Реферати українською » История » Про місце і роль спадщини ВХУТЕМАС


Реферат Про місце і роль спадщини ВХУТЕМАС

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Про місце й підвищення ролі спадщиниВХУТЕМАСА

2. Проблеми та етапи формування та розвиткуВХУТЕМАСА –ВХУТЕИНА

2.1 Проблемна ситуація у мистецтві Росії у передреволюційні роки

2.2Строгановскоехудожественно-промишленное училище

2.3 Московське училище живопису, ліплення і зодчества

3. "Об'єктивний метод" викладання - становлення пропедевтики

3.1Живскульптарх іВХУТЕМАС

3.2 Робітники групиИНХУКа і "об'єктивний метод"

3.3 Основне відділення архітектурного факультету (1920-1922 рр.)

4. Боротьба за впровадження конструктивізму на архітектурному факультеті

5. Три року на чолі зФаворским

5.1 Архітектурний факультет відбуває о лідери

6.Пропедевтика на на новому етапі

7. Останній навчальний рікВХУТЕИНа

Укладання

>Библиографический список


Запровадження

>ВХУТЕМАС - видатне вітчизняне явище у сфері мистецтва і мистецького освіти, який став загальновизнаним у світі. Короткий період його існування дав потужний поштовх освоєння нових шляхів мистецтва й архітектури і досі пір зберігає свою продуктивність і її. Саме на цей період вітчизняне образотворче мистецтво архітектура займали передові позиції з світову культуру і служили джерелом передових ідей зразком для наслідування.

Вищі художні майстерні (>ВХУТЕМАС) - вищу мистецьку навчальний заклад, існуючий у Москві1920-1930-е.ВХУТЕМАС було організовано восени 1920 р. (декрет Ради Народних Комісарів від 19 грудня) злиттям колишньогоСтрогановского художньо - промислового училища і власності колишнього училища живопису, ліплення і зодчества. У 1927 р. (постановою Ради вузу від 4 березня) було перейменовано на Вищий художньо - технічний інститут (ВХУТЕІН), потім уВАСИ (1930), який був реорганізований у Московський архітектурний інститут (МАІ, 1933) іМАРХИ (1933).

СпецифікаВХУТЕМАС проявилася у новаторській структурі, що поєднувала факультети образотворчого мистецтва (мальовничий, скульптурний) і виробничі (архітектурний, поліграфічний, металообробний,деревообделочний, текстильний, керамічний). Усі факультети об'єднував загальний пропедевтичний курс, який студенти проходили "на Основному відділенні, сформований остаточно до 1923 року. Така структура вузу і єдині педагогічні установки, що намагалися виробити майстерня, мали забезпечити створення пластичної підстави всіх видів просторових мистецтв, і на формуванняпредметно-пространственной середовища людини.

Основна особливістьВХУТЕМАС зводилася до того, що у центрі навчання усім факультетах стояла цілісність нового уявлення щодо простору і комплексність навчання. Звідси - особлива роль Московського архітектурного інституту, у успадкування традиціїВУХТЕМАС, оскільки вона перейняв і зберіг методики навчання просторовому баченню й розуміння простору відразу двох навчальних підрозділів: Основного відділення іАрхфака. Навколо архітектури як найбільш просторової дисципліни, групувалися інші факультети вузу.

ІсторіяВХУТЕМАС відрізняється надзвичайним динамізмом. За ті десять років існування вуз пережив низку перебудов організаційного плану (злиття і поділ факультетів), зміни навчальних програм, тож ідейно - художніх установок.


1. Про місце й підвищення ролі спадщиниВХУТЕМАСА

Зараз, наприкінці ХХ століття, стає дедалі очевидним, що стильова характеристика створеної нинішньому столітті предметно - просторової середовища істотно відрізняється від України всього те, що створювалося у минулі епохи. Сучасний стиль було з'явитися у результаті часткового перетворення попередніх стилістичних художньо - композиційних систем, як це нерідко відбувався за минулому на зміну стилів. Знадобилася радикальний злам традиційних, що складалися століттями (нерідко обслуговуючих кілька "історичних" стилів) засобів і прийомів художньої виразності.

Практично вся перша третину ХХ століття пішла в розхитування і подолання старих стереотипів, вироблення нових концепцій процес формування основ нового стилю. Почалося все з образотворчого мистецтва, де у процесі інтенсивних формально - естетичних експериментів закладалися загальні основи нового стилю. На межі 1910 - 20-х років у багатьох найрадикальніших течіях лівого образотворчого мистецтва,експериментировавших лише на рівні абстрактних композицій, явно було виявлено тенденції виходу в предметний світ. Ліва образотворче мистецтво хіба що створювали стилістичний заділ длязапаздивавшей свого розвитку архітектури та що формувався тоді дизайну. Надходила етап, колипредметно-художественная сфера творчості (архітектура дизайн,декоративно-оформительские види творчості) мала прийняти від образотворчого мистецтва естафету формуванні нового стилю.

Необхідний був "механізм" передачі цієї естафети. На межі 10 - 20-х у країнах, де зароджувався новий стиль, виникали своєрідні комплексні художні об'єднання та молодіжні організації, яких у процесі творчого взаємодії представників різних видів мистецтва відбувалася передача естафети від лівого образотворчого мистецтва предметно - художнім видам творчості.

Усе це призвело до бурхливим процесам формування нової стилю в $ 20 - е роки, коли архітектура вийшла першому плані встилеобразующих процесах.

Комплексні художні організації, виконавши свою справу, відійшли про минуле. Серед них нашій країні впливовими булиЖивскульптарх,УНОВИС,ИНХУК,ЛЕФ,ГИНХУК,ВХУТЕМАС.

Серед цих комплексних організацій, створювали умови для інтенсивного творчого взаємодії представників різних бачивши мистецтва, значної ролі грали що з'явилися не цьому рівні вищі навчальні заклади особливого типу. Вони додали до процесів взаємодії різних видів мистецтва також вплив нової техніки, роль якої у загальнихстилеобразующих процесів у XX столітті неухильно зростала.

У Росії її найважливішим центром формування нової стилю на етапі, коли основну рольстилеобразующих процесах брали він предметно - художні види творчості ставВХУТЕМАС (1920 - 1930 рр., з осені 1927 р. - ВХУТЕІН).

>ВХУТРМАС - ВХУТЕІН складалася з восьми факультетів: архітектурного, мальовничого, скульптурного, металообробного,деревообделочного, керамічного, текстильного, поліграфічного (графічного).Обучению студентів цих спеціальних факультетах передувала пропедевтична підготовка на Основному відділенні (дисципліни "Колір", "Обсяг", "Простір", "Графіка").

Тут, уВХУТЕМАСе, процес взаємодії представників різних видів мистецтв різкоинтенсифицировался з допомогою використання потенцій молоді. То справді був киплячий творчий казан, де вирували пристрасті, відбувалося становлення нового мистецтва процес формування покоління художників різного фаху.ВХУТЕМАС з'явився результатом другий реформи художньої освіти від Жовтневої революції 1917 року. Він було сформовано шляхом злиття Перших і Других Вільних державних художніх майстерень, створених у 1918 року у ході першої реформи художньої освіти відповідно зСтрогановского художньо-промислового училища і училища живопису, ліплення і зодчества.

У об'єднанні навчального закладу, яке готувало художників, скульпторів і архітекторів (представників високого мистецтва), з училищем, де готували майстрів - художників для промисловості, бачили тоді важливий соціальних акт,отражавший прагнення нового суспільства зблизити і навіть злити професійне мистецтво з виробничим. У результаті було створено нову комплексне художньо - технічне вищий навчальний заклад, де готували архітекторів, таметаллообработчиков, живописців і від художників - поліграфістів, скульпторів і керамістів, театральних декораторів і від художників по текстилю,деревообделочников і монументалістів.

>ВХУТЕМАС став легендою. Чим більше до минулого відходять у вічність 20 - е роки, коли існував цей унікальний комплексний художньо-технічний вуз, то дедалі очевиднішим, що він була великим явищем мистецтво ХХ століття загалом. ПринаймніВХУТЕМАС за своєю роллю у художньому житті у той час не була менш відомим, ніж Баухауз. І це робити визнає багато хто історики сучасного мистецтва.

Роль ВХУТЕМАСу і Баухауз далеко за межі розробки методик викладання. Зрозуміло, обидва навчальні заклади дали оригінальні, які мали аналогів у минулому моделі комплексних художньо - технічних вузів. Їх педагогічний досвід, процес створення структури процесу - усе це дуже цікаво і повчально. І все-таки роль цих двох навчальних закладів як, і може бути не стільки у характері організації у них процесу.

>ВХУТЕМАС і Баухауз виникли й функціонували під час, коли під час взаємодії різних видів мистецтва іинженерно-научного творчості відбувалися складні процеси формування нової стилю сучасної архітектури та становлення дизайну. Найважливішими генеруючими центрами цих процесів і сталі у 20 - е рокиВХУТЕМАС і Баухауз.

Хоч хто прийде у ці вузи художники, скульптори і архітектори, розробляючи та застосовуючи нову методику викладання, непросто шукали нових форм навчання студентів вже відпрацьованим на практиці професійним прийомів і методам, а ході процесу виробляли ці прийоми. Тоді, наприклад, ще просто більше не існувало професійної системи засобів і прийомів художньої виразності ні я нової архітектурі, ні за дизайном.ВХУТЕМАС і Баухауз і тими центрами, де вироблявся цей професійну мову під керівництвом лідерів новаторських творчих течій з допомогою творчих потенцій молоді.

Ось і є найважливіше, який визначає роль ВХУТЕМАСу і Баухауз у розвитку сучасного мистецтва, становлення нового ставлення до якості довкілля, у формуванні творчих течій і концепцій, у розвитку нового стилю. Спадщина ВХУТЕМАСу і Баухауз - непросто історія чи досвід методик викладання, а складна сукупність професійних засобів і прийомів (передусім нової архітектури та дизайну), коштів первинних, які у стінах цих навчальних закладів.

Якщо підходитимемо спадщини ВХУТЕМАСу і Баухауз, стає зрозумілим, чому досі до виконаним там курсовим і дипломним роботам зберігається підвищений інтерес як із боку істориків і викладачів, але з боку практиків (архітекторів, дизайнерів, художників). У художньому спадщині цих найважливіших центрів формування нової стилю сконцентровані величезні формотворні потенції, які досі продовжують живитистилеобразующие процеси. Курсові і дипломні роботи студентів ВХУТЕМАСу і Баухауз непроста учнівське студіювання вже сформованих професійних прийомів, тоді як у часто вироблення принципово нових засобів і прийомів формоутворення. Усе це прирівнює спадщина цих навчальних закладів до конкурсним і експериментальним творам етапу становлення нової стилю.

У такі переломні доби розвитку художньої творчості різко зростає інтенсивність генерування новихформообразующих ідей. Їх буває в багато разів більше, ніж практично можливо освоїти на етапі становлення нової стилю. Більша частина з них залишається як нереалізованого спадщини, з яких потім безупинно черпають творчі ідеї наступні покоління художників.

Перша третину ХХ століття за проектною потужністю шаруформообразующих ідей посідає у історії мистецтва особливу увагу. Мабуть, важко знайти у минулому період, коли, використовуючи настільки стислі терміни з'явилася така велика кількість принципово новихформообразующих ідей. Це величезна нереалізоване свого часу спадщина стало надійним фундаментом нового стилю, і протягом півстоліття його формотворні потенції поступово освоювалися художниками принаймні запровадження широкий науковий і творча ужитокпроектно - графічних, конструктивно - пластичних малярських матеріалів (видання, виставки).

>ВХУТЕМАС і Баухауз займають особливу увагу в багатому формотворчими потенціями спадщині 20 - x років. Проте доля матеріалів цих двох центрів формування нової стилю різна. Спадщина Баухауз з великою ретельністю виявлено, зібрано, класифіковане, проаналізоване і введено в науковий обіг.

Спадщина ВХУТЕМАСу виявилося у іншому становищі. Зміна нашій країні творчої спрямованості у багатьох областях мистецтва - у початку 30 - x років призвела до того, тобто майже століття ця спадщина з погляду професійних прийомів формоутворення не приваблювало уваги радянських художників. Не займалися ним у період наші мистецтвознавці і історики. Коли ж, відкинувши у середині 50 - x років "прикрашальство", архітектори і дизайнери у пошукахформообразующих ідей звернулися спадщини ВХУТЕМАСу, воно було міцно забутим.

Зацікавлення цьому спадщини швидко наростав. Курсові і дипломні роботи ВХУТЕМАСу не публікувалися майже 30 років, а ті їх, які були в $ 20 - е роки, свідчили про їх високому художній рівень. І це дивовижно, оскільки керівники студентів уВХУТЕМАСе - це був колір радянського художнього авангарду, піонери нового стилю:А.Всенин, М.Ладовский, Л. Лисицький, У. Татлін, До. Мельников, П. Кузнєцов, А. Купрін, І.Нивинский, І. Рабинович, Р. Фальк, А. Шевченка, Л. Попова, А. Родченка, І. Голосів, У.Кринский, А.Лавинский, Б. Корольов, У. Степанова, У. Фаворський, М.Удальцова, А.Древин, Д. Штеренберг, Р.Клуцис, М.Митурич, Л. Бруні, З. Герасимов, До.Истомин, У. Мухіна, І.Чайков, А. Голубкіна, М. Гінзбург, І. Леонідів та інших. А чимало тих, хто закінчивВХУТЕМАС, входили до плеяди найталановитіших майстрів нашої архітектури, поліграфічного мистецтва, живопису, скульптури і поки лише що формувався дизайну.

Найкращі архітектурні, дизайнерські, графічні іпропедевтические студентські роботи ВХУТЕМАСу безумовно перебувають у рівні творів періоду становлення нової стилю, це твори екстра класу, що входять до золотий фонд мистецтва ХХ століття.

Якщо формотворні потенціїпроектно - графічного спадщини Баухауз, давно введеного в науковий і творча ужиток широко використовувалися та значною мірою вже вичерпані, то спадщині ВХУТЕМАСу укладено ще дуже багато невикористаних потенційні можливості формоутворення. Це має особливе значення зараз, як устилеобразующих процесів у предметно - художній творчості явно виявився дефіцитформообразующих ідеї.


2. Проблеми та етапи формування та розвиткуВХУТЕМАСА –ВХУТЕИНА 2.1 Проблемна ситуація у мистецтві Росії у передреволюційні роки

Щоб осягнути специфіку творчої спрямованості у питаннях формоутворення у радянській художній культурі в $ 20 - е роки, необхідно враховувати особливості проблемної ситуації у мистецтві Росії у 1910 - е роки, яка істотно відрізнялася та умовами зародження нового стилю інших країнах Європи.

Специфіка зводилася до того, що у передреволюційні роки перед Жовтневої революцією 1917 року) процеси формоутворення в образотворче мистецтво й упредметно-художественной сфері (насамперед у архітектурі) розвивалися як у протилежних напрямах.

Ліві течії образотворчого мистецтва у ході бурхливих формально - естетичних експериментів кілька років зробили стрімкий і результативний ривок. Найрадикальніші новаторські течії вийшли за показ такої загальний рівень розробки проблем формоутворення, практично включав у собі всі види просторових мистецтв.

Саме надрах образотворчого мистецтва у нашій країні виникли такі впливовістилеобразующие концепції як супрематизм (До. Малевич) і конструктивізм (У. Татлін).

У той самий час у архітектурі швидко наростали тенденції, пов'язані з формуванням неокласики. Розпочаті під час полеміки з модерному, як стилізація на кшталт російського класицизму, неокласичні пошуки в 1910 - е роки вийшли за високий художній рівень. Виникли й оригінальні концепції інтерпретаціїхудожественно-композиционной системи класики - це називали тоді "живої класикою" на відміну академічного дотримання законів класичного ордера. Неокласика стає у передреволюційне п'ятиріччя провідним творчим течією у російській архітектурі. Практично увесь цвіт російської архітектури (І. Фомін, І. Жолтовський, У.Щуко, М.Лялевич, М.Перетаткович та інших.) працював унеоклассике, їхньому позиції охоче переходять молоді архітектори. Унеоклассике бачили шлях звільнення від еклектики, можливість у умовах стильового єдності підвищувати

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація