Реферати українською » Иностранный язык » Використання проектної методики на уроках іноземної мови


Реферат Використання проектної методики на уроках іноземної мови

освіти, зокрема через його яскраво вираженої творчої, гуманістичної та соціальній спрямованості.

· Проектна діяльність має чітко вираженої структурою і визначальними ознаками, серед яких можна назвати відповідність особистісним потребам учнів, самостійність у роботі, творча спрямованість, орієнтація на практичний результат тощо.

· Використання методу проектів, у навчанні іноземної мови певною мірою обумовлена специфікою навчального предмети й характеризується комунікативної спрямованістю, ситуативною обумовленістю, інтеграцією знань із різних галузей, необхідністю відбору мовного матеріалу до роботи тощо.


ГЛАВА II. Експериментальне вивчення використання методу проектів під час уроків англійської мови середньої школи

У другій главі нашого дослідження проведено аналіз досвіду роботи вчителів які використовують метод проектів, у школи, і навіть представлені дані, отримані під час педагогічної практики. За підсумками узагальнення наявну інформацію про використання методу проектів під час уроків англійської, виявлено найважливіші, з погляду, умови ефективного застосування методу проектів, у навчанні іноземної мови.

2.1. Узагальнення досвіду роботи вчителів, використовують проектну методику своєї діяльності

З метою спростування чи підтвердження висунутої нами гіпотези, і навіть реалізації поставлених завдань нами було проведено низку досліджень, до складу якого у собі:

1. інтерв'ю, і розмови з педагогами практиками на проблеми використання методу проектів, у освітньому процесі;

2. читання статей досвід використання проектної методики;

3. аналіз продуктів діяльності (стінгазет, плакатів та інших.);

4. нагляд роботою над проектом та інших.

У результаті розмов із педагогами гімназії «>Новоскул» (>Селянова Наталя Олександрівна, Трофімова Марина Миколаївна) вдалося простежити позитивне ставлення вчителів до цієї технології. Серед позитивних чинників було названо розвиток пізнавальних інтересів школярів, можливість під час самостійної роботи учнів ретельніше аналізувати їхня діяльність з метою подальшого застосуванняличностно-ориентированного підходу у навчанні, і навіть можливість передати провідної ролі у діяльності самим учням і кілька днів знизити напруга, що у школи.

У межах проектної технології з'являється можливість вільно використовувати цілий спектр методів: дискусії, мозкові штурми, пошукові і дослідницькі методи.

З іншого боку метод проектів має великим виховним впливом. На думку вчителів, добре знайомих із даної технологією, метод проектів розвиває відповідальність, активну діяльнісну позицію й уміння доводити розпочате остаточно.

Вивчення проектів і методичних рекомендацій до них, даних до курсу «>Happy English» і «>Enjoy English» [24] і навіть опитування учнів дозволяють дійти невтішного висновку про безпосередній зв'язок запропонованих то з віковими інтересами і потребами школярів. Отже, бачимо, що у своїй роботі педагоги реалізують основні засади організації проектної діяльності, такі як: принцип дітоцентризму, облік індивідуальності учнів і принцип кооперації [8], що виявляється широкому взаємодії педагога, учасників групи та між групами в різних етапах проекту.

>Подготовительная робота педагога для розробки широкому ряду підтем у межах певної поточної теми дозволяє також реалізовувати принцип вибору і принцип опертя особистий досвід учнів, отже — підвищувати мотивацію на навчальний процес, що надзвичайно важливо у нинішню політичну ситуацію розвитку негативного відносини школярів до навчання.

Сама підготовка може будуватися по-різному. Іноді учнів спочатку націлюють на заключний проект, коли вся мовна діяльності відпрацювання матеріалу підпорядкована підсумковому результату [25]. У іншому разі учням пропонується проект лише після ознайомлення з темою.

Вчителі, зазвичай, займають позицію консультанта і координатора в самостійної діяльності учнів. Робота то, можливо організована по-різному: лише протягом уроків чи супроводжуватисявнеурочними консультаціями [20]. Ступінь координації варіюється залежно від особливостей колективу та етапів роботи. Приміром, координація найчастіше є явною на підготовчому і організаційному етапах, та її роль помітно знижується надеятельностном етапі.

Також інтерес представляє етап оцінювання, у якому педагоги можутьпоексперементировать. У літературі мені зустрілися такі моделі оцінки: експертна група старших школярів [25] чи експертна група кращих учнів [20].

Вивчення продуктів діяльності, є результатом роботи над проектами, дозволяють впевнено заявити, що у своїй практиці педагоги використовують різні по домінуючою діяльності типи проектів. Діяльність висвітлюються дослідницькі, ігрових і творчі проекти. Проте, з погляду, перевагу надаютьознакомительним проектам (з типології Еге.Коллингза, їх можна з'ясувати, як органічний союз storyprojects (проекти з розповідям) іhandprojects (ручні чи конструктивні проекти)) [2]. Такі проекти дозволяють викладачеві вийти далеко за межі навчальної програми, залучаючи учнів до цінностей сучасної культури. Пошук нову інформацію активізує пізнавальний інтерес школярів та розвиває вміння співпрацювати, працювати з різними джерелами інформації.

З зібраних даних про темах і ході реалізації проекту, можна сказати, що проекти з англійської мови мають численнімежпредметние зв'язку, оскільки іноземну мову у разі є способом реалізації певної теми, яка може мати стосунок до іншим навчальним предметів, наприклад, літературі, історії, географії та інших.

Для досвіду роботи педагогів гімназії «>Новоскул», і навіть інших вітчизняних педагогів, з роботою котрих я раніш ознайомилася у журналі «Іноземні мови у шкільництві», характерні як групові, і індивідуальні проекти. Що ж до вікової зумовленості використання методу проектів, вчителя схиляються до думки, що максимальна реалізація можливостей методу проектів можлива більш старших щаблях навчання (друга половина середньої зі школи і старша школа), якщо рівень знань і умінь учнів дозволяє реалізовувати великомасштабні проекти з допомогоюмежпредметной інформації. Проте, проектна діяльність бере участь у всі етапи навчання: у початковій, середній і старшій школі.

Аналіз досвіду педагогів, мій погляд, підтверджує ефективність проектної методи і її великі змогу навчання мови. Педагоги демонструють різні прийоми створення проектних груп, моделі презентації з оцінкою проектів. Наявні теоретичні становища, і навіть узагальнений досвід роботи вчителів допомогли мені підготовки до використанню методу проектів під час педагогічної практики.

2.2. Аналіз застосування методу проектів, у рамках педагогічної практики

>Неоценимой можливістю застосувати отримані знання на роботі, і навіть ознайомитися з проектної методикою діє мені надала педагогічна практика, що її відбувалася гімназії «>Новоскул». У межах практики працювала з п'ятьма класом, моя мовна група становила 14 людина. Слід зазначити, що справжній рівень мови та мотивації до вченню в дітей віком був різним, що доводилося враховувати у роботі.

Протягом свого роботи спробувала застосувати метод проектів, у вивченні двох тим «>Geography and politicaloutlook of the UK» і «Health andBodyCare». Свою діяльність намагалася побудувати, передусім, відповідно до віковими особливостями дітей і з вимогами до проектної діяльності.

Що ж до колективу, мені вже доводилося хочуть враховувати специфіки пізнавальних процесів п'ятикласників, рівень уваги і мотивації. Цього року діти лише перейшли у середньої школи, їм важко довго концентруватимуть свою увагу, були потрібні різні ігрові елементи та інші методи привернути увагу. Плюс до всього, група не відрізнялася дисципліною, отже доводилося витрачати додаткового часу створення потрібної обстановки.

Досвід проектної роботи був індивідуальний проект «>If Iwant tobe…» учням пропонувалося вибрати, ким би вони хотіли стати на майбутньому чи вибрати героя і ви-рішив написати 10 правил чи кроків задля досягнення мети, наприклад «>If Iwant tobe ateacher Ishouldbeclever». Метою проекту було познайомити учнів із основами технології, і відпрацювати граматичну конструкцію Проект виконувався як домашнє завдання. Я пропонувала учням консультативну допомогу в час. Результати оформили як своєрідних пам'яток (Додаток А).

Потім у процесі роботи над темою «Health andBodyCare» я запланувала групові проекти. Перш ніж розпочати проектної діяльності, хлопцям запропонували заповнити анкету (Додаток Б) зі спільними питаннями про його ставлення до уроків іноземних мов, ні з питаннями у проекті, аби вибрати найбільш підходящі форми роботи.

Результати анкети показали, що з 14-ти осіб лише 8 подобається займатися іноземну мову – 5 людина відповіли «Але не зовсім», «50 на 50» тощо. Зате всі учасники опитування написали, що люблять працювати у парі чи групі, що стало мені додатковий стимул до організації проектної діяльності.

За підсумками відповідей анкети та у п'ятому класі було обрано три теми проектів:

· «>Healthyway of life andBodyCare» оформлення стінгазети;

· «>Healthy5A» створення довідника;

· «Health andHealthy Life» створення кишенькового словничка.

Потім учні поділилися на групи з урахуванням вибраних тим. Я підготувала хлопцям інструкції до виконання проекту (Додаток У) і провела презентацію технології роботи над проектом, де розповіла, як етапи мали бути зацікавленими у їхній роботі, як розподіляти обов'язки, і як презентувати проект.

Робота хлопців здійснювалася в час, соціальній та ході уроків, де проектам відводилася половина або третина часу. На заключному уроці пройшла захист проектів, де є діти презентували наочні результати своєї роботи, розповідали про діяльність і відповідали стосовно питань групи. Оцінка здійснювалася усіма учнями спільно. Наприкінці уроку я запропонувала хлопцям заповнити ще одне анкету за підсумками проекту (Додаток Р) поставила оцінки.

З 13 респондентів все відповіли, що він сподобалося працювати над проектом, зокрема через цікавою теми чи роботи у групі. Судячи з відповідей хлопців, активність в групах була різною: 7 осіб у питання «Активно чи ти працював над проектом» вибрали варіант «так», інші відповіли «невідь що».

Позитивним моментом в анкеті вважаю з 13 людина 9 позитивно відповіли питанням про бажання попрацювати з інших проектами з англійської мови. На погляд, це вже вважатимуться невеликим успіхом використання проектної методики.

У результаті практики я визначила деякі проблемні моменти у створенні роботи над проектами у неповній середній школі.

Насамперед, вони пов'язані з мовним спілкуванням.Пятиклассникам бракувало словникового запасу і мовних навичок до обговорення організаційних питань проекту, отже значної частини спілкування будувалася рідною.

З іншого боку, мені було доводилося контролювати процес роботи у групах, оскільки хлопці часто відволікалися надавали всю роботу своїм «активним» однокласникам.

Ще одну проблему пов'язана з міжособистісними відносинами вмикрогруппах, які безпосередньо впливали перебіг роботи. Я зробила висновки, що у моєму класі ще досить сформована умінні працювати у команді й потрібно подальша робота у цьому напрямі.

Найбільш проблематичним було те, що доводилося буквально «втискувати» проектну роботу у навчального плану. Хлопцям було замало 20 хвилин уроку для оформлення проекту й консультування. До того ж через ліміту часу (в розмірі 5 класі в дітей віком лише 1 рок англійської мови день) зірвалася приділити належну увагу етапу презентації з оцінкою результатів, у якому відбувається захист проектів, опонування, рефлексивний аналіз зробленого і результатів.

Проте, проектну роботу у ході педагогічної практики можу вважати вдалою, позаяк у основному хлопці не впоралися із завданнями, під час роботи учні минули всі основні етапи, й у учень зробив хоча б невеличкий внесок у роботу. Позитивним була така факт, що у презентації проектів брали участь усі учні, й у висловився по обраної темі.

Аналізуючи виконану роботи й побачені проблеми, спробувала визначити умови ефективності методу проектів, дотримання яких, допоможе поліпшити роботи й уникнути подальших помилок.

2.3. Умови ефективність використання методу проектів, у навчанні англійської мови у неповній середній школі

Вивчення умов ефективності методу проектів залишається до певної міри відкритим питанням, передусім, через недостатньо широкого масштабу впровадження технології в педагогічну практику. Проте, дослідники методу проектів, вивчаючи його як цілісну систему, і навіть педагоги, використовуючи його у своїй практиці, однак звертаються стосовно питання про факторів, і умов його ефективного застосування.

У його дослідженні спробувала розглянути зазначений метод у зв'язку з специфікою навчального предмети й визначити умови ефективність використання проектної методики, характерні на навчання іноземної мови у неповній середній школі.

Маючи аналізують інформацію, отриманого ході практики й у зустрічі з педагогами, вирішила, передусім, звернутися до такої важливою складовою реалізації методу проектів, у процесі, як навчительство в проектної діяльності, цієї мети завдання й характер педагогічного спілкування.

Як стверджує викладачі, роль педагога дуже важливий саме у підготовчому етапі. Аналіз особливостей колективу, вироблення моделей поведінки протягом проекту на відповідність до цими особливостями, і навіть створення творчої, невимушеній атмосфери значно підвищують мотивацію учнів працювати у проекті, їх націленість на успіх і бажання застосовувати отримані знання.

Вчителю необхідно створити широкий, спектр тим, які дозволять кожного учня реалізовувати власні знання і набутий використовувати особистий життєвий досвіду у проектної діяльності. Це дозволить учневі свідомо й умотивовано висловлюватися і над проектом, отже — підвищить шанси на успіх і мотивацію до вченню.

До того ж ситуація вибору теми допомагає виявити особливості й інтереси учнів. Усе це дозволяє краще пізнати колектив, скоригувати подальшу педагогічну діяльність.

Також необхідна дуже грамотна і гнучка робота на організаційному етапі, коли відбувається розробка плану майбутньої діяльності, вибір методів роботи, організація груп, розподіл ролей та інших.Педагогу треба враховувати рівень успішність на уроках, міжособистісні відносини у колективі інші особливості дітей.

Відповідно до досвіду вчителів, стереотип у тому, що у групі «слабкі» учні потягнуться за «сильними» який завжди знаходить витті відбиток. Досить часто педагоги є свідками те, що надмірна активність одних учнів придушує інших – не упевнених у собі більш-менш успішних учнів. І тут деякі вчителя практикують спосіб поділу учнів на групи, поділяючи учнів, менш здатних чи успішних від однокласників, відмінних вищими даними у тому предметі. Ситуація відсутності вираженого лідера групи створює умови у розвиток активності і самостійності.

У процесі роботи я переконалася, що використання опорних матеріалів і інструкцій, і навіть проведення презентації значно полегшило роботу над проектом. Однак було помітні прогалини

Схожі реферати:

Навігація