Реферати українською » История » Кривий Ріг у роки Великої Вітчізняної Війни


Реферат Кривий Ріг у роки Великої Вітчізняної Війни

>КРИВОРІЗЬКАЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-IIIСТУПЕНІВ №106

>РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ: «>КривийРіг у роктаВеликоїВітчизняноївійни»

>Виконав:

>учень 8 класу

>Зінов`єв Владислав

м.КривийРіг – 2009


22червня 1941 рокугітлерівськаНімеччина натрапила на форумі нашукраїну.Розпочалася ВеликаВітчизнянаВійна.Жителі Кривого Рогу, як й усірадянські люди, ізболемсприйнялицюзвістку. 22—23червня умісті й на рудникахвідбулисясотнімітингів, у які взяли доля посуті усімешканціміста.

>Тисячігірників таметалургів подавали заяви провідправку на фронтдобровольцями. Однак шахта чи цех заводутеж буливажливоюділянкоюборотьби із ворогом.

Людипрацювалисамовіддано.Планові заподіяннячервня та июля буливиконані на 110—118%. Умістіпочалосяформування народногоополчення,винищувальнихбатальйонів. На заводахвиготовлялася іремонтуваласябойоватехніка. Знаближенням фронту було борганізованоевакуювання на східтехніки,матеріалів таіншихкоштовностей.Тисячікриворіжціввирушили нановемісце у тому,щоб тамвідбудувати заводі.

>Майже 20тисячмешканців Кривого Рогу вступили до лав народногоополчення.Навкругмістазводилисялінії оборони, депрацювали в основномужінки іпідлітки, йогооточувалипротитанкові рви,траншеї таіншіфронтовіспоруди.

>Німецько-фашистськаавіаціядуже частоздійснюваланальоти наКриворіжжя, що призводило дозагибелімирнихжителів. НадКривим Рогомйшлизапекліповітрянібої.ВзагаліКривийРігзаймавособливемісце у планахфашистськоїНімеччини.Вонирозраховували на «>Криворіжсталь», але йїм невдалося,бокриворіжцізупинили завод. Наповному ходу тридоменніпечі буливідключені відповітрянихагрегатів.Розплавленийчавун,який був того годину у домнах,затвердів.Самеце не дозволило фашистамскористатися домнами, Однак после Визволення Кривого Рогу водній із домен йогодовелосяпідриватидинамітом, але й завод буввідбудованийдоситьшвидко.

На початкусерпнязначнозросланебезпека дляміста.Ворожівійська могливдертися доміста за годину чиперервати йогосполучення ізДніпропетровськоюобластю та ізусієюкраїною. УціднізістанціїДовгинцеве, Червона таТернивідходилиешелони,навантаженішахтнимобладнанням. На шкода, усє йвивезти невстигали, тому йогопотрібно було бзнищувати. Аліце було б не под силушахтарям:важкопідняти руку тих, щодісталося такоютяжкоюпрацею. Томупускалися навсілякіхитрощі,підривалишахтнікопри,повітряні установки таінше. 14серпня 1941 року вКривийРігвдерлисяфашисти.Вонивідразу ж приступили доорганізаціїмісцевої влади —міськоїуправи,поліції,біржі роботи,жандармерії. Длявиконаннянайбільш грязнихсправгітлерівці привезлизапроданців.Населення було бприречене наголодну смерть. У тихчаси доміста ненадходило аніпродовольство, аніпаливо.

>Взимку 1941—1942 роківміська управа йполіція ізнадзвичайноюжорстокістювиконували наказгітлерівськогокомандування проконфіскацію у населеннятеплих промов для потребфашистськоїармії.Вони жзганяликриворіжців набудовуконцентраційнихтаборів таіншихспоруд.

>Багатожителів насильновідправлено уНімеччину. Занеповнимиданими, начужину було бвивезено 2187 Чоловік.Усішахти та рудникифашистинамагаласявідбудувати, але йце невдавалося.Населенняпрацювати небажало.Тодіз'явилисянакази тарозпорядження, котрізакінчувалися словами «Занепокору —розстріл. Запорушення наказу —тюремнеув'язнення». Алікриворіжцівце нелякало.

>Почалисямасовірозстріли мирного населення,насампередєвреїв.Підзагрозоюзброїєвреїввиганяли зсіл, де смердоті жили разом ізукраїнцями, йрозстрілювали у степу.Якщо ж уселі жили лишеєвреї, то їхнього всіх вбивали намісці. У самомуКривомуРозідеякий годинуфашисти не лагодилимасовихрозстрілів, вбивали,головним чином, упідвалах подгуркітзаведенихавтомобільнихдвигунів.Знищуваливибірковолише тихий,хто бувнепридатний до роботи.Здорових жзганяли доконцентраційнихтаборів йвикористовували набудівельних таінших роботів.

