Реферати українською » Иностранный язык » Вивчення англійської мови з використанням комп'ютерної програми "English Puzzle"


Реферат Вивчення англійської мови з використанням комп'ютерної програми "English Puzzle"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ

>ТВЕРСКАЯ ДЕРЖАВНАСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМІЯ

Кафедра теорії мови та міжкультурної комунікації

О.Н. Морозова

>МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОИЗУЧЕНИЮ

>АНГЛИСКОГО МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ

>КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАМИ «>ENGLISHPUZZLE»

>Тверь-2007


Запровадження

Опанування іноземну мову одна із обов'язкових умов розвитку професійного зростання сучасного висококваліфікованого фахівця. Використання у процесі навчання новітніх комп'ютерних програм дозволяє викладачеві, варіюючи форми навчальної роботи з студентами, підвищити якість засвоєння навчального матеріалу.

Методичні рекомендації з використання комп'ютерної програми «EnglishPuzzle» призначені на навчання англійської мови перекладачів у сфері фахової комунікації (5-7 навчальні семестри) у вигляді мультимедійних носіїв. Вони пропонують докладний опис структури комп'ютерної програми «EnglishPuzzle» і ходу роботи з ній.

Програма поширюється безплатно.

Сайт програмиenpuz

Актуальність такий програми визначається самої ідеєю створення інтерактивного мультимедійного курсу англійської на оптичні носії. Комп'ютерна програма «EnglishPuzzle» – унікальний мультимедійний навчально-методичний комплекс, що об'єднує всіх можливих нині кошти навчання дітей і дозволяє перейти на якісно нового рівня у навчанні й викладанні іноземних мов.

Новизна програми обумовлена відсутністю комплексних комп'ютерних програм на електронному носії для студентів відділення «Перекладач у сфері фахової комунікації». Понад те, з дисципліни «Практичний курс іноземних мов» переважна більшість вітчизняних і зарубіжних мультимедійних курсів маєтестирующий, ніж навчальний характер.

Об'єктом даної комп'ютерної програми служить сучасний англійська мова у його загальновживаної нормативної формі, властивій носіїв мови у різних ситуаціях спілкування, і навіть –профессионально-ориентированний варіант (для відповідної спеціальності) сучасного англійської.

Предметом програми є основи вимови і граматики, нейтральний пласт загальновживаної лексики, і навіть професійного словника і одиниці мовного етикету, які об'єднують у цілісномуобучающем інтерактивному електронному комплексі.

Мета роботи з програмою «EnglishPuzzle» полягає у удосконаленні досвіду сприйняття і розуміння промови англійською, що він відповідає навчальної мети практичного курсу англійської мови рамках професіональною підготовкою випускника щоб одержати додаткової кваліфікації «Перекладач у сфері фахової комунікації».

Основна мета програми – закласти підвалини розуміння мовлення з допомогою звукозапису, супроводить мультимедійну програму, – досягається вирішенням наступних завдань:

 - мовної –обучаемие вдосконалюють знання про систему мови, необхідних володіння ним практично. Обсяг таких знань варіюється залежно від етапів навчання у відповідність до навчальної програмою з дисципліни «Практичний курс іноземних мов»;

- комунікативної – студентам виробляються необхідні навички та вміння в аудіюванні, читанні, говоренні, листі й перекладі, тобто. переважають у всіх п'яти видах мовної діяльності. Навчання видам мовної діяльності сприймається як єдиний взаємопов'язаний процес,т.к. мовні навички та вміння, сформовані на початковому етапі знають, отримують розвиток, удосконалювання принципів і збагачення.

Конкретні завдання навчання з допомогою програми «EnglishPuzzle» містять у собі:

- підвищення рівня володіння мовою;

- формування в студентів навичок і умінь нормативного вимови і інтонації іноземних мов;

- формування та розвиток навичокаудирования;

- активізація (поруч ізаудированием) інших напрямів мовної діяльності: читання, говоріння, листи і перерахування;

- збільшення словникового запасу;

- розвиток навичок роботи з словниками (тямущим словником англійською насамперед);

- інтенсивне засвоєння лексики відповідної спеціальності;

- вироблення гнучкою й ефективною системи свідомого самоконтролю.

Основним принципом роботи є підставою конструювання озвученої носіями англійської фрази із запропонованих слів. Багаторазове аудирування дозволяє поліпшити сприйняття й розуміння звучала промови, використання додаткових функцій програми (заучування слів, роботу з тямущим словником) – розширити словниковий запасобучаемого.

Програма «EnglishPuzzle» надаєобучаемому можливість редагування фраз у разі перебування помилок з тексту з допомогою системи підказок. У цьому програмі можливо активувати режим заучування слів, індивідуальний список якихобучаемий повинен сформувати сам (або за допомогою викладача). У цьому програма дозволяєобучаемому самому встановлювати режим повтору фраз для запам'ятовування залежно від рівня володіння мовою. З допомогою даної програмиобучаемий може записати свого голосу і порівняти вимова з оригіналом (на слух). Програма «EnglishPuzzle» працює зі словниками «>WordWeb» і «>Lingvo». «>WordWeb» – тлумачний словник англійською, у якого великий базою слів і дає додаткові інформацію про невідомому слові: його синонімах,антонимах, особливостях вживання, можливостях словотвори та інших. Програма працює зі словникомWordWeb в автоматичному режимі. Після закінчення роботиобучаемий може відредагувати зібрані фрази, ознайомитися з кількісними результатами власної роботи. Програма дає можливість ведення графічної статистики результатів навчання кожному за студента індивідуально. На графіках представлять поточний рейтингобучаемого та середнє кількість відповідей за сеанс роботи з програмою.

Важливе значення у цій мультимедійної програмі набуває аспект самостійної роботи студента у процесі оволодіння мовою. Особливу увагу привертає дидактична роль даної комп'ютерної програми, саме навчання студентів методиці самоосвіти у вигляді мультимедійних носіїв.

Програма «EnglishPuzzle» дає можливість повноцінного самостійного вдосконалення фонетичних, граматичних і лексичних навичок англійської. Завдяки простоті інтерфейсу, інтерактивності, постійному контролю знань і допомоги і під час завдань із боку комп'ютера можливо планування викладачем режиму індивідуальних занять кожного студента, і навіть забезпечення ефективної засвоєння навчального матеріалу в поза навчальний час, яке студенти планують для самостійних занять.

Протягом етапів практичного курсу англійської (5-7 навчальні семестри) на розсуд викладача то, можливо врегульовано ступінь складностілексико-грамматического складу і форми навчальних дій: від елементарних до цілісних актів усній комунікації. Кваліфікований викладач може виконувати перевірку письмових завдань і здійснювати дистанційний контроль навчання.

«EnglishPuzzle», в такий спосіб, об'єднує у собі універсальність і зручність автономного навчання, переваги традиційних форм викладання й прогресивність новітніх інформаційних технологій. Використання даної програми дозволяє викладачеві приділяти більше часу корекції, подальшого розвитку і закріплення студентам умінь і навиків. З'являється можливість повного та продуманого використання додаткових матеріалів для поглибленого, творчого викладання іноземних мов під час занять.

Програма «EnglishPuzzle» і методичні вказівки щодо її застосування відповідають сучасним вимогам до мультимедійним мовним курсів і може використовувати як під час занять, так самостійної роботи учнів з дисципліни «Практичний курс іноземного (англійського) мови» у межах професіональною підготовкою випускника щоб одержати додаткової кваліфікації «Перекладач у сфері фахової комунікації». Також дане комп'ютерне додаток може бути ефективним інструментом від використання в процесі під керівництвом викладача: найвищих навчальних закладах, на мовних курсах, під час занять з репетитором тощо.


Хід роботи

1)Откриваемая як стартовою закладання «>Learn» є робочою вікном програми (тутобучаемий виконуватиме основні дії – конструювати проголошувані фрази).

2) Необхідно відкрити закладку «>Setting» і вибрати відповідний модуль (у разі роботи з уроці модуль вибирає викладач, у разі самостійної роботиобучаемий сам вибирає завдання).

3) І на цій ж закладанні що необхідно дати основні настройки програми: встановлюється рівень звукових повторів, вибирається словник, необхідний перекладу новослів і словосполучень, визначається місце розташування слів, у тому числі треба зібрати вимовну фразу.

4) Коли все настройки зроблено, необхідно повернутися в стартову закладку («>Learn») і взятися доаудированию. І тому необхідно активувати кнопку із зображенням динаміка.

5) Коли фраза вимовлена, необхідно «зібрати» їх із запропонованих слів. Фраза буде повторюватися стільки раз, що слід виконання завдання. Якщо фраза містить незнайоме слово, тообучаемий може консультуватися зі словником (подвійним натисканням лівоїкопки мишки на слові).

6) Що стосується труднощів і під час завдання можна скористатися підказкою (натиснувшикопку «>ShowAns»). Потому, як фраза буде зібрано, необхідно скористатися кнопкою «Next», яка активує таку фразу.

7) За виконанняаудирования слід звернути увагу до контекст (попередню і подальшу фрази), що істотно полегшує завданняобучаемого, повідомляючи його основні компоненти мовної ситуації.

8) Після закінчення роботиобучаемий може відредагувати зібрані фрази, ознайомитися з кількісними результатами власної роботи.

Опис програми

Першаоткриваемая закладання, виступає як стартовою, – закладанняLearn

На закладанні «>Learn» представлено основне завдання –обучаемому необхідно зібрати фразу, що у цей час вимовляється.

Екран розділений втричі частини. У верхню частину показано фраза, яка передує що збираються, у нижній частині – фраза, яка слід за що збираються фразою. Отже, створюється мінімальний контекст, дозволяє полегшити процесаудирования, ознайомившиобучаемого з компонентами актуалізованої мовної ситуації.

Щоб фраза початкупроизноситься, необхідно натиснути кнопку із зображенням динаміка, що у нижньої рядку вікна.

>Произносимая фраза планує з допомогою мишки. Утримуючи ліву кнопку мишки, необхідно перемістити обраний слово на певне місце у пропозиції. Якщо праву кнопку миші на обраному слові, воно автоматично перенесеться насамкінець що збираються фрази (змінить відразу після останнього використаного слова).

Слова, переміщених, мають трохи більше світлий фон, ніж, котрі було використано.

Деякі використовувані модулі містять зображення, що ілюструють що відбуваються дії. Зображення з'являтимуться, якщо натиснути кнопку у нижній рядку вікна. Зображення з'являються у окремому вікні, що може змінювати розмір (за горизонталлю і вертикалі) і переміщатися екраном. З використанням зображень програма виглядатиме так:

Якщо зібрати вимовну фразу важко, можна використовувати підказку – натиснути кнопку «>ShowAns», що у нижньої рядку вікна. Після натискання цієї кнопки у верхній частині вікна з'явиться фраза, що має бути зібрано. Коли сказана дикторами фраза зібрано правильно (безпомилково), кнопка «Next», розташована у нижньої рядку вікна, активується (стає досяжною). Після натискання даної кнопки будепроизноситься наступна фраза.

Якщо кнопку «>Rec» у нижній рядку вікна, то програма піде на режим, дозволяє записувати свого голосу і порівнювати його (на слух) з оригіналом.

Цифри у нижній рядку вікна мають такі значення:

- 0 – кількість відповідей від початку роботи;

- 0.00 – поточний рейтинг користувача програми (максимальний рейтинг – 100);

- в що списку можна встановити паузу (вимірюється в секундах від 2 до 10) між повторами фрази.

Примітка:

Подвійний клік лівої кнопкою мишки на слові здійснить копіювання даного слова в буфер обміну на подальше додавання в словник. Коли комп'ютері встановлено словникWordWeb чи словникLingvo, він автоматично переведе обраний слово (покаже його значення).

>Edit

Наступна закладанняEdit має такий вигляд:

Тутобучаемому дають можливість редагування фраз у разі перебування помилок з тексту. Верхня частина відповідає фразі, попередньої що збираються, друга – власне сама встановлена фраза, третя – пропозицію, яка йде після зібраного.

Після змін необхідно натиснути кнопку «>Replace», щоб зберегти зроблені виправлення.

Програма дозволяє вживати режим заучування слів. І тому необхідно в цій закладанні вибрати слова із поточного фрази, необхідних заучування. Вибір слова здійснюється подвійним кліком у списку слів у нижній частині вікна зліва.

Список слів містить три колонки:

У першій значком «***» відзначаються слова, обрані для заучування;

на другий зазначена частотність даного слова (скільки вже разів дане слово зустрічається переважають у всіх фразах). Відсутність числа (символ «---») означає, що слово зі списку виключено;

у третій колонці представлено саме слово.

Якщо це потрібно, можна заборонити показ фрази як заучування слів. І тому слід прибрати галочку «>DoInputWords» і далі натиснути кнопку «>Replace».

>List

Наступна закладанняList має такий вигляд:

На даної закладанні представлений список фраз на момент.

Фраза під номером 1 є активної (в момент вимовляється і бути зібрано студентів).

На кожну фразу відводиться 3 рядки: У першій рядку червоним кольором представлені Індекси, на другий рядку Попередня й у третьої –Собираемая фрази.

Індекси мають таке значення:

R – рейтинг фрази (від максимальних 5 балів до мінімального значення – 0).

D – кількість часу (днів) після останнього правильної відповіді.

A – загальна кількість відповідей.

G – кількість правильних відповідей.

Червоним кольором виділяються фрази, мають рейтинг менше 5. Синім кольором позначаються фрази, куди під час поточного запуску програми, був дано пошук правильної відповіді.

Позиція, яку переміщатиметься та чи інша фраза, такими трьома показниками:

1) чисельністю фраз, використовуваних студентів під час роботи з програмою;

2) максимальною кількістю правильних відповідей одній фрази;

3) кількістю правильних відповідей для поточної фрази.

>Graphs

ЗакладанняGraphs варта ведення графічної статистики результатів навчання дітей і має такий вигляд:


На графіках представлений поточний рейтингобучаемого (відзначається червоною лінією) та середнє кількість відповідей за сеанс роботи з програмою (підраховується протягом кількох сеансів).

Зеленим кольором позначаються цифри, що ілюструють кількість відповідей за минулий сеанс.Серим кольором відзначається введення нових даних.

З допомогою лівої кнопки миші можливо переміщати графіки (вліво, вправо, вгору, вниз). Натисканням правої кнопки миші змінюється масштаб графіків.

>Setting

Наступна закладанняSetting містить основні настройки програми розвитку й виглядає так:


Додавання модулів

Для вибору необхідного модуля необхідно провести його номер (у списку модулів все доступні модулі пронумеровано) в рядок «>Start», щоб почати роботи з певної фрази обраного модуля слід зазначити порядковий номер фрази в рядку «>Step».

>Подключение/отключение модулів

На закладанні «>Setting» доступна функція відключення модулів. За такого розкладу модулі не видаляються, але з активуються. Надалі у разі потреби модуль можна підключити знову. Значок «+» навпаки імені модуля означає, що модуль підключений, відсутність цього значка свідчить про відключення модуля.

За необхідності можна використовувати кнопки «+SelectAll» і «-UnselectAll».

Примітка: після відключення модуля або ж після введення значень у поетичні рядки «>Start» і «>Step» програма може показати ще до його2-х фраз з відключеного модуля. Це з тим, що ваша програма заздалегідь визначає цикл «активних» фраз та циклу має завершитися.

Режим повтору

Програма дозволяєобучаемому самому встановлювати режим повтору фраз залежно від рівня володіння мовою.

«>Easy» – легкий режим: фраза нічого очікувати повторена, ще є фрази із меншим кількістю правильних відповідей.

«>Hard» – складний режим: фрази повторюються незалежно друг від друга.

Відтворення звуку

>Обучаемому пропонується три режиму відтворення звуку:

- звук відтворюється завжди;

- звук відтворюється, якщо кількість правильних відповідей – парне. Що стосується непарного числа правильних відповідей фразу потрібно збирати з пам'яті і з допомогою правил граматики.

- звук відтворюється, якщо кількість правильних відповідей – парне і рейтинг фрази більше або дорівнює 5. Цей

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація