Реферати українською » Иностранный язык » Історія Виникнення силових відів спорту на Україні укр


Реферат Історія Виникнення силових відів спорту на Україні укр

Історіявиникненнясиловихвидів спорту на Україні.

>Витокивиникненнясучаснихсиловихвидів спорту можназнайти уСтародавнійГреції. Вже тихчаси людивідстоювали ідеїгармоніїтіла і духу,віддаючиперевагуестетичномувихованню.Давньогрецькісукльпторирозробляликаноникраси, щобудувалися наоптимальнихпропорціяхлюдини.

Намежі 19-20 ст. уРосії та на Українізначногопоширеннянабулаважка атлетика. Одним звидатнихпредставників атлетики був У. Ф.Краєвський,котрий у 1885 р. вСанкт-Петербурзізаснував ">Гуртокаматорів атлетики", деспортсменизаймалисясиловимивправами, боксом,гімнастикою.Членигуртканамагалисярозвинути не лишемаксимальну силу, а ідосягти усвоємурозвиткуобхватнірозмірим'язівдавньогрецькихатлетів.Аналогічнігуртки було бстворено вМоскві,Києві,Ризі. КиївськийлікарЄ. Ф.Гарнич-Гарницький (на фото) у лютому 1895 р.заснував Київськийатлетичнийгурток.Київськеатлетичнетовариствовиховало того годинупрекраснихспортсменів-рекордсменівРосії та світу,переможціввсеросійськихчемпіонатів таолімпіад - До.Павленка, Ф.Гриненка, Р.Чикваїдзе, З.Тонкопея, М.Урицького, П.Латушкіна, У.Мерного, Про.Красовського таінших.

>Фахівці, котрірозроблялиметоди збільшеннясили іформуваннягарнихм'язів, вже в тієї годину малісвоїхпослідовників. У. Ф.Краєвськийрозробиворигінальну систему ">тілобудови" ірозвиткусили, Про. До.Анохін- авторсистемигантельноїгімнастики. ОлександрЗасс (на фото)розробив методикуізометричноготренування упоєднанні іздинамічнимивправами тавинайшовпружнийкистьовий динамометр.Зассдивувавглядачівсвоїмисиловими номерами -ловив руками90-кілограмове ядро, щовилітало зциркової гармати навудстань 8 м, носивши поарені коня,розривавпальцямиланцюги.

1897 р. >ВідбувсяпершийВсеросійськийчемпіонат зважкої атлетики, деучасникизмагалися уп'ятивправах ізобтяженнями:жимі,ривку іпоштовхудвома руками,поштовху іривкуоднією рукою, атакож - увільнихвправах.

Намежістоліть уРосіївидавалисяатлетичніжурнали ">Геркулес", "Краса і сила", таінші, щопропагандувалисиловівправи.

1912 р. >Клуби йгурткиважкої атлетикиоб'єднувалися уВсеросійськуспілкуважкоатлетів, а 1913 р.ця спілка вступила доМіжнародноїаматорськоїспілкиважкоатлетів.Міжнароднийконгресспілки 1913 р. уБерлініприйняв рядважливихрішень.Підназвою ">важка атлетика"розвивалися тривиди спорту:піднімання ваги, бокс таборотьба. Дляважкоатлетів затвердилиєдинупрограмузмагань:ривок іпоштовхрізнойменними руками,штовхання ваги, а команд -перетягування каната.Атлетипочаливиступати уп'ятиваговихкатегоріях: до 60; 67,5; 75; 82,5; понад 82,5 кг.

1919 р. >СтвореноМосковськулігу,котра сталакеруватирозвитком цого спортузамістьВсеросійськоїспілки. У 1923 р. було б проведенопершийчемпіонат СРСР, наякому призерамизмагань стали укра-їнськіважкоатлети: Я.Шепелянський, І. Жуков, Д.Ехт, Л. Алекс, А. Орлеан.Першаукраїнськаолімпіадавідбулася вХарькові у 1922 р.

>Першість СРСР 1927 р. >відбулась уже зановими правилами: було бвпровадженокваліфікаційнірозряди (>новачки, 1 та 2),учасниківрозподіляли на 6ваговихкатегорій.

1933 р. Уважкійатлетиціз'явилосяім'яГеоргія Попова.Він був одним зпершихатлетів,якийзастосуваввеликітренувальнінавантаження усвоїйпідготовці,обгрунтувавпериодічність їхнізміни утиждневих циклах, атакожвинайшовновийспосібприсіду под штангу - ">розніжка".Вінпершим із українськихважкоатлетіввстановивнайвищесвітоведосягнення уривку - 98,2 кг, а й у 1937 р.йому було бприсвоєнопочеснезвання ">Заслужениймайстер спорту СРСР".

1936 р. >Чемпіонати СРСР та Українипроводилися запрограмоютриборства у новихваговихкатегоріях,наближених доміжнародних йВажкоатлетичнасекціявідокремилась відсекційборотьби та боксу.

>Чемпіонат України 1936 р. >проходив уДонбасі (м.Ірміно).Переможцемвперше ставши20-річнийкиянин Я. Куценко.Вінперемогхарків'янина І.Кириченка йвстановивперший рекорд СРСР уривку. У 1938 р.вінпершим зважкоатлетівколишнього СРСР показавши усумітриборства 400 кг уважкійкатегорії.

На Всесоюзномучемпіонаті 1939 р. >20-річнийкиянин Р. Новаквстановивчерговий рекорд СРСР ужимі (118,1 кг), а ще через два рокта назмаганнях ">Україна-Росія" показавши уваговійкатегорії 75 кгфеноменальну у тому години суму 400 кг (>жим-125,ривок-120,поштовх-155 кг).

>Післязвільнення України відгітлеровськихокупантів (1941-1943 рр.) >почалосявідновленняекономіки країни. У 1943 р. уХарковіпоновив свою діяльністьРеспубликанськійкомітет усправахфізультури й спорту, атакожДержавнийінститутфізичної культури,який було б переведено до Києва. Учервні 1944 р. вКиєвівідбувсячерговийчемпіонат країни, де із абсолютнокращимдосягненням - 407,5 кг усумітриборствапереміг Я. Куценко.

1946 р. >Секціяважкої атлетики СРСРвступає доМіжнародноїфедераціїважкої атлетикиIWF (InternationalWeightliftingFederation). Напершийповоєннийчемпіонат світу до Парижа ускладізбірноїкоманди СРСРвідбуликияни Р. Попов, Ю.Хотимський, Я. Куценко. Попов ставшибронзовим призером, а Я. Куценковиборовсрібну медаль.

>50-ті рокта >Найсильнішими танайвидатнішимиважкоатлетами України були: Ю. Мазуренко, М.Кемель, П.Кіршон, М.Меркулов, Ф. Осипа, І.Рибак, М.Кормешов таінші...

1952 р. >Радянськіважкоатлетивперше взяли його вІграх XVОлімпіади, дезавоювали 3золоті, 3срібні та 1бронзовумедалі.

1956 р. >збірна команда України ізважкої атлетикипосіла одномумісце у 1Спартакіадінародів СРСР.

У >середені 60-х років сталивідомимиусьому світуукраїнськиважкоатлети М.Хомченко, Є. Бровка, У.Беляєв, Л.Жаботинський.ЛеонідЖаботинський -дворазовийоліипійськийчемпіон.(на фото)

1965 р. >Спортивнакласифікаціязазнаєзначнихзмін -впершезасновується нормативмайстра спорту СРСР,майстра спортуміжнародного класу, кандидатимайстри спорту таюнацькірозряди.Першимизваннямайстра спортуміжнародного класуотрималиукраїнськиважкоатлети У.Беляєв та Про.Кидяєв. У 1969 р.Міжнароднафедераціяважкої атлетики додала доіснуючихваговихкатегорійдвінові - 52 та 110 кг,змагання сталипроводитися у 9ваговихкатегоріях.

>КонгресIWF под годинупроведенняОлімпіади 1972 р. послетривалихобговорів ізфахівцямиприйняврішення провилучення жиму ізпрограмиважкоатлетів.Основною причиною бувнеможливістьоб'єктивногосуддівствацієївправи под годинузмагань.

Середина 70-х років. У Українінайбільшвідомимиважкоатлетами були:львів'яни А.Гнатів та П. Король,донеччани Б. Павлов та Ю.Голубцов,луганчани У. Михайлов, Про.Кидяєв, Про.Сеньшин,кияни З.Полторацький та У. Кузьменко, рівненець У.Устюжин таінші.

На початку 80-х років про собізаявляєновепоколінняважкоатлетів: У.Соц зДонецька ставшичемпіоном світу таЄвропи 1981, 1982 рр. тавстановивсімсвітовихрекордів. У. Кравчук з КривогоРогувиборовзваннячемпіону світу таЄвропи в 1981 р., акиянин А. Писаренко - у 1981, 1982, 1983 рр.

Середина 90-х років. Україна, Незважаючи наекономічну кризові,зновмає багатоталановитихважкоатлетів: У.Альошкин, Р.Севастеєв, Р. Савченка, Про.Блищик, У. Бажан, Про. Чумак, З.Дідик, Про.Левандовський, котрінеодноразововстановлювалисвітові таЄвропейськірекорди нарізнихзмаганнях.

1992 р. >Внесенозмінищодоакцентів усвітовійважкійатлетиці.Післярозпаду СРСР йутворення новихнезалежних державзбірнікомандицихкраїнотримали правовиступати на всіхміжнароднихзмаганняхсвоїми командами, щоодразупризвело дозагостренняконкуренції насвітовійважкоатлетичнійарені.Федераціяважкої атлетики України бувприйнята у складIWFоднією ізперших.Цяподіявідбувалася 15 листопаду 1992 р.Вже черезрікзбірна команда України начемпіонаті світу 1993 р. вАвстралії тачемпіонатіЄвропи 1994 р. уЧехіївиборола Першізагальнокоманднімісця.

>ПіслярішенняМіжнародноїфедераціїважкої атлетики провключення допрограмзмаганьжіночоїважкої атлетики укра-їнськіфахівціпочалиінтенсивнопрацювати дляїїрозвитку.Призерками тарекордсменкамиміжнароднихзмаганьставали: М. Скакун, Л. Григурко, У. Руденок, У.Павлиш, Л.Канунова, У. Шаймарданова таінші.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація