Реферат Реклама у пресі

Запровадження.

Реклама:

Оповещение у різний спосіб до створення широкої популярності, залучення споживачів, глядачів.

Оголошення з такою оповіщенням (словник російської С.И.Ожегова).

Реклама – [фран. Reclame, латів. Reclamare - викрикувати] – 1. Інформації про товарах, різні види послуги т.п. із єдиною метою оповіщення споживачів і шляхом створення попиту ці товари, послуги тощо.

Поширення даних про будь-кого, чимось з метою створення популярності («словник іноземних слів 1979 рік).

Трохи історії.

Як тільки людина став щось робити в достатній кількості, йому довелося починати обмін. Здійснювати обмін, отже на ринок. Йти ринку, отже зазивати споживача. От і маркетинг, ось і реклама.

Коріння реклами йдуть у глибоке минуле. Але й історія сучасної реклами налічує, по крайнього заходу, півтора століття. Першої рекламою у вигляді вважають єгипетський папірус, що зберігається у Лондоні, у якому повідомлялося щодо продажу раба.В Китаї існувала Х столітті друкована реклама. До рекламі теж належать і емблеми торговців Месопотамії. Раніше рекламні оголошення малювали на скелях вздовж торгових шляхів, на каменях, міді кістки.

Поворотним моментом історія реклами з'явився 1450 рік – винахід Йоганном Гутенбергом друкарської машини.

У другій половині 18 століття з'явилась перші німецькі періодичних видань, де почали публікувати і рекламні оголошення, а 1812 року у Англії з'являється перше рекламне агентство.

1. Що таке реклама?

То що таке реклама у цьому, сучасному розумінні? Реклама – це оголошення різних ЗМІ за плату чи з бартеру. Автор оголошення завжди відомий він намагається переконати споживача в достоїнствах свого товару, послуги, чи розхвалити своєї фірми чи некомерційну організацію загалом.

Сучасні ЗМІ.

Сучасні ЗМІ – газети, журнали, телебачення, радіо – пропонують різноманітні змогу реклами.

Потужним засобом реклами є газетна чи журнальна публікація. Її переваги полягають у своєчасності, широкому охопленні ринку. Проте газетна реклама відрізняється від журнальної вищої оперативністю. Газетної рекламі, ще, притаманні великі, проти журнальної, можливості проникнення в усі соціальні групи населення. Журнальной рекламі властиво щодо велика тривалість функціонування, вищі технічні можливості репродукування і перспективи використання кольоровому друці. Але журнальна реклама відрізняється від газетної, вищими витратами праці та часу підготовка.

Відмінною рисою радиорекламы є використання промови. Під час підготовки реклами на радіо дистанціюються від того, щоб текст був стиснутим і обгрунтованим, складеним в дотепної формі. Фрази би мало бути короткими й утримувати свій трохи більше одній думці. Важливо заволодіти увагою слухачів вже на початку звернення. Важливе значення в радіореклами має музика. Добре підібрана, вона допомагає сприйняттю тексту. Але, до того ж час, не можна допускати, щоб музичне супровід, акустичні ефекти відволікали радіо- чи телеглядача від суті оголошення.

Важливим виглядом рекламних коштів є кіно- і видеореклама (телереклама), має величезна психологічна вплив: зображення, звук, колір, театральне дію й умови, коли глядач нічим не відволікається від екрана. Проте вадами телереклами є щодо низька оперативність за високої вартості виготовлення й демонстрації, тому телерекламу доцільно залучити до крупні рекламні кампаніях тривалої дії.

Наведемо зведену таблицю:

«Сили і слабкості різних ЗМІ».

Чинники, які впливають тарифах Переваги Недоліки
Газети Знижки за об'єм і частоту публікацій. Кількість квітів, місце розташування, тираж. Майже всі читають газети. Висока вибірковість, т.к. різні газети читаються різними соц.-эконом. і географ. групами. Можливість оперативних і частих публікацій. Коротке життя. Обмежені можливості друку.
Журнали

Вартість друку.

Тип аудиторії. Знижки за обсяги. Розмір оголошення. Місце розташування. Кількість квітів. Наклад.

Висока вибірковість, добра якість і відтворення. Довга життя. Престижність. Читається неквапливо. Великі фінансових витратах. Довгий процес появи у друку.
Радіо Час ефіру. Розмір аудиторії. Тривалість оголошення знижки за величину і частоту. Висока мобільність. Дешевизна. Оперативно можна вносити коригування. Висока вибірковість Мало станцій, діючих всю країну. Коротке життя. Втратило престиж.
Телебачення Час ефіру. Тривалість ролика. Розмір аудиторії. Знижки за розміри і частоту показу. Вихід велику аудиторію. Низькі витрати однієї глядача. Високий престиж. Геогр. і соц.-эконом. селективність. Високі фінансових витратах. Коротке життя. Розмір аудиторії не гарантовано. Можливість купити найпопулярніше час обмежена.

2. Реклама у пресі.

Реклама у пресі включає у собі найрізноманітніші рекламні матеріали, опубліковані періодичної преси. Їх можна умовно розділити на дві основні групи:

* рекламні оголошення;

* публікації оглядово рекламного характеру,

- до яких належать різні статті, репортажі, огляди які мають іноді пряму, інколи ж непряму рекламу.

Рекламне оголошення

- платне, розташоване в періодичної преси рекламне повідомлення.

У класичному варіанті оголошення починається з великого рекламного заголовка-слогана, який вжатой формі відбиває сутність, і перевагу комерційної пропозицій рекламодавця. Основна текстова частина рекламного оголошення, набрана дрібнішим шрифтом, докладно, але небагатослівно викладає суть рекламного звернення. Художнє оздоблення рекламного оголошення має, наскільки можна відповідати його змісту. Основні елементи фірмової символіки (товарний знак, фірмовий блок) бажано виділяти.

Статті й інші публікації обзорно-рекламного характеру

- є, зазвичай, редакційний матеріал (у закордонній практиці переважного права з його розміщення надається клієнтам, постійно що публікують платні рекламні оголошення), написаний формі огляду про діяльність підприємства чи формі інтерв'ю з його керівниками діловими партнерами і споживачами. Бажано, аби такі матеріали були добре ілюстровано - велика текстова частина без ілюстрацій сприймається дуже ефективно.

Для публікації рекламних оголошень і статей обзорно-рекламного характеру використовуються такі види періодичних видань, як газети, журнали, бюлетені, різні довідники, путівники тощо.

Класифікація за тематикою

Залежно від тематики все періодичних видань преси можна класифікувати

* на суспільно політичні

* та в спеціалізовані (різні галузеві видання, преса за інтересами).

У общественно-палитических виданнях публікується переважно рекламні оголошення товарах і послугах, розраховані суспільство

Рекламне оголошення товари та продукції промислового призначення розраховані прочитання фахівцями тих чи інших галузей промисловості науку й техніки, доцільніше публікувати у фаховій.

З огляду на своєї оперативності, повторюваності і поширення реклама у пресі одна із найефективніших коштів реклами.

У Росії її всю популярнішим реклама у пресі та видатки неї становлять значну частину виділених фірмою реклами.

Важливо вивчити читацьку аудиторію друкованого видання особливо тоді, коли йдеться про видання з торгівлі, в промисловості й професійних кіл. Наприклад: бухгалтерські журнали загального напрями можуть досягати десятків тисяч фахівців, тоді як періодичних видань, присвячені суто спеціалізованому поділу бухгалтерії, можливо, читають менше тисячі осіб. Але що можуть бути саме ті ж самі люди.

Формула розрахунку вартості реклами у пресі.

Оцінка достоїнств видань, отбираемых від використання в рекламах планованої рекламної компанії, багато в чому спирається на здоровий глузд. Існує, проте, і математичний спосіб порівняння, потрібного на стадії попереднього планування рекламної компанії. Узявши показник продаж-нетто конкретного вироби і вартість смуги реклами у ньому, з допомогою простий формули одержимо показник вартості реклами для тисячу читачів:

Pч = Pп x 1000

Т

Де Рч – показник вартості реклами для тисячу читачів, крб.;

Рп - вартість смуги реклами у конкретній виданні, крб.;

Т - показник продаж-нетто видання (тираж видання), прим.

Також під час виборів друкованого видання для своєї реклами слід вивчити читацьку аудиторію за часткою потенційних покупців рекламованого товару.

Періодичність видання

Значну роль грає періодичність видання:

Ежедневную газету викидають протягом доби.

Еженедельную газету або часопис, зазвичай, перечитують чи переглядають протягом тижня.

Щомісячні журнали та газети мають ще більше довге життя.

Є видання, які виходять разів у квартал чи на рік, ця друкована продукція, зазвичай, має вузьке коло читачів.

Вигоди використання тих непериодических видань не вважається явним.

Оформлення реклами

На вартість реклами у друкарській продукції чого ж впливатиме використання

- процесу кольорового друку,

- комп'ютерної графіки,

- особливого теснения,

- спеціального документа,

- парфумерної отдушки застосовуваної зазвичай при рекламі дорогого парфюма тощо.

Статистично встановлено, що з газети надруковане другим кольором, читає на 22% більше людей, ніж чорно-білим. Але у будь-якому випадки під час виборів атрибутики до реклами прорахувати й доцільність використання до цього виду товару у виданні.

Місце розташування

Місце розташування реклами у солідному виданні може у величезної мері зашкодити її ефективності.

Багато рекламодавці вважають, що ідеальним є проживання оголошення правом верхньому розі правої смуги. Хоча на увагу читача впливають багато інших чинників.

Особливо примітні місця розташування реклами типу всієї першої шпальти чи першої сторінки обкладинки видання може стати зарезервованими на кілька місяців уперед і коштувати хороших грошей.

Слід зазначити, чого слід повідомляти у натовпі інших.

Розміри оголошень

Важливу роль грають розміри оголошень.

Розміри оголошень визначаться необхідність її повторення, величиною рекламних асигнувань, особливостями рекламного звернення, наміченими цілями тощо.

Укладання

Необхідно вкотре підкреслити небезпека разової публікації одного великоформатної оголошення. Серія оголошень меншого розміру у тому журналі чи газети дасть більше ефекту, і, можливо обійдеться дешевше.

Ніколи не резервируйте місце під рекламу до того часу, доки переконаєтеся, що точно впишеться в наявну площа. Закупівля занадто малу площу виявиться катастрофою, занадто великий – марнотратством.

Список літератури

Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегин Т.К., Шахурин В. Г. Рекламна діяльність: Учеб. для студентів васш-х учеб-х закладів. – М.: Дашков і Ко, 2002.

Гермогенова Л.Ю. Ефективна реклама у Росії. Практика і. - М.: РусПартнер ЛТД, 1994.

Викентьев И.Л. Прийоми реклами й Publik Relations. – СПб, 1995.

Гольман І.А., Добробабенко М.С. Практика рекламы.-М.: 1996.

Лебедєв О.Н., Боковиков О.К. Експериментальна психологія у російській рекламі. – М .: 2004.

Схожі реферати:

Навігація