Реферати українською » Издательское дело и полиграфия » Сучасні поліграфічні технології за умов ринку


Реферат Сучасні поліграфічні технології за умов ринку

А. Рахімов

У статті "Інформаційні системи в поліграфії", опублікованій у часописі "Полиграфист і видавець" № 10-11 за 2002 рік, нами наведено динамічна модель функціонування поліграфічного підприємства у умовах ринку, що дозволяє передбачати поведінка підприємства у певному діапазоні умов: при постійному попиті ринку продукції поліграфічного підприємства міста і змінюваному.

У цьому моделі поруч із прямими видатками виробництва присутні характеристики додаткових витрат, що визначають таке динамічний якість підприємства, як власна частота його функціонування, яка що вище, то ефективніший пристосовує виробництво до перемінному попиту. І це частота то вище, що більше головна динамічна стала, міра інерції виробництва з переході від однієї продукції в іншу, більш досконалої, сучасної. Причому було доведено, чим більше це підприємство, що нижчий рівень і універсальність його технології, то вище міра інерції.

До таких великих підприємств - гігантам галузі - належить издательско-полиграфическая компанія ¦Шарк¦ - найбільший у Узбекистані багатогалузевий, добре оснащений обладнанням і сучасної технологією, у якого потужним промышленно-техническим потенціалом, поліграфічний комплекс з завершеним циклом технологій з випуску газет, журналів, навчальної літератури та інший друкованої продукції.

Як і інші промислові підприємства незалежного Узбекистану, котрий обрав економіки шлях вільних ринкових відносин, колектив встав перед проблемою виживання за умов конкуренції на внутрішньому, а зовнішньому ринках. Вирішити її без підйому виробництва та перекладу його за рівень світових технологій неможливо. Тому, як й раніше, основну увагу приділялася питанням стабілізації технологій і організації виробництва, нарощуванню темпів, зокрема з випуску товарів народного споживання.

Як свідчить аналіз, потреби ринку на окремих видах друкованих видань ще задоволені в повному обсязі, особливо у періодичних виданнях. Завдання ускладнює і тих, що, з одного боку, тиражі періодичних видань, насамперед газет, різко впали, з іншого боку, суперничаючи з з електронними ЗМІ в актуальності, газета змушена відсувати початок процесу друкування, тому час для технічного виробництва скорочується. Ще донедавна на великих тиражах газет левова частка часу йшла на печатку тиражу. Сьогодні за досить високої продуктивності друкованих ротацій подальше збільшення швидкості друкування не розв'язує проблеми скорочення витрат часу.

Послепечатные процеси для газетної продукції включають операції транспортування, формування пачок готової продукції, рахунки і упаковки віддрукованих накладів, адресації і доставки до читача авіа-, залізничним чи автотранспортом. Час доставки друку великою мірою залежить від графіка вильоту літаків і рух авто- і залізничного транспорту. Тож у регіони видрукувані у центрі газети доставляються з великим запізненням, ще, ростуть транспортні витрати. У умовах газета втрачає своєї актуальності.

Отже, вирішальним стає час, витрачене підготовка видання до пресі й послепечатные процеси. До цього слід додати, що дедалі менші і визначені групи читачів тиражі денних газет, швидка заміна матеріалу, пов'язана з його актуальністю, ні з регіональними цільовими особливостями газети, призводять до підвищенню виробничих витрат і тим самим до раціоналізації друку, у друкарні.

Як свідчить огляд літературних джерел у питанні і мають досвід розвинених країн, розв'язати то можна з допомогою інтегрованих друкованих систем, сучасної техніки організації препресс-процессов, техніки пресі й експедирування.

Інтегровані рішення препресс-процессов, створені задля підвищення актуальності інформації, зближення з читачами і сталий вдосконалення пошуку інформаційних можливостей передачі і тексту через Інтернет, оптимізацію процесів логістики експедиційних цехів, дають змогу одержувати рівні доходів.

Завдання також у тому, щоб знайти й використовувати економічно виправдані системні рішення газетного виробництва, як, наприклад, децентралізація друку.

У цих завдань впровадження комп'ютеризації і інформаційно-комунікаційних технологій створюють умови як для виживання, а й дають можливість отримувати додатковий прибуток, працювати за нижчими від, ніж в конкурентів. Масштаби цього процесу такі великі, що наївно гадати, що він може йти гладко, без внутрішніх протиріч і гальмувань.

Тому на згадуваній базі обстеження аналізу роботи у ИПАК "Шарк"¦ розроблено і впроваджено технологічний процес випуску газет, дозволяє друкувати газети на економічно вигідні умови за досить рівні якості.

Основу цього процеси становлять комп'ютерна технологія набору, верстки та виведення інформації на фотоформу, з якою наступних етапах виготовляється друкована форма для тиражування продукції.

І тому створено єдиний апаратно-програмний комплекс, що дозволяє випускати продукцію та як поділу редакційно-видавничого процесу на два етапу: набір і верстка газет у редакції, інші ж процеси у друкарні, соціальній та режимі віддаленого доступу.

У межах даної програми передбачено виконання робіт з наступних напрямах:

l скорочення термінів виконання замовлень, підвищення якості своєї продукції

l децентралізація друку республіканських газет

l формування та використання інформаційних ресурсів

l розвиток систем автоматизованого управління підприємством

l підготовка кадрів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Досвід інших країн свідчить у тому, що децентралізація друку дозволяє зменшити витрати на логістику особливо у сільських і найгірш структурованих регіонах.

За існуючої схемою доставка газет у регіонах здійснюється із запізненням на 4-5 годин.

Процес децентралізації друку газет вимагає передусім своєчасне поширення газетної своєї продукції території регіонів за допомогою організації прийому-передачі файлів газетних шпальт по высокоскоростному каналу в підрозділах ИПАК "Шарк", що є на такого далекого відстані.

Інтеграція в республіканську програму "¦Системи зв'язку й передачі" дає можливість розв'язати проблему. Регіони мають можливість отримувати республіканські газети за одну і те період із р. Ташкентом.

З метою оперативного випуску газет, скорочення транспортних витрат за доставці в регіони, для зручності читачів міст та інших великих населених пунктів, і навіть локалізації друкування газет наближеним до споживачеві з урахуванням досвіду зарубіжних розвинутих країн, газетні смуги передаються у системі телекомунікаційної зв'язку. У цьому враховувалося, що у недавньому часу на нашому підрозділі на ВАТ "Андижан Нашриети" встановлена у січні 2002 роки з'явилася нова друкована машина "Рондосет-Петит"¦, що складається з двох незалежних ролей, що незамінно при друкуванні многополосных газет, можна використовувати обидва роля з однієї приводу.

Для передачі комп'ютерних файлів у системі телекомунікаційної зв'язку було запропоновано наступна схема.

Файл з серверу доступу ИПАК "Шарк" через мережу Інтернет (вита пара) надходить на модем UDSL-2M, потім виділеної двухпроводной лінії передається через модем SDSL-16M на сервер доступу, встановлений на АТС-133.

Подальший шлях проходження файлів - через мережу UZPAK до серверу доступу, знаходиться в АТС-144, далі через модем - мультиплексер CRONYX TAU/E1 вихід на оптичний канал до серверу доступу на АТС-22 м. Андижані. З АТС-22 зв'язок йде через модеми Agate-200 по виділеної двухпроводной лінії до комп'ютера, встановленого у друкарні ВАТ "Андижан Нашриети".

Для передачі розрахункового обсягу трафіку був обраний полнодуплексный синхронний канал зі швидкістю доступу 256 Кбіт/с.

Отже результатом усіх фізичних робіт стало об'єднання віддаленого комп'ютера, що у ВАТ "Андижан Нашриети" на єдину мережу ИПАК "¦Шарк" по виділеним IP-адресами отримання можливості оперативної двосторонньої передачі.

Для передачі газетних шпальт використовуються PS-файлы в форматі PDF, котрі після копіювання на ПК м. Андижані без втрат інформації виводяться на плівку. Передача інформації обсягом 50 МБ при швидкості 256 Кбит/сек. проходить за 30 хвилин.

Сучасні процеси оброблення і експедирування газет вимагають запровадження нових систем контролю та управління технологічними операціями друку, транспортування, формування пачок, рахунки і упаковки віддрукованих накладів газет. Система передбачає технологію захоплення примірника газети й забезпечує повний контроль, починаючи з виходу їх із машини та до формування пачки за максимальної швидкості роботи. Організація потоку має дві напрями:

1. система подачі, контролю та управління з схемою: "друкована машина - счетно-комплектующее пристрій - формування пачок"¦.

2. система транспортування пачок, пакування й адресації.

З розвитком комп'ютерної технології удосконалені процеси виготовлення фотоформ і більшістю друкованих форм.

Сучасні поліграфічні технології мають більші можливості в друкуванні газет. Використання усього розмаїття коштів поліграфічного виробництва дозволяє друкувати газети практично будь-який мальовничості, обсягу, графічного оформлення.

Автоматизація колективної редакційно-видавничої роботи

Реалізація програмних засобів дозволяє перейти з паперових носіїв (коректура, гранки тощо.) електронну документообіг.

Запровадження електронної системи редакційно-видавничої діяльності:

- виключає паперовий документообіг,

- підвищує швидкість підготовки видань,

- виключає помилки, властиві редакційно-видавничому процесу, пов'язані із повною відсутністю жорсткого регламенту роботи за передачі видання між учасниками редакційно-видавничої роботи,

-забезпечує незалежність системи від місцеположення працівників.

Автоматизація друкованих ЗМІ та послепечатных систем

Друковані машини нової генерації мають великі можливості підвищення якості своєї продукції з допомогою комп'ютерної бази на оснащенні машини, без використання якої якість продукції не відрізняється від справленого друкованим устаткуванням з десяти-, двадцятирічним терміном експлуатації.

Автоматизація друкованих, кому надалі і послепечатных систем припускає використання:

l спеціалізованого програмного забезпечення CIP3 в ЦПФ

l спеціалізованого програмного забезпечення "Ciptronic" для офсетного листовий машини Rapida 105

l прокладка мережного кабелю в офсетном цеху й інтеграцію до мережі ИПАК "Шарк".

Сутність інтеграції ЦПФ і офсетного цеху ось у чому.

Спеціальна програма, яка перебуває у ЦПФ після растрирования та виведення на ФНА, генерує спеціалізований файл (технологія CIP3), у якому описуються колірні координати і зональна настроювання яскравого апарату друкованої машини. Цей файл приймається також спеціалізованої програмою на друкованої машині, що й відбувається автоматична зональна настроювання яскравого апарату, спираючись на дані, закладених файлі.

Ця схема дозволяє:

l знизити час і кількість папери, затрачиваемой на приладку машини

l підвищити якість друку з допомогою "правдивого" описи файлом колірних характеристик роботи

l використання цієї технології також місце у резках і палітурних системах.

Розвиток використання Інтернету

Підключення до інтернет-ресурсів проходитиме у вигляді об'єднання всіх користувачів на єдину корпоративну (локальну) мережу з виділеним шлюзовым комп'ютером, що забезпечує функції регламентування користувачів, диспетчеризації та інформації. Установка ¦шлюзу¦ дозволяє число користувачів забезпечуватиме контролю над виходом до Інтернету.

Створення єдиної корпоративної мережі компанії та відновлення комп'ютерна техніка надалі дозволить провести поетапну автоматизацію провадження у наступних напрямах:

1. Автоматизація менеджменту підприємства.

2. Автоматизація бухгалтерської і втрати фінансової діяльності підприємства.

3. Комплексна автоматизація структурних підрозділів управління (Склад, НДДКР, Постачання )

Для розширення використання мережі Інтернет та більш продуктивного її використання передбачається створити:

l електронний поштову скриньку компанії, який набагато дешевше факсимільного зв'язку й дозволяє передавати документацію з гарантованим високим якістю;

l підключити відділи управління, займаються поставкою устаткування, матеріалів, комплектуючих до Інтернету для збору інформації, проведення тендерів, отримання рекомендацій по експлуатації і ремонту устаткування й т. буд.

Підготовка кадрів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

У зв'язку з переходом на електронні засоби і повсюдної комп'ютеризацією виробничих підрозділів компанії планується зробити навчання інженерів-програмістів управління і произ-водственных цехів роботи з наступним програмным забезпеченням:

1. Програмування мовою програмирования DELFI,

2. Програмне забезпечення Сетевого забезпечення.

3. навчання за їх настроюванні і експлуатації систем UNIX (AIX, платформа IBM)

4. програмування мовою Post Script Lewel 1, 2, 3.

5. цветосинхронизация і його системні аспекти

6. мережне будівництво

7. Windows 2000,

8. MS-OFFISE 2000.

Для випуску друкованої продукції передбачено комплекс поліграфічного устаткування, який до заданих і вимог забезпечує друкування продукції з затвердженого регламенту технологічного процесу.

У разі ринку потрібно створення гнучких технологій, здійснених на послідовному комплексі устаткування, яке, своєю чергою, має бути ефективним, мати достатньою мірою надійності і ресурсу експлуатації.

У зв'язку з цим, питання оптимізації технічного обслуговування і ремонту устаткування, розглянуті у взаємозв'язку з чинниками технологічного процесу - техніка, технологія, організація виробництва, стають актуальними.

Для дослідження цих взаємозв'язків та ефективності ремонтно-технического обслуговування використовують багатофакторні кореляційні моделі. Аби вирішити конкретного питання про залежності фондовіддачі від ідеалу форм і методів ремонту можна використовувати, наприклад, таку модель.

Розглянемо нескінченний циклічний процес. Якщо недоїмку протягом циклу машина був у робочому стані, то валовий дохід якого становить d долларов,рублей. На початку кожного циклу машина може у справному чи несправному стані. У першому випадку можливі два рішення: 1) провести профілактику, витративши q1 долларов,рублей; після профілактики ймовірність справної роботи машини протягом циклу Р1; 2) відмовитися від профілактики, та заодно ймовірність справного стану машини в циклі буде Р2 (Р2<Р1).

Коли на початку циклу машина перебуває у несправному стані, то також можливі два рішення: 1) зробити ремонт до витрат q3, після якого машина буде зацікавлений у справному стані протягом циклу з імовірністю Р3; 2) зробити заміну, вартість якого qn, після що з ймовірністю Рn=1 машина буде справна протягом циклу.

При зазначених умовах, слід вибрати оптимальну стратегію ремонту й обслуговування.

Завдання вирішується методом динамічного програмування з допомогою дерева рішень (див. мал.6).

Для безлічі циклів то, можливо отримано порівняно найпростіше його вирішення інтерактивним шляхом.

Підбиваючи підсумки, можна дійти невтішного висновку, що ринкової економіки щоб одержати найменших витрат і максимальних доходів виробництва, який передбачає технологічне взаємодія (єдина система обробки інформації), вимагають враховувати взаємозв'язок масштабів виробництва та частоту власних коливань системи. Чим міцніше виробництво, чим він складніше, на такі підприємства за умов ринку працюють погано, не встигають адаптуватися до попиту. Компроміс можна знайти емпірично, створюючи гнучкі поліграфічні виробництва, оснащені сучасної технологією та технікою, мають кваліфікованих кадрів.

Список літератури

1. Германиес Еге. Довідкова книга технолога-полиграфиста. Переклад з німецької М.: Книжка, 1982. 336 з.

2. Нормативні матеріали з приводу видавничої справи. (Склад. В.А. Маркус, М.: Книжка, 1987).

3. Довідник технолога-полиграфиста, тому 2. Копироваль-но-множительные процеси. М.: Книжка, 1989. 254 з.

4. Воскресенский М. І., Колосов А. І. Наборные процеси та переробка текстовій інформації. М.: Книжка, 1989, 430 з.

Схожі реферати:

Навігація