Реферати українською » История » Про вірменських домаганнях до Гарабагу і планах Російської імперії зі створення маріонеткового Вірменського царства і християнського Албанського держави на території Азербайджану в 80-і рр. XVIII в.


Реферат Про вірменських домаганнях до Гарабагу і планах Російської імперії зі створення маріонеткового Вірменського царства і християнського Албанського держави на території Азербайджану в 80-і рр. XVIII в.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
територіальні претензії до Азербайджану.

Зазначимо, що створення цих маріонеткових держав, політикам у російській столиці у той час здавалося невідворотним, від того наприкінці відкликання було написане: "Один водночас корисно було б заснувати уряд вірменське і албанське і із нею зробити потрібні постанови" (13,док.60,стр.283). Дуже цікаво, що мало представляти з себе "уряду" цих "царств". Якщо з вірменським урядом можна вважати, усе зрозуміло воно мало складатися з вірменів, то цього навряд можна сказати про албанському уряді. Відповідь це питання і кордони цих країн, частково ми бачимо в мемуарах статс-секретаряХраповицкого О.П., який написав таке: "…. скрині відшукав собі читав проект князяПотемкина-Таврического, щобвоспользуясь перськиминеустройствами, зайняти Баку іДербент долучити й Гілян, захоплену територію назвати Албанію майбутньої спадщини великого князя Костянтина Павловича" (21, 37). Посилаючись на наявні факти, важко критикувати словаХраповицкого О.П. (12, 184-185), який говорячи про проекті створення ">Албанского держави", лише констатував факт, який повинен виникати жодних сумнівів. Тому слід думати, у разі, якби створенняАлбанского царства все-таки став би реальністю, воно було б передана у повну "вотчину" ">величающего вельможі" князя Потьомкіна Г.А. Ця ідея справді не безпідставні, оскільки престаріла імператриця тривожилася за долю князя Потьомкіна Г.А., якщо її переживе, вона хотіла б, що він у досить безпечному репресій собі місці. Як то кажуть йому довелося заздалегідь забезпечити незалежність (9, 290-300; 11, 38). Такі ідеї імператриці природно підтримував князь, отже, треба думати, що фізична смерть фаворита, попередня смерть Катерини II і став причиною перекази забуттю всіх планів пов'язані зі створенням т. зв. ">Албанского царства", чому активно сприяли і вірмени.

З іншого боку, у ще недостатньо вивчених архівних джерелах можна знайти повний у відповідь всі питання, пов'язані на проект створення ">Албанского держави". Зокрема, треба думати, що територіально воно мало включати якПрикаспийские ханства Азербайджану, що ні сумнівається в багатьох істориків, але можна і частина Дагестану, і навіть південні області Кавказу, зокремаОсетию. Так, викладаючи власні думки про заступництві осетинам й зміцненні християнства на Кавказі, Потьомкін Р. А намагаючись краще уявити все вигоди продовжував: "…ця Албанія можна було в усіх галузях краще організувати і переважаючі королівства Угорського, з яким це і є подібність превелике, про те лише відрізняємо, що все природа, як і всі властивості фізичні і моральні, так само як ікрупность моралі, перебувають лише у надзвичайної ступеня" (>АВПР,ф.5 № 591, год. I,лл.273-274, див.: 11, 182).

На закінчення як і раніше, що посольство Тамари не призвело до будь-яким результатам, оскільки за дорозі в Ісфаган він отримав звістку про "смертьАлимурад хана (17, 31). І переважно у цьому плани безкровного втілення у життя проектів із створенню "Вірменського царства" і ">Албанского держави" в 80-ті роки впали. Тож у другої половини80-хгг. XVIII в. спостерігалися спроби військовим шляхом реалізувати ці завдання. Для радикальних рішень проблем найбільше був зацікавлений Іраклій II і мелікиГарабага. У 1787 р. за посередництва Російської імперії між Іраклієм II іФатали ханомгубинским уклали договір. У тому ж 1787 р., у липні Іраклій уклав сепаратну угоду про про ненапад ізСулейман-пашой (>Ахалцихским). ХворобаУмма хана, союзникаИбрагимхалил хана наведені вище події створили сприятливі умови спершу "хрестового походу" протиГарабагского ханства, єдиним союзником якого було Джавад хангянджинский. Коаліція спрямована протиГарабагского іГянджинскогоханств включаломеликов, військоКартли-Кахетии і російський батальйон на чолі з полковникомБурнашевим С.Д. Проте, що почаласяроссйско-османская війна призвела до відкликанню російських військ з Кавказу. Втративши російської допомоги Іраклій II і меліки відійшли відГянджи.


Бібліографія

1.Aamal Y. F.Qarabaxanlnndiqrxanlqlarvqonudvltlrlmnasibtlri:tarixelm.nam... .dis.Bak, 1999, 154s.

2.smaylov M.,Bagirova M.kixanlq.Bak:Azrnr, 1997, 75s.

3.Qarabasalnamlri. //Trtib.: N.Axundov, Ihiss,Bak:Yaz, 1989, 450s.

4. АбдуллаєвГ.Б. Азербайджан XVIII в. та її відносини з Росією. Баку: АНАзССР, 1965, 621 з.

5. АбдуллаєвГ.Б. З Азербайджану у II половині XVIII в. / Праці інституту історії, т. XIV. Баку: АНАзССР, 1960,с.57-114.

6. АбдуллаєвГ.Б. З Північно-Східного Азербайджану у 60-80-х рр. XVIII в. Баку: АНАзССР, 1958, 211 з.

7.Аннинский А. Історія вірменської церкви (до в XIX ст). Кишинів, 1900, 306 з.

8. Асадов Ф. ІсторіяТалишского ханства та його з Росією.:Афтореф.дис. …>кан.ист. наук. Баку, 1966, 18 з.

9.БарсаковЯ.Л. Листування московськихмассонов XVIII століттявека.1780-1792. Петербург, 1915, 405 з.

10.БутковП.Г. Матеріали для нової історії Кавказу - з 1722 по 1803 рік. У 3-хч.Ч. III, СПб.: Вид.имп. АН, 1869, 621 з.

11. ЄлисєєваО.И. Геополітичні проекти Г.А.Потемкина.М., Інститут Російської історії РАН, 2000, 343 з.

12. Імператриця Катерина ІІ. Обрані твори. СПб.:Типография Глазунова, 1894, 196 з.

13.Иоаннисян Г.Р. Росія та вірменське визвольний спрямування 80-ті роки XVIII століття. Єреван:ЕГУ, 1947, 287 з.

14.Левиатов В.М. Нариси з історії Азербайджану у у вісімнадцятому сторіччі. Баку: АНАзССР, 1948, 199 з.

15. Мамедова Ф. Кавказька Албанія і албанці. Баку:ЦИКА, 2005, 798 з.

16. МарковаО.П. Росія, Закавказзі та міжнародні відносини у XVIII в. М.: Наука, 1966, 323 з.

17.МустафазадеТ.Т. З приєднанняГарабагского ханства до Росії. // Азербайджан і азербайджанці, Баку, 2005,с.27-34

18.Нерсисян М.Г. Зрусско-армянских відносин. У2-хт.Т.I. Єреван: АНАрмССР, 1956, 405 з.

19.Семенов А. Вивчення історичних даних про російської зовнішню торгівлю та промисловості, ч.3 (зі II половини XVIII століття по 1848 рік). СПб.:Типография І.І. Глазунова, 1959, 533 з.

20. Збори актів, які стосуються огляду історії вірменського народу. У 3-х год., Ч.II.М., 1833, 504 з.

21.Храповцкий О.П. Читання в імператорському суспільстві історії давнини Росії при Московському університеті.Кн. II, М., 1862

22.Эзов Г.А.Сношения Петра Великого з вірменським народом: документи. СПб., 1898, 515 з.


>Xlas

XVIIIsrin80-cillriAzrbaycantarixindmhmyertutur.lknvbdonuqeydetmklazmdrkibudvirdAzrbaycandasiyasiprakndlikhkmsrrd.Bunagrdyaddelliiallarvziytdnzxeyirlrinistifadetmkistyirdilr.BufaktxsusnxatrlamaqlazmdrkimhzbelvziytdRusiyaimperiyastrfindnirlisrlmekspansiyaplanlarnermnilrhyatakeirmyxsusicanfanlqgstrirdilr.ErmnilrRusiyannAzrbaycanialedrkonunrazisindqondarma “>xristianbufer”dvltlriyaratmaqniytlrindnfaydalanaraqmifik “>BykErmnistan”ideyasnrealladrmaqaalrdlar.Mhzbubaxmdanmvzuxsusiaktualliqilseilir.


>Resume

>80thyears of XVIIIcenturiesare aspecialperiod of ahistory ofAzerbaijan. First of all, itisnecessary tonote, that thecountryexperienced theperiod of politicaldissociationatthistime.Thereforeoverseasaggressorswished totakeadvantage ofsuchsituation.ThisfactshouldbeemphasizedespeciallywhereasArmeniansshowedspecialactivity inimplementationaggressiveprojects ofRussianempire.Trying totakeadvantagefromaspiration ofRussianempire tocreate ">Christianbuffer" thestates interritory ofAzerbaijan,Armenianswished torealize theideas onrathermythical ">GreatArmenia".Thisfactmakes atheme ofarticlesoactual.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація