>Реферат з лінгвістики на задану тему: "Критерії текстуальності >Р.-А. де >Богранда і У. Дресслера" 2009 Кількість параметрів (ознак, властивостей) не завжди однаковий в різних авторів. Однією із найвідоміших зарубіжних теорій, присвячених опису загальних властивостей тексту, є концепція >Р.-А. де >Богранда і У. Дресслера сім про критеріях текстуальності (>Textuali-tдt). Під >текстуальностью у разі розу...

(Читати…)

Зміст >1.Введение >2.Категории >темпоральности і таксису німецькій мові >3.Понятие >сослагательного нахилення. Значення кон'юнктива 3.1 Абсолютна вживання кон'юнктива 3.1.1. >Претеритальние форми кон'юнктива >3.1.2.Презенс кон'юнктива >3.2.Относительное вживання кон'юнктива >3.2.1.Употребление кон'юнктива у непрямій промови >3.2.2.Употребление кон'ю...

(Читати…)

>КОРОТКИЙ >СЛОВНИК З >МОВОЗНАВСТВА   >Гіпбнім (>грец. >hypo — >префікс, що >означає >зниження; под, внизу, й >дпута — >ім'я) — слово — >видова >назва. >Гіпонімґя (>грец. >hypo — под, внизу й >опута — >ім'я) — >одне із >основних >парадигматичних >відношень в >лексико-семантичній >системі — >ієрархічна організація >її >елементів, котра >ґрунтується на >родо-видових >відношеннях. >Синонім: >к...

(Читати…)

Зміст 1. Основні методи концептуального аналізу 2. >Лингвокогнитивное напрям та її підхід до аналізу концепту 3. >Лингвокультурологическое напрям та її підхід до аналізу концепту 4. Концепт у сенсі зарубіжних лінгвістів та Московської семантичної школи Бібліографія 1. Основні методи концептуального аналізуОгляд робіт різних авторів, у яких виробляється концептуальний аналіз, показує, що концептуальний анал...

(Читати…)

План роботи   1. Структури уявлення знань 2. Ситуація, як спосіб подачі знання світі 3. Ситуація і дискурс 1. Структури уявлення знаньАналіз робіт представників когнітивної психології >Келлера, >Толмена, представників >гештальт-психологии, Ж. Піаже, >Косслинга, >Тульвинга, >Найссера [>Neisser, 1961, 1967], Ж Ґодфруа [Ґодфруа, 1992], Р. >Солсо [>Солсо, 1996], Г.А. Гальперіна, О.Н. >Ждана...

(Читати…)

>Воркачев С.Г. Концепт щастя на російському мовному свідомості: досвід >лингвокультурологического аналізу. Краснодар, 2002.142 з. У монографії узагальнюються лінгвістичні погляди на концепт як у ментальне освіту, відзначене етнокультурної специфікою і >находящее мовне вираз. На матеріалі російської досліджуються поняттєва, >метафорически-образная і >значимостная складові семантики концепту "щастя", і навіть описується функціонування й...

(Читати…)

>МІНІСТЕРСТВО >ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >НАЦІОНАЛЬНИЙ >ТЕХНІЧНИЙ >УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „>КИЇВСЬКИЙ >ПОЛІТЕХНІЧНИЙ >ІНСТИТУТ” >Науково – >дослідницька робота З >лінгвокраїнознавства: „Концепт Воля в >лексиці й >фразеології >англійської та української >мов”.   >Виконала: студентка ІІ курсу >Київ 2008 >Never >wear >your best >trousers >...

(Читати…)

Зміст ЗАПРОВАДЖЕННЯ Глава 1. Концепт як об'єкт лінгвістичного дослідження 1.1 Поняття "концепт" у сучасній лінгвістиці 1.2 Дослідження концептів як актуальне напрям лінгвістики Глава 2. >Сопоставительний аналіз концептів ">красота/beauty" 2.1 >Сопоставительний аналіз концептів ">красота/beauty" в понятійному аспекті 2.2 >Сопоставительний аналіз концептів ">к...

(Читати…)

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ Державне освітнє установа вищого професійної освіти «>Дальневосточний державний гуманітарний університет» ІНСТИТУТ >ЛИНГВИСТИКИ І >МЕЖКУЛЬТУРНОЙ >КОММУНИКАЦИИ ЛІНГВІСТИЧНИЙ >ФАКУЛЬТЕТ Спеціальність 022600 (031201) «Теорія й методику викладання іноземної мов і» Спеціалізація 022606 «Методика викладання іноземної мови середній загальноосвітній школі» >КУРСОВАЯ РОБОТА...

(Читати…)

>Вступ У цьому дипломної роботі концепт "Бог" досліджується різному матеріалі: з допомогою французьких прислів'їв, приказок, фразеологізмів, ліричних пісень, молитов, гімнів, соціальній та ролі досліджуваного матеріалу виступають художні твори, містять даний концепт. Бог - це верховна сутність, наділена вищим розумом, абсолютним досконалістю, всемогутністю, яка створила світ образу і управляюча їм. Бог охороняє людей, подає силу...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 458 Вперед

Навігація