Реферати українською » История » Духовна культура Волзької Булгарії


Реферат Духовна культура Волзької Булгарії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Запровадження

Розвинені економіка та політичний лад булгар, наявність території, державності, складання народності припускають і розвинену духовну культуру.

Актуальність дослідження цієї теми незаперечна. Цілком справедливі вказівки кількох великих наших науковців важливого значення культури розуміння історії. Справді історія народів виражалася у розвитку економіки та у політичних подіях, а й в усьому багатстві духовної та мистецької діяльності людей. У цьому полягає єдність історико-культурного процесу.

Вивчення духовної культури ВолзькоїБулгарии представляє значну важливість що це держава зіграло істотну роль долях народностей Поволжя іПриуралья, у тому чи іншою мірою успадкували культурні досягнення волзьких булгар. Отже, не повідомляючи духовної культури ВолзькоїБулгарии не можна повною мірою осмислити і оцінити культурні завоювання сучасних народівПоволжско-Приуральского регіону.

Предметом вивчення даної роботи Духовна культура ВолзькоїБулгарии з VIII ст. до XIII ст. у її становлення як єдиної держави з розвиненою духовної культурою.

Для визначення процесів створення елементів духовної культури було поставлено такі.

У першій главі: визначити якого періоду відбувалися значних змін у сфері культури; простежити, як розвивалася тоді країни с/г, ремісниче виробництво і торгівля; проаналізувати, як вплинула духовну і культурне життя булгар прийняття ісламу.

У другій главі: показати, як тісні культурні зв'язки України із арабським світом вплинули в розвитку країни наукових знань, присвяти й літератури; визначити рівні її досягнення; розкрити впливмусульманизированности країни в розвитку всієї духовної культури ВолзькоїБулгарии.

>Хронологические рамки роботи охоплюють період від формування ВолзькоїБулгарии якVII-X ст., до золотоординського періоду1236-XIV ст., тобто. до монгольського навали.

Історію ВолзькоїБулгарии прийнято підрозділяти втричі великих періоду:раннебулгарский (VIII – перша чверть X ст),домонгольский (друга чверть X – поч. XIII ст) і золотоординський (1236 –XIVвв).

Часом значної економічної, культурного розвитку та державної самостійностіБулгарии з'явивсядомонгольский період, тобто. період до монгольського навали.

Основу економіки нашої країни становили розвинене для свого часу сільському господарстві, ремісниче виробництво і розгалужена торгівля. Головною галуззю сільського господарства було орне землеробство. Поруч із землеробством велике значення сільському господарстві країни мало тваринництво, яке служило джерелом сировини для ремісничого, передусім шкіряного ікосторезного виробництва. Вже період формування держави основні ремесла стають самостійними з виконанням виробів на замовлення або ж ринку. До таких виробництвам ставляться чорна і кольорова металургія, ковальське,стеклодельное, гончарне, шкіряну,косторезное, деревообробне, ювелірне ремесла.

>ВолжскаяБулгария виникла районі злиття Ками з Волгою, тобто. на найважливіших торговим магістралях Азії, і Європи. Була розвинена якбулгарская внутрішня торгівля, а й виробництво низки товарів у експорт.

Містобудування і міська культура, в цілому стояли дуже рівні. Переважна більшість булгарських міст датуєтьсядомонгольским періодом. Такі великі міста, якБиляр,Булгар,Сувар, ">Муромский замок",Ошель,Джукетау, виниклі ще XX ст., були добре відомі далеко поза межами країни. Слід зазначити, що зазначені будинку - початкові цегельні споруди Східної Європи - свідчить про рівні інженерно-будівельного справи і архітектурної думки в ВолзькоїБулгарии домонгольського періоду.

Питання соціально-політичного розвитку ВолзькоїБулгарии досі хвилюють багатьох дослідників. Вважаємо, що вона у своєму соціально-політичному розвитку пройшла приблизно той шлях, як і Давня Русь й західні середньовічні держави, але з значними елементами, притаманними держав мусульманського світу.1

Верхівка ВолзькоїБулгарии для зміцнення своєї місцевої влади ще IX столітті приймає і намагається поширити серед населення молоду ще ті часи релігію – іслам. Встановлюються дипломатичні, політичні в зв'язку зі арабськимХалифатом, Середньої Азією, Стародавньої Руссю.

У період формування ВолзькоїБулгарии як (VII – X ст) етнічний склад її населення була ще досить строкатою. У матеріальній культурі ВолзькоїБулгарии раннього періоду (VIII – X ст) археологи фіксують дві основні компонента –болгаро-салтовский іприкамско-приуральский. Обидва компонента характеризуються багатошаровістю. Поруч ізтюркоязичними племенами (>берсула,есегели,сувари тощо.) тут мешкали йфинно-язичние племена – предки марі,мордови, перм'яків тощо.

Ще прийняття ісламу волзькібулгари мали багату писемність, яка базувалася надревнетюркских руняхорхонского типу.Письменность розвивався і поширювалася, як ефективно сприяти економіці (торгівля) та політики. З прийняттям ісламу рунічну писемність змінила арабська. Іслам став ядром, навколо якого розвивалася вся духовна культурне життя ВолзькоїБулгарии. Арабська писемність були лише засобом поширення нової релігії. Але й ключем знаннями, який відчиняє двері в багатюще культурну спадщину мусульманського Сходу.

Ще на початку XX ст., в булгарських міста і села при мечетях були початкові школи. Там навчали основам релігійних знань, арабської писемності. Приблизно до XII віці склався літературнийбулгарский мову, який сприяв поступового стирання міжплемінних мовних відмінностей 2.

1 >ДавлетшинГ.М.ВолжскаяБулгария: духовна культура – Казань:книж. у, 1990-192 з.

2 >Рашитов Ф.А. Історія татарського народу: давніх часів донині. 2001 –288с.

Поява літературної мови справила глибоке впливом геть освіти. У багатьох містах і селищах ВолзькоїБулгарии були школи, у яких світським предметів приділялося одна з увагу, ніж навчання релігійним канонам.

>Установившиеся тісні культурні через відкликання арабським світом сприяли розвитку у булгар освіти, наукових знань та літератури.

Наукові подання у середньовіччя були пов'язані друг з одним. Наприклад, історія механіки пов'язані з історією будівництва, архітектури. Не використовуючи різноманітні підйомні механізми, не розподіляючи більше, будувати численні мечеті, громадські споруди, фортечні мури не міг

Розвиток математичних знань було пов'язане з недостатнім розвитком торгівлі, землеробства, грошовоїподатной системою та т.д.

Необхідність розвитку наук диктувалися соціально-економічними і духовними потребами самогобулгарского суспільства.

Наука на мусульманському Сході розвивалася з урахуванням багатих місцевих традицій і засвоєння досягнень інших народ.

>Булгарские вчені, богослови, писали свої твори арабською, були досить добре відомі у Середню Азію,Хорасане. Згодом сама столиця ВолзькоїБулгарии, мала відоме сході медресе, стає однією з найкращих наукових центрів. Відомо прагнення та тіла східних учених здобути середню освіту вБулгарах.

У ВолзькоїБулгарии розвивалися різні науки: математика і астрономія, хімія і медицина, географія і розпочинається історія тощо.

Як і країнах Сходу, у булгар розвивалася обчислювальна математика, така необхідна торгувати, будівництві, ремісничому виробництві, канцелярському справі.

>Булгари мали високорозвиненою метрологічної культурою. Метрологія булгар виділилася в особливу систему знань. Наявність речовинних заходів у вигляді гирею,линеечек тощо. дозволяло відтворювати дуже багато однакових заходів. Ця обставина відкривало шлях для використання математичних дій.

Більше складні математичні розрахунки вимагала архітектура. Останки показують, що і споруди мають складною конструкцією, чіткі пропорції, продуману домірність і сувору логіку архітектурного задуму, немислимі без складних математичних розрахунків, включаючи геометричні ітригонометрические.

Математичні знання потрібні були також за вивченні астрономії, географії, хімії, фармакології тощо. Наявність яких саме собою говорить про досить рівні математичних знань у булгар.

У розвитку астрономічних знань була зацікавлена і мусульманська релігія, багато обряди якої вимагали точного дотримання сторін світла, і пори року, визначення дат. Спостереження руху сонця, місяця, зірок і планет увінчалися створенням астрономічних календарів.

На розвиток астрономічної науки неабиякий вплив справила середньоазіатська астрономія – найбільш розвинена з математично-природничої грамотності у країнах Близького і Середнього Сходу.

З необхідністю знання у галузі хіміїбулгари, передусім, зіштовхнулися на ремісничому виробництві й фармакології. Археологічні матеріали свідчать, що вони були добре з металами іметаллоидами (залізо, мідь, золото, ртуть тощо.), деякі, з яких вони добували і обробляли. Високого вдосконалення досягли золотих і срібних справ майстра.

Усе це вимагало значного рівня хімічних знань, і навіть їх вмілого практичного застосування.

Певні знання вимагали такожстеклоделие, гончарне виробництво, особливо виготовлення поливи.Спектральний аналізбилярской поливи показує, що на посаді поливи використовувалися найпростіші за хімічним складом скла, які стосуються класусвинец-кремний. На штукатурці зБиляра зустрічаються також розписи, виконані різними за хімічним складом барвниками.

>Булгари вміли готувати їжу та добувати різні отрути. Ними, зокрема, змазувалися наконечники стріл.

У ВолзькоїБулгарии певного розвитку досягла й медицина, джерело якої в прогресивних традиціях народної медицини.

На розвиток медичних знань, безперечно, надали вплив праці східних медиків, досягли тоді великих успіхів. У тому числі слід підкреслити особливо найбільшогоученного X – поч. XI ст.Абу-Али ІбнСину, твори якого було написані мовою, доступним широких мас. Нам представляють великий інтерес які дійшли до нас повідомлення про булгарськихучених-медиках, праці яких були популярними сході. Це братиТадж-ад-дин і Хасан ібнЙунсал-Булгари. Ними було написане твір, присвяченепротивоядним ліків.

Отже,булгарская медицина у період історії був відомий й у східних країнах. Судячи з що дійшли до нас джерелам,булгарские медики писали трактати, як у фармакології, і лауреати з медицини 3

>Булгари досягли певних успіхів, і у сфері географії.

Розвитку географічних уявлень сприяло саме розташування держави щодо стику торгових магістралей Азії, і Європи. Тут зустрічалися купці різних країн світу. Натомість, торгові колонії булгар функціонували поза межами країни.

Так само жвава була торгівля і з Стародавньої Руссю. Тісні економічні, та був і культурних, політичні контракти між ВолзькоїБулгарией і Стародавньої Руссю почали встановлюватися дуже рано. Постійну торгівлю велибулгари і з північними народами. Крім численних купців різних країн, вВолжскуюБулгарию приїжджали, жили тут і ремісники, будівельники, проповідники ісламу тощо. Безумовно, інтенсивне і тісне спілкування булгар з людьми різних країн збагачували їх географічні уявлення.

3 >Халиков А.Х. Татарський народ та її предки Науково-популярне вид. – Казань, 1989 –222с.

>Любознательность булгар розповсюджувалася і з їхньої минуле. Цьому передувало освіту держави. Формуваннябулгарской народності.

У період централізаціїБулгарии, формуваннябулгарской народності формується й поширюється ставлення до походження булгар. При описі давно минулих подійбулгарские історики використовували, як джерело, народні перекази. Тим самим убулгарскую історичну літературу пройшла повз і народна оцінка минулих подій. Офіційна історична література стала, передусім, висловлювати ідеологію експлуатуючого класу, ідеологію мусульманства.

Вочевидь, найпоширенішими в ВолзькоїБулгарии були твори по богослов'я: освідчення та коментар до корану, хадіси тощо.

Іслам спочатку впроваджувався вБулгарию хіба що стихійно, з економічних, торгових зв'язку з мусульманськими центрами, соціальній та результаті активної діяльності місіонерської діяльності 4

У центрах мусульманського світу йшли палкі суперечки про правильному розумінні, тлумаченні Корану. Виникли різні течії, єресі, про якібулгари, безсумнівно, поінформовані й які самі відчували чималі труднощі. Цим, мабуть, і пояснюється те, що одній з завдань багдадського посольства 922 р. добулгарам було роз'яснення основ мусульманської релігії.

Важливість точних знань розпоряджень шаріату випливала і речей обставини, щоВолжскаяБулгария була найбільш північної країною мусульманського світу і була розповсюджувачем ісламу серед поганських народів регіону. Під упливом булгарських місіонерів іслам проник до башкирам, до певної частини фінно-угорських народів.

4 >СултанбековБ.Ф. Історія Татарстану:Учеб. посібник. – Казань,ТАРИХ, 2001 – 544 з.

Наслідком активної пропаганди ісламу стало також створення те, що до XIII в.Булгария одним ізмусульманизированних країн.

>Булгарское богослов'я розвивалося за такими напрямами: твори теологічного ірелигиозно-дидактического характеру; трактати, спрямовані проти язичництва, єресі; богослов'я, слугувало релігійної освіченості, навчання у перших школах і місіонерству.

З XX ст. посилюється збирання та вивчення хадисів – переказів над словами і справах пророка Мухаммада 5.

Чимало творів булгарських богословів отримали поширення на мусульманському Сході. Неправомірно було усі ці твори вважати суто релігійними. Вони позначалася боротьба канонічного і повсякденного ісламу, різних течій у ньому. Багато було у яких прагнення філософського осмислення світу.Религиозно-дидактические твори торкалися моральні підвалини суспільства.

Професійні знання, науки сягнули ВолзькоїБулгарии передового для свого часу рівня. Їх розвиток була пов'язана, насамперед, з внутрішніми потребамибулгарского суспільства.Булгарские вчені писали свої наукові трактати арабською, мовою науки мусульманського світу. І вони були призначені як внутрішнього вченого вживання, так всього мусульманського світу. Це сприяло поширенню булгарських наукових трактатів та розвитку самоїбулгарской науки.

Наука у цілому ВолзькоїБулгарии стала як певної областю знання, а й досягла помітних успіхів. Про це свідчать популярність булгарських наукової праці у країнах мусульманського Сходу. Саме розвиток науки була своєрідною відгуком ВолзькоїБулгарии на Східне Відродження.

5 >ХаликоваЕ.А. Мусульманські некрополі ВолзькоїБулгарии X - початку XIII ст. – Казань, 1986 –123с.

>Булгарская література домонгольського періоду й її характерні риси відновлюються далеко в повному вигляді.Скудность літературних джерел годі було розглядати, як слідство слабкого розвитку літератури булгар. У витокахбулгарской літератури лежить багате поетичне творчість, з урахуванням якого формувалися естетичні, етичні погляди народу, вироблялися певні форми розповіді, структура вірша, розвивавсябулгарский мову. Надалібулгарский фольклор супроводжував літературі, став є джерелом сюжетів, форм длябулгарской красного письменства.

Своїм швидким зростаннямбулгарская література, передусім, зобов'язана високого рівня розвитку та ролібулгарского мови у суспільстві. Арабський мова була лише мовою науку й релігії.Булгарский мову був і мовою дипломатії.

Поєднання мовлення з писемністю дало якісний стрибок у формуванні та розвитку літературної мови та різних літературних жанрів. Завдяки писемностібулгари могли проявити й самовиразитися, і навіть ознайомитися з досягненнями інших народів. За підсумками писемностішлифовался, коректувався і сформувавсяобщебулгарский літературну мову. Близькістьволжско-булгарского мови в іншим тюркським мовам (>кипчакскому,огузскому,уйгурскому) дав можливість взаємно обмінюватися літературними досягненнями.

>Булгарские письменники і поети, чимало з яких отримали освіту у Середню Азію, Ірані, добре був знайомий із літературою цих стан. Література, зокрема, поезія, сході став і засобом пропаганди та влучність поширення наукових установ та богословських ідей. Нерідко наукові і богословські трактати писалися віршами. Взагалі, чимало вчених сході володіли і мистецтвом слова, займалися літературної діяльністю, творили високохудожні твори.

Ймовірно, як ібулгарские вчені, богослови писали свою працю чи посвяти своїм трудам й у віршованій формі. Ірелигиозно-дидактические твори доволі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація