Реферати українською » Издательское дело и полиграфия » Моніторинг вартості поліграфічних послуг із виготовлення газет і мудрих книжок


Реферат Моніторинг вартості поліграфічних послуг із виготовлення газет і мудрих книжок

С.А. Кушелев, О.В. Оганова

У 2002 року Управління фінансування й економічного аналізу Міністерства РФ у справах преси, телерадіомовлення і коштів масових комунікацій продовжувало аналізувати вартість поліграфічних послуг підвідомчих підприємств і з метою інформаційного забезпечення цінової газової політики щокварталу доводило до підприємств безпосереднього підпорядкування зведений огляд рівня ціни поліграфічні послуги.

Нагадаємо, що до бази дослідження входять чотири центральні газети — «Российскаягазета», «Праця», «Комсомольська щоправда» і «Аргументи як факти», поліграфічне виконання яких веде більшість підвідомчих підприємств, і навіть дані про обласних, районних (міських) і рекламних газетах. Оскільки більшість підприємств здійснює виготовлення як щоденних газет, і щотижневих «товстушок», відмінних форматом, обсягом і мальовничістю, аналіз вартості поліграфічного виконання щоденних і щотижневих номерів «Російської газети», газет «Праця» і «Комсомольська щоправда» здійснюється роздільно.

По книжкову продукцію аналізується вартість поліграфічного виконання одного примірника книжки на розрізі десяти типових варіантів технічних параметрів.

Показники, що характеризують цінову політику підвідомчих видавничо-поліграфічних комплексів і поліграфічних підприємств у 2002 р. під час виготовлення газет, представлені у таблиці 1.

У 2002 р. як і відбувалися широкі зміни разових накладів газет, причому, як й у 2001 р., переважала тенденція зменшення накладів газет. Отже, можна буде усвідомити, що позитивна тенденція до зростання накладів, що раніше, 2002 р. не відновилася; більшість підприємств збільшили тиражі лише з «толстушкам» «Російської газети» і «Комсомольській правди». Інформації про розкиді середніх разових накладів щоденних номерів центральних газет за станом 01.01.2003 р. представленій у таблиці 2.

Динаміка максимальних величин середніх разових накладів щоденних номерів центральних газет графічно представленій у вигляді нижченаведеної гистограммы.

Результатів аналізу свідчать, що, порівняно з рівнем початку 2002 р. максимальні значення середніх разових накладів щоденних номерів центральних газет (крім зростання максимального тиражу «Російської газети») наприкінці року зменшилися.

Що стосується витрат відзначимо, що тенденція їх стабілізації, подальша раніше, не відновилася. У порівняні з рівнем початку 2002 р. в багатьох підприємств (60 % — 93 % залежно від назви газети) зросли на поліграфічне виконання як центральних, і місцевих газет.

Відповідно, 2002 р. від 66% до 93% (залежно від назви газети) підприємств підвищили ціни на поліграфічне виконання одного фізичного примірника як центральних, і місцевих газет, що продовжує сформовану інфляційну тенденцію, безупинно яка простежується іще з другого півріччя 1999 р. Причому цінову політику підприємств, не увеличивших ціни, переважно, була спрямовано стабілізацію.

Мінімальні і максимальні ціни та витрати на поліграфічне виконання щоденних номерів центральних газет за станом 01.01.2003 р. представлені у таблиці 3.

Динаміка мінімальних величин цін, і витрат за поліграфічне виконання 1 фіз. прим. щоденних номерів центральних газет представлена нижченаведеними гистограммами, які свідчать, що мінімальні ціни й видатки наприкінці 2002 р. проти рівнем початку року виросли. Найбільший приріст мінімальні ціни становив 21% (з газет «Комсомольська щоправда» і «Аргументи як факти»), мінімальних витрат – 54% (по «Комсомольській правді»).

Рівень рентабельності, закладываемого до вартості поліграфічного виконання газет, то 2002 р. найбільша питома вага склали, переважно, ті підприємства, ввійшли до базу дослідження, які зберегли рівень рентабельності без зміни, що він відповідає тенденції, сформованій з другого півріччя 1999 р.

Проведений аналіз показав, що у 2002 р. більш 80 % підприємств бази дослідження збільшили розцінки на поліграфічне виконання книжок. Розкид вартості поліграфічного виконання 1 прим. книжки на 2002 р. у межах деяких типових варіантів технічних параметрів представлено таблиці 4.

Наведена вище таблиця демонструє, що, порівняно з рівнем початку 2002 р. мінімальні і максимальні ціни поліграфічного виконання 1 прим. книжок зазначених типових варіантів технічних параметрів наприкінці року, переважно, збільшилися.

На відміну від 2001 р., коли тільки одне підприємство бази дослідження зберегло розцінки на офсетну листову печатку, 2002 р. близько 20 % підприємств залишили ціни на всі поліграфічне виконання книжкову продукцію без зміни, причому 60 % їх зберегли цінову політику цілому без зміни, а 40 % використовували зниження рівня рентабельності як інструмент стримування цін.

З підприємств, увеличивших наприкінці 2002 р. проти рівнем початку цього року розцінки на поліграфічне виконання книжок, понад 70 відсотків% зберегли рівень рентабельності без зміни, отже, їх питома прибуток зросла паралельно зі збільшенням цін. Близько 10% підприємств, увеличивших ціни, збільшили і культурний рівень рентабельності, отже, темпи зростання удільної прибутку в підприємств перевищили темпи зростання встановлюваних ними ціни поліграфічне виконання книжок. У той самий час близько 20% підприємств знизили рівень рентабельності. У цьому відзначимо, що у 2001 р. питому вагу підприємств, увеличивших рентабельність книжкову продукцію за одночасного зростання цін, приблизно 3 разу перевищив частку підприємств, стримуючих перед такою ситуацією вартість поліграфічних послуг зниженням рівня рентабельності. Мінімальний рівень рентабельності по книжкову продукцію на 01.01.2003 р. зберігся в 2%, а максимальний рівень – у вигляді 30%.

Схожі реферати:

Навігація