Реферати українською » Иностранный язык » Перекладацький аналіз


Реферат Перекладацький аналіз

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Перед перекладачем у сфері фахової комунікації поставлено завдання роботи лише у вузькопрофесійного, а й у так званоїпрофессионально-деловой середовищі. Для перекладача це у першу чергу означає, що вона може обмежити своєї діяльності лише перекладами спеціальних текстів. Наприклад, кожна фірма чи організація, зазвичай, має комплект своїх матеріалів, що сприяють просуванню вироблених ними товарів чи послуг, крім того допомагають регулювання відносин із іншими фірмами і споживачами. До таких матеріалам ставляться каталоги, інструкції за безпеку і експлуатації,статьи-проспекти і різноманітних рекламні матеріали. Тож у цьому посібнику ми розглянемо такі типи тексту, які найбільш характерними є для комплекту фірмових матеріалів. До них належать тексти інструкцій, контрактів і рекламні тексти.

У ході попереднього перекладацького аналізу ми будемо використовувати таку ж систему параметрів, що й за аналізі спеціальних текстів, оскільки він представляється найбільш універсальної (тобто, працюючої всім типів текстів). Нагадаємо, що до цих параметрами ставляться: комунікативне завдання тексту, джерело тексту, одержувач тексту, тип інформації (когнітивна, емоційна, естетична) і домінанти перекладу.


ТЕМА 1ИНСТРУКЦИЯ

Особливістю такого типу тексту є поєднання кількох предметних областей, наприклад: технічної, медичної, хімічної, фізичної. Типовим прикладом таких текстів є інструкція до медичної діагностична апаратура, інструкція до медичним препаратів, інструкція до побутової техніки. Відповідно, з тексту інструкції можуть зустрітися терміни з різних галузей знання і набутий спеціальна лексика, що з різними видами діяльності. Зазначимо, що з будь-який інструкції характерні як дві спеціальні сфери: крім власне інструктивної частини вчених у такому тексті, зазвичай, вводиться розділ «Гарантія» (характерний споживчої інструкції), мовне оформлення якого здійснюється засобами юридичного спеціального тексту. Ці цифри зазвичай представлені деякими юридичними термінами і поширення специфічної юридичної фразеологією.

>Коммуникативное завданнятекста-инструкции полягає у повідомленні значимих об'єктивних даних та розпорядженні пов'язаних із нею необхідних дій. Однак у останнім часом спостерігається розширення комунікативного завданнятекста-инструкции з допомогою запровадження текст елементів різних текстових жанрів. Приміром, в інструкції може зустрітися опис вигідних сторін набутого товару із елементами гіперболічної позитивної оцінки, що вирізняло рекламного тексту. У медичних інструкціях вводяться елементи публіцистики в розділах, присвячених роботи і порушень у різних органах. У споживчих інструкціях став з'являтися розділ про екологічності товару, де спостерігаються як ознаки реклами, і ознаки публіцистики.

Одержувачемтекста-инструкции є кожна людина, став споживачем товару, пацієнтом, клієнтом чи працівником будь-якої організації. Це означає, що єдиного розуміння мови інструкції на повинен вимагати від одержувача будь-якої спеціальної підготовки. На рівні мовного оформлення це у першу чергу означає використання загальнодоступною тематичної лексики і термінів. Винятком є ті інструкції, призначених це й для фахівця й у «користувача» (наприклад, анотація до медикаментам). При перекладі цих текстів дуже важливим є коректне встановлення еквівалентності між одиницями мови ориґіналу і мови перекладу. І тому необхідно використання кількох спеціальних словників (можна, наприклад, порекомендувати політехнічний словник) і запитають обов'язково юридичного термінологічного словника.

Текст інструкція будь-коли має підписи його автора, однак у ньому завжди зазначенафирма-изготовитель, міністерство чи відомство. Саме це інстанції є фактичним джерелом інструкції.

Провідну роль інформаційному складітекста-инструкции, як й у попередніх типах тексту, грає когнітивна інформація, тому що цей текст повідомляє об'єктивні відома і дає чіткі розпорядження, затверджені до відома. Цьому відповідають мовні способи вираженняимперативности і модальності.Частотность і характеру цих коштів залежить від традицій цього жанру у цьому чи іншому мові. для перекладача попередній стадії роботи доцільно здійснити їхню порівняльний аналіз політики та під час перекладу враховувати традиціїимперативности і модальності, сформовані у мові перекладу.

Для інструкції характерна різна ступінь щільності інформацією її розділах. Взагалі цього тексту характерно використанняобщеязикових скорочень, однак у розділах, що з вузькоспеціальної інформацією (наприклад, технічне опис приладу), можна використовувати термінологічні скорочення загальнодоступного характеру (наприклад, позначенняединиц-мер: швидкість, теплопровідність, напруга). Стилістичною основоютекста-инструкции є так званий канцелярський стиль, тобто консервативний варіант письмовій літературної норми з допомогою стійких і часом застарілих мовних форм. Зазначимо, що канцелярський стиль загалом уражає текстів, маютьюридическою силу (ділові і юридичні документи) інастраивающих читача вимушені їхні зміст чимось назавжди і безповоротно встановлений і підлягає обговоренню.Канцелярский стиль є типологічною характеристикоютекста-инструкции, і й тому він повинен зберігатися під час перекладу. Це здійснюється з допомогою добору функціонально відповідних засобів у мові перекладу.

Отже, домінантами перекладутекста-инструкции є такі кошти:

1. Терміни загальнодоступного характеру з різних галузей знань.Переводятся відповідним однозначним еквівалентом.

2. Юридична лексика і фразеологія.Переводятся з допомогою однозначних еквівалентів.

3. Тематична лексика, належить різним предметним областям.

4.Канцелярский варіант письмовій літературної норми. Ця характеристика зберігається під час перекладу і передається функціонально відповідними засобами.

5. Відсутність емоційного забарвлення в лексиці і синтаксисі (крім розділів із елементами реклами). Ця характеристика зберігається під час перекладу.

6. Кошти збільшення щільності інформації: використанняобщеязикових і термінологічних скорочень, передусім на позначенняединиц-мер (Напруга, швидкість, об'єм і т.д.). Використання креслень, малюнків, різноманітних графічних коштів.Переносятся до тексту не змінювалась.

7.Императивние конструкції, під час виборів яких необхідна прагматична адаптація до традиційимперативности які існують у текстах інструкцій у мові перекладу. Використовуються необхідні синтаксичні трансформації.

8. Елементи коштів рекламного і публіцистичного стилів.Переводятся функціонально відповідними засобами.

Отже, домінантами перекладу тексту інструкції є такі величезні кошти його мовного оформлення, які його який наказував би характер, і навіть об'єктивність представленої інформації. Передусім, до таких засобам ставляться терміни, тематична лексика і імперативні конструкції. При перекладі також важливо зберегти таку стилістичну характеристику тексту інструкції, як канцелярський стиль (крім розділів із рекламними і публіцистичними елементами). Одиниці перекладу - фонема, слово, словосполучення.


>ПРАКТИЧЕСКИЕЗАДАНИЯ

Завдання 1

Вивчіть такі англомовні тексти й визначте їх типологічні характеристики

>Text A

>Makingcallsyoucancallanynumber up to 32digitsfromwithin a servicearea. Theout-of-serviceicon (>JA)indicates thatyouareoutside the servicearea.In thefollowingexample, thephonenumber tobecalledis 123-456

7890.


1Use thenumberbuttons toenter thenumber.

Thefollowingdisplayappears.Ifyouenter thewrongdigit,pressCLR toback up.Toclear allentereddigits,pressEND or holddownCLR toreturn to thestandbydisplay.

2 PressSEND todial.

Thephonedials thenumberyouhaveentered. The 3iconappears.

>When thecallisconnected, thecalltimerappears anddisplays theelapsedcalltime.


3 PressEND to end thecallwhenyouhavefinished

The Xicondisappears, and thefinalelapsedcalltimeflashesfor 10seconds.

Thestandbydisplayautomaticallyreappears.

>Tips

•Whendialing,youcaninsert apause toattach aDTMF (>DualTone
MultipleFrequency)number to thenumberyouarecalling (>seepage 35
>for adescription ofDTMF).

>IfAuto-Hyphenisturned on, thephonenumberishyphenatedautomaticallyasyouenter thedigits (>seepage 59).

•IfMinuteAlertisturned on. abeepsounds 10secondsbeforeeveryfull
>minutethroughout thecall (>seepage 42).

•Enhancedvoice privacyisindicatedby the message "->P-"displayed in
theupperleftcorner of the LCD (>seepage 64).Thisfeatureiscamera-dependent.

>Toadjust theearpiecevolumeduring acall

>TurnCO up toincrease thevolume.TurnCOdown todecreasethevolume.

>Tip

>Inaddition,youcanadjust thevolumeusing theSoundsmenu (>seepage

40).

>Tomute,unmute themicrophoneduring acallPush and holdO.

>Tip

>Inaddition,youcanmute themicrophoneusing theSoundsmenu (>seepage 39).

>Toredial the lastnumber on thestandbydisplay,press 655- Thenumberyoudialed lastisredialedautomatically.

>Text У

>Insertion ofbatteries

>Separate thetopsection of thehandyvacuumbypressing.

>Down theareamarked and open in thedirection ofthearrow.Insert 2pcs.Um-2batteries,asillustrated,according to thecorrectpolarity.Reset thecoverbeforeinitialoperation.

>Operating thevacuumcleaner. Thevacuumcleanerfunctions inaccordance to therotationarymotion of themotorplaced in thebody of thevacuumcleaner.Tinsuniquehandycleanercanhelp in thesuction ofdustfromhiddencorners intelevision &furniture, itcanalsobe aquick &easyway todust acoat andcanbeusedforvariousotherpurposes.Slide thevacuum on.Toturn it offslide theswitchback.Beforeusing thevacuum,check that thedustcollectorisplacedcorrectlyaccording to theinstructionsgivenbelow.

>Cleaning thedustcollector.Hold thecleaner in ahorizontalpositionasshown in thediagram andslide out thedustcollector in thedirection of thearrow.Clean thedustcollector inwater &drybeforereplacing it.

>Text ЗSafetyInstruction

1.Beforeconnecting theAC powercord toanoutlet,makesure thatvoltagedesignation onyourmonitorcorresponds to thelocalelectricalsupply.

2.Neverinsertanythingmetallicinto themonitoropenings.Doingsomaycreate thedanger of theelectricshock.

3.Toavoidelectricshock,nevertouch theinside of themonitor. Only aqualifiedtechnicianshould open themonitor'scase.

4.Neveruseyourmonitorif the powercordhasbeendamaged.Donotallowanything torest on the powercord, andkeep thecordawayfromareaswherepeoplecantapover it.

5.Besure to hold theplug,not thecord,whendisconnecting themonitorfrom andeclecticsocket.

6.Openings on themonitorcabinetareprovidedforventilation.Topreventoverheating,theseopeningsshouldnotbeblocked orcovered.Also,avoidusing themonitor on abed,sofa,rug orothersoftsurface.Doingsomayblock theventilationopenings in thebottom of thecabinet.Ifyouput themonitor in abookcase orsomeotherenclosedspace,besure toprovideadequateventilation.

7.Putyourmonitor in alocationwithlowhumidity and aminimum ofdust.

8.Donotexpose themonitor torain oruse itnearwater (inkitchen,nearswimmingpools, etc.)If themonitoraccidentallygetswet,unplug it andcontactanauthorizeddealerimmediately. Youcanclean themonitorwith adampclothwhennecessary,butbesure tounplug themonitorfirst.

9.Place themonitor on asolidsurface andtreat itcarefully. Thescreenismade ofglass andcanbedamagedifdropped,hit orscratched.

>10.LocateyourmonitornearaneasilyaccessibleACoutlet.

>11.Ifyourmonitordoesnotoperatenormally - inparticular,ifthereareanyunusualsounds orsmellscomingfrom it -unplug itimmediately andcontactanauthorizeddealer or servicecenter.

>12.Hightemperaturescancauseproblems.Don'tuseyourmonitor indirectsunlight, andkeep itawayfromheaters,stoves,fireplaces, andothersources ofheat.

>13.Unplug themonitorwhen itisgoing tobeleftunusedforanextendedperiod oftime.

8.Unplugyourmonitorfrom theACoutletbeforeany service.Caution:

>Toreduce therisk ofelectricshock,donotremovecover (orback). Nouserserviceablepartsinside.Referservicing toqualified servicepersonnel.


Завдання 2

Вивчіть такі російськомовні тексти, визначте їх типологічні характеристики і зіставте його з англомовними текстами

Текст А

>ИНСТРУКЦИЯ

>Эксплуатациипрошивного килимової вироби Килим розстеляється на сухий корм і рівний підлогу. Необхідно стежити потім, ніж утворилися злами, т. до. це можуть призвести до пошкодження килима. При збиранні килим категорично не рекомендується складати, чи потрібно звернути їх у рулон і зберігати у таке становище.

>Слежавшиеся місця від завантаження меблів з часом зливаються з іншою поверхнею килима. Щоб уникнути механічного ушкодження килимових виробів на побуті не можна пересувати із них меблі.

Килими добре чистити пилососом, щіткою і віником. Випадання вільних коротких волокон при чистці — природне властивість кожноговорсистого килима. Невдовзі, залежно від інтенсивності експлуатації, випадання волокон припиняється. Взимку добре вибивати килими, поклавши їх ворсом на сніг. Купуючизастилов рекомендується подовжні краю обшити зподгибом крайки, поперечні безподгиба, маючи штрихи між рядами.

>Ковровие вироби не можна чистити хімічними розчинниками: бензин, гас, ацетон тощо. При забруднення можна мити розчином .будь-якого синтетичного миючого кошти на відповідність до вказівками в правилах роботи з ними,замачивая килим повністю.Замачивать килим окремими місцями забороняється.Ворс потрібно терти щодо одного напрямі.


Текст Б

>Виключатели випускаються одне- ідвухклавишние для прихованої проводки.Виключатели обладнаніраспорними лапками для вбудови у коробку ГОСТ 8594-70

LСЪЕМКЛАВИШИ

1.1Сместите фіксатор по стрілці А (рис I), натискаючи на прямокутний виступ

1.2. Не відпускаючи виступу фіксатора,сместите клавішу вниз до упора по стрілці Б. Потім, відтягнувши клавішу за нижню частину стрілці У, зніміть її.

2. УСТАНОВКАКЛАВИШИ

2.1. Накладете клавішу на підставу (рис. 2) те щоб кінці виделки
1 увійшли до пази стійки 2, у тому становищі клавіша повинна висіти
виходячи з.

2.2.Нажимая рукою на виступ фіксатора,сместите його за стрілці А
до упора. Узакрепленном на стіні підставі усунення фіксатора
здійснюється викруткою, як показано на рис. 3.

2.3. Не відпускаючи фіксатора і притискаючи клавішу до підставі,
перемістіть її по стрілці Б до упора. Відпустіть клавішу, і далі
фіксатор.

Щоб уникнути деформації і поломки деталей, і навіть порушення нормальної роботи вимикача, не прикладайте великих зусиль при зніманні та встановлення клавіші й не відвертайте гвинтів з задньої боку підстави.

3.МОНТАЖ

Монтаж показаний на рис.4

При закріпленні вимикача до коробці гумку розпірні лапки, не знімати.


ПІДГОТОВКАКОНЦОВПРОВОДОВ

>Сечение дроти трохи більше2.5мм.

Після встановлення і монтажу вимикача на стіні простежте те, щоб підключені дроти не заважали нормальної роботі клавіш.


Текст У

1. СПІЛЬНІУКАЗАНИЯ

1.1. Терези побутові підлоговіВН-120М призначені для зважування людини у побутових умовах.

1.2. Терези нічого не винні використовуватися як засіб виміру маси торговельну мережу й у медичних закладів.

2. ТЕХНІЧНІДАННЫЕ

2.1. Межа зважування, кг.

найменший 6.0

найбільший 120

2.2. Ціна розподілу шкали, кг 0,5

2.3. Допускається похибка, кг ±1

2.4. Варіація показань навантажених терезів, кг. 1

2.5. Непостійність показаньненагруженних терезів, кг. =0,25

2.6.Габаритние розміри, мм, трохи більше

Довжина 312

>Ширина 262

Висота 92

>2.7.Масса терезів, кг, трохи більше 2,7

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Терези 1 прим.

3.2. Посібник із експлуатації1шт.

4.УСТРОЙСТВОИЗДЕЛИЯ

Терези складаються із трьох основних частин:грузоприемного устрою, закритоюричажно-пружинной вимірювальної системи таотсчетного устрою.

При зважуванні зусилля, сприймається верхньої платформою 2, передається через призми великий малий важелі 3, які спираються на опорні стійки нижньої платформи I. Один кінець великого важеля перебуває узацеплении зсилоизмерительной пружиною 7, яка є для врівноважування навантаження, сприймають верхньої платформою. Залежно від доданої навантаження пружина вбирається у певну величину і крізь зубцювату пару передається на дискову шкалу 4. Відлік показань шкали виробляється візуально через скло 5 у якому нанесена ризику.

5. ПІДГОТОВКА До РОБОТІ ІЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Перед зважуванням на терезах необхідно ознайомитися з цим посібником з експлуатації.

5.2. Перед зважуванням ваги необхідно встановити горизонтальну майданчик, у своїй все 4 ніжки, щоб забезпечити стійке становище терезів, повинні стосуватися майданчики.

5.3. Встановити ваги на «0», при цьому поворотом ковпачка 6, домогтися суміщення ризики на склі 5 із нульовим розподілом шкали 4. Для перевірки стійкого становища нульового розподілу рекомендується 2-3 рази натиснути рукою на верхню платформу 2, відпустити і переконається, що «0» повернулося на початкове положення.

5.4.Д.ля зважування необхідно стати на верхню платформу терезів і з показанням шкали визначити власної ваги. Щоб уникнути коливання шкали, утрудняють відлік показань, рекомендуємо стояти спокійно.

5.5. Не допускається обертання ковпачка 6 більше трьох— 4 ділень у той чи інший бік.

5.6. Задля збереження працездатності терезів необхідно уникати різких ударів із них і перевантаження понад 120 кг.

6.ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРАВИЛАХРАНЕНИЯ IIТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Не очищайте ваги від забруднення бензином і різними розчинниками. Дляотчистки зовнішніх поверхонь терезів користуйтеся тампоном, змоченим у теплому мильному розчині, потім протріть ваги насухо.

6.2. Терези слід зберігати в індивідуальній упаковці в горизонтальному становище у сухому місці.Предохраняйте ваги від влучення у яких вологи.

6.3. Збереження терезів що з хімічно активними речовинами, що викликають корозію металу чи руйнація пластмаси заборонена.

6.4.Транспортировать ваги слід лише у горизонтальному становищі.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1. Гарантійний термін обчислюється у протягом 18 місяців із дня продажу.

7.2. Без пред'явлення даного «Керівництва» і за порушення умов експлуатації, збереження і транспортування, вказаних у теперішньому «>Руководстве», претензії до якості роботи терезів не приймаються відкрито й гарантійний ремонт, немає.

7.3. Терези розбиранні не підлягають. У порушення працездатності терезів у власника є декларація про його безплатний ремонт під час гарантійного терміну.

Технічне обслуговування може й ремонт терезів виробляється ремонтними підприємствами міст:

1. 125040 р. Москва,Беговая алея, 5, завод ремонту металовиробів МИ. Т. 251-77-99, 925-70-67.

2. 125248 р. Ленінград,Ириновскнй ін. 2. Ленінградське міське виробниче об'єднання ремонту побутових машин і приладівЛенгорбиттехника «Сокіл». Т.164-S7-65, 224-08-24. »

3. 252050 р. Київ, вул. Глибока 53, Київський ордена Трудового Червоного Прапора завод про ремонт складної побутової техніки від «>Рембиттехника».

4. 200001 р. Таллінна, вул.Ратаскаеву 9, завод ремонту побутових машин і приладів.

5. 232645 р. Вільнюс,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація