Реферати українською » Иностранный язык » Вивчення біблійних фразеологізмів як пласта англійської фразеології


Реферат Вивчення біблійних фразеологізмів як пласта англійської фразеології

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міська відкрита науково-практична конференція школярів та студентів

Тема: Вивчення біблійних фразеологізмів як пласта англійської фразеології

 

>2007г.


Зміст:

>Введение…………………………………………………………………………..3

1.1. Появабиблеизмов щодо англійськоїязике……………………………...5

1.2. Класифікація біблійних фразеологізмів у "англійськомуязике……..7

1.3. Визначення, особливості і функції англійськихбиблеизмов………..9

1.4. Способи перекладу англійськихбиблеизмов та його вживання у стиляхречи……………………………………………………………………………….12

>Заключение………………….…………………………………………………..16

>Литература……………………………………………………………………...17


Запровадження

Обираючи тему до роботи, я зупинилася одному з аспектів фразеології – вивчення біблійних фразеологізмів у "англійському мові. Є причини.

Біблія з права вважається Книгою Книжок. Це самачитаемая,тиражируемая, видавана іпереводимая на багато мови світу, книга. Біблія - це символ і прапор культури близько двох тисячоліть. Біблія - це життя (у сенсі даного слова) цілих народів та держав, міст та найближчих сіл, громад і неблагополучних родин, поколінь, і окремих осіб. По Біблії (відповідно до її канонами) народжуються і тихо вмирають, одружуються виходять заміж, виховують і карають, судять і правлять, навчаються і як кажуть. «Про колосальному вплив, яке надали англійською мовою переклади Біблії, йшлося й писалося багато». Протягом двох століть Біблія була самої широко читаних і цитованою в Англії книгою; «… як окреме слово, а й цілі ідіоматичні висловлювання увійшли до англійська мова зі шпальт Біблії».

Біблія є найголовнішим літературним джерелом фразеологічних одиниць. Це найбільше твір збагатило фразеологізмами англійська мову, а й інші світу.

На цей час носії мови, зокрема англійської, використовуючи біблійні висловлювання на повсякденної промови, зустрічаючи їх в зовнішніх джерелах, навіть не підозрюють про походження.

Вивчення фразеологізмів біблійного походження на англійській представляє особливий інтерес завдяки їхнім специфіці: з одного боку, біблійні фразеологічні одиниці мають усіма властивостями фразеологічних одиниць, з другого, є фразеологічнумикросистему, основою об'єднання на яку є загальний генетичний джерело – Біблія.

Поштовхом у виборі цієї теми пішов одне із уроків англійської, у якому ми зіштовхнулися з біблійним вираженням у одному з художніх текстів. Виявилося, перевестибиблеизм дуже складно, а то й знати підходящого російського еквівалента. У цій вирішила вивчити цей пласт лексики, аби скористатися цими знаннями практично. Вважаю, вивчення біблійних фразеологізмів щодо англійської мові цікаво й необхідно, оскільки справжнє володіння мовою передбачає знання багатьох його аспектів ібиблеизмов зокрема.

Вважаю, що мій робота є значимої, позаяк у процесі вивчення цієї теми я відкрила багато нового з пласта англійської фразеології, стала прислухатися до промови людей, відчувати мову. По-друге, дана робота може бути стимулом і підштовхнути інших дітей на вивчення цього цікавого аспекти фразеології, і навіть допомогти їм під час перекладібиблеизмов.

Гіпотеза:

Під час своєї роботи припускаю, що, оскільки Біблія один із найбільш значимих книжок людства, вона може бути джерелом висловів, ідіом, цитат крилатих слів, котрі грають далеко ще не пасивну роль англійській.

Мета моєї роботи залежить від виявленні ролі біблійних фразеологізмів щодо англійської мові.

Працюючи я поставила собі такі:

1) Розглянути етапи появибиблеизмов у "англійському мові.

2) Розглянути класифікацію біблійних фразеологізмів.

3) Визначити поняттябиблеизмов, їх особливості і функції.

4) З'ясувати способи правильного перекладубиблеизмов.


1.1. Появабиблеизмов у "англійському мові

Оскільки Біблія одна із найперших літературних творів у світовій літературі, у неї переведено безліч мов, зокрема і англійська мова. Історія перекладів Біблії англійською мовою розпадається на два періоду: Середньовіччі і в Новий час.

Середньовіччі. 1) >Древнеанглийский період. Найбільш ранні спроби у 7 столітті перекласти Біблію на англосаксонський мову, слід сказати, можна назвати перекладами. Це був вільні перекази віршем добре відомих біблійних оповідань. Першим спробував справжнього перекладу Біблії зроблено 8 столітті. Рукопис, відома під назвою >Псалтирь Веспасіана, написана близько 825, містить самий ранній приклад певного типу перекладу, званого «блиск». Наприкінці 10 століття існувало вже безліч перекладів. Ці переклади,сбивавшиеся на прозаїчний переказ, часто використовувались у проповідях священиків.

2)Среднеанглийский період. У спокійному 13 столітті перекладацька діяльність відновилася. Безліч нових перекладень Біблії англійською мовою підпадає під категорію скоріш релігійної літератури, ніж власне перекладу. Наприкінці 14 століття з'явився перший повний переклад Біблії англійською мовою. Це була БібліяУиклифа – переклад, зроблений з ініціативи під керівництвом ДжонаУиклифа. Протестантські переклади. Першим англійським протестантським перекладачем Біблії став ВільямТиндал. Перший тому Старого Завіту у перекладіТиндала вирушив у 1530. НеприйняттяТиндаловского перекладу була пов'язана переважно з його суто протестантським тоном. У 1537 короля Англії Генріха VIIIАнгликанская церква переконала дати своє найвище схвалення ідеї створення англійської Біблії; так виник «новий переклад». Текст був із перекладівТиндала іКовердейла з додаванням безлічівероучительних приміток. У 1539 новий переклад побачив світ, і це важкий тому було названо Великий Біблією. Велика Біблія стала офіційним текстом, а решта переклади було заборонено. З пропозицією необхідність нового авторитетного перекладу виступив пуритани ДжонРейнолдс, звернулося ним до короля Якову I в 1604. Яків схвалив ідею та призначив перекладачів – «чоловіків учених, числом п'ятдесят чотири». Перекладачі було розбито чотирма групи, збиралися в Вестмінстері, Кембриджі й Оксфорді; кожна група взяла собі частина Біблії, початковий, чорнової переклад який мав схвалюватися усіма членами «компанії». Біблія короля Якова побачила світ в 1611. Протягом майже 400 років Біблія короля Якова мала статусом офіційного перекладу. У Великобританії його називають Про>фициально схваленим перекладом (>AuthorizedVersion), хоча королівський будинок, ні парламент - не видавали ніяких офіційних актів з цього приводу.

в Новий час. О 20-й столітті була спроба створити авторитетний текст англійської Біблії для створення нового часу. Нова Англійська Біблія (Новий Завіт, 1961; Новий Завіт, Старий Завіт і Апокрифи, 1969) – це ніяк новий, свіжий переклад оригінальних текстів природний, розмовний англійська мова 20 століття. Отже, цей переклад розлучається з традицією, висхідній доТиндалу. Переклад побачив світ за підтримки і участі всіх християнських церков Великобританії крім Римо-католицькій церкві.

1.2. Класифікація біблійнихфразеологизмо

Багато біблійних фразеологічних одиниць (>БФЕ) зустрічається у багатьох мовами народів, які сповідують християнську релігію, і, отже, вони вважали інтерес з вивчення. У немає єдиної й загальновизнаною класифікаціїбиблеизмов, оскільки це поняття досить-таки широке. Мовники класифікувалибиблеизми з різних принципам. Нижче подані три різних класифікаціїбиблеизмов, які відрізняються основними принципами.

З погляду походженнябиблеизмов,А.Берих іЙ.Матешич, виділяють:

1) Висловлювання, які у тексті Біблії відрізняються цілісністю значення (tokeepas theapple ofsmb’seye - зберігати що зіницю ока,alpha andomega – альфа і омега).

2)Фразеологизми, освічені з урахуванням вільних словосполучень Біблії, але отримали нове фразеологічний значення (tohideone’s lightunder abushel – закопати талант в землю).

3) фразеологічні одиниці, не представлені даним лексичним складом десятки разів, але семантично визначені її текстам (>forbiddenfruit – заборонений плід).

>Ю.А.Гвоздарев доповнює наведену вище класифікацію і четвертий тип біблійних висловів – фразеологізми, зумовлені загальним змістом Біблії (the end of the World).

Матвєєва Н.П. поділяєБФЕ на великі групи:

1) «>Добиблейские» (theroot of theevil – корінь зла, thesalt of the Earth – сіль землі). Це фразеологізми, які у Біблії вживалися як метафоричніобобщенно-образние обертів. До групидобиблейских фразеологізмів прилягають численні власне біблійні метафоричні обертів, використані в притчах і проповідях Пресвятої Богородиці, пророків, євангелістів (>example: amote insmb’seye – «сучок у "чужому оку», чужій недолік).

2) «>Постбиблейские», які у своє чергу діляться поки що не дві підгрупи:

а)БФЕ, освічені внаслідок метафоризації біблійних вільних словосполучень (tohideone’s lightunder abushel – закопати талант в землю, theslaughter of theinnocents – побиття немовлят); середБФЕ також багато інтернаціональних.

б) Біблійні фразеологізми, які взагалі зустрічаються десятки разів ні у прямому, ні з переносному значенні, а утворюються вже у мові з урахуванням тих чи інших сюжетів.Example:Tocastone’sbreadupon thewaters (>Ecclesiastes 11:1) – відпускати хліб свій водами. Такібиблеизми, зазвичай, невідомі за іншими мовами й можуть називатисянационально-заимствованними.

>Гак В. Г. класифікуєбиблеизми так:

1) За ступенем їхнього зв'язки України із Біблією, де можна виділити чотири підгрупи:

а) Первиннібиблеизми, які безпосередньо відбивають біблійний текст чи ситуацію. До них належать переважна більшість біблійних фразеологізмів. (У одному із своїх інтерв'ю співачка Мадонна сказала: «>Jesus's messagewas to loveyourneighborasyourself, andthesearepeople inneed. Ihope thatpeoplegot that message»

б) Побічні біблійні фразеологізми, які лише віддалено пов'язуються з текстом Біблії.

в) Безпосередні, які походять безпосередньо до Біблії. Цитування, приклади. Ісус говорив: «>But Itellyounot toresistanevilperson.Butwhoeverslapsyou onyourrightcheek,turn theother tohimalso».

р)Опосредованние, у яких лежить печатку запозичення з деяких інших мов чи печатку окремих авторів. Заміна, авторське видозміну

2) По семантикою, де можна виділити дві підгрупи:

а)Библеизми, мають пряме значення (>babes andsucklings – новачки, недосвідчені люди; theholy ofholies – святая-святих)

б)Библеизми з переносним значенням (toeatone’swords – взяти своє слово назад; alostsheep – людина,сбившийся зі шляху істинного).

Отже, бачимо, кожна класифікація важлива й цікава, і вибір її залежить від цілей і завдань вивчення, і не можна говорити, що одне класифікація правильна, іншу – немає.


1.3 Визначення, особливості і функціїбиблеизмов

Часто використаннябиблеизмов і цитування Біблії у художніх текстах і ЗМІ, підштовхнуло науковців вивчення цього мовного явища.

Популярність Біблії і звернення до біблійним текстам, підвищили і активність використання їх у мистецьких та публіцистичних текстахбиблеизмов, тобто окремих слів сучасної мови, котрі або просто запозичені із Біблії (>hell,angel,Saturday та інших.), чи зазнали семантичному впливу біблійних текстів. Поруч із окремими словами,библеизмами називають і стійкі словосполучення, і навіть цілі вислови й навіть фрази, висхідні до Біблії, - наприклад, буде світло! (>lettherebe light!); Бог дав, Бог взяв (the Lordgave and the Lordhas takenaway); блискуча марнота марнот (>vanity ofvanities) та інші. Насправді, дуже складно відповісти точне визначеннябиблеизмам. Проте, вивчивши матеріалів на цю тему, дійшла наступному висновку, щобиблеизм - це фразеологічна одиниця, яка може бути ідіомою, і крилатим вираженням, і фразеологізмом і навіть окремим словом біблійного походження.

Слід зазначити деякі особливості, характерні до вживаннябиблеизмов щодо англійської мові:

1)Трансформирование і нетрадиційне вживання.

Причому, що це стосується як фразеологізмів біблійного походження, а й цитат. Деякі їх зустрічаються постійно: Iamnot/am Imybrother’skeeper? (Genesis 4:9);Letusnowpraisefamousmen (>Ecclesiasticus 44:1);Whatistruth? (John 8:32);Besureyoursinswillfindyou out (>Numbers 32:33) etc.

2) «Коментування» із боку автора.

Ось лише кілька прикладів:

He (Jesus)knew that theoldeye-for-an-eyephilosophywouldleaveeveryoneblind. (>M.L.King)

>Those whoset out toservebothGod andMammonsoondiscover thatthereisnoGod. (>L.P.Smith)

>Ithasbeensaid that the love of moneyis theroot of allevil. Thewant of moneyisquiteastruly. (>S.Butler)

3) Цитування.

Біблійні висловлювання, імена і цитати люди, що називається, «говорять про». Наприклад, часто їх можна почути виступи державних підприємств і політичних діячів. Більшість із них є свої улюблені цитати. Так, улюбленої цитатою президента СШАЛ.Джонсона була: “>Comenow, andletusreasontogether” (>Isaiah 1:18), яка висловлювала його концепцію згоди у керівництві.

Біблія може такожцитироваться і «із нагоди», по якомусь конкретному приводу (у ній перебувають цитати попри всі випадки життя). Приміром, під часУолтергейтского скандалу також знайшлася цитата: “>And all thepeoplegatheredthemselvestogetherasone maninto thestreet thatwasbefore thewatergate” (>Nehemiah 3:26).

Перелічені вище особливості більш притаманні англійської на етапі. Причина - в тому, що Біблію в англомовних країнах знають краще – це невід'ємний елемент англомовної культури, засвоєна «з дитинства».

При визначенні функціїбиблеизмов треба зазначити, що часто, і той жбиблеизм або «піднімає» контекст, або додає їй іронічну, гумористичну чи іншу забарвлення. Такожбиблеизми можуть надавати контексту особливу промовистість. (“>He’llget acountrygrant,”Mormumbled… “You knowaswellas Ido… that acountrygrantis adrop in theocean” (>J.Murdoch))

>Библеизми виступають у ролі кошти створення мовного колориту, як і лексичне засібразговорно-битового характеру. (Adoubting Thomas – Фома невіруючий).

Ще однією функцієюбиблеизмов є функція нагадування, що лежить основу художнього прийому, що викликає під час читання тексту одного мистецького твору згадки іншому художньому творі. («Theeighthday» T.Wilder)

Я з'ясувала, що біблійні висловлювання вживаються:

 У художній літературі:

- «>Yourfather’shere?»

- «>He’shere, allright. >In theflesh». (>J.O’Hara)

«>Oh,Nola girl,ifyouonlyknewwhatmysterywe’vebeenundergoing,youbeconsiderate andfetchus adrinkbeforewegive up theghost». (З.MacInnes)

«Peoplesay thatnothinghappenswithout apurpose – thatperhapsCassiewasfulfilling adivineplan, or that instanding upforherbeliefs,shewasbeingusedbyGod tofurtherHiskingdom» (M.Bernall «>ShesaidYes»).

У пресі:

«>Jesus's messagewas to loveyourneighborasyourself, andthesearepeople inneed. Ihope thatpeoplegot that message» («People» - інтерв'ю з Мадонною).

«Adecadeafter itlookedcertain tofall, the Americansteelindustryhasrisenfrom thedead. («The Economist»)

Біблія в англомовних країнах також постійно використовують як джерело заголовків статей. У літературознавчої критиці постійно можна зустріти що така висловлювання: “TheBibleis ahotsource of thelatesttitles” (>W.Safire, IHT, 1989 – огляд літератури за 1988 р.).

У публіцистиці:

“>Comenow, andletusreasontogether” (>Isaiah 1:18) президент СШАЛ.Джонсон.

За наявними тестами пісень:

>And thethreemen Iadmire themost
TheFather,Son, and theHolyGhost.

(>Madonna)

>When Ifindmyself intimes oftroubles

>MotherMarycomes tome

>Speakingwords ofwisdom: “>Let itbe”.

(“The Beatles”)

До того ж у невмілих дитячих піснях:

>Peaceiswhenyou’resingingthrough thestorm,through thenight

>Peaceiswhenyourheartisright

>Peaceiswhenyou know >Godlovesyouso

>Where Jesus >isthereispeace.

Отже, підставі цього, я доходить висновку, щобиблеизми – це особливий пласт лексики, що грає величезну роль англійській, тому що вбиблеизмов є певні функції й особливо. Безбиблеизмов що неспроможні існувати багато художні тексти, преса, пісні, оскільки вони прикрашають і роблять текст виразнішими і яскравіше.

1.4. Способи перекладу англійськихбиблеизмов

При перекладібиблеизмов виникає чимало труднощів. Щоб уникнути труднощів перекладу, треба знати, як його переводити. Виявляється, в повному обсязібиблеизми переводяться однаковим чином. Існує три основних групибиблеизмов, кожної з якому існують певні кошти та труднощі перекладу.

I. Значення і сфера вживання росіян і англійськихбиблеизмов збігаються.

Такібиблеизми утворюють досить велику групу, і за переведенні він використовує російський біблійний еквівалент:dailybread – їжу; thesalt of the earth – сіль землі;by/in thesweat ofone’sbrow – в поті свого лиця; tobeatswordsintoploughshares/plowshares – перекувати мечі на орала; toturn theothercheek – підставити іншу щоку;blindleaders of theblinds – сліпі поводирі сліпих;vanity ofvanities – блискуча марнота марнот; tocastpearlsbeforeswine – метати бісер перед свинями; thesign

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація