Реферати українською » Издательское дело и полиграфия » Технічні правила набору та верстки


Реферат Технічні правила набору та верстки

Набір і верстка їх необхідно виконувати згідно з розміткою оригіналу, макетом верстки (якщо він представлений видавництвом) і вказівками видавничої специфікації. Оригінали ви повинні достеменно відповідати вимогам ГОСТ 7.3-77 «Оригінали текстові авторські і видавничі».

I Набір текстів

>I.1 Загальні правила набору.

Оптимальниймеждусловний прогалину має дорівнюватиполукегельной шрифту, яким набирається текст.

Набираючи великийформат1междусловний прогалину у книжкових і журнальних виданнях допускається не більше від 1/4 до 3/4кегельной, у газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — від 1/4 до 11/4кегельной.

Набираючи на малийформат2междусловний прогалину у книжкових й у журнальних виданнях допускається не більше від 1/4 до 11/4кегельной, у газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — від 1/4 до 13/4кегельной.

Набираючи кеглем понад 12 максимальниймеждусловний прогалину можна збільшити на 1/4кегельной проти попередніми цифрами відповідно всім видів видань.

Прифлаговом наборі можуть бути однаковімеждусловние прогалини. Задля більшої щільності набору ці прогалини може бути мінімальними — 1/3, 1/4кегельной.

>Междусловние прогалини у однієї рядку повинні бути однаковими. У рядку, набраної шрифтами різних кеглів, ширина прогалин з тексту меншого кегля мають бути менші, ніж у тексті більшого кегля. На стику між різними кеглями в рядкумеждусловний прогалину визначається по більшого кеглю.Междусловние прогалини у суміжних рядках нічого не винні різко відрізнятися між собою (ця потреба не належить до набору журнальних, газетних, інформаційних видань і видань оперативної поліграфії).

У рядках, не заповнених текстом (в кінцевих рядках, з тексту, вимкненому у центрі чи правий край, при наборі з вільним правим чи лівим краєм та інших.),междусловние прогалини мають бути однаковими чи близькими дополукегельной шрифту.

Рядки, які маютьмеждусловних прогалин, і рядки, які може бути відімкнено, як вище, дозволяється вимикати зі збільшенням ширинимежбуквенних прогалин до 1 п. чи зменшенням їх до 1/2 п.

У книжкових виданнях заборонена збіг прогалин між словами за вертикаллю чи діагоналі у трьох або як суміжних рядках («коридори»), журнальних, газетних, інформаційних і виданнях оперативної поліграфії — чотири.

>Абзацние відступи у солідному виданні повинні бути однаковими незалежно від кегля окремих частин тексту.Допустимие відхилення з текстів різних кеглів — 1 п.

Набираючи з так званими «зворотними» відступами розміривтяжек текстових рядків повинні бути однаковими незалежно від кегля окремих частин тексту.Допустимие відхилення з текстів, набраних шрифтами різних кеглів, 1 п.

>Концевая рядок абзацу мусить бути щонайменше2-хкегельних шрифту і коротше повних щонайменше ніж 11/2кегельних або бути повної:

Набираючи забзацними відступами кінцева рядок абзацу повинно перевищуватиабзацного відступу щонайменше ніж у 1, 5 рази, й коротше повної рядки щонайменше ніж 11/2кегельних або бути повної.

Набираючи безабзацних відступів кінцева рядок абзацу мусить бути щонайменше2-xкегельних шрифту і коротше повної рядки щонайменше ніж 1/2 кв.

>I.2 Правила переносів.

Набираючи мають бути дотримані все граматичні правила переносів. Не допускаються немилозвучні перенесення і перенесення, спотворюють сенс. Не допускається поділ перенесеннями скорочень,набираемих прописними літерами (ВЛКСМ), прописними з окремими рядковими (КзпПр) і з цифрами (>ФА1000).

Укнижно-журнальних виданнях числа нічого не винні розділені перенесеннями. У газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії припустимо поділ чисел, з'єднаних знаком тирі (1985–1986), причому тирі має залишатися у першої рядку.

>Сокращенние висловлювання (тощо. буд., тощо. п., т. е.) при перенесення нічого не винні розділятися.

При перенесеннях нічого не винні бути відірвані прізвища від ініціалів і ініціали друг від друга. Перенесення розриву прізвища допускається. Не би мало бути відділені при перенесеннясокращјнние слова від власних назв (тов. Іванов), у газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії це припустимо.

Не допускається розміщення різних рядках чисел та його найменувань (250 кг), знаків номери і параграфа і які стосуються ним чисел (№ 25), і навіть позначень пунктів перерахування та початок тексту (5. Набір. . . ).

У книжкових виданнях годі було залишати наприкінці рядки приводи та спілки, початківці пропозицію, і навіть однолітерні спілки й приводи у середині пропозицій. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допускається залишати наприкінці рядки однолітерні приводи та спілки всередині пропозицій, і навітьтрјхбуквенние приводи, початківці пропозицію.

Набираючи великий формат у книжкових виданнях допускається трохи більше чотирьох переносів поспіль, журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — трохи більше семи.

Набираючи на малий формат до 31/2 кв. допускається у книжкових виданнях трохи більше п'яти переносів поспіль, журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — трохи більше восьми переносів.

Набір знаків і цифр. Знакипрепинания (точка, кома, двокрапка, точка з коми, крапки, окличний і питальний знаки) від попередніх слів нічого не винні бути відбиті. Крапки на початку пропозиції не відбивається наступного його слова. У наборівразрядку відбиття знаків і цифр нічого не винні бути збільшено.

Дефіс від попередніх та всіх наступних елементів набору не відбивається; виняток становить набірвразрядку, у якому дефіс, як і та букви, відбивають на величину розрядки.

>Тире на початкуабзацного відступу має бути відокремлена від наступного текступолукегельной.Тире за коми чи точкою, і навіть між числами у значенні «>от–до» має бути розміщено без відбиття. У інших випадках тирі відбивається2-п.шпациями3.

Лапки і дужки не відбиваються від ув'язнених у них слів. Знакипрепинания від скобок і лапок будь-коли мали бути зацікавленими відбиті. Лапки застосовують тієї самої начерки, як і укладений у них текст.Скобки повинні відповідатиначертаниям основного тексту.Скобки всередині виділеного тексту повинні відповідати накресленню виділення.

Знаки зноски — цифри чи зірочки — переважно тексті мали бути зацікавленими відбиті на 2 п. від слова, до якого ставляться, але не точки чи коми. У тексті зноски ці знаки вирівнюють і відбивають з початку текступолукегельной.

Знаки номери (№) і параграфа (§) застосовують тільки з що відносяться до ним числами і відбивають від нихполукегельную.Сдвоенние знаки між собою нічого не винні бути розбиті. Якщо до знаку належить кілька чисел, то між собою вони відбиваютьсяполукегельними, і якщо ці числа розділені комами —шпациями3-п. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії в усіх названих випадках припустимі відбиттямеждусловними прогалинами.

Знаки відсотка (%) і проміле застосовують тільки з що відносяться до ним числами, яких відбиття не робиться.

Знаки градуси, хвилини, секунди і терції від попереднього чисел нічого не винні бути відбиті, як від наступних чисел мали бути зацікавленими відбиті на 2 п. Якщо за цими знаками слід скорочена позначення шкали, воно має бути відбито 2 п., проте у випадках застосування знака градуси без цифр таку відбиття роблять.

>Многозначние числа, які набираються арабськими цифрами, класи (по три цифри справа-наліво) розбиваютьшпациями2-п.Разбивку на класи роблять длячетирјхзначних чисел, десяткових дробів й у позначення номерів і стандартів (0, 01599, ГОСТ 16598—75).

>Числа би мало бути відбиті від які стосуються ним знаків і найменувань наполукегельную.

>Наращения (>падежние закінчення) до числам набирають через дефіс без будь-яких відбиттів (2-ї). Прості дробу від цілої частини числа не відбивають.

>Числа з літерами в позначеннях (як арабські, і римські) нічого не винні мати відбиття.Числа та букви,разделјнние точками (наприклад, при позначення пунктів), набирають без відбиття (>1.3.14а).

Основні математичні знаки перед числами у значенні ступеня збільшення, позитивної чи негативною розміру й інші від чисел не відбиваються (+5).

Набір окремих елементів. Усі види скорочених слів, зокрема скорочення метричних заходів і технічних величин, мали бути зацікавленими набрані тим самим шрифтом, як і текст (в виділених частинах тексту — видільним шрифтом).

Математичні скорочення (>sin) — прямим світлим латинським шрифтом, позначення хімічних елементів — прямим світлим латинським з великої букви.

Скорочення мали бути зацікавленими відбиті від які стосуються ним чисел чи слів наполукегельную. Тож якими мають розділені між собою - і від прізвища ініціали. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії припустимі відбиттямеждусловним прогалиною.

У складових скорочень (тощо. буд.) між окремими частинами відбиття мусить бути дорівнюєполукегельной, а за наявності точки — 3 п. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії завжди припустимі відбиттямеждусловними прогалинами.

У скорочень по початковим і кінцевим буквах слова (ф-ка) знак дефіс ні бути відбитий від попередніх та всіх наступних елементів.

Індекси і екологічні показники між собою і злочини від попередніх та всіх наступних елементів набору нічого не винні бути відбиті (H2O, м3/с).

Набираючи перерахувань (рядків чи абзаців із послідовною нумери-цией римськими, арабськими цифрами чи літерами) повинні прагнути бутивировнени за вертикаллю розряди чисел, точки чи дужки після позначення пунктів і почав тексту переважають у всіх пунктах.

У кожному пункті перерахування друга, і наступні рядки повинні прагнути бути набрані або у край, або звтяжками, забезпечують рівняння всіх протікав-стових рядків за однією вертикальної осі.

>Шрифтовие виділення (курсивом, напівжирним, жирним) потрібно виконати шрифтами тієї ж гарнітури і кегля, як і основний текст. Знакипрепинания, такі за виділеної частиною тексту, мали бути зацікавленими набрані основним шрифтом.

При виділеннях прописними літерамимеждусловние прогалини повинні бути збільшені приблизно за 2 п. Для журнальних, газетних інформаційних видань і видань оперативної поліграфії ця потреба може виконуватися.

При виділеннях шрифтами більшого чи меншого кегля має бути забезпечене єдність лінії шрифту у кожному рядку.

При виділеннях підкресленням довжина лінійки повинна точно відповідати довжині виділеної частини тексту, виключаючи прогалини, що відокремлюють основний текст від який виділяється.

При виділенняхвразрядкумежбуквенние прогалини і ширинамеждусловних прогалин всередині, і навіть межах виділення, тож тексту повинні прагнути бути рівномірно збільшено. Набираючи шрифтами кегля до 7 величина розрядки повинна бути 1 п., для шрифтів кегля 8 і від — 2 п.

Примітки чи редактора, і навіть слова, запроваджене текст цитати, відокремлені комами з тирі, повинні прагнути бути набрані без відбиття тирі від коми і з відбиттям 2 п. між тирі і наступним текстом.

1Кеглями від 9 і від на формат більш 31/2 кв, кеглем 8 — більше трьох кв і кеглем 6 — більш 21/2 кв

2Кеглями від 9 і від на формат менш 31/2 кв., кеглем 8 — менш 3 кв і кеглем 6 — менш 21/2

3 Зазначені правила відбиттів тирі мають дотримуватися також за наборі цитат.

Список літератури

>П.Г.ГИЛЕНСОН. Довідник художнього та технічного редакторів. М., Книжка. 1988

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуidlazur


Схожі реферати:

Навігація