ВИКОРИСТАННЯ >ПРИЕМОВ МОВНИЙ ІГРИ У >ЗАГОЛОВКАХ ЖУРНАЛУ >MAXIM   З>ОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ Визначення предмета дослідження. Огляд наукової літератури з стилістиці газетного тексту 1. >Теоретическо-практическая частина >2Анализ заголовків по обраної класифікації 1) >Омонимия освіти заголовків 2) >Омофония освіти заголовків 3) >Пр...

(Читати…)

>Оглавление Запровадження Глава I Термінологічна лексика російської 1.1. Лексика обмеженою сфери вживання 1.2. Особливості медичної термінології Висновки по першому розділі Глава II Використання термінів в анотаціях 2.1 Характеристика структури медичних анотацій 2.2 Аналіз тематичних груп термінів в медичних анотаціях з погляду походження Висновки за другою главі Укладання...

(Читати…)

Запровадження Нині нові інформаційні технології інтенсивно проникають у освітній процес. І особливо якщо розглядати урок як соціальне замовлення суспільства системи освіти, то сьогодні ми вийшли до рівня, коли комп'ютерна грамотність випускника школи мусить бути достатня у тому, щоб вільно працювати на персональному комп'ютері як користувача. У навчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність дітей з пошуку, усвідомл...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Історія запозичень 2. Іншомовна лексика 3. Освоєння іноземних слів 4. >Орфоепические норми запозичених слів Укладання Список літератури ЗапровадженняПитання, як підходитимемо вивченню і науковому опису мови, вимагає тих чи інших філософських і методологічних передумов розуміння природи й ролі мови серед явищ дійсності. І ми визнаємо, що мова є «найважливіше засіб...

(Читати…)

Сучасна гуманітарна академія >РЕФЕРАТ На тему: «Культура російської розмовної мови» >Виполнил студент: Фролова В.В. групи >ЗпД 100201 >Ижма 2010 >Оглавление 1. Культура російської розмовної мови 2. >Разговорная мова 3. >Разговорно-обиходний стиль Укладання Список використовуваної літератури 1. Культура російської розмовної мови

(Читати…)

>Реферат Культура мовлення Виконала студентка 1 курсу Факультету Державного Управління спеціальності >Антикризисное Управління >гр.109 Попова >Д.Б Частина >1:Тропи риторики Дороги Дороги – (від грецьк. >tropos – спосіб, прийом, образ). Дороги – це таких обертів, що грунтуються на вживанні слів в переносному значенні. Їх використовують для виразності промови оратора. До стежинами став...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Теоретичний аналіз проблеми культури мови і спілкування 1.1 Становлення культури мови, як науки 1.2 Поняття спілкування, його структура, компоненти, функції 2. Методи і кошти ефективного спілкування 2.1 Грамотність мови, як засіб ефективного спілкування 2.2 Види, принципи і техніки ефективного спілкування Укладання Список літератури Запровадження...

(Читати…)

Зміст 1. Визначте стиль тексту, проведіть стилістичний аналіз 2. >Расставьте наголос і визначте значення кожного слова 3. Визначте рід іменників. Напишіть словосполучення, підбираючи до кожного слову прикметник 4. До кожного слову першої групи підберіть відповідне одне чи кілька слів із другої групи і запишіть освічені словосполучення 5. Складіть список слів, якими користуєтеся у своїй професійній мови і підберіт...

(Читати…)

1. Культура промови ділову людину Мовна культура – це мистецтво мовного спілкування з повним дотриманням певних вимог, і умовностей, >предписиваемих сучасними нормами мовного спілкування. Під мовної культурою мається на увазі мистецтво володіння всім арсеналом мовних коштів, які у процесі спілкування. Мовна культура накладає і певні обмеження на наші мовні можливості, зобов'язуючи у умовах точно дотримуватися. Успіх діл...

(Читати…)

                                            МОУ гімназія №2          >Реферат на задану тему: «Культура промови – культура поведінки»                                                 Виконала: учениця 9-а класу                                                                             Фокіна Юлія                                                                              ...

(Читати…)

Назад 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 458 Вперед

Навігація