Реферати українською » Иностранный язык » Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп'ютерних технологій


Реферат Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп'ютерних технологій

діяльності.

У разі педагогічно грамотного процесу використання коштів інформаційних технологій (комп'ютера) це раціоналізації навчання, вдосконалення форм і методів контролю, досягнення рівня компетентності у галузі технологій, який буде необхідний успішної соціальної та фахової адаптації учнів та вчителів.

Отже, у зв'язку з істотним прогресом у розвитку персональних комп'ютерів, і комп'ютерних технологій відбуваються зміни у сам процес навчання мови, з комп'ютером стає необхідним засобом навчання мови.


1.3. Професійна компетенція викладача іноземної мови галузі використання комп'ютерних технологій

Ключовою постаттю інтеграції інформаційних технологій у навчальний процес є викладач, має прагнення використовувати комп'ютерні технології в процесі й, звісно, необхідну кваліфікацію.

Вимоги до викладача мови у сфері використання комп'ютерних технологій набагато вища, ніж вимоги до викладачам інших предметних дисциплін, оскільки програмне забезпечення навчання мови включає дуже широкий діапазон програмних засобів і навчальних матеріалів, орієнтованих рівні, етапи, аспекти і профілі навчання. Зміст власне професіональною підготовкою викладача у сфері застосування комп'ютерних технологій у навчанні ще дуже давно було предметом дискусій. Наприкінці 80-х років років уже минулого століття вважалося, що викладач повинна володіти навичками програмування до створення власних комп'ютерних навчальних матеріалів. Вже на початку 90-х як головне вимоги, висунутого до сучасного викладачеві іноземної мови області комп'ютерного навчання, висувається таке: вміти використовувати комп'ютерні технології в усьому їх різноманітті на сучасному методичному рівні. Саме можна говорити про такий співвідношенні навичок, які б професійну компетенцію викладача іноземної мови цій галузі.

Перший рівень, що можна назвати базовим, служить показникомобщепрофессиональной культури кожного викладача іноземних мов. У цьому рівні викладач мусить уміти користуватися обмеженою кількістю прикладних комп'ютерних програм: текстовим редактором, комп'ютерними словниками, електронною поштою,веб-браузером, пошуковими системами.

Другий рівень, що можна вважати основним, припускає наявність теоретичної підготовки у сфері комп'ютерноїлингводидактики та вміння працювати з комплексом коштів, що застосовуються у навчанні мови. До нього ввійдуть всі види навчальних програм, розширений блок прикладних програм, тож інструментальні кошти. Викладач іноземних мов також має володіти необхідним термінологічним апаратом від використання комплексу програмних засобів на досліджуваному мові.

Третій рівень – поглибленої підготовки – орієнтовано викладачів-методистів у сфері комп'ютерноїлингводидактики. Такий викладач має лише мати максимально повне уявлення про комп'ютерних засобах навчання мови оригіналу й ресурсах для викладачів, а й в ролі організатора і координатора процесу використання інформаційних технологій у навчанні мови.

Беручи до уваги фактом, значна частина викладачів, що у час працює у навчальних закладах різних рівнів, вони мали одержати необхідну підготовку у галузі у час навчання у вузі, і те, що розвиток комп'ютерних технологій йде дуже все швидше, необхідна організація системи перепідготовки і наступного інформаційно-методичної підтримки викладачів у сфері комп'ютерноїлингводидактики. Однією з традиційних форм підвищення кваліфікації є курси та семінари у системі додаткової освіти. Нині достатню кількість інститутів власності та факультетів підвищення викладачів, лінгвістичних центрів, центрів Федерації інтернет-освіти пропонують загальні курси комп'ютерної грамотності та семінари з використання комп'ютерних технологій у викладанні мови. Уся інформацію про курсах підвищення кваліфікації, зокрема й області комп'ютерноїлингводидактики, розміщається на відповідних сайтах як і показує практика, саме такий спосіб отримання є найоптимальнішим. Для ефективне використання інформаційних технологій у навчанні мови щонайменше важливими є продуману систему організації процесу й відчуття міри зі стимулювання викладачів. Форми стимулювання можуть бути різними: від включення витрат часу навчання й розробку авторських комп'ютерних матеріалів навчальне навантаження, оплати, забезпечення необхідної технікою, літературою, програмними засобами, доступом до Інтернету до обліку рівня кваліфікації у цій сфері при атестації тощо.

Проблеми пошуку ефективних шляхів комп'ютеризації освіти актуальні в усьому світу і безсумнівно, що послідовна реалізація комплексу заходів, вкладених у їхнє рішення, сприятиме з того що комп'ютерні технології справді стануть масовим засобом вивчення мови та невід'ємною частиною процесу.


ІІ.ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РОБОТА ПОИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВИХИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІОБУЧЕНИЯИНОСТРАННОМУЯЗЫКУ

2.1. Застосування комп'ютерних програм, тож навчальних дисків під час навчання іноземних мов

Нові мультимедійні технології дають високий ефект навчання мови, якщо підкріплені передовими методичними прийомами.

Основні види роботи з персональним комп'ютером (ПК) під час уроків англійської можна поділити дві групи: використання навчальних і пізнавальних програм на CD й створення програм, у різних додатках самим учителем з подальшим застосуванням під час уроків при поясненні матеріалу або за його відпрацюванні і перевірці.

Використання навчальних і пізнавальних програм на CD - найдоступніший спосіб використання комп'ютера як у уроках, і в час. Учитель може проводити групову і індивідуальну роботи з дітьми, використовуючи навчальні програми з ігровими елементами: ">TriplePlayPlus", ">EuroTalk.Elementary", ">EuroTalk.Intermediate", '>ProfessorHiggins." ">Learn toSpeak English".

Опанування мовою через гру - одна з основних принципів системи навчання. Різноманітні мультимедійні гри сприяють розширенню словникового запасу, ознайомлять із граматикою англійської, вчать розуміти мова на слух, правильно писати.

Мультимедійні можливості дозволяють прослуховувати мова на досліджуваному мові, адаптуючи їх у відповідності зі своїм рівнем сприйняття, а регулювання швидкості звучання дозволяє розбивати фрази деякі слова, паралельно зіставляючи вимова і написання слів. Використання мікрофона і автоматичного контролю вимови дозволяє скоригувати фонетичні навички.

У кожну програму закладено завдання, бажання вирішити що створює позитивну мотивацію до навчання. Засвоєння навчального матеріалу не викликає будь-якого стороннього спонукання.

Робота з усім класом застосовуються програми, що припускають можливість співучасті дітей у процесі навчання. За клавіатурою працює вчитель, а учні спільно обговорюють матеріал, який виводиться на екран. Учні під час такого уроку діляться на групи, де працюють спільно, а вчитель, аналізуючи висновки, зроблені ними, вводить результат в комп'ютер.

Серед найбільш вдалих програм такою типу слід зазначитиTriplePlayPlus (>MultimediaTeacher 3), що вийшла ще 1997 р. З її допомогою можна навчати дітей сприйняттю промови на слух, при цьому вони читати, правильно вимовляти на трьох рівнях, що дозволяє вчителю порівнювати (за наявності мікрофона) мова учнів з еталоном, і навіть асимілювати аналізований голос під особливості говорить (вибір -мужчина/женщина/ребенок). З найбільшим успіхом використовувана частина програми - це опис зовнішності. Учням пропонується створити фоторобот що був людини. З допомогою миші чи мікрофона взяток зображення й відпрацювати всю лексику за описом зовнішності. Заради повноти відпрацювання теми у програмі є й інші цікаві варіанти завдань та для ігор. Виконуючи завдання з малюнку, що є мозаїку частин тіла людини, відпрацьовується великий словниковий запас. На даному диску є матеріал для описи житла. З його за допомогою відпрацьовуються приводи. Учні мусять знайти картки чи предмети, які працюють у кімнаті (кухні). На диску є такі теми:Food andDrink;Numbers: Home and Office:Places andTransportation; People;Activities. На кожну тему передбачені рівні.

Серед найширше відомих програм на CD - рекомендований Міністерство освіти РФ компакт-диск «Професор Хіггінс». Програма була розрахована на індивідуальну роботу учня по фонетиці і граматиці. Цей диск знайшов використання у наступних видах роботи:

 - Відпрацювання фонетики (з мікрофоном) на початковому етапі знають навчання..

- Постановка вимови прислів'я скоромовок (з мікрофоном).

- Індивідуальний залік по вивченим граматичним тем, які варіюються за рівнем складності, дозволяючи і той ж граматичний матеріал відпрацювати з учнями різних класів, враховуючи підготовку.

ДискиEuroTalk мають, як заявлено, рівні:Elementary,Intermediate, Advanced. Застосовуються вони для індивідуальної відпрацювання матеріалу. Найцікавіший надають можливість видавати учням «міжнародний сертифікат», бо за наборі певної кількості очок програма (за наявності принтера) друкує сертифікат на занесену у програмі прізвище і з підписами керівників групиEuroTalk. Цей диск зручно застосовувати на перших етапах навчання спочатку з найсильнішими учнями групи.

На старших етапах для всебічної відпрацювання лексичних то з успіхом використовувалася програмаLearn toSpeak English (2 CD). Диски, які з 30тем-уроков, мають великий набір діалогів, вправ, ігор для цієї теми, і навіть відеоролики міста США. Причому вчитель може демонструвативидеофрагменти з англійськими субтитрами чи ні них. З використанням даної програми протягом двох-трьох уроків можна всебічно відпрацювати наявні теми.

Застосування у процесі навчання мови навчальних програм на CD - найбільш просте, не яке вимагає великих витрат і вимагає серйозної підготовки. Будь-який вчитель, вміє працювати у операційній системі Windows, без особливих труднощів впорається із нею.

Специфіка предметаИЯ зумовлює активне і доречне застосування комп'ютера під час уроків. Провідним компонентом змісту навчанняИЯ є навчання різних видів мовної діяльності: говорінню,аудированию, читання, письма.Обучающая комп'ютерна програма єтренажером, який організує самостійну роботуобучаемого, управляє нею створює умови, у яких учні самостійно формують знання, як і цінне, бо знання, отримані в готовому вигляді, часто-густо проходять свідомості і залишаються у пам'яті.

Використовуються такі вправи і методичні прийоми, як, наприклад: Вправи для оволодіння діалогом. Часто в навчальних програмах запрограмований самоконтроль з цього процесом. Можливі такі види роботи, як:

А) Прослуховування діалогу разом зпрочитиванием їх у режимі виділення кожного виголошуваного пропозиції іншим кольором.

Б)Аудирование діалог із вибірковим відповіддю. Щоб відповісти комп'ютераобучаемий вибирає одне із низки запропонованих варіантів. Такі вправи пропонуються коли аграрії здають іспиту TOEFL.

У) Діалог зі вільноконструируемим відповіддю. Такий діалог забезпечується навчальною програмою з усіма можливими варіантами відповіді кожен поставлений комп'ютером питання про те, щоб останній міг “дізнатися” і "оцінити" правильність відповіді.

Р) Діалог з запрограмованим відповіддю. Такий діалог забезпечується кількома відповідями, одну чи дві серед яких є правильної реакцією до сказаного. Якщо жобучаемий вибирає неправильний відповідь, то програмі є репліка, яка лише поправитьобучаемого, а й це зробить в гумористичному режимі. Такі репліки незмінно викликають реакціюобучаемого і служать ще стабільного запам'ятовування потрібного вміння.

Є)Вопросно-ответний діалог. Суть роботиобучаемого у тому, щоб у відтворенні частини діалогу, використовуючи як основи мовної матеріал, який міститься у діалозі і який показали на екрані комп'ютера в діалоговому вікні. Виробляється запис виголошуваного матеріалу діалогу, що можна прослухати з оцінки якості відтворення діалогу. У цьому навчальною програмою імітується повнуобучаемого у діалозі.

Вправи для оволодіння лексикою, граматикою і синтаксисом. Можливі такі види роботи, як:

А) вправи на заповнення перепусток.Обучающая програма пропонуєобучаемому набір речень із пропущеннями. Що стосується неправильного відповіді можливі такі варіанти розвитку подій:

1) заборонаобучаемому переходити ось до чого завданням чи пропозиції;
2) перехідобучаемого ось до чого завданням чи пропозиції із наступним коригуванням, саме виділення іншим кольором правильної відповіді чипроставление знака “хрестик”, що означає зрадливий відповідь;

Б) вправи як кросвордів, де за написанні слова неправильна літера висвічується сірим, а чи не чорним кольором;

У) вправи як гри складання пропозицій, під час якоїобучаемий наводить курсор на необхідне слово, яке після цього переміщається всоставляемое пропозицію відкинув і стає за останнімперемещенним словом. Недоліком такий гри є неможливість перемістити у потрібний місце будь-яке слово,перемещенное раніше останнього без корінний ломки всього пропозиції;

Р) вправи як гри “ Мисливець “, яка можливо, у такі варіанти:

1) постріл виробляється післяаудирования слова по потрібної дефініції (картинці);

2) постріл виробляється після написання слова.

У цьому час, відведене при цьому, може бути суворо обмежена, і обмежена зовсім;

Д) вправи як гри “Подводное царство “, під час якоїобучаемий наводить курсор на необхідне місце, куди й переміщається дане слово. У цьому якщообучаемий схибив у значенні цього терміну, то восьминіг потягне видобуток на собі;

Є) навчальна програма пропонує співвіднести два списку слів (росіян і іноземних) і знайти еквівалентні пари цих слів в обох мовами;

Ж) навчальна програма пропонує співвіднести два списку іноземних слів і можливість установити пари синонімів чи антонімів;

З) навчальна програма пропонує список іноземних слів і перелік дефініцій цих слів. Відобучаемого потрібно з'єднати кожне слово із відповідною йому дефініцією (картинкою);

І) Комп'ютер пропонує список слів для перекладу і фонетичної відпрацювання. Можлива запис виголошуваного студентів з метою контролю, самоконтролю і коригування;

До) вправи “Знайди помилку“, у якому пропонується виправити ту чи іншу слово відповідно до даної ситуацією;

Л) вправи “ Вибери підходящого змісту слово “, у якому пропонується:

1) кількаслов-синонимов чи слів, лунаючих схоже;
2) кілька слів і словосполучень, потрібно розмістити в пропущені у пропозиціях місця. У цьому може бути один текст чи різні пропозиції, з'являються на екрані по тому, якобучаемий заповнить перепустку.

Застосування навчальних дискових і комп'ютерних програм можливо на навчання учнів віку. У продажу є дуже багато дисків для середнього та молодшого шкільного віку (наприклад, “>Lingua Land”, “Англійська мова від A до Z”, “Englishforbeginners”и ін.), для дітей дошкільнят (“Мишка Мія вчить мови”, ” Тім і Тома. Подорож до Англії”, “>Clifford”и ін.), на підготовку до вузів (“Англійський. Шлях досовершенству”,”TOEFL”,”Л.Романов.Английская граматика”,”В.Павлоцкий.TestyourEnglish“и ін.), і навіть тим, хто не хоче опанувати англійським досконало (”English inAction.AllStars”, “English inAction. The RoyalFamily”,”Английский. Шлях досовершенству.Intermediate.Advanced”и ін.).

Самостійне створення програм потребує більше серйозного навчання. Вони можуть відповідати найрізноманітнішим запитам. Саме проявляється індивідуальність людини, його бачення матеріалу. Ці програми можуть бути головним підмогою у роботі з навчання іноземних мов. Учитель створює презентацію, враховуючи конкретних учнів, їх спроможність, в такий спосіб здійснюється індивідуально-орієнтоване навчання.

Застосування презентацій під час уроків дає можливість анімації, зміни і виділення найвагоміших елементів з допомогою кольору, шрифту, нахилу, розміру. Приміром, при поясненні освіти питань у англійській учні бачать, як поступовоперестраивайся речення з оповідального в запитальне. За необхідності можна повторити той чи інший етап. Крім цього, в презентацію можна

Схожі реферати:

Навігація