Реферати українською » Иностранный язык » Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр


Реферат Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
99999;

    Тест 7:" SELECT * FROM DBTEST WHERE String = 'User99999'" - визначити усі елементи, у які значення у стовбчику “String “ = 'User99999' ;

    Тест 8 : "SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST ) " - визначити усі елементи із множини чисел ;

    Тест 9 :"SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT

Number FROM DBTEST WHERE String < ' User50000 ' ) " - визначити усі елементи із множини елементів, у які значення у стовбчику “String “ < ' User50000 ';

    Тест 10 : " SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String='User50000')" - визначити усі елементи із множини елементів, у які значення у стовбчику “String “ = ' User50000';

    Тест 11 : " SELECT * FROM DBTEST WHERE Number in (SELECT Number FROM DBTEST WHERE String > ' User10000 ' ) "- визначити усі елементи із множини елементів, у які значення у стовбчику “String “ > ' User10000' ;

       

 Частина 3 : РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ

 

 Для наведення приклада універсальності при використанні написан-ного script при вимірюванні швидкодії, виміряємо швидкість обробки запитів у системі SQL Server 7.0 та Microsoft Access 97.

   Щоб script сприймався системою Access без суперечень треба змінити параметри ідентифікації :

   //var SQL_DataBase = "DSN=OTSt;UID=sa;PWD=;DATABASE=OTSt"

     var SQL_DataBase = "DSN=OTStt;UID=;PWD="

   Отримані результати приведемо у таблиці :

Тест № SQL Server 7.0   Access 97
1 2,673 1,81
2 7,781 5,603
3 7,356 5,211
4 8,239 7,54
5 0,903 0,494
6 0,345 0,231
7 0,390 0,287
8 11,207 7,11
9 3,843 2,53
10 0,655 0,507
11 11,469 9,816
12 0,3 0,285
13 0,31 0,22
14 55,62 34,324

  як видно із результатів проведеного вимірювання запити на локальній базі даних Access опрацьовуються значно швидше ніж на сервері.

  Аналізуючи запити 2 й 3, 4 й 5, 6 й 7 бачимо, що обробка елементів різних типів у однакових запитах має різний годину.

    Так наприклад сортувати всіх елементів за значенням у стовбчику “String” опрацьовується повільніше ніж у стовбчику " Number"- причина у розміру елементів цих типів.

   Теж саме при обробці запитів 4 й 5 при сумуванні елементів стовбчика " Number" за елементами стовбчиків “ String ” й ” Random”.

  Стовбчик “String ” зберігає значення типу String й стовбчик ”Random”

зберігає значення типу Integer, елементи типів мають різний розмір й обробляються із різною швидкістю.

  Розглядаючи швидкість обробки множин елментів зазначимо, що чии понад елементів обробляє сервер у базі даних тім понад години на це йде. Так наприклад запит 10 на пошук у базі даних елемента типу String - 'User50000' ззаймає набагато менше години ніж пошук елементів, що менше 'User50000'. Таких елементів приблизно 50 тисяч й їхні пошук займає досить довгий годину. Пошук елементів, що понад 'User10000' займає у серверу ще більший годину.

  Запити 12,13 визначають годину занесення до бази нового рядка й вилучення рядка із бази даних.

  Проводячи наведені дослідження за роботою серверу ми отримуємо повну характеристику його роботи.

   Використаємо наведені вище програмні додатки й проведемо виміри на інших SQL-серверах. Порівняємо швидкості роботи SQL Server 7.0 й Oracle 8 :

Тест № SQL Server 7.0  Oracle 8
1 2,673 2,71
2 7,781 8,06
3 7,356 8,09
4 8,239 8,75
5 0,903 1,041
6 0,345 0,4
7 0,390 0,432
8 11,207 11,917
9 3,843 4,05
10 0,655 0,78
11 11,469 12,021
12 0,3 0,295
13 0,31 0,291
14 55,62 43,134

    як видно із результатів SQL Server 7.0 працює швидше за Oracle 8 при обробці вибірок, а при вставці й вилученні елементів у Oracle краші результати. Це можна пояснити різною будовою ядер обробки запитів.

   Проведемо такіж заміри й для SQL серверу Informix.

Тест № SQL Server 7.0  Informix
1 2,673 2,11
2 7,781 6,932
3 7,356 7,138
4 8,239 7,934
5 0,903 0,856
6 0,345 0,456
7 0,390 0,471
8 11,207 13,04
9 3,843 4,41
10 0,655 0,748
11 11,469 12,814
12 0,3 0,315
13 0,31 0,31
14 55,62 51,48

   По результам видно, що SQL Server 7.0 працює повільніше за Informix при обробці простих запитів, а при пошуку й порівнянні елементів працює швидше. На запитах по вставці й вилученні елементів у Informix й SQL Server 7.0 майже однакові результати. 

    Таким чином ми досягли мети данної роботи - побудували програмні додатки, якими змогли визначити характеристики працездатності різних серверних баз даних.

              ВИСНОВОК

    У результаті проведенної роботи було б розглянуто різні фактори, що впливають на швидкість роботи системи SQL Server 7.0.

   Були написані дві програми, що дають змогу вимірювати швид-кість обробки запитів багаторівневою серверною системою Microsoft SQL Server 7.0 й тім самим дають можливість досліджувати ефективність настройки параметрів системи, дають змогу оцінити оптимальність побудови бази даних, оптимальність використання індексів, правил, обмежень, ефективність роботи із транзакціями.   

   Були розглянуті сильні й слабкі боки технологій роботи із програмними додатками - DB-Library та ODBC із DAO.

   як приклад роботи програмних додатків отримані дані про швидкодію систем баз даних SQL Server 7.0 та Microsoft Access 97.

 Порівняні результати застосування програмних додатків у системах SQL-серверів таких як Oracle та Informix із швидкістю роботи Microsoft SQL Server 7.0.

   Використовуючи написані script-и програмісти й розробники систем баз даних типу клієнт/сервер можуть визначати характеристики створених ними систем із ціллю аналізу й удосконалення.

         СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ :

1. “Використання Microsoft SQL Server 7.0” Стефан Вінкоп

    вид. Москва 1999 р.

2. “ Teach Yourself Oracle 8 In 21 Days” Cary N. Prague

3. “ Секрети Access 97” Вільям Амо изд.Диалектика 1997р.

4. “ Технологія Java” Джо Вебер вид. “BHV” 1996 р.

5. Журнал “PC World” № 3,7,8 за 97 р., № 1,9 за 98 р.

6. www.techrepublic.com


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація