Реферати українською » Иностранный язык » Біблійні вирази у "Фразеологическом словнику російської мови"


Реферат Біблійні вирази у "Фразеологическом словнику російської мови"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Північно-Західний інститут друку

Санкт-Петербурзького державного університету технологій і дизайну


Курсова робота

По дисципліни: Сучасний російську мову

Біблійні висловлювання на «>Фразеологическом словнику російської»


Санкт-Петербург

2009


План роботи

Запровадження

1. Предмет фразеології. Різні погляди вчених-філологів на проблеми фразеології

2. Біблійні фразеологізми у системі російської.Представленность біблійних фразеологізмів вфразеологическом словнику російської під ред. А.І. Молоткова

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Після античності і, і з попередніх часів, людство крім слів активно використало у мові готові, сформовані словесні комплекси: фразеологічні одиниці розмовної мови, цитати від світочів, правителів, полководців.

Поява християнства подарувало світу Біблію. З поширенням однією з найбільш шанованих у світі релігій, Біблія доповнювалася працями і життєписами християнських подвижників. Пізніше Біблія розділилася на Старий і Новий Завіт (Євангеліє). Багато сотень років ця велика книжка служила джерелом невичерпною мудрості, прожиття в біблійним заповідей і християнським законам стала нормою для безлічі поколінь достойні ній ситуації визначали вчинки людей, а імена дійових осіб стали загальними. Біблія, фактично, виявилася «розібраної на цитати».

У російській мові, біблійні фразеологізми з'явилися після ухвалення християнства велику кількість населення, коли це нове росіян релігія стала нормою життя. Переказ й розуміння біблійних сюжетів призвели до появи у російській визначальних їх фразеологізмів. Біблія було переведено із грецької мови на церковнослов'янський, церковні служби стали зрозумілими віруючих, біблійні фразеологізми доповнили російську мову як цитат нацерковно-славянском мові.

Текст Біблії, відомий сучасному читачу, виник 1876, коли Біблія була остаточно перекладена російською мову. Широко поширилися біблійні ремінісценції вигляді цитат, фразеологізмів і частин тексту, стали нормою, зрозумілою кожній людині хіба що з пелюшок. Цьому сприяв і зрослий на той час загальний рівень грамотності. І старослов'янську, і російський варіанти Біблії одночасно є джерелами фразеологізмів сучасного російської мови.

На початку XX в., коли фразеологія стала набувати свої обриси як самостійна наука, у російській накопичилися тисячі фразеологізмів, серед яких чималу частку становлять біблійні фразеологізми, потребують докладного вивчення та особливого підходу через свою специфіки.


1.Фразеология. Різні погляди вчених-філологів на проблеми фразеології

 

До 40 рр. XX в. вченими було накопичено досить наукового матеріалу вивчення фразеологізмів російської у межах окремої науки. Саме тоді фразеологія виступила як самостійна лінгвістична дисципліна. Праці А.А.Шахматова,Ф.Ф.Фортунатова, А.А. Потебні, Ш. Балі відіграли велику роль зародження теорії фразеології.

В.В. Виноградов всвих роботах визначив завдання, засадничі поняття фразеології. Також визначив основні типи фразеологізмів, намітив кордону об'єктів вивчення фразеології.

Методи дослідження фразеологізмів розробили, починаючи з 60-х рр. М.М.Шанский, В.М.Мокиенко та інших. внесли великий внесок у систематизацію та розвиткуфразеологического складу, А.І. Молотков, А.М. Бабкін розробили принципи й умови складанняфразеологического словника.

>Фразеология російської включає у собі найрізноманітніші мовні кошти, і досі пір межі її нечітко визначено. У сучасному лінгвістичної літературі визначилося дві основні напрями у розв'язанні цієї проблеми.

Представники одного напрями (>Б.А. Ларін, С.І. Ожегов та інших.) до фразеологічним відносять лише еквівалентні слову семантичні одиниці, яким властива метафоризація і семантична переосмислення. Такий їхній підхід сильно звужує область фразеології, тому поза межами залишаються прислів'я, приказки, багато цитати і майже всі складні терміни, тобто. всі ті словосполучення, які перетворилися ще лексично неподільні обертів, не отрималипереносно-обобщенного значення, відмовлялися метафоричними поєднаннями.

Інше напрям, представлене такими вченими, як М.М.Шанский, В.Л. Архангельський та інших., крім вищезгаданих одиниць, включають у фразеологію цитати, прислів'я, приказки, складні терміни, висловлювання, які є крилатими. Всі ці обертів належать до групі фразеологічних висловів.

Найпоширенішим підходом до вирішення цієї проблеми вважається погляд В.В. Виноградова, який визначив основні типи фразеологізмів за рівнем семантичної неподільності їх компонентів. Тож вирізняються такі основні групи фразеологізмів: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні поєднання.

>Фразеологические зрощення – лексично неподільні словосполучення, значення яких немає визначається значенням які входять у них окремих слів. Тобто сенс фразеологізму й близько може бути поєднана зі змістом назв слів. Ознакою таких словосполучень є що входять до до їхнього складунеупотребительние чи вимерлі слова (содом ігоморра), граматичні архаїзми (анітрохи не вагаючись), обертів експресивній лексики, які єнеразложимими лексично і семантично (ми ще, гаразд), і навіть обертів, які становлять злите семантична єдність, де значення кожного що становить втратило початковий сенс (сидіти із нічим).

>Фразеологические єдності є лексично неподільні обертів, значення компонентів що у метафоричному може визначати сенс всього висловлювання. Вони можуть збігатися зі вільними поєднаннями слів, але, на відміну від нього, вживаються в переносному значенні (темний ліс, заткнути за пояс).Фразеологические єдності близькі досращениям, але від них складнішою семантичної структурою. За рівнем неподільності компонентів сюди можна вважати і терміни в галузі науки, які отримали образне, переносного значення (перша скрипка, схил).

>Фразеологические поєднання – усталені звороти, повністю залежать за своїм значенням від значень складових слів. Такі поєднання невільні, а може з'явитисясинонимическая заміна компонентів.Фразеологические поєднання існують за правилами освіти вільних словосполучень, але можуть відтворюватися лише у певному порядку складових компонентів.Фразеологическое поєднання є рухомим семантичним комплексом, компоненти якого зберігають свою основне значення, але входять у поєднання лише з деякими словами (можна буде, ж виконує функцію, не можна сказати: грає сенс).

М.М.Шанский виділяє іще одна тип – фразеологічні висловлювання, які мають частиною характерних ознак фразеологізмів: образністю івоспроизводимостью в готовому вигляді. Їх відмінністю є відсутністю слів зфразеологически пов'язаним значенням. Цю групу становлять цитати (з корабля на бал), частини прислів'їв (голод не тітка), деякі термінологічні висловлювання (абсолютний нуль).

У тому чи іншою мірою більшість учених дотримується цієї класифікації, доповнюючи чи уточнюючи її. Але є інші погляди це питання.Б.А. Ларін в «Нарисах по фразеології» пише: «…пропозицію, як вираз завершеною думки, - складніша форма мовного єдності, якісноотличимая від словосполучення, що є елементом пропозиції,виражающим неповну думку, ланка думки. Тому синтаксис пропозиції з синтаксис словосполучення - самостійні і роздільні частини синтаксису будь-якого мови. Словосполучення, як мовне єдність, стоїть між словом (більш елементарної одиницею промови) й пропозицією. Словосполучення, як й, представляють матеріал для побудови пропозицій. Як найпростіший вид висловлювання синтезуючої думки, словосполучення є розчленованими єдностями промови, які належать до синтаксису. Але той словосполучення, у яких внутрішня спайка складових слів обумовлена семантичним єдністю, значеннєвий цілісністю, неможливо знайти об'єктом синтаксичного вивчення, - вони настільки наближаються до лексиці, як складові лексеми, що треба розглядати або цілком самостійно - у фразеології, або у плані лексикології,лексикографии…».[1]Б.А. Ларін вважав основним до вивчення фразеологізму не значеннєву і формальну характеристику компонентів, його їхнім виокремленням, і зв'язок між компонентами, а самого фразеологізму загалом, як одиницю мови, має певну форму, утримання і особливості вживання у промови.

А.І. Молотков також істотно обмежує фразеологічний склад російської. На його думку, існує низка висловів, які треба виключити.

1) Словосполучення, у яких лише «один голос отримує значення, обумовлене лише даним конкретним поєднаннямслов»[2], наприклад дівоче пам'ять, осина талія.

2)Глагольно-именние словосполучення, які становлять описовий оборот, яким передається значення дієслова. Такі, як: зробити помилку, прийняти зважене рішення.

3)Глагольно-именние, багатозначно приводити когось на певне стан: (вганяти в тугу), чи самому приходити в якесь стан: приходити в несамовитість.

4) Іменні і дієслівні поєднання, освічені шляхом повторення однієї й тієї ж слова: дурень дурнем, зорі до зорі, сила-силенна.

5)Пословици і приказки. Бо вони є, власне, завершеними пропозиціями.

6) Крилаті висловлювання. Можуть з'являтися лише прототипами фразеологізмів (>буриданов осів, манни небесної).

7) Складові терміни (гашене вапно, північний полюс).

З огляду на викладені факти, найімовірніше, думка мовознавців, які дотримуються ширшого погляду предмет фразеології, більш виправдана. Тому, що така підхід дає змогу вивчати усе різноманіття стійких висловів російської у межах науки, за дотримання певних принципів, і правил.

2. Біблійні фразеологізми у системі російської.Представленность біблійних фразеологізмів вфразеологическом словнику російської під ред. А.І. Молоткова

 

У сучасному російській мові відоме понад двохсот висловів біблійного походження. «>Фразеологический словник російської» під ред. А.І. Молоткова (>ФСРЯ) є науковий словник, до складу якого у собі понад 4000 фразеологізмів російської, їх щонайменше 98 фразеологізмів мають біблійне походження. Це дослівні й з Біблії та вислови, які у результаті переосмислення біблійних фраз. Слід розмежувати й зцерковно-славянского перекладу Біблії і з перекладу сучасного.

Цитати нацерковно-славянском містять у собі архаїзми іисторизми, застарілі мовні звороти: адамові повіки;аредови повіки; благу частина обирати; в поті чола; в плоть і кров; вавилонське стовпотворіння; смакувати плоди; голос волаючого у пустелі; трунуповапленний; земля обітована; і іже з ними; камінь спотикання; ім'я ж їм легіон; каміння волають; що зіницю ока; мерзота запустіння;мафусиалови літа жити[3]; манни небесної; направити свої стопи; немає від світу цього; сила-силенна; нічтожесумняся; наділяти в плоть і кров; від лукавого; отрясти від своїх ніг прах; харчуватисяакридами і диким медом; харчуватися манною небесної; плоть і кров; за образом і подоби; схиляти коліна; схиляти вухо;перепоясивать своїчресла; притча у язицех;разверзлись болота небесні; святая-святих; страху зарадииудейска; темна вода уоблацех; їжу;чающие руху води.

Цитати сучасного перекладу представлені такими висловлюваннями: альфа і омега; кидати камінь; кидати на вітер; вдихнути душу; живого місця немає; злість дня; виливати душу; каменю на камені не залишити; начебто полуда геть із впала; кістку від кістки; між небом і засипали землею; зі світом; метати бісер перед свинями; на голову; нести хрест; перетворюватися на прах; з голови до ніг; сіль землі; стерти з землі; будувати піску; убий мене бог; умивати руки; Христа заради; кульгати на обидві ноги; мову прилип до гортані.

Біблійні фразеологізми, виниклі з урахуванням біблійних текстів, шляхом їх переосмислення: від адама; в костюмі адама;валаамова ослиця; вовк в овечої шкурі; вавилонська блудниця; вносити свій внесок; друге пришестя;гог імагог; до чортиків; єгипетська страту;заблудшая вівця; заборонений плід; заривати талант в землю; злачне місце; золотий тілець;иерихонская труба; побиття немовлят; каїнового печатку; як птах небесна; цап відпущення; книга під сімома печатками; колос на глиняних ногах;мафусиалов століття; анітрохи; переповнилася чаша терпіння; співати лазаря; посипати голову попелом; пуп землі; смертний гріх; содом ігоморра; фіговий листок; ходіння по муках; хома невіруючий.

Не всі представлені уФСРЯ біблійні висловлювання мають чітку посилання джерело походження. Тільки 55 статей описи фразеологізмів містять у собіисторико-етимологическую довідку, що дозволить точно віднести даний фразеологізм до біблійного: від адама; альфа і омега;аредови повіки; благу частина обирати; кидати камінь;валаамова ослиця; вавилонське стовпотворіння; вавилонська блудниця; друге пришестя; голос волаючого у пустелі;гог імагог; трунуповапленний; до чортиків; єгипетська страту; золотий тілець; злачне місце; заривати талант в землю; заборонений плід;заблудшая вівця; злість дня; і іже з ними; ім'я ж їм легіон;иерихонская труба; побиття немовлят; каменю на камені не залишити; камінь спотикання; каміння волають; каїнового печатку; цап відпущення; кістку від кістки; колос на глиняних ногах;мафусиалов століття; мерзота запустіння;мафусиалови року; манни небесної; попри особи; від лукавого; співати лазаря; харчуватисяакридами і диким медом; харчуватися манною небесної; пуп землі; посипати голову попелом; плоть від плоті;разверзлись болота небесні; зі світом; святая-святих; смертний гріх; содом ігоморра; страху зарадииудейска;чающие руху води;христа заради; ходіння по муках; їжу; Фома зрадливий; фіговий листок. >Фразеологизм темна вода уоблацех визначений «вираз з біблії», без будь-яких подальших коментарів. Інші 42 фразеологізму було визначено як біблійні з допомогою довідкового видання «Короткий словник біблійних фразеологізмів» (>Л.Г.Кочедиков, Л. В. Жильцова,Бахрак-М, 2006 р.) так і безпосередньо біблійного тексту «Біблія. Книги священного Письма Старого й Нового Завіту» (Російське біблійне суспільство, 2002 р.).

Система стилістичних послід в словникових статтяхФСРЯ

>Стилистических послід в словникових статтях, що описують біблійні фразеологізми порівняно трохи, всього 23. У тому числі: калу «книжкове» (>книжн.) мають 13 висловів: голос волаючого у пустелі;гог імагог; золотий тілець; камінь спотикання; книга під сімома печатками; колос на глиняних ногах; мерзота запустіння; отрясти від своїх ніг прах; страху зарадииудейска; від лукавого; за образом і подоби;препоясать своїчресла; прихиляти вухо; фіговий листок. >Помету «застаріле» (>устар.) мають 4 висловлювання: трунуповапленний;мафусиалов століття;мафусиалови року;чающие руху води. >Помету «просторічне» (простий.) мають 2 висловлювання: метати бісер перед свинями,христа заради. Одне «жартівливе» (>шутл.) >разверзлись болота небесні, одне «іронічне» (>ирон.) побиття немовлят, одне «застаріле іронічне» (>устар.ирон.) нічтожесумняся. Причому фразеологізми, мають стилістичні поноси, переважно, перебувають у словникової статтіисторико-етимологическую довідку.

Мале, стосовно загальної кількості біблійних фразеологізмів, кількість стилістичних послід «книжкове» і «застаріле» означає, у сучасному нам російській мові активно використовують приблизно 80 відсотків висловів, які уФСРЯ.

З іншого боку, відсутність посилання біблійне походження в 42 словникових статтях з 98 викликає думку, що чимало біблійні фразеологізми поступово обвикнулися російською мовою. У окремих випадках відчувається запозичений характер, котрий іноді церковно-слов'янське походження. (>Ср.: альфа і омега; фіговий листок; вовк в овечої шкурі; камінь спотикання; на чільне місце;христа заради та інших.).

З погляду класифікації фразеологізмів за рівнем неподільності компонентів вФСРЯ було виявлено такі групи:

1.Фразеологические зрощення: адамові повіки;аредови повіки; альфа і омега; благу частина обирати;валаамова ослиця; вдихнути душу;гог імагог; голос волаючого у пустелі; трунуповапленний; до чортиків; живого місця немає; земля обітована; злість дня; злачне місце; золотий тілець;иерихонская труба; і іже з ними; виливати душу; камінь спотикання; ім'я ж їм легіон; каміння волають; що зіницю ока; колос на глиняних ногах;мафусиалов століття; мерзота запустіння;мафусиалови літа; манни небесної; направити свої стопи;

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація