Реферати українською » История » Самураї Японії в побутовому аспекті


Реферат Самураї Японії в побутовому аспекті

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1.ИСТОРИОГРАФИЯ

ГЛАВА 2. ВИХОВАННЯСАМУРАЯ

ГЛАВА 3.БЫТОВЫЕ УМОВИ ЖИТТЯСАМУРАЕВ

3.1 ВІДНОСИНИ МУЖА ЗЖЕНОЙ

3.2РОДСТВЕННИКИ

3.3БЕРЕЖЛИВОСТЬ

3.4 БУДІВНИЦТВО ВДОМА

3.5СЛУГИ І ЗБРОЯ

ГЛАВА 4. КУЛЬТУРАСАМУРАЙСКОГО СУСПІЛЬСТВА

4.1МАНЕРЫ І ЗОВНІШНІЙ ВИДСАМУРАЯ

4.2 СЕКСУАЛЬНІНРАВЫ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Ця курсова робота присвячена вивченню стану самурайства. Самураї – одні з найвпливовіших і колоритних персонажів історії Японії. Тринадцять століть відбулося з того часу, як з'явилися котрі з неї і понад сто – як останні офіційно припинили існування.

Тема даної курсової роботи часі сьогодні, оскільки вплив що проіснувало понад тисячу іканувшего до історії військового стану була настільки сильно у Японії минулих років, що нього не можна зрозуміти історію, традиційну культуру, та й будь-яку грань сьогодення сучасної Японії. Уся історія Країни вранішнього сонця пронизана духом самурайства. В багатьох людей Японія асоціюється з самураями і навпаки, багатьом ці дві слова "самурай" і "Японія" перетворилися майже синоніми. Власне всю історію Японія до другої половини 19 століття це і є історія самурайства. Як відомо немає повністю остаточно вивчених тим, тому вирішили розкрити цієї проблеми глибше.

Метою ж даної курсової роботи є підставою точне розгляд побуту і умов життя самурайства з його зародження і по зникнення о 19-й столітті.

Під час написання роботи ставили собі такі:

1.Осветить виховання самурая

2. Досліджувати побутові умови життя самураїв

3. Проаналізувати сексуальні звичаї самураїв.

Ця робота дозволяє зрозуміти особливості виховання і життя самураїв, зрозуміти основні тенденції розвитку стану самураїв у Японії. Особливу увагу приділено кодексу самурайської честі бусідо й різним історичним джерелам. Ми спробували в максимальному наближенні показати ідеологію самурайства з допомогою цитат з кодексу їхнього подальшого пояснення.Бусидо було для самурая священної силою, що допомагає йому "правильно" жити.

Також у даної курсової роботі ми приділяємо багато уваги сексуальнимнравам самураїв, спробували показати причини формування серед самураїв та його роль життя самураїв.

Ми спробували висвітлити відносини самурая з родичами, дружиною, слугами та інші самураями. При висвітленні початкових етапів розвитку самурайства ми досліджували причини появи даного стану у Японії, основні чинникиспособствовашие появі самураїв. Не із порожнього місця самураї з'явилися торік у Японії. Цьому сприяла низка зовнішніх та міністр внутрішніх чинників. Також у цієї даної курсової роботі буде показано роль самурайства під час міжусобних феодальних воєн та до реформ Мейдзі. І всі зміни у соціально – культурному і побутовому аспекті життя самураїв у період.

Діяльність приділяється увага фахівців і культурі в самурайської середовищі, манерами і зовнішнім виглядом стану, вихованню самураїв.

Під час написання даної курсової роботи використовувалися:историко-описательний,историко-объяснительний іисторико-системний методи.


ГЛАВА 1.ИСТОРИОГРАФИЯ

Проблема вивчення побутового аспекти життя самурайства отримала певна історична висвітлення працях як радянських пострадянських істориків, і західних. Питанням походження зародження стану самураїв у Японії, розвитком, ідеологією і культурою займалося чимало історики. Ми лише опишемо роботи тих авторів, використані для написання даної курсової роботи.

Головним джерелом з вивчення світогляду самурайства є безперечно кодекс честі – бусідо [28]. Кодекс – це свого роду "Книгою Життя" самурая. У ньому описується ідеал до котрого має прагнути самурай. У кодексі до дрібниць розписана життя самурая, тобто. правила з яких має поводитися своє життя. Кодекс ділиться втричі частини: У першій говориться більше про загальних міркуваннях, на другий про військовому й похоронну справу й поведінці самурая в бою, у третій більше служіння самурая своєму пану.Бусидо цікавий тим, що читаючи може бути зрозуміти ідеологію самурайства, його культури і побут. Кодекс головне і безцінним джерелом з історії самурайства та її культурі.

Питання сюзеренітету і ієрархії японській суспільстві досить повно розглянуті у монографіїСила-Новицкой Т.Г. "Культ імператора у Японії" [35]. У ньому простежується історія культу імператора у Японії з давнини донині, розглядаються догматика і еволюція доктрини монархізму; аналізується культ імператора у сучасній Японії. Книжка допомагає краще зрозуміти джерела та особливості японського націоналізму, механізм взаємодії офіційної ідеології й масової свідомості.

Особливо цікава роботаСпеваковского Г.Б. "Самураї – військове стан Японії" [37]. Це найповніше і точне опису життя самураїв часів освіти даного стану, і навіть тут ми можемо спостерігати проблеми спадщини самураїв сьогодні. Крім звичайних, загальновідомих фактівСпеваковский розглядає й докладно пояснює особливості самурайської ідеології, обрядову специфіку, систему вишколу. Це, мабуть, нині одну з найкращих робіт з історії стану самураїв.

Певну увагу приваблює книга під редакцією Жукова О.М. "Японський мілітаризм" [16]. Я маємо можливості простежити шлях самураїв протягом тисячоліття. Досить добре й із яскраво розглянуто становище самурайства під час феодальної роздробленості.

Монографія СтівенаТернбулла "Самураї. Військова історія" [38] присвячений історії японського військового стану з його зародження до падіння у другій половині 19 століття. Книжка СтівенаТернбулла– одне з найкращих узагальнюючих досліджень з до цієї теми. Як і належить бути, у військової історії тут є описи битв і кампаній, які тісно переплетені з політикою, економікою, релігією, особистими амбіціями і пристрастями японських правителів і полководців. Заслугою автора є й ще й те, що він спостереження дуже вдало зумів показати роль самурайства історія Японії. Також хотів би зазначити ще одне працю цього ж автора під назвою "Історія японської військової аристократії" [39] у якому СтівенТернбулл у властивій йому манері описує всі аспекти життя самурайства.

Публікація Успенського М. В. "Самураї східної столиці. Історія відданих васалів" - це видання охочим познайомитися докладніше з поглядами та традиціями самураїв, думками народу їхнє ставлення [40]. Книжка зосередила половину свої достоїнства в гравюрахИтиюсаяКуниеси, які допоможуть відтворювати образ людей на той час.

Робота Конрада Н.І. "Нарис історії культури середньовічної Японії" блискуче оформлена кольоровими фотографіями пам'яток мистецтва і портретів діячів культури [26]. Не мало - в цієї роботи і про бусідо.

Частина інформації про історії японської релігії міститься у Інтернету:

1. [>jinja.or] у цьому сайті можна знайти інформацію про релігіюсинто [36].

2. [>kalachakranet.org ]

Сайт присвячений історії японського буддизму [20].

3. [>univie.ac.] у цьому сайті міститься загальний огляд всіх релігійних течій Японії [43].

Інформація про обряді харакірі (>сеппуку) міститься з сайту [>ichiban.narod]. Цей сайт присвячений історії Японії, японської мови та культури [44].

На історико-культурній форумі "ТаланМогултая" [>wirade] можна знайти статті з різним періодам історії Японії, зокрема інформацію просамурайство [42].

Також статті з історії Японії можна знайти в сайті журналу "Японія сьогодні" []. Під час написання даної курсової роботи ми використовували статтюБедняковой Про.,Куланова А. "Доля самурайства після реформ Мейдзі" за червень 1998 року. У своїй роботі автори розповідають, сталося з самураями, що вони перестала бути потрібними державі. Що сталося із станом після реформ Мейдзі. Автори показують як трансформувалосясамурайство протягом кінця XIXв.-20 в. [5]. На цьому сайті можна знайти статті інших різноманітні періодам Японії.

Цікава монографія професораЭйдусаХ.Т. "Історія Японії давніх часів донині. Короткий нарис". У своїй роботі професорЭйдус згадує про який вплив самурайства для культури Японії його роль історії Японії [41]. Робота хоча й дуже нова, але водночас цікава.

Серед робіт з історії Японії можна назвати колективний роботу КузнєцоваЮ.Ф.,НавлицкойГ.Б.,Сирицина І.М. "Історія Японії". Діяльність крім описи всіх аспектів історії Японії особливу увагу приділяють стану самурайства, його появі, розвитку протягом тринадцяти століть та її роль історії Японії [27].

Привертає увагу ще одна монографія - СвєтловаГ.Е. "Колиска японської цивілізації" [33]. Дослідник розповідає у своїй книжці як історію Японії цілому, а й історію культури та релігії, де вельми важливе останнє місце посідають самураї.

Також цікава монографія все тієї самоїАрутюнова С.А. ">Айни – Народи Східній Азії" [2]. У своїй роботі він розповідає про народності айнів, мешканців Південно-Східної Азії і мігрували в ранньому неоліті до Японії. Наприкінці 19 століттяайни були цілком асимільовано японцями. Автор розповідає про боротьбу айнів з японцями, культуру айнів, їх релігії, і побут. Також автор описує звичаї і обряди цієї народності. Адже саме боротьбі японців і без айнів виникло стан самураїв у Японії.

Дуже цікавий дослідженняИскендерова А.А. ">ТоетомиХидееси" [19]. У своїй роботі автор дає загальну характеристику усіх сторін життя самурайства 15-16 століття. Також цей історик дуже добре пояснює ідеологію стану, що добре показано кодексі самурайської честі – бусідо.

До сучасних досліджень самурайства можна віднести книжкуГвоздева С.А. "Самураї. Шлях меча" [14]. Його праці охоплює майже всі аспекти життя самураїв, зокрема й побутової аспект.

У вашій книзі Еге.Брайанта "Самураї" [8] на прекрасному фактичному іиллюстративном матеріалі розповідають, яку роль зіграли самураї історія середньовічної Японії. Особливу увагу автор приділив військової відчуття історії і розвитку озброєння.

Хочеться виділити також чудову книжку Г.Р. Басова "Суспільство самураїв. Самурай та його сім'я" [4]. У цьому вся праці автор докладно і найменших деталях розповів про відносини самураїв всередині сім'ї, про відносини дружини і чоловіка, родичів. Ця книга стане в нагоді абсолютна всім читачам.

У вашій книзіВестбрука Проте йРатти Про. "Секрети самураїв: Бойові мистецтва феодальної Японії" [12] докладно розглядаються зброю, методи, стратегії та організаційні принципи бою, які зробили японського воїна чудовим бійцем. Дослідження починається з панорамного огляду ранньої боротьби японських воєначальників за політичне панування, і простежує розвиток бойових мистецтв з розвитком японського нашого суспільства та безперервного просування військового класу до влади. Автори як розглядають військову бік питання, а й докладно обговорюють методи лікування й філософські аспекти навчання, необхідних розвитку внутрішньої мощі воїна й концентрації усієї своєї енергії на єдину силу.

З джерел хотілося б відзначити праціДайдодзиЮдзана і ЯмамотоЦунетомо "КнижкаСамурая.Бусидо" [15]. Це два найавторитетніших трактату, присвячених бусідо - "Шляхи воїна". Чистота і ясність мови, глибина думки і гранична щирість переживання характеризують твориДайдодзиЮдзана і ЯмамотоЦунетомо, двох видатних самураїв, жили межі сімнадцятого - вісімнадцятого століть й намагалися по-своєму з відповіддю: "Як ми живемо? Як вмираємо?".

До того ж працюНитобеИнадзо, японського просвітителя, автора знаменитого трактату ">Бусидо. Душа Японії" [23], у якому викладаються засадничі принципи традиційній японській основі моралі й етики. Він виступав за розвиток духовних зв'язків Японії з зарубіжними країнами.

 


ГЛАВА 2. ВИХОВАННЯСАМУРАЯ

Звання самурая в середньовічної Японії було спадковим. Син, зазвичай, йшов батьковою дорогою, стаючивоином-профессионалом, представником станувоенно-служилого дворянства, і залишалося у цьому феодальному клані, членом якого було його батько. Тож у самурайських сім'ях особливу увагу приділялося вихованню підростаючого покоління вже з дитинства на кшталт бусідо. Основне завдання наставників молодогобуси було вироблення у ньому того комплексу особливостей, які вважалися необхідними як професіонал самурая, тобто. виховання людини фізично сильного, володіє повною мірою військовим мистецтвом, збройного знанням моральних принципів панівного класу тут і у своїй добре вихованого.

Син самурая від народження оточувалося виняткової турботою. Він був продовжувачем роду, хранителем і спадкоємцем його традицій. Він мав права здійснювати релігійних обрядів по відправленню культу предків. (Відповідно досинто іконфуцианскому вченню виконувати обряди і підносити подяку парфумам предків, "заспокоюючи" цим їхня душі, могли лише чоловіки.) Виходячи з цього, народження дитини чоловічої статі у японській сім'ї вважалося святом. З увагою ставилися до першого синові, оскільки він у закону вже з народження вважався спадкоємцем вдома, всього стану сім'ї та імені самурая [12].

З іншого боку, син успадковував землю чи рисовий пайок, протягом якого служив у феодала його тато. Тому, якщо самурай без спадкоємця у ній (в 1615 р. самураям було дозволено усиновлення спадкоємців з середовища їх родичів, які мають те родове ім'я) чомусь було взяти наложницю або якщо останньої не вдавалося народити йому сина, феодал конфісковував убуси його наділ і позбавляв родового імені. Це означало, що самурай втрачав місце у соціальну структуру і стававронином. Такий захід часто практикувалася феодалами за першогосегунах Токугава зважаючи на те, що землю перебував під їх безпосереднім контролем. У період між часамиКенте (>1601г.) іКеинан (>1651г.) близько 60 феодальних сімей втратили через це своїфеоди.

У перші ж дні після появи дитини світ о будинок самурая приходили родичі, приносили хлопчику подарунки, серед яких були два віяла вигнутій форми, які розглядалися як провісники двох мечів воїна й вважається символом хоробрості [4,с.15].

Кілька років тому син воїна отримував одну чи дві (залежно від їхнього рангу батька) маленьких іграшкових меча, вирізані з дерева. Цеприучало юного самурая любити своє зброю - мечі, приналежність стану воїнів.

Розвивати у дітей самураїв військовий подих і шанування військової доблесті (>себу) мали щорічні свята хлопчиків - ">танго-носекку", наголошувані вп'яте день п'ятого місяці по місячного календареві люди, отримавши потім велике поширення період Едо. (">Танго-носекку" одна із традиційних японських свят, який святкується повсюдно Японії та нині). Під час свята хлопчиків виставляли у домі майстерно виготовлені мініатюрні зброю, одягнені іноді на спеціально виготовлених цієї мети ляльок (>кабуто-нинге), мечі, луки і стріли, прапори, намагаючись цим виховати у майбутньомусамурае войовничість, повагу та побожне ставлення до військовому спорядження і до самого ремесла самурая [8,с.30]. Грати такими мечами і обладунками дітям заборонялося, них можна були лише дивитися, оскільки демонстрація іграшок прирівнювалася до самурайської практиці показу мечів і обладунків.

Неодмінним аксесуаром на святі хлопчиків буликоинобори - зображення коропів, виготовлені з кольорової рядна або папери, і порушені на бамбукових тичинах над кожним домом, де його чи більше

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація