>Table of >contents >Table of >contents >Entry >about >England I. >History II. >Government and >politics III. >Geography IV. >Climate V. >Economics VI. Demography VII. >Culture VIII. >Language IX. >Religion X. People >Utillized >literature >Entry. >England (>Old English: >Englaland, >Middle English: >Engelond) >is the >largest and >most...

(Читати…)

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ >ГОУ >ВПО «Тверській державний університет» Факультет іноземної мов та "міжнародної комунікації Кафедра теорії мови та міжкультурної комунікації Спеціальність «Переклад і >переводоведение» >КУРСОВАЯ РОБОТА «>БУКВАЛИЗМ» І «>ВОЛЬНОСТЬ» ЯК ОСНОВНА >ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ОПОЗИЦІЯ Твер 2010 >ОГЛАВЛЕНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ Глава 1. >ПЕРЕВОД: ВИНИКНЕННЯ, ОСНОВНІ...

(Читати…)

Зміст >Введение.………………………………………….........................…………….…2 1. Особливості давньоруського >красноречия……………………………...……3 2. Розвиток риторики в >России………………………………….......………...….6 >Заключение………………………………………………...……............................9 Список використаної >литератури………………….......................................10 Запровадження Уміння говорити добре необхідно всім, кожна людина має точ...

(Читати…)

">Silver >age" in >Russian art New >style in >Russian art >has >arisen in >80th of XIX >century >under the >big >influence of the French >impressionism. >Its >blossoming >is >noted >by a >boundary XIX and ХХ >centuries. >Within >several >decades >after the >decline (>already >by the end of >10th ХХ >centuries the >modernist >style in >Russian art >with >which the >Silver >age >associates, >concedes the >predominating >rol...

(Читати…)

>Оглавление Запровадження. 2 1. >Младограмматическое направлення у мовознавстві. 3 2. Основні риси >младограмматического напрями. 7 3. Виникнення Московської лінгвістичної школи.. 8 Укладання. 13 Список використаної літератури.. 14 ЗапровадженняСтановлення >младограмматизма зумовлювалося внутрішніми чинниками розвитку лінгвістичної науки. Процес оформлення >младограмматизма на самостійну протягом, щ...

(Читати…)

Питання 1. >Древнегерманские племена та його мови. Історія Німецької писемності   Класифікація >древнегерманских племен 1. >Виндили. Вони входили. >Бургунди, >Карини, >Варини, >Гуттони. Вони жили у частині розселення германців. 2. >Ингвеони. Вони входили >Кимври, тевтони, >хавки, >англи, сакси, юти, фризи. >Обитали на >Северо-Западе Німецьких територій, узбе...

(Читати…)

Зміст   1. Загальне мовознавство як навчальна дисципліна. 2 2. Історія лінгвістичних навчань як частину курсу «Загальне мовознавство» 8 3. Періодизація історії лінгвістичних навчань. 11 Список використаної літератури.. 14 1. Загальне мовознавство як навчальна дисциплінаКурс «Історія лінгвістичних навчань» є складовою курсу загального мовознавства, яким завершується цикл лінгвісти...

(Читати…)

План роботи 1. >Когнитивизм – інтегральна наука 2. >Когнитивная семантика – дослідження ментальних структур 3. >Категоризация і концептуалізація світу 4. Поняття концептуалізації і мовна картина світу 5. Знакові відносини: від денотата до концепту 6. Форми концептуалізації дійсності Бібліографія 1. >Когнитивизм – інтегральна наука>Когнитивная наука є наукою про системи уявлення знань та їх об...

(Читати…)

>Plan I. >Gegenstand, >Ziele >und >Fragestellungen >der >phraseologischen >Forschung. 1) >Allgemeines >ber >sprachliche >Zeichen. 2) >Feste >Wortkomplexe >als >sprachliche >Zeichen. 3) >Zur >Forschungslage in >der >deutschsprachigen >Germanistik. II. >Semantische >Kategorien >der >phraseologischen >Wortfgungen. 1) >Das >Problem >der >phraseologischen >Bedeutung. 2) >Die >semantische >Ganzheitlichkeit >un...

(Читати…)

>MINISTRY >OF >HIGHER >AND >SECONDARY >SPECIAL >EDUCATION >OF >THE >REPUBLIC >OF >UZBEKISTAN >GULISTAN >STATE >UNIVERSITY   The English and >Literature >department >Khusainova >Ilvina’s >qualification >work on >speciality 5220100, English >philology on the >theme: >Daniel >Defoe and his >Novel “>Robinson >Crusoe”   >Supervisor: >Ten E. V. >Gulistan-2006 >Co...

(Читати…)

Назад 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 458 Вперед

Навігація