Реферати українською » Издательское дело и полиграфия » Про жанрах сучасної газетної журналістики


Реферат Про жанрах сучасної газетної журналістики

Андрій Кобяков

1. ПІД ЧАС одній з зустрічей студенти журфаку Казанського держуніверситету попросили мене вирішити два, з'ясувалося, найпопулярніших питання:

"Чому не навчають того, що ПОТІМ нам насправді потрібно?"

"Що таке УЗАГАЛІ прикладна журналістика?"

Пам'ятається, я тоді віджартувався: "Мовляв, прикладна журналістика - усе це то, чому вас це не вчать..."

Після того, власне, і він вирішив (спорудивши нарешті власний сайт) викласти деякі емпіричні міркування щодо сучасної журналістиці. Тим більше що за 22 роки роботи у пресі, включаючи навчання, стажування й у семінарах і конференціях у Німеччині, в мене нагромадився досвід, який дозволить, на жаль, залишатися у ролі стороннього спостерігача за кризою (до речі, загальносвітовим) преси цілому і журналістики зокрема. "На жаль" - оскільки серед моїх колег вже з'явилися ті, хто поглядає прямо мені косо, напевно називаючи подумки вискочнем, розумником тощо.

2. Я - НЕ ВИКЛАДАЧ і критик. Тобто, по-перше, нікого не навчаю, як треба писати, а по-друге, не заробляю свій хліб на зробленому іншими. І тому думайте самі, як і використовувати моє бачення сучасних газетних жанрів.

>Варианта, у принципі, три:

Прийняти до відома.

>Раскритиковать в пух і прах.

Частковопередрать для реферату чи іншого твору студентського творчості.

Прикладна журналістика

Ймовірно, що цьому терміну десь і вже дав свою ухвалу. Але оскільки його ще не зустрічав, то пропоную вам свою версію.

Прикладна журналістика- це сукупність знань, умінь, навичок та вищих рефлекторних зв'язків (інтуїція), необхідні створення високоякісного продукту ЗМІ.

У цьому сучасний журналіст сьогодні повинен досконало володіти оргтехнікою, знати зсередини технологію процесу виробництва ЗМІ, вміти об'єктивно оцінювати діяльність колег.

Творчий керівник (не менеджер!), яка має поняття про сутності, наприклад, комп'ютерної верстки, пошуку Інтернеті, цифровий обробки графіки, нелінійного монтажу та інших видів діяльність у різних підрозділах редакції - рудимент.

Прикладна журналістика - не наука, не теорія. Це - практикум, керувати яким призначений до вузів чи курсах журналістики мають лише практики, тобто діючі журналісти.Завязивать зв'язку, шукати інформацію, бути юридично невразливим, одягтися адекватно ситуації - і є прикладна журналістика. Навчити писати одно неможливо. Про це повинна піклуватися природа. І це вміє писати зробити журналістом - це завдання під силу лише прикладної журналістиці.

Розширена класифікація газетних жанрів

Жанри є різні… Ось і хочеться продовжити словами з однієї цілкомдебильной пісеньки.

Втім, і журналістика як рід діяльності - поняття багатоаспектний. Досить головна відмінність - по фізичної формі передачі споживачеві: електронна (ТБ, радіо, он-лайн) і друкована.

Жанр газетної журналістики - це спосіб мислення і форма виробництва публікації газетним журналістом.

І всі. І зовсім непотрібно більше нічого вигадувати.

Чесно кажучи, мене дратує мудрування творців деяких підручників для нещасних студентів. Ну, так закрутять російську мову, що українці сенс визначення зрозуміти неможливо - самі пропозиції не піддаються сприйняттю, по крайнього заходу, нормальних людей.

Очевидно, у такий спосіб "люди науки" маскують свою практичну неспроможність. По крайнього заходу, мені відомо близько десятка кандидатів й докторів будь-яких "довколажурналістських" наук, матеріали яких, підготовлені для преси, легше наново переписати, ніж виправити…

Отже. Ви вже маєте "академічне" уявлення про класичних жанрах, яким присвятили сотні робіт вищезгадані товариші. Тому просто у ході наочного повторення цієї теми ми прагматично адаптуємо її довнелабораторной реальності під назвою "сучасна газетна журналістика".

Але як ознайомитися з наведеної нижче таблицею, прийміть до відома, що:

- зеленим кольором маркіровані універсальні жанри, застосовуються й для суто інформаційного насичення смуг, й у створення аналітичних публікацій (до назв іноді додають уточнюючі слова "інформаційний" чи "аналітичний");

- індикатором відзначені найбільш живі газетні жанри, без яких сучасні газети просто немислимі;

- інші або (вже, і що) трапляються нечасто, або вимирають, або ">подмешиваются" у виробництві створення матеріалів інші жанри, будучи наслідком кризи (і може бути, нового етапу?) у розвитку сучасної газетної журналістики;

- вказаних у дужках цифри - дуже умовне рекомендовані обсяги публікацій в рядках (стандартної газетної колонки): залежить від спеціалізації, традицій і спільного стилю газети.

Жанри газетної журналістики

Інформаційні

Інформація

... і навіть "новина", "інформаційнесобщение", елемент "біжучого рядка", "гарячій лінії"...

Оперативне стисле вищенаведене викладення сутності актуальних: факту, події, явища. (5-30)

Замітка Власне, розширена (залежно від) інформація, яка може охоплювати у собі стисле вищенаведене викладення (два-три пропозиції) передісторії факту, події чи явища. (30 - 70)
Кореспонденція Це те, у що перетворюють свої нотатки усі починаючі чи слабкі журналісти. Насправді ж кореспонденція відрізняється від нотатки великими інформативними можливостями з допомогою обсягу, оповідності й широти висвітлення (специфікація, прогнозування). (50 - 100)
Репортаж Переказ актуального фактичного матеріалу, отриманого з "місця події". Оповідач - безпосередній учасник події чи спостерігач. Тут припустимі емоційність, вигуки, суб'єктивні відчуття. Найчастіше використовується пряма мова, короткі діалоги. (від 100...)
Інтерв'ю Діалог журналіста з іншим обличчям, що на меті стисле висвітлення факту, події, явища, оповідання про самому суб'єкт.
Коментар Пояснення, "розшифровка" складної фактури, представленої, зазвичай, будь-якому іншому матеріалі. Або ставлення до цієї проблеми чи чиєїсь думки. (до 40 рядків)
Звіт ...і є звіт. Пишеться після прес-конференцій, презентацій, симпозіумів, з'їздів. Така сама замітка чи кореспонденція, послідовноперечисляющаяполученую фактуру, ми інколи з украпленням прямої мови головних дійових осіб. (50 - 300)
Опитування Симбіоз журналістики і соціології. Уявлення колективної думки за одним або декільком спеціально обраним проблемам, тем, питанням. (трохи більше 150)
запитання-відповідь

1. Відповідь фахівця чи редакції стосовно питань читачів (напр., "пряма зв'язок").

2. "Пінг-понг" - автономно під час презентації персон чи розповідях про відомих людей. Як прийом часто вінчає розмову чи інтерв'ю. (до 20)

Рада >Родственний попередньому жанр, що б лише відсутністю питання. У кожному разі це -узкопециализированная інформація: "порадисадоводам", "наш домашній доктор"... (трохи більше 80)
Прес-реліз "Закулісний жанр", бо готується, зазвичай,PR-журналистом для колег із суспільно-політичних ЗМІ чипециалистов.Фактологическая презентація об'єктів, суб'єктів і подій, службовець сировиною чи однією з джерел на підготовку публікації різного жанру. (від... і по...)
Некролог Не плутати із повідомленням про смерть. Некролог - це оповідання про етапах життя померлого зі словом прощання і скорботи. (трохи більше 150)

Аналітичні

Звіт Абсолютно інший жанр, ніж інформаційний звіт. Принципова новизна - в активному сприйнятті отриманої фактури: зіставлення фактів, пошук слабких місць, розстановка акцентів, коментування, резюмування. (до 300)
Кореспонденція Насправді багато уникають правдивого визначення цього жанру. Оскільки це - чиста мікс! Елементи як мінімум трьох "чистих жанрів" в До. присутні завжди: репортаж (але не матимуть живих картинок), коментар, резюме... (до 150)
Інтерв'ю "Пошук істини" у діалозі між журналістом і другою особою, під час якого журналіст обмежує себе постановкою чітких питань, але ставить так, щоб відповіді інтерв'юйованого, зламуючись у логічне розповідь, якнайглибше розкрили суть обраної теми. (до 300)
Розмова Принципова новизна від інтерв'ю в активності журналіста до співвідношення обсягів авторських слів 1 : 4. Зрозуміло, що журналіст, що у розмові, може бути непоганим фахівцем у цій галузі. (до 300)
Круглий стіл Це ж, що, але у процесі спілкування беруть участь понад двох чоловік, які мають, зазвичай, різні сфери діяльності, але об'єднані рішенням одного чи більш проблем.
Коментар >Призван й не так розібрати на полички складну фактуру, а й у повною мірою публічно висловити свою думку з відношення до події, факту, явища. (до 150)
Анкета Результат анкетування, узагальнений і обладнаний резюме. Дозволяє визначає колективне думку з тим чи іншим проблемам, на основі аналізу, дати їй соціальну,економическу, політичну, іншу оцінку. (до 150)
Моніторинг Систематичне фіксування показників динаміки розвитку певних явищ, подій, фактів, інодіснабжаемое коментарями чи фахівців. (до 100)
Рейтинг >Ранжирование з різних характеристикам подій, особистостей, груп осіб, різних показників: зведення,top-10 тощо. (до 100)
Рецензія Аргументована критика, найчастіше, про літератури, мистецтва. (до 250)
Стаття

Часто вживається як узагальнююче визначення будь-якого журналістського твори.

Стаття як жанр характеризується глибоким аналізом предмета висвітлення, узагальненням фактів, розтином закономірностей у розвитку явищ, багатогранним дослідженням причинно-наслідкових зв'язків. (від 200)

Журналістське розслідування Розповідь про судовий процес пошуку відповіді актуальні питання, розбору скандальних подій, кримінальних історій, коли журналіст збирає й аналізує факти автономно відсоответстсвующих служб органів чи разом із іншими фахівцями. (від 200)
>Обозрение Результат наскрізного спостереження певних явищ і процесів та його публічний аналіз - змагання, політика, виборча кампанія... (100 - 250)
Прогноз Спроба передбачити статус явища, розвиток події, вчинення тієї чи іншої факту.
Версія Моделювання власного судження щодо вже наявного перебігу подій чи явища, припущення, яка грунтується з їхньої докладному дослідженні (підкріплене часом неординарними аргументами).
Експеримент Результат дослідження журналістом проблеми зсередини шляхом моделювання ситуації (журналіст став жебракам,безбилетником...).
Лист Пряме звернення до конкретному адресата, має метою або залучення уваги до проблеми, або реактивність (>отвтное дію).
Сповідь "Крік душі". Такі публікації найчастіше народжуються з читацької пошти. Характеризуються відвертістю, оголенням внутрішніх переживань
Рекомендація Майже те ж саме, як і рада, але крім запитання "що?" і "як?" тут даються запитання "чому?" і "чому такі, а чи не інакше?"

>Художественно-публицистические жанри

Нарис Симбіоз репортажу та якісного аналізу із застосуванням художніх прийомів листи . Умови - документальність, фактичність, об'єктивність. (від 350 до 600)
Фейлетон

Сатиричне опис ситуації, проблеми, факту з активним використанням іносказання, гіперболи.

Не плутати із західним розумінням жанру "фейлетон", означаючому нічим іншим, як аналітична стаття.

>Памфлет "Брат" фейлетону, відрізняється від нього більшої емоційністю, насиченістю промови епітетами.
Пародія Наслідування,гиперболизирующее вади суспільства і має метою або насмішити читача, або плюс до цього розкритикувати об'єкт пародії.
>Сатирический коментар Супровід події та явища (частіше - слів високих чиновників) коментарем, збудованим на виявленні і висміюванні ляпсусів, нелогічність, непослідовності або ж відвертої дурості.
>Житейская історія Художнє зображення конкретної історичної ситуації, детально яке описує внутрішній світ героїв і, мотиви їхніх вчинків, частовичленяющее погані і актори гарні персонажі.
Легенда >Вимишленная історія, у якій фантазія автора найчастіше полягає в реальні або умовно реальні факти.
Епітафія Розповідь про життєвий шлях покійного, але, вотилчие від некролога, насичений емоціями, це свого роду ">пресс-реквием".
Анекдот >Прибаутка, основу якої лежить вигадана чи таки реальна історія.
Жарт >Вимисел, службовець розваги читачів. "Добрий обман", часто використовуваний журналістами, наприклад, 1 квітня.
Гра Одне з методів привернути увагу читачів до видання, свого родупресс-шоу, де є обов'язковим чи кілька переможців.

P. S.: І ми - класики

На жаль, добродії майбутні газетярі... Вміти написати нарис, звісно, потрібно. Я взагалі виступаю за ">многостаночность" журналіста, але з одного "коронкою" в арсеналі. То хай цієї коронкою на початковому етапі дедалі, що велять, тільки ">очеркизм".

Будьмо прагматиками - у сприйнятті сучасних газетах стабільного місця для вашої "белетристики" просто більше не знайдеться. Вам потрібно їсти, тобто писати і публікувати багато, постійно, конвеєром. А нарис передбачає наявність прологу, зав'язки, кульмінації, розв'язки, епілогу і... життєвого досвіду. Адже це публіцистика чиста. Одиниці забивають собі стабільну нішу в редакціях газет саме якочеркисти...

За формою публікації (передусім, обсягу) і суті творчого процесу майже тим самим є і фейлетон. Цьому жанру притаманні сатира, свідомий дисбаланс у вигляді викладу наявну інформацію: ролі героям заздалегідьпредопределени...Фельетони і нариси доводиться в буквальному розумінні народжувати, й пологів ці важкі.

І ще... Бійтеся агітпропу, не опускайтеся до моралі і дидактичних пасажів. Наше завдання - оперативно інформувати, компетентно аналізувати і часом коментувати. Чим більший у своїй задіяно зовнішніх джерел (ЗМІ, персоналій, різних інституцій й організацій), тим ваш витвір цікавіше і "достовірніша". Саме "твір" - бо таким це має бачитися вам будь-яку вашу виріб.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуmediasprut/


Схожі реферати:

Навігація