>Требасказати, що учасиВеликоїВітчизняноївійни уКривомуРозі було бдекількатаборіввійськовополонених.

Начальник таборунімецькийколоніст Ганс Зоммер добро знавши йросійську, йукраїнськумови.Вінособистовидававбірку ізтабірним номеромвстановленогозразка, якої належалоносити нашиї.Крізь ворота табору,пройшлощонайменше 40тисячв'язнів.

>Скількизагинуло утаборі, навряд чи можнавстановити.Зараз намісцімасового погребение, там, де бувкар'єр,встановленопам'ятник.

>Терорфашистівпроти мирного населення под годинуокупації немав між. Так.влітку 1942 рокузагарбникизаарештували 150жителів Кривого Рогу, які небажалипрацювати навідбудові шахт.

Це булигірники та члени їхньогосімей.Всіхзаарештованихрозстріляли.Щобпримуситикриворіжцівпрацювати,окупантивлаштовувалимасовіоблави йвідправлялизахоплених вконцтабори. Нашахті №5 рудникаіменіІлліча весь шурфглибиною 20метрів й такого ждіаметра бувзаповненийтіламизнищенихкриворіжців. Занеповнимиданими, вперіодокупації лише наКриворіжжігітлерівці вбили, замучили тавкинули вшурфи 7239 Чоловік.

>Восени 1942 рокусталися Першіорганізованівиступипроти ворога. Нацей годинугітлерівцямудалосяпідготувати до пуску один ізрудниківКриворізькогобасейну. Алі под годину йоговідкриттясталосядекількавибухів, котрізнищиличастинуобладнання йзробиливидобуток рудійнеможливим.Багатоприсутніхфашистів було б убито і поранено.Наступної ночіпартизани напали нанімецькийзагін, щоохороняв рудник,зруйнувалиелектричнумережу йзнищилидекількагітлерівських солдатів, якіприбули дляпідтримкиохоронців рудника.

Умістістворювалосяантифашистськепідпілля.Згідно іздеякимиданими, под годинуокупації уКривомуРозідіяло 14підпільних груп. Одна із груп бувстворена на рудникаіменіДзержинського.Керував неюгірничийінженер В.С.Сингирцов.Підпільникирозповсюджувалиінформацію про становище нафронті,організовуваливиробничий саботаж,рятуваликриворіжців віднімецькоїневолі. Наостаннідніокупаціїсамеця групаврятувала життя 600гірникам, котріпереховувалися вшахті відвідправки уНімеччину. На цьому ж рудникапротягомцілого рокудіяла групакомсомольців тамолоді «>Дзержинець» начолі ізІваномДемиденком.Багатохто ізпідпільниківзагинув унерівнійборотьбі.

>Героїчний прикладпатріотівмавпозитивнийвплив попри всі населення.Показово, що протягом двох із половиною роктаокупаціїнімецькому концерну «ГерманГерінгверке» то й невдалосяналагодитивидобутоккриворізької рудій. З цого приводуГімлер писавши, що запитання забезпеченнягірничорудноїпромисловостіКриворіжжяробочою силоюстоїтьдужегостро.Місцевіробітники неможуть, аскоріше, нехочутьвидобувати руду.Їх можнавикористовуватилише напідготовчих,очисних роботів. У тієї ж годинугітлерівціпланували,наприклад, упершійчверті 1943 рокувидобуватищодобичотиритисячі тонн рудій.

>Відповідаючи назнущаннягітлерівців,підпільникипосилилиударипроти ворога.Активнуборотьбу велапідпільна організаціяСоцміста йДовгинцевого подкерівництвом молодоговчителя ЮріяКозаченка.Вонанараховуваламайже 40 Чоловік. У 1942році провокаторвидавгрупу, й 15патріотів було бсхоплено йзакатовано. ЮріяКозаченказацькуваливівчарками.

Активнодіяли наКриворіжжі іпартизани. То вдніпровських плавнях врайоніКарачунівдіявзагін начолі ізколишнімжурналістомГ.М.Рибалкою,Б.Г.Шангіним йколишнімкомсомольськимактивістомКриворіжжя О.Г.Федоровим. Урайоні рудника «>Інгулець»діявпартизанськийзагін подкерівництвомГ.М.Сєднєва.Багатожителів селищаІнгулецьврятувавпартизанськийлікарС.С.Жовтоног.Віндопомагав людямуникнутиФашистської каторги,видаючидовідки протяжкіхвороби.Загинувпартизанськийлікар, недочекавшисьдекількохмісяців доповного Визволенняміста.Багатосинів тадочокКриворіжжя булинагороджені орденами і медалями. 27 із них стали ГероямиРадянського Союзу.

>Тяжкібої за ВизволенняКриворіжжявідбувалися удвічіетапи. першийрозпочався ужовтні 1943 року, коливійська 87-1армії подкерівництвом генерал-лейтенанта М.М.Шарохіна йгвардійці5-їтанковоїармії генерал-лейтенантаП.О.Ротмістровавийшли напідступи до Кривого Рогу.Окремітанковіпідрозділи із десантомпіхоти 23жовтняпрорвалися доміста. Однак через ті, що ворогувдалосявідрізати їхнього відосновних сил, смердотізмушені були із боямивідійти. Пронапруженнябоїв уцідніговорятьтакіфакти.Протинаступаючихрадянськихвійськфашистизосередили 100бомбардувальників, котріробили по 750—850бойовихвильотівщодня.ЗвільнитиКриворіжжя под годинужовтневогонаступу невдалося, але йрезультатицихбоїввражали.Булознищеношістьфашистськихдивізій, 750танків тасамохіднихгармат, понад 800гармат ймінометів, убито чи поранено 112,5тисячі солдатів йофіцерів противника.Гітлерівцінамагалися будь-щовтриматиКривбас,якомунадавалосяособливезначення.

Усічні 1944 року ізКриворізько-Нікопольськоїопераціїпочавсядругийетап ВизволенняКриворіжжя.Головний ударнаносив 3-йУкраїнський фронт. 17 лютоговійська сталинаближатися доміста.46-таарміявибивалафашистів ізпівденного одразу ж,37-ма наступала ізпівнічного одразу ж.Наступатидоводилося вдужеважкихумовах.Глибина оборони ворогадорівнювалап'ятикілометрам.Усе, що можна було бпристосувати довогневихточок, було бперетворено нафортеці.Крім того,заважалищебездоріжжя ігустіснігопади.Техніка не могларухатися по таких шляхах, а людийшли. Невистачало патронів йснарядів, тому дляпостачання фронтувикористовувалисялітаки, із якізнімали всеозброєння для максимальногополегшення.

>Багатоденнібоїпочалися заЗелене місто,територіюметалургійного заводу таСоцмісто У самомуСоцмістібоїтривалипротягомп'яти часів. Урезультатізапеклихбоїв булизвільненістанціїРадушна,МишуринРіг,коксохімзавод.Дужеважко було б і налініїОлександрівна—Златоустівка.

Увизволенні Кривого Рогу брали долятакож37-мастрілецькадивізія й8-магвардійськаармія генералаВ.І.Чуйкова, герояСталінграда.Самецівійськазвільнялипівнічнугрупурудників.Під годинубоїв за селищеІнгулецьгітлерівці завдали контрудару у фланградянськимвійськам.Проти ворогавиступивартилерійськийдивізіонкапітана В.В.Іванова.Декількаразівфашистинамагалисязнищитидивізіон,направляючи наньоговеликукількістьтанків йпіхоти. Алірадянськівоїни незалишили своїпозиції й усізагинули. Цесталося упродовж трьохдні до Визволення Кривого Рогу.Під годинубоїв заКриворіжжя булиповністюзнищені 22дивізії,бригади, полки таокремібатальйони противника.Багатоз'єднаньрадянськихвійськ булиудостоєніпочесногонайменуванняКриворізьких. 22 лютого 1944 року вМоскві на честь Визволенняміставідбувся салют 22артилерійськими залпами.

>Німецькийвійськовийісторик генерал КуртТіппелькірх писавши усвоїх мемуарах, щопоразкафашистськихвійськбіля Кривого Рогу таНікополя засвоїми масштабами був схожа на катастрофу, якоїзазналафашистськаармія подКорсунь-Шевченківським.

У боях за місто брали доля дваштрафнихбатальйони.Рядовими там служиликолишніофіцери — відмолодшого лейтенанта допідполковникавключно.Вонище на початкувійнипотрапили воточення.Билисяцібатальйони нанайважчихділянках. Один із нихвизволяв,наприклад,станцію Червона.Фашистипанічнобоялисяштрафників, котрі Бачили їхньогозвірства у 1941—1943роках й лютоненавиділи ворога.

>353-тяДніпродзержинськаЧервонопрапорнадивізія наступала наКривийРіг із боціСофіївки тавизволялаСоцмісто. 22 лютого 1944 рокудивізія наступалаПушкінськоювулицею. Уцей день, наколишньому головномубудинкугірничорудногоінститутувперше надКривим Рогомзатріпотівчервоний прапор,якийпідняврозвідникМукашкалієв.

21 лютого 1944 рокузагін подкомандуваннямпідполковника А.М.Шуруповавідбив у ворога греблюКРЕС,врятувавшиїї відруйнування, анавколишні селища — відзатоплення.

За подвиги на фронтахВеликоїВітчизняноївійни багатожителів Кривого Рогу було бнагороджено орденами й медалями. Далеко, за межамиміставідомііменадвічіГероївРадянського СоюзуД.Б. Глінки таВ.І.Михлика.

У нашомумісті і досьогоднішануютьпам’ятьзагиблихгероїв.


Схожі реферати:

Навігація