Реферати українською » История » Пауперизація англійського суспільства та державна політика в соціальній сфері в XIX столітті


Реферат Пауперизація англійського суспільства та державна політика в соціальній сфері в XIX столітті

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Запровадження

 

Актуальність теми. Бідність є характерною рисою будь-якого суспільства. Вона сприймається як «соціальне зло». Це економічна і соціальний «хвороба» кожної держави. Бідність – синонім потреби і нерівності.

Проблема злиднів була актуальною завжди, але гостро почутилася вона наприкінціXVIII–XIX ст. Англія було одним із країн, де проходив швидкий процес зубожіння широкої населення. Підвищення податкових стягнень було неможливо вирішити проблеми бідності. Здавалося, що, потреба стала непідйомним вантажем перед урядом «туманного Альбіону». На щастя, англійська громадськість швидко зрозуміла наростаючу загрозу для своєї країни. Багато відомі діячі стали, відкрито піднімати проблему бідності, і тим самим, підштовхували державні «уми» до її якнайшвидшого вирішенню. Ряд соціальних реформ з боку уряду допомогли згладити гостре соціальну нерівність. Але це викоренило бідність остаточно. Плавно потреба перейшла із століття в XIX ст XX, хоча й в значних масштабах, та був й у XXI тисячоліття.

Розвиток техніки, збільшення добробуту населення, доступність продуктів, одягу не зробило бідність – «привілеєм» лише слаборозвинених країн Азії, Африки, Південної Америки. Бідність, щоправда, над такий обсяг як раніше, та все ж «гуляє» і з розвинених країн. За даними, ООН, нині число нужденних становить світі 854 мільйона. А тих, хто постійно недоїдає і вмирає чи ризикує померти з голоду, – майже мільярд. Від голоду страждає кожний шостий дитина у світі. До цього часу, уряд багатьох країн «ламає голови» як подолати бідність. Оскільки потреба, нерівність, голод штовхає чоловіків і жінок скоєння злочинів проти інших громадян.Грабежи, вбивства, проституція, жебрацтво – усе це складова «соціального дна». Це осередок криміногенної середовища, та на розповсюдження венеричних і інфекційних захворювань. Пияцтво, розпуста, побої батьків щорічно штовхають тисячі дітей на вулиці, наприклад, у Росії, офіційними даними, їх нараховується 2,8 млн. людина. Подолати бідність одне з головних завдань в світі, зокрема і нашої країни. Звернення історичного досвіду європейських попередників у справі розбудови соціального реформування, створенню мережі благодійних і виправних установ, може допомогти як наблизитися до ідеальної моделі суспільства, без декласованих й дужеразложившихся елементів, а й уникнути деяких помилок. Всі ці знання мати позитивне значення, як теоретичного, так практичного перетворення на світі.

Що ж до ступеня наукової розробленість, то вивчення злиднів кінцяXVIII–XIX ст. одне з найважчих дослідницьких завдань історія. Пов'язано це, передусім «зі мізерністю документальних джерел, чимало з яких відбивають зневажливе ставлення до натовпі, влади імущих XIX століття» (64; 8). Така інтерпретація була визначена ціннісної системою протестантизму, яка проголошувала – тверезість, працьовитість, ощадливість, успіх на ділі, «усе це перегукувалася із тим особисту відповідальність за матеріальне становище» (39; 33). У XX столітті проблеми бідності, найчастіше вивчалася у тихчартистского руху. У цьому мало звертали увагу на побут і чесноти низів. Можна сміливо сказати, що переважним типом історичних досліджень стає «сюжетна» чи «>казуальная» історіографія. Сенс їх у тому, що невеликі за обсягом частки інформації з цікавій для на темі, включені у великі роботи, присвячені інших проблем. Наприклад, народним рухам ХІХ століття чи розвитку соціальної допомоги у країнах Європи.

Багато дослідження кінця XIX – початку XX ст. досі бережуть у собі цінний фактичний, статистичний матеріал й свідчення сучасників. Однією з прикладів, може бути роботаДионео «Нариси сучасної Англії», написана 1903 року. Автор наводить різні теорії на походження та розвитку злиднів в Англії. Усі висновки підтверджуються прикладами очевидців, статистичними матеріалами, уривками статей про те, поліцейськими звітами тощо. Діяльність є багато порівняльних таблиць, для наочного сприйняття прочитаного, наприклад, прожиткового мінімуму різних верств населення Англії, смертності, ваги і зростання дітей тощо.Дионео дає яскраве опис рівня медицини на той час, пияцтва, освіти і порівнює все показники між різними регіонами Великобританії.

А до того періоду належить дослідницька роботаГернета М. Н. «Соціальні чинники злочинності». Автор з погляду кримінального права, розглядає громадську обстановку у Європі ХІХ століття, своєю увагою не обходить і Англію. Гернет намагається зрозуміти й простежити, чому ті чи інші вікові і статеві групи населення роблять різноманітних злочину, який їх основою мотив. Автор спричиняє як приклад багато статистики: число звинувачених у крадіжках, убивствах; число злочинів скоєних неповнолітніми; кількість злочинів скоєних чоловіками, й жінками зокрема і т.д. «Значення бідності як чинника злочинності, ми можемо простежити в умовах жител, неврожаїв й цін на необхідних життя продукти» (44; 53).

Жінку як джерело злочинності і проституції розглядає у своїй дослідженні італієць – ЧезареЛомбразо. Його робота було написано в 1902 року.Ломбразо досліджує психологічну сутність жінки. У його роботі можна знайти відповіді такі питання: чим викликане випадкові і систематичні прояви жорстокості в жінок; що змушує займатися жінку проституцією; ставлення повії до своїх дітей та інших. Всі його теорії підкріплені життєвими прикладами, що були взяті з повсякденні країн Європи, зокрема та англійською буденності.

Як згадувалося, автори радянських часів розповідають про важких побутових умовах, низькому заробітку, відсутністю медичного обслуговування низів суспільства, у тих народних рухів, зокрема,чартистского, наприклад, серед таких авторів були:Кертман Л.Є., Рєзников Г.Б. та інших.

Лише з радянських дослідників намагалися докладніше зрозуміти повсякденні проблеми різних верств населення, зокремапауперов. Єрофєєв Н.А. вивчав народну еміграцію й класову боротьбу з Англії. Автор докладно описує, як приїжджі до Англії ірландці, у пошуках «кращої долі», швидко поповнювали населення нетрів. Та й самі жителі «туманного Альбіону» гнані нуждою, голодом, приниженням, залишали своєї країни. Соціальну історію Великобританії (соціальний склад, економіку, культуру, ідеологію) описав у своєї книжки «Соціальна історія Англії»,Тревельян Дж.

З80–90х рр. ХХ століття збільшується інтерес до повсякденні різних верств українського суспільства. У це вплинув сплеск нового вивчення бідноти. З'являються роботи:ВалличаЭ.И. «Закони про бідних в англійської публіцистиці кінця XVIII століття і теорія злиднів Ч. Голла»;Добренькова В.І і Блінова А.О. «>Социолого-исторические погляди на бідність»;Элкок П. «Створення бідності». В усіх цих дослідженнях наводяться різні теорії на походження злиднів в Англії, висуваються концепції відомих економістів, філософів, учених.

Ставлення до бідності сприйнятті англійців у час показано у статтіБарловойЮ.Е, написаної 2008 року. Автор намагається показати сприйняття бідноти через англійських художників. Як доказ своїх висловлювань, вона дозволяє читачеві візуальні джерела: картини, карикатури, начерки малюнків, і навіть використовує художні твори, враження очевидців і англійська народний фольклор, наприклад тексти з пісень: «На світлі щасливий той бідняк з його простий любов'ю, хто заздрить ніяк багатомусословью» (39; 33)

Попри підвищений інтерес до своєї історії повсякденної Англії, проституції, освіти та соціальній допомоги, немає досліджень, які розкрили б життя «соціального дна» зусебіч. Це можна пов'язати з нечисельністю доступних нам джерел, і навіть відсутністю російського перекладу багатьох англійських досліджень з цієї проблематики, наприклад, таких авторів, якЭдена О.М.,Ленсли З, Мака Дж. та інших.

Головною метою дипломної роботи є підставою проведення історичної реконструкції повсякденні «соціального дна» англійського суспільства ХІХ століття. Досягнення поставленої мети слід вирішити низку завдань, по-перше, слід надати характеристику «соціальному дну» і побачити які групи населення є її складовими, і навіть виявити які соціальні, економічні, політичні та інші чинники впливали на збільшення кількостіпауперов щодо англійської суспільстві XIX століття. По-друге, розглянути основні аспекти життя людей умовах нетрів. По-третє, показати основні біди й пороки «соціального дна», і, по-четверте, розглянути які заходи робили держава й англійська громадськість у вирішенні зростаючій соціальної проблемі бідності.

Об'єктом є «соціальне дно» як частину англійського суспільства, а предметом повсякденне життя «соціального дна» Англії ХІХ століття.

Новизна теми і практична значимість дипломної роботи. Новизна теми обумовлена, передусім, відсутністю єдиного наукової праці, у якому б розглянуті всі проблеми й аспекти життя «соціального дна» Англії. Діяльність наголошується на погляди й твори англійських письменників, економістів, свідків подій які відбувалися на цей час у Англії. До того ж, робиться спроба систематизації і узагальнення всіх вже наявних в цьому плані знань. Практична значимість, у тому, що, отриманий ході дослідження, можна використовувати на основних та факультативних курсах у неповній середній загальноосвітньої школі.

Методологічна база дослідження. У методології історії виділяють загальнонаукові іспециально-исторические методи.Общенаучние методи як такі необхідні на теоретичному рівні історичної науки. Стосовно до конкретних історичних ситуацій їх використовують для розробкиспециально-исторических методів, котрим вони служать логічного основою.

>Специально-исторические методи дослідження є різне поєднання загальнонаукових методів, адаптованих до особливостей досліджуваних історичних об'єктів. Під час написання роботи застосували принцип історизму, дозволяє розглядати студійовані події у певної еволюції, починаючи ззатруднительного становища бідноти на початку ХІХ століття і до його поліпшенням наприкінці століття, у зв'язку з проведенням низки соціальних реформ. Метод ретроспективи дозволяє визначити рівень впливу окремих осіб і подій минулого на поіпшення життя соціальних низів.Историко-сравнительний метод допомагає зіставити позиції різних авторів, і цій основі робити висновків, і навіть використовувався при порівнянні різних позиції англійського суспільства, з питань поліпшення тяжкого становища більшості населення.Историко-системний метод, що у останнім часом, набуває дедалі більшого поширення практиці науково-історичного дослідження, це пов'язано з поглибленням аналізу цілих суспільно-історичних систем, розкриття внутрішніх механізмів їх функціонування й розвитку. До того ж, все події мають історичну причину і функціонально взаємопов'язані між собою. Це безпосередньо стосується й цій роботі, т. до. становище найбіднішої шару населення вплинув подальше реформування різних сфер життя всього суспільства.

Територіальні рамки роботи обмежені Англією ХІХ століття, ця країна є, свого роду, класичний приклад, коли з недостатнім розвитком капіталістичних відносин, погіршується соціальне розшарування суспільства до багатих і бідних. А злидні та потреба стає масовим явищем широкої населення. За хронологічні рамки візьмемо весь XIX століття. На початку століття багато країн світу, у зв'язку з промисловим підйомом, зіштовхнулися з проблемою бідності, зокрема і Англія. Протягом усього століття англійське уряд намагається скоротити кількістьпауперов з допомогою низки соціальних реформ: «Закон про бідних», «Закон про початковій освіті», «Закон про громадське охороні здоров'я» та інших.Т.о. вже під кінець ХІХ століття намічається значне поліпшення становище широкого загалу населення.

>Источниковедческая база. Слід зазначити, аналізовані нами хронологічні і територіальні рамки значно нижча забезпечені нам доступними джерелами. Більшість матеріалу: поліцейські, тюремні, судові протоколи; парафіяльні книжки; списки платників податків; записи надання громадської допомоги; парафіяльні книжки реєстрації його й смерті – усе це, у переважній більшості, перестав бути нам доступним. Чимало їх ми перебувають у місцевих сховищах в Англії. Окремі не класифіковані, інші знищені були пожежі, від води чи навіть від недбалого звернення. Що ж до, судових протоколів про засланні і каторзі, то чимало їх знищили спеціально, т. до. деякі бажали приховати непривабливе минуле своїх покійних предків. До того ж, пожежа в 1834 року знищив майже всі парламентські петиції. У цьому роботі йтиметься про опублікованих і збережених по наш час джерелознавчих матеріалах, які широко входить у науково-дослідний оборот.

Основний групою джерел, як у роботі, є твори красного письменства, що відбивають сучасну дійсність Англії ХІХ століття, це твори таких авторів як, Бронте Ш.,Гринвуд Дж., Діккенс Ч., Теккерей У. З цих людей були очевидцями тяжкого становища широкого загалу англійського суспільства, і деякі самі побували у ролі бідняка. З іншого боку, було застосовано економічні та політичні твори, таких авторів як МальтусТ.Р., Маркс До. і Енгельс Ф. У тому роботах, висуваються власні оцінки й судження авторів щодо суспільного ладу. До документам особистого походження можна віднести «Листи російського мандрівника» Карамзіна М. У вашій книзі, він ділиться своїми особистими враженнями щодо мандри Європі, зокрема та Англії. Також, у роботі представлені статистичні матеріали, що дають нам, наприклад, вагу дітей різних груп робочих класів, зростання дітей різних груп робочих класів, число неповнолітніх злочинців. Є джерелаофициально-документального характеру, наприклад, Закон про змовах і захист власності, Закон про початковій освіті. 1870 р., Закон про громадське охороні здоров'я та інших. Джерела політичного характеру представлені у вигляді: програми англійської соціал-демократичної федерації, програми Незалежної робітничою партією, промовоюСтивенса мітингу наНьюкестле-на-Тайне та інших.

Структура дипломної роботи. Робота складається з запровадження, більшості, укладання, і навіть списку вивчених джерел постачання та літератури та докладання. У запровадження вказується актуальність розроблюваної теми, визначаються об'єкт й предмета, хронологічні і територіальні рамки дослідження. Запровадження містить історіографію питання й аналіз які у роботі джерел, рівень її розробки у вітчизняній й зарубіжної науці. Також під запровадження вказуються мету й завдання дослідження, методологічні основи розвитку та обгрунтування вибору методів дослідження, наукова новизна, практична значимість і структура дипломної роботи. Далі йде переважна більшість, куди входять чотири глави.

Перша глава дає характеристику стану та причини збільшення бідності Англії, і навіть розкриває значення терміна «соціальне дно».

У другій главі йде розбір основних пороків «соціального дна». Глава має чотири частини. Перша, присвячена виживання дітей тут. Друга – розкраданню. Третя – алкоголізму. Четверта – проституції.

Третя глава присвячена життя жінок у умовах нетрів, вона як і попередні глави поділена втричі частини й розглядає: житлово-побутові умови; здоров'я та смерть як повсякденне явище; релігію й освіту.

Четверта глава розглядає

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація