Реферати українською » Иностранный язык » Грошові потоки, звітність, планування


Реферат Грошові потоки, звітність, планування

Важливість звіту про грошові потоки.

Потенційні інвестори, чи кредитори, перш ніж прийняти рішення, вивчають фінансові звіти п-ва й разом із тім особливу увагу приділяють Звіту про грошові потоки, адже цей звіт дає відповідь на запитання про вміння п-ва розпоряджатися коштами. Ще більшу увагу інвестори та кредитори приділяють планам п-ва щодо використання ним коштів, котрі смердоті збираються вкласти.

Бізнес-план, яким бі він не був правдивим й продуманим, без плану грошових потоків серйозний кредитор не візьме до уваги.

разом із тім, не слід забувати, що бізнес-план потрібен будь-якому п-ву не лише тоді, коли воно та щось у когось просити. Бізнес-план потрібен перш на п-ву. Його фінансову частину варто розрахувати на кожен рік наперед, а із початком нової справ тім паче.

Гроші – не позначка, а засіб її досягнення.

Ні факт отримання доходів, ані факт понесення витрат, а відповідно до цого й отримання фінансового результату, не можуть залежати від стану розрахунків, тобто від того, коли саме грошові кошти було б отримано чи сплачено. У зв’язку із цим цілком зрозумілим має бути порядок визначення величини фінансового результату, відображеного у ф.1 (баланс) й ф.2 (Звіт про фінансові результати). Цей порядок уже відомий нам под назвою методу нарахувань.

Віддавши покупцеві товар в кредит – зареєстрували виручку, адже вона незабаром надійде. разом із тім записуємо витрати понесені у зв’язку із отриманням саме цієї виручки (доходів від реалізації). Так визначаються прибутки чи збитки.

Прибуток – це збільшення власності, збиток – зменшення власності. Власність й гроші – не одне й ті саме, смердоті лише вимірюються грошовими одиницями. Одержавний у звітному періоді прибуток практично ніколи не дорівнює сумі залишків на грошових рахунках. Можна одержати добрі прибутки, але й при цьому вчасно не отримати оплату від покупців, й, як наслідок, не матір змоги розрахуватися навіть по тихий зобов’язаннях, що виникли в результаті понесення витрат, пов’язаних із очікуваними й уже відображеними доходами. Інший короткий приклад. Сума заробітної плати відноситься до витрат тоді, коли вона вважається заробленою. Отже, це сума обов’язково впливає на формування фінансового результату, а означати не може бути не врахованою при складанні Балансу й Звіту про прибутки й збитки. Однак залишків грошових коштів ще не видана сума не може зменшити.

Прибуток – це позначка, гроші – засоби для її досягнення. Досягнути мітку як збільшення суми власного капіталу вельми виразно показано формою №1 – Баланс. Відомості про ті, яким чином отримано такий фінансовий результат, а також його складові, цілком вичерпно викладено у формі №2 – Звіт про фінансові результати. А, щоб користувач звітності міг отримати першу картину ведення бізнес-плану, до Балансу та Звіту про прибутки й збитки варто додати ще один – Звіт про грошові потоки.

Показники копійчаного потоку тісно пов’язані із балансовими даними.

Cash-flow – в буквальному перекладі – готівковий потік. Звіт cash-flow надзвичайно простий для тихий, хто його складає й водночас є надзвичайно важливим для тихий, хто ним користується.

У основі звіту cash-flow – так звань касовий метод визначення результатів діяльності. Однак не слід його плутати із відомим нам донедавна касовим методом визначення результатів. Усі “касовість” останнього полягає лише до того, що визначення суми нарахованих витрат на обсяги “касової” реалізації залежало від розмірів питомої ваги витрат на в-цтво в загальних обсягах в-цтва. Касовий метод, про який ми говоримо, це метод визначення результатів діяльності, за яким, й доходи, й витрати визначаються виключно за оплатою, незалежно від години фактичного здійснення відповідних операцій. І хоча він не може використовуватися при визначенні фінансових результатів через відсутність в його основі зв’язку із кінцевим продуктом видатків важко переоцінити.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту http://www.referaty.com.ua/

Схожі реферати:

Навігація