Реферати українською » Иностранный язык » Вивчення ролі редуплікованих слів у різних стилях мови


Реферат Вивчення ролі редуплікованих слів у різних стилях мови

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міська відкрита науково – практична конференція

Тема: Вивчення роліредуплицированних слів у різних стилях промови

Автор:

Науковий керівник:

>2007г.


>Оглавление:

I Запровадження

II Теоретична частина

1.Редупликация як із способів словотвори

1.1. Види редуплікації

1.2.S(c)hm-редупликация

2. Стилі промови

2.1.Разговорний стиль

2.2. Художній стиль

2.3.Публицистический стиль

2.4. Науковий стиль

3. Функції слова

4. Функції редуплікації

III Практична частина

IV Висновки

V Використані ресурси

VI Додаток


I Запровадження

Актуальність висунутої теми зумовлена тим фактом, у сучасному англійській є багаторедуплицированних слів, утрудняють розуміння незвичайністю способу словотвори. Це значно знижує розуміння тексту.

Мета дослідження: виявити особливості і функціїредупликатов у різних стилях промови.

Завдання:

1. Вивчитиредупликацию як із способів словотвори

2. Виділити типи редуплікації

3. Визначити особливості художнього, публіцистичного, розмовного і наукового стилів

4. Простежити використанняредупликатов у різних стилях промови

5. Проаналізувати функціїредупликатов

Гіпотеза: використанняредупликатов притаманно розмовного, публіцистичного і мистецького стилів.

Методи дослідження:

1) емпіричні (засновані на аналізі літератури та констатування фактів);

2) теоретичні чи історичні (які включають у собісопоставление/сравнение інформації, узагальнення, класифікацію об'єктів та інших.);

3) лінгвістичні (методи семантичного і контекстуального аналізу).

Об'єкт дослідження – художні, публіцистичні тексти, мову сучасного англомовного серіалу (>Friends).

Предмет дослідження –редупликати у різних стилях промови.


II Теоретична частина

1.Редупликация як засіб словотвори

Є кілька способів словотвори:

·словосложение – складання двох або більш слів, для створення нової;

· конверсія - освіту нові значення слів від слів, які належать до іншій частині промови, не додаючи афіксів (суфіксів і префіксів). З допомогою конверсії переважно утворюються іменники від дієслів, дієслова від іменників і дієслова від прикметників;

·аффиксация - освіту нові значення слів від основ існуючих слів з допомогою суфіксів і префіксів. Знання значень суфіксів і префіксів допомагає визначити значення незнайомих слів, освічених з допомогою від знайомих слів.

>Редупликация є також однією з способів словотвори.

>Редупликация – повторення, подвоєння кореня, основи чи цілого слова як засіб освіти слів, граматичних форм, фразеологічних одиниць, ми інколи з змінами [17].

Відповідно доЭ.Сепиру, «немає нічого більш природного, ніж факт поширення редуплікації» [26]. Поширеність і частотність редуплікації варіюється від мови мови. У групі тих мовних системах, де редуплікація є вживаним виглядомсловопроизводства, вона тісно взаємозалежна зізвукоизобразительностью. Ця взаємозв'язок це і є мотивуючий ознака, призначений основою слів, що є результатом редуплікації, наприклад: “>Сhuff” - виробляти приглушений вибух під час випуску пара (на роботу паровоза, човнового мотора) – “>Chuff-chuff” - паровоз (дитяча мова); “>Clack” - звук, середній між бавовною і тріском – “>Clickety-clack” - ритмічний металевий звук (наприклад, звук коліс рушійної поїзда); “>Crack”- (виробляти) тріск, шум, постріл – “>Crick-crack” - висловлювання повторюваного різкого звуку, тріску; “>Ding” - дзвеніти (про дзвоні, металі; дзвін) – “>Ding-dong” - звук передзвону дзвонів, монотонне повторення. Становить інтерес і такий приклад: “>Flip” - клацати, злегка вдаряти – “>Flip-flop”: а) грюкання шум, клацання; б) сальто-мортале; в) електрична ланцюг, має два стаціонарні стани іпереключающаяся вже з до іншого у вигляді сигналу. Останнє значення цієї слова – шльопанці. Значення іменника “>Flip-flop” говорять про виході редуплікації межі простийзвукоподражательности, з одного боку, і потреби термінології в образності, з іншого.

1.1.          Види редуплікації

· початкова (>приставочная) – перша частка продовжує залишатися незмінною, а початок другий

додається приставкаs(с)hm-.

Наприклад:fancyshmancy,timeschmime,plan-shman.

· римована

З1VC – З2VC – початковий згоден замінюється іншим. У цьому виді обидва елемента мають значення і може утворитися від різних слів чи морфем, які мають різне значення.

Наприклад:bow-wow – імітація собачого гавкаючи;claptrap – дурний, порожній розмова, дурниця;fuddy-duddy – людина котрий розуміє і схвалює сучасні ідеї;harum-scarum – дике, необдумане поведінка;heebie-jeebies – занепокоєння, викликане страхом;higgledy-piggledy – безладно;hobnob – мати ознайомлення з людина вища від з соціальної позиції;hoity-toity – горде поведінка;nitwit – дурень, бевзю.

VC – З1VC – початковий згоден немає у першій його частині, а й у другий з'являється.

Наприклад:itsy-bitsy – дуже маленький;

· внутрішня (аблаут)

CV1З – CV2З – чергування гласних у складі однієї морфеми, нерідко виступають на ролі внутрішньої флексії. Зазвичай гласний визменяемом слові називається високої гласною, а наступна – низькою. Ці види містять у собі звуконаслідування, т. е. звуки по суті позначають щось, але значення двох елементів поділено з відмінностями у вигляді, вазі, гучності тощо. За інших випадках звуконаслідування немає, і двоє елемента беруть із різних джерел.

Наприклад:chit-chat – балаканина, плітки;see-saw – гойдалки, коливання;dilly-dally – витрачати час даремно;ding-dong – звук дзвінка;fiddle-faddle – абсурд, дурниця;knick-knack – маленький дешевий сувенір для вдома;tittle-tattle – розмовляти про інших людей

· кінцева (>суффиксальная) – частини римованих чиаллитеративних частин однакові, але, можливо додатковий матеріал.

Наприклад:dust-buster - пилосос

· точна.

>Редуплицированние частини однакові.

Наприклад:chop-chop - швидко, без затримки;chow-chow – суміш; fifty-fifty – рівний.

>Аллитерация – прийом звуковий виразності: повтор згодних або груп згодних у художній тексті.

>Звукоподражание – приблизне відтворення природного звучання нагадують його звуками промови, і навіть слово, виникає шляхом такого наслідування.

1.2. P.S(з)>hm-редуплікація

Я хотіла б докладніше розглянути процес «>s(с)hm-редупликация», яскравий використання цеfancyshmancy відfancy, іbagelshmagel відbagel. Багато хто вважає, що цей процес прийшов з ідиш. Оксфордський англійський словник стверджує, що англійська мова взяв той процес з багатьох єврейських слів, які зs(c)hm – і мають негативні значення. Хоча все носії мови активно використовуютьshm-редупликацию, вона відома всім і вони справді часто використовують у популярних ЗМІ.

Деякі приклади:

· Time,schmime,saidPappairritably. (>IsaacAsimov,Second Foundation)

· (>person A) Ihave totellyou, madam, thatyoursonissufferingfromanOedipuscomplex. (>person B)Oedipus,Schmoedipus!Whatdoes itmattersolongasheloves hismother? (>apocryphal)

·Buffy:Sowhat's theplan?Xander:Plan-shman,let'smount up. (>Buffy theVampireSlayer)

·dreadlocksschmeadlocks (>InLivingColor)

·gravity-schmavity (Wonderbraadvertisement)

· groupschmoup,bring on theformalwear! (>Best inShow)

·Darksideschmarkside! (>Angel) [цитується по №24]

>Sh(c)m-редупликация надає слову іронічний відтінок, злегка зневажливий, применшує важливість, але вживання матюка від не носить образливий чи принизливий характер.

2.    Стилі промови

2.1.Разговорний стиль

>Разговорний стиль — функціональний стиль, що обслуговує сферу повсякденно-побутового приватного, неофіційного спілкування.

Основними ознаками мовної ситуації, яка формує цей стиль, є неофіційність і невимушеність спілкування; безпосередність спілкування; непідготовленість промови (відсутність попереднього відбору мовного матеріалу і попереднього обмірковування висловлювання); тісний зв'язку з ситуацією (багато елементів повідомлення може бути не виражені словесно, оскільки безпосередньо зберігають у ситуації, супроводить мова), велика роль міміки і жестів.

Мета — спілкування, обмін думками, враженнями.

Найяскравіше проявляється у усній формі промови, причому зазвичай діалогічної. У письмовій формах розмовний стиль використовують у області неофіційної листування (приватні листи, записки) й у щоденниках.

 

2.2. Художній стиль

Художній стиль у основному як мову красного письменства. Він відрізняється образністю, широким використаннямизобразительно-виразительних коштів мови. У художньому стилі промови, крім типових йому мовних коштів, використовуються кошти від інших стилів, особливо розмовного. У мові красного письменства можуть вживатися просторіччя і діалектизми, слова високого, поетичного стилю, і жаргонний, грубі слова лексика публіцистичного стилю. Однак ці кошти підпорядковуються його основний функції – естетичної.

Мета: створення художніх поетичних образів,емоционально-естетического впливу.

Усі мовні кошти,включаемие в художнє твір, змінюють свою первинну функцію, підпорядковуючись завданням художнього стилю.

 

2.3.Публицистический стиль

>Публицистический стиль промови є функціональну різновид літературної мови, і дуже застосовується у різноманітних галузях життя: в газетах і часописах, по телебаченню й радіо, у публічних політичних виступах, у діяльності і громадських об'єднань.

Метою цього стилю є інформування, передача суспільно значимої інформації з одночасним впливом на читача, слухача, переконанням їх у чимось, навіювання йому певних ідей, поглядів, спонуканням його до якихось вчинкам.

Для публіцистичного стилю промови характерні логічність, образність, емоційність, оцінність,призивность відповідні їм мовні кошти.

У публіцистичного стилю багато з художнім стилем. Щоб ефективно впливати на читача чи слухача, з його уяву і почуття, використовуються образні кошти, розмовна лексика, які посилюють емоційний вплив.

2.4. Науковий стиль

Науковий стиль промови є способом спілкування у сфері науку й навчально-науковою діяльності. Він належить до книжкових стилів російської мови, які мають загальними умовами функціонування та схожими мовними особливостями, серед яких:

· попереднє обмірковування висловлювання,

· монологічний характер промови,

· суворий відбір мовних коштів,

· прагнення унормованого промови.

Розмаїття видів наукового стилю промови виходить з внутрішньому єдності та наявності загальнихвнеязикових та власне лінгвістичних властивостей цього виду мовної діяльності, які проявляються навіть незалежно від характеру наук (природних, точних, гуманітарних) та власне жанрових відмінностей.

Сфера наукового спілкування особливий тим, що переслідується мета найбільш точного, логічного, однозначного висловлювання думки. Найголовнішою формою мислення у сфері науки виявляється поняття, динаміка мислення виявляється у судженнях і умовиводах, що випливають друг за іншому у суворій логічного послідовності.

Найважливіше завдання наукового стилю промови - пояснити причини явищ, повідомити, описати суттєві ознаки, властивості предмета наукового пізнання.

Оскільки провідною формою наукового мислення є поняття, те й майже кожна лексична одиниця у науковому стилі позначає поняття чи абстрактний предмет. Точнісінько і однозначно називають спеціальні поняття наукової сфери спілкування, і розкривають їхній вміст особливі лексичні одиниці - терміни. Усередині даної системи термін прагне однозначності, не висловлює експресії і є стилістично нейтральним.

Термін є основним лексичній і понятійної одиницею наукової сфери людської діяльності. У кількісному плані з текстів наукового стилю терміни переважають з інших видами спеціальної лексики (номенклатурними найменуваннями,профессионализмами, професійними жаргонізмами тощо.). Для термінів як основних лексичних складових наукового стилю промови, і навіть й інших слів наукового тексту характерно вживання у одному, конкретному, певне значення.

 

3. Функції слова:

·           комунікативна: зв>азначение слова служити засобом спілкування, і повідомлення, передача деякого логічного змісту. Вона притаманна для публіцистичного, розмовного стилів.

·           >номинативная: призначення слова служити найменуванням предмета. Використовується у кожному стилі промови.

· естетична: призначення слова служити засобом художньої виразності. Ця функція варта стилів промови, головне завдання якого є вплив на читача, слухача.

·           мовна: використання потенційних властивостей, коштів мови у мові до різних цілей.

·           впливу: р>еализацией її є функціяволюнтативная, тобто. вираз волевиявлення говорить; функція експресивна, тобто. надання висловом виразності; функціяемотивная, тобто. почуття, емоцій.

4. Функції редуплікації

Повна редуплікація використовується із кількістю англійських слів дляусилительного ефекту:veryvery,oldold.

>Редупликация зазвичай використовується у флексії, щоб надати граматичні функції: як і множину, посилення тощо; й у лексичній етимології до створення нових слів більше.

>Флексия – постійно змінювана при відмінюванні чи дієвідміні частина слова, яка перебуває у кінці словоформи.

З функцій слів не можна дійти невтішного висновку про постійних функціяхредупликатов поза контекстом.Редуплицированние слова виконують різні функції залежно від стилю промови, від конкретної історичної ситуації, що накладає на слова різні функції залежно від заповітної мети використання слова. Також один голос найчастіше може з'єднувати кілька функцій.


III Практична частина

«Важливо точно знати, у сенсі розуміти кожне слово», – говоривПублилий Сір, оскільки кожне слово несе свій індивідуальний сенс. Не буває двох однакових значень слів. Кожен слова своя значеннєва навантаження. Слова, здавалося б удавані однаковими, завжди відрізняються одна від друга, це то, можливо невелика різниця в кольорі, розмірі, вираженні емоцій, відчуттів, почуттів. Необхідність висловлювання цих нюансів змушує людей змінювати значенняредуплицированних слів.

У його дослідженні я використовувала твориSusanSussman “>AuditionforMurder”,HelenFielding “>BridgetJones. TheEdge ofReason”, JohnFarman “TheVeryBloodyHistory ofBritain”,JoeBennett “>FunRun”; періодичні друкарські видання: “People”, “Life &Style” “>GLOBE”, «The Mail»; серіал “>Friends”.

>Контекстуальний аналіз дозволяв здогадуватися про значення багатьохредуплицированних слів, але потрібно відзначити, що значна частина слів не було у звичайних словниках, і лише етимологічний аналіз дозволив перевести ряд слів.

Вище були визначені функції слів, які можна застосувати доредупликатам: комунікативна,номинативная, естетична, функція впливу.

Зведена таблиця проаналізованих прикладівредуплицированних слів:

Стиль >Редуплицированное словом, і його етимологія Вигляд редуплікації Функція
>Художеств Ifollowedherinto thedining roomwherebeyond the FrenchwindowsWellingtonwasplayinganastonishinglyaccomplishedgame ofkeepy-uppy in asweatshirt & apare ofbluesilkyshorts. [7;116]

>keepy-uppy - гра, у якій використовуються футбольні прийоми, але грає один;

“tokeep up” – перешкоджати падіння

римована редуплікація – поява згодної літери у другій частині; аблаут - зміною кореневих гласних “>ee”“u” естетична,номинативная

“>Didyouspeak toyourdad?”

“>Yar,yar”,hesaid. “>They know allabout it”.

“>Has itbeen in thepapers?” Isaidexcitedly.

“No,no.Hush-hush.Don’twant to rock theboat. [7;258]

>hush-hush –суворо таємно чи конфіденційно;hush – тиша, мовчання. точна естетична, кому., впливу
WasgreetedbyMum,wearing averystrangemaroonvelvetkaftanwhichpresumesheintended tobeliterary. “>How’sSalman?” Isaidasshetut-tuttedaboutmylateness. [7;230]
>Tut-tut” – вираз роздратування, невдоволення, нетерплячки;tut – цокати мовою з несхвалення точна естетична, впливу

“>Didyougetmy message?” –saidMark

“>Yes”, Isaid,hoity-toitily.Butas Igot itminutesafter Isawyouemergingfrom thetaxiwithRebeccaat 11o’clockatnight, Iwasn’t in themostamenable ofhumors” [7;106]

>hoity-toitily – гордовито;hoity-toity – гордий, зарозумілий, зневажливий решти римована редуплікації – зміна початкового погоджується “>h””t” естетична, комунікативна, впливу
“>Areyougoing toswim?”said thewhippersnapper. [7;82]
>whippersnrapper - розв'язний, самовпевнений людина, особливо молодий;whip – бити, підганяти, батіг,snap – клацати, легкий заробіток, поспішний

римована редуплікація: “>wh”“sn”,

аблаут: “і” “a”

естетична, впливу
>Did agreat deal of research allmorning,makingphonecalls andtalking topeople. Wasactuallyquiteinteresting thateventhoseresearchers whohadpooh-poohedwholethingkept oncoming outwithsuggestions. [7;159]
>pooh-pooh – висловлювати думку меншини і говорити, ідея іншого не спрацює;pooh – дурниця, нісенітниця точна естетична, комунікативна
>Moreimportant,perhaps,hehasdeprivedhimself of apeace andfreedom thathemighthaveexpectedafter thehurly-burly ofraisingone family. [2;344]
>hurly-burly – метушня, метушня, повний хвилювання, галаслива діяльність;hurl – кидати, жбурляти,burly – здоровий, щільний римована редуплікація: “>h”“b” естетична, комунікативна
>Ifonlythey’dthought ofthis inTudortimes,centuries ofviolent Irish,argy-bargymighthavebeensaved (ormightnot!) [6;144]
>аrgy-bargy – інтенсивне обговорення, суперечка;argue – суперечка римована редуплікація – поява згодної літери у другій частині естетична, впливу
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація