформована таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість людини.

Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася непомітно й поступово стала невід'ємною частиною нашого життя. Куди б ми не йшли, що б ми не робили, реклама постійно із нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі й буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, в газетах й журналах, а мережі Інтернет.

Реклама стала конгломератом, що охопив майже сфери нашого життя. Основні напрями рекламної діяльності: рекламування, сейлз промоушн, паблік релейшнз, директ маркетінг.

Мова реклами – мова підсвідомості. Пряме звернення до свідомості споживача працює над рекламі товарів промислового призначення. Реклама товару широкого споживача «впечатує» образи продукції в підсвідомість людей, створюючи їхні символи, іміджі.

Дуже важливо при перекладі рекламного тексту із інших мов не втратити прихований сенс рекламного повідомлення, т. як для кожної держави притаманні свої звичаї, соціальні комунікації, норми й канони спілкування.

Реклама винна «звучати», бути насиченою й гранично короткою.

Мета даної роботи полягає в дослідженні форм, засобів, засобів вираження граничної інтенсивності в мові реклами, в виявленні й описі абсолютно специфічних й відносно* специфічних одиниць єкспресивности, властивих мові реклами.

У відповідності із поставленою метою формулюється й рішення наступних завдань:

1. Визначити мовні функції реклами.

2. Розглянути інтенсифікаційні й мотиваційні аспекти рекламної

комунікації.

3. Дослідити контекст реклами.

4. Розробити жанри критерію класифікації рекламних текстів.

5. Описати специфіку засобів впливу в рекламі.

6. Виявити винятково рекламні засоби інтенсифікації.


1. Визначення мовних функцій реклами.

Природа єкспресивності мови реклами вимагає розгляду деякого кола проблем, зв'язаних із типом комунікації, що умовно назв рекламною комунікацією, в частковості, проблеми визначення функцій мови реклами. У результаті огляду різноманітних підходів до визначення мовних функцій можна встановити, що усі виділені функції в тій чи іншій мірі властиві мові реклами. Повідомлення являє собою "вузол відношень" всіх учасників й факторів даного типу комунікації.

Учасники й фактори комунікації є носіями її постійних й змінних параметрів. Постійні параметри, визначаючи основні риси комунікації чи диференціальні ознаки комунікативного акту реклами, включають інтенції відправника, мотиваційну значимість одержувача, референти контексту, засоби контакту учасників комунікації й інтенсифікований мовний код. Концепцію комунікативного акту таким чином доповнюється характеристиками, складаючими мітку й результат комунікативного акту.

Головна позначка рекламної комунікації – рекламна пропозиція. Наявність рекламної пропозиції відрізняє текст реклами від текстів іншого плану. Суть рекламної пропозиції зводиться до вербального подання предмета реклами одержувачу в найбільш сприятливому для джерела вигляді.

Подання пропозиції реалізується як інтенціональна настанова відправника водночас інформувати й переконувати одержувача прийняти рекламну пропозицію. Інформування й переконання здійснюється шляхом тактики інтенсифікованого впливу, Яка потребує використання ряду прийомів й відповідних засобів мовного вираження:

1. Раціональна аргументація – мова пропозиції, інформативне насичення розповідної форми:

The Corporate Word translates

-Trade show materials – technical and promotional

-Processing and packaging equipment manuals

-Technical documentation

-Food marketing materials

-Business cards… The Corporate Word, Inc.

2. Псевдораціональна аргументація – науковий жаргон, єврефмізми (заміна грубих речень более делікатними, при цьому зміняється не смисл, а лише його форма) для створення ефекту «науковості», «об'єктивності», «раціональності» викладення:

a pre-owned vehicle re-allocation consultant (a used-car salesman).

3. Повторне подання – різноманітні типи повторення від повторного подання самої рекламної пропозиції й ключових елементів змісту, до повторення найменування предмета реклами. Є декілька формальних видів повтору котрі відрізняються друг від друга характером стилістичної виразності: простий повтор, анепіфора(обрамлення), підхват, синтаксична тавтологія, паралелізм.

1. Coca-Cola is Coke, Coke is Coca-Cola.

2. My mom thought I was beautiful but you can’t date your mom

3. Lion rule: When you move, move confidently.

4. When I wanted to star my own firm, she was There.

When I wanted to buy out my partners, she was There.

And when I finally wanted to retire, she was There.

She’s ALWAYS been there for me.

I want to make sure I’m ALWAYS there for her.(Lincoln. Financial

Group)

4. Асоціативна інженерія – використання існуючих й створення нових форм, що володіють асоціативним значенням, шляхом омофонії, омоформії, словоскладення, зрощення й запозичення:

D'Lites (назва кафе), Homefire (паливо для каміна), Glastics (скляна упаковка), Wrapid (упаковочні машини), Naya (питна вода).

Результат закріплення асоціативного значення в мові – перехід деяких імен власних в клас імен загальних:

Thermos (термос), Hoover (пилосос), Xerox (фотокопія, фотокопіювальний апарат), Scotch (клейкий стрічка), Kodak (фотоапарат).

5. Імплікація - наведення одержувача на певні виводи за допомогою непрямого вискакування:

Who are building a reputation, not resting on one. Тієї хто будує репутацію, не зупиняється на досягненом.

ІмплікатураSomebody is resting on a replication містить референцію до конкурентові.

Лексико-синтаксична невизначеність може також вказувати на деякий імпліцитний зміст:

S'heila. The First Australian perfume. /Великобританія, I989/.

Синтаксична позиція визначенняfirst в пропозиції дозволяє неоднозначно інтерпретувати його зміст:

first - Перші духи, зроблені в Австрії;

- Перші австралійські духи в Великобританії;

- Перші австралійські духи, що вам пропонуємо;

- Перші австралійські духи, що ві купіть.

6. Введення в оману – затвердження із допомогою неправдивих, суперечливих чи лишнє категоричних суджень, в ряді випадків шляхом метафори:

а) Our adding machines will last a lifetime. Наші калькулятори попри всі

Guaranted for one years. життя. Гарантія однією

б) No finer food at any price. рік.

Якісні продовольчі продукти із різною ціною.

в) Fruit Strip (назва жувальної гумки, що містить штучний додаток, імітуючий смак фруктів).

7. Навівання – миттєва, не видимою оком, проекція стислого рекламного тексту на екран под годину демонстрації фільму:

Coca-Cola. Eat Popcorn.

Аналогічно використовуються стислі рекламні тексти в різноманітних засобах реклами.

8. Розвага – засоби мовної гри:

This laser will burn through nine inches of steel…

This laser won’t burn a hole in your pocket.

Цей лазер пройдо також крізь дев’яти дюймову сталь…

Алі дірки цей лазер не зробе у вашому гаманцеві.

Ефект оманного чикання:

Do four letter words worry you?

Wind Snow Rain Hail

Not if you use Polycon pallet covers to give your goods complete protection contact.

Вас турбують ці чотири слова?

Вітер Сніг Дощ Град

Ні якщо ві використовуєте кульковий Полікон захищаєющій вашу одежу.

Мовна гра припускає використання головним чином фігур промови, алюзій, дисфемізації, оказіональних перетворень фразеологічних єдностей.

2. Розгляд інтенціфікаційних та мотиваційних аспектів рекламної комунікації.

Тактика інтенсифікації впливу на одержувача застосовується при врахуванні його мотиваційної значимості - сукупності мотивів поведінки, що визначають прийняття пропозиції. Повідомлення, що продиктувалося лише інтенціей відправника без опори на спонукальний мотив, неефективно. Наприклад:

Nescafe. Coffee is made immediately. Нескафе. Кава із моментальним готуванням.

Мотив економії години при приготуванні кави, що актуалізується в даному рекламному тексті, суперечить традиціям що склалися. Який мав місце недостатній рівень прийняття першої рекламної пропозиції розчинної кава свідчить про невисоку ефективність повідомлення. У наступній рекламі компанією Nestle обраний інший спонукальний мотив - розчинна кава володіє якостями натуральної, що призвело до підвищення ефективності повідомлення:

Nescafe is a 100% pure coffee extract made from selected coffee beans.

Нескафе 100% смак

У питанні оцінки ефективності рекламного повідомлення спостерігається два підходу. Прибічники маніпулятивного підходу вважають, що реклама довільно маніпулює одержувачем. Інші вважають, що подібна позиція перебільшує ефективність рекламного повідомлення. Згідно запропонованої в нинішній роботі концепції комунікативного акту, учасники комунікації (відправник й одержувач) грають різнозначну роль формуванні повідомлення.

3. Дослідження контексту реклами.

Контекст комунікації визначає її референційну область. Референти реклами являють собою екстралінгвістичні фактори комунікації, суб'єкти й об'єкти рекламної пропозиції. Референти реклами являють собою предмети реклами (товари, послуги), джерела, конкурентів, споживачів й виготовлювачів реклами. Прямі референти (предмети реклами й джерела) відрізняються від побічних застосуванням перед тим референційної стратегії номінації, що полягає в привласненні прямим референтам товарного чи фірмового імені. Специфікою товарних й фірмових імен є ті, що смердоті відбивають «унікальність» й «множність» предмета реклами й джерела. У якості імен фігурують деякі понятійні категорії – особини, персонажі, географічні об'єкти, наукові поняття, позитивні емоційні образи, фоносемантичні значення. Референційна стратегія в відношенні побічних референтів будується в основному на імплікації. Наприклад, імплікація до конкурентів висловлюється номінативними пропозиціями із імплікацією порівняння:

A truer measure of man’s ability.

Імплікатура: Хронометри фірми Seiko забезпечують більшу точність вимірів, ніж будь-які інші конкуруючі вироби.

Інші засоби імплікації в відношенні конкурентів включають еліптичні порівняльні пропозиції, затвердження вищого ступеня якості предмета реклами, затвердження із допомогою заперечення.

Референція до споживача висловлюється в репрезентації спонукального мотивацію шляхом умовних придаточних пропозицій, імперативів волюнтативного й неволюнтативного плану:

Custom Switches! If you buy, specify or use them and want a better price, higher quality or faster delivery, let Tricon quote on your needs.

Якщо ві покупаєте, встановлюєте чи використовуєте їхні а також бажаєте добрі ціни, високу якість чи швидку доставку

Референція до виготовника реклами полягає у межах когнитивних стратегій одержувача при розгляді їм мовної суттєвості й матеріальних субстратів реклами безвідносно рекламної пропозиції. Текст розглядається із металінгвістичних позицій, зображення із позиції мистецтва.

4. Жанрові критерії класифікації рекламного тексту.

Кожен день, на нас обрушується струм комерційної інформації у формі реклами. Людина над змозі не лише запам’ятати її та зрозуміти цей струм інформації, але й і елементарно помітити, звернути увагу. Цьому вон винна бути оригінальною та нескучною, вона винна пригортати увагу вдалим художнім чи текстовим рішенням. Вона завжди винна концентрувати увагу на головному, не ускладнюючи та не перевантажуючи читача, чи глядача багатьма деталями й зайвою інформацією. Саме тому існують деякі критерії котрі допомогають розрізняти рекламу на жанри.

Жанри рекламного тексту розрізняються по критерію способу контакту учасників комунікації. Засіб контакту являє собою поєднання просторового й темпорального аспектів мовного акту – опосредованість (безпосередність контакту /прямий, непрямий/ й тривалість контакту /стислий, середній, тривалий/).

Ці ознаки умовно розділяють рекламу втричі жанру – коротку рекламу, являючи собою товарне чи фірмове ім'я, слоган, фразу (малий жанр), рекламне оголошення (середній жанр) й рекламну статтю (великий жанр).

Цей розподіл водночас відбиває особливості сприймання рекламного повідомлення. Коротка реклама привертає увагу до предмета реклами й пропозиції. Оголошення також привертає увагу й дає необхідну й достатню інформацію про пропозицію предмета реклами. Воно повинне виражати думку без усякого додаткового тексту. Головний блок оголошення необхіден для підкріплення головної думи фактами.

Рекламна стаття дає надмірну інформацію про предмет реклами й пропозицію.

5. Опис специфіки засобів впливу в рекламі.

5.1. Особливості інтенсифікованого мовного коду.

Аналіз особливостей комунікативного акту із притягненням його диференціальних признаків дозволяє пояснити специфіку використання мови в риторичній функції й надає можливість виявлення специфічних рекламних одиниць єкспресивности.

У якості гіпотези висувається положення, що мова реклами – інтенсифікований код.

Представляється, що результати дослідження двох аспектів інтенсифікації в рекламі – номінального й специфічного, підтверджують це положення.

Аналіз номінальної інтенсифікації, проваджень на прикладі стандартних рекламних текстів за каталогом форм, засобів й засобів вираження семантичної категорії інтенсивності англійської мови показавши, що рекламні тексти насичені інтенсифікаторами різних рівнів.

Загальний ступінь інтенсификації тексту демонструє перехід від номінальної шкали інтенсивності (суб'єктивна експресивність) й шкали градуальности (об'єктивна градація по ступеня наявності ознакою), показання які відносно реальних референтів реклами свідчать про незбігання, нетотожність шкал.

Незбігання показників двох шкал отримало назву «ефекту зміщення ординара інтенсивності» вгору по шкалі позитивних значень.

Суттєвість ефекту зміщення ординара висловлюється в маркіруванні об'єктивно мінімального чи ординарного рівня чи показання шкали градуальності позитивно зарядженими, інтенсифікованими одиницями.

Об'єктивність мінімального чи ординарного рівня визначається шляхом зіставлення реальних референтів за ознакою наявності якості. Ефект зміщення ординара має місце при якісній й кількісній характеристиці референта, також спостерігається в межах одного тексту в міру його розгортання.

Так, прикметники інтенсифікованого змісту й форми переважного ступеня прикметників й наречійprefect, ideal, the best застосовуються для якісної характеристики рівноцінних за якістю предметів реклами й мають загальне значення «такий ж гарний, як й інші».

Ефект зміщення ординара призводить до зниження експресивности, в ряді випадків до десемантизації й зміни значення найбільш частотних інтенсифікаторів. У частковості, прикметникspecial не лише використовується для позначки ординара, але й в цьому зв'язку придбав новий аспект значення: вираження on special означає on sale й позбавлене буль-якого інтенсифікованого змісту.

З іншого боці, для рекламної інтенсифікації характерно специфічне прагнення до значень межі. Граничні й надмежні інтенсифікатори включають тих форми, засоби й засоби інтенсифікації, що використовуються для характеристики референтів за відсутності згадування про другий компонент порівняння, мають загальне значення межі (надмежі) якості й розташуються на максимальному вилученні від ординара по осі інтенсивності.

Значення межі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація