Реферат Паблік рілейшнз

Сауле Барлыбаева, до. фил. зв., доцент, зав. кафедри ЮНЕСКО з журналістики й комунікації

PR - як теорія комунікативного впливу. PR та інші науки

Нині намітилася тенденція розділяти дві наукові сфери: коммуникологию, як фундаментальну теоретичну дисципліну і її рамках коммуникативистику як прагматичну дисципліну, исследующую функції і кошти масових інформаційних процесів у суспільстві. Обгрунтування нової наукової галузі надає глибоку теоретичну базу багатьом сучасні види комунікативної практичної діяльності, таких як: Паблік рілейшнз, реклама, іміджмейкерство, соціокультурна комунікація, медіапланування та інших. Поруч із PR комплексно йдуть інші науки: паралингвистика, кінетика, проксемика, конфликтология, имиджеология, риторика та інших.

Паблік рілейшнз - наука і мистецтво досягнення порозуміння та згоди у суспільстві, для людей, між організаціями та громадськістю. Стратегія PR підпорядкована досягненню головної мети - гармонізації інтересів організації коїться з іншими відомствами, фірмами, компаніями, групами. PR є наукою і мистецтвом формування громадської думки бажаному напрямі. Американський дослідник Рекс Ф. Харлоу спробував узагальнити розкрити поняття PR: "Паблік рілейшнз - то окрема функція управління, покликана встановлювати і підтримувати взаємозв'язку, співробітництво між організацією і його публікою; здійснювати управління процесом дозволу проблем чи спірних питань; допомагати керівництву до вивчення суспільної думки і реагування нею; визначати й підкреслювати відповідальність керівництва у питаннях служіння громадським інтересам.

Для професійної практики у сфері зв'язку з громадськістю необхідні знання з психології, мистецтву комунікації, соціальної психології, економіки, основам менеджменту, етики, політології, соціології; і навіть досвіду у аналізі соціальних проблем, зв'язкам із засобами інформації, публікацією матеріалів, створення реклами, кино-телематериалов, відеосюжетів, вивченні суспільної думки, підготовки презентацій, доповідей, виступів, організації спеціальних подій.

Здебільшого PR виконує три основні функції:

1. Контроль думки та поведінки спільноти з метою задоволення потреб та інтересів організації, від імені якій проводять PR-акції;

2. Реагування на громадськість, т. е. організація враховує події, існують, та відповідним чином реагує ними;

3. Досягнення взаємовигідних відносин поміж усіма пов'язані з організацією групами громадськості шляхом сприяння плідному сприянню із нею.

PR функціонує в усіх галузях життя суспільства, оскільки з їхньою принципи відбивають найважливіші людські прагнення: бути відкритими й зрозумілими широкого співробітництва у атмосфері взаємної доброзичливості. У своїй практичної діяльності інститут PR формализирует ці прагнення.

Оскільки PR є комплексної дисципліною, використовує дані багатьох соціальних і гуманітарних наук, від фахівців із зв'язків із громадськість потрібно мало навичок і умінь. Пиэрмену - професіоналу треба бути здатним дослідником, аналітиком, ініціативним лідером, здійснювати в перспективному плануванні, спілкуватися із різної аудиторією.

Англійський учений Сем Блек пропонує своє бачення особистісних якостей пиэрмена: чудові організаторські здібності, ясність суджень, об'єктивність і критичність сприйняття, багате уяву і можливість розуміти думку іншого, живої допитливий розум, стійкість характеру, увагу до деталей, старанність, схильність до тривалої самостійною і творчої праці, оптимізм, відчуття гумору, гнучкість й уміння одночасно поводитися з різними проблемами. Крім названих якостей, пиэрмену треба добре писати, редагувати; мати оптимістичний погляд життя; мати ораторськими здібностями, бути комунікабельним, мати презентабельную зовнішність.

Фахівець із PR отримує базову підготовку:

- у сфері планування,

- у сфері упрале6ния,

- у сфері комунікації,

- у сфері реклами,

- у сфері виробничих відносин,

- у сфері економічних та соціальних відносин,

- у житті,

- у сфері аналітичної роботі,

- у природничо-технічній освіті.

PR належить до стратегічним комунікацій. PR формулює майбутнє комунікаційне простір. Журналістика заповнює його нині (це комунікаційне простір). Журналістика описує події, PR саме створює події.

Основні процеси PR

Види PR: політичний, фінансовий, кризовий, міжнародний

PR реалізує свої цілі через комунікативні процеси, т. е. менеджмент комунікації. У тому числі:

- взаємини з ЗМІ,

- прес-конференції презентації,

- виступу з промовами,

- просування корпоративного іміджу.

PR-кампанія має чотири складових:

1. визначення проблеми,

2. планування і програмування,

3. дії й комунікації,

4. оцінка програми.

Прес-реліз. Прес-конференція. Презентація.

PR-программа, структура написання тексту:

- запровадження,

- аналіз ситуації,

- мети,

- цільові аудиторії,

- стратегії,

- діяльності,

- менеджмент, співробітники адміністрування,

- бюджет.

Види паблік рілейшнз

Політичний PR

Розвиток інституту PR стимулювалося причина політичного порядку. Концентрація капітал та монополізація зумовили встановлення специфічних відносин держави і монополіями, держустановами та інші громадськими інститутами, між самими цими інститутами у впливі різні галузі структурі державної влади. Зростає потреба у організації різноманітних кампаній, а звідси - необхідність мати на службі спеціальний апарат їхнього організації та ефективного проведення. У цілому цей апарат гармонійно вписалася система PR.

З'являється служба комунікації (довгострокове планування), куди входять: прес-служба (яка вирішує поточні, щоденні завдання), зв'язку з пресою, громадські зв'язки, дослідницький відділ, написання промов. До завдань служби комунікації входять:

1. Долговременное планування PR-работы.

2. Поширення "ідеї дня" з допомогою всієї команди.

3. Незалежність від преси.

4. Підготовка повідомлень ЗМІ.

5. Вплив на місцеву аудиторію з допомогою виступів, розсилання статей.

PR надає шляхи вирішення проблем я не через зовнішнє примус, а шляхом внутрішнього переконання людини.

Фінансовий PR

Репутація і довіра до - ці поняття особливо значимі у цій сфері. Фундаментальна обізнаність із потенційними інвесторами (інституційні й потужні приватні, брокери, аналітики, фінансові ЗМІ) - освітня та інформаційна робота. Тут значимі персональні, прямі контакти, й СМК.

Звіт - ключове засіб фінансових комунікацій:

1. Опис компанії (адресу, опис бізнесу, функції).

2. Лист до акціонерів.

3. Фінансовий звіт (продаж, витрати, податки, прибуток та інших.)

4. Пояснення і аналіз.

5. Обговорення менеджменту (маркетингу) проблем.

6. Иллюстративный матеріал (фото, таблиці, схеми).

Кризисный PR

На відміну від кризи, конфлікт вважається нормою. Криза стає новинним подією ЗМІ.

Кризова ситуація:

- подія сталося, їх змінити.

- "лікування" інформаційного уявлення події.

- інформаційне уявлення події починає розвиватися.

Варіанти кризових ситуацій:

- раптові кризи (пожежа, катастрофа, загибель першої особи та інших.),

- що виникає криза,

- постійні кризи.

Невідоме відоме: землетрус, забруднення продуктів, аварії (залізничні, хімічної промисловості, ядерної енергетики).

Міжнародний PR

Міжнародний PR - досягнення порозуміння шляхом зближення географічних, культурних, мовних відмінностей. Від іміджу країни надто залежить її обличчя, яким реагують інвестори, думку інших країнах, мають пряме вплив у своїх лідерів. Такі міжнародні події, як падіння Берлінського муру, об'єднання Європейської економіки, війна Перській затоці - показують значення глобальної ролі PR.

Людина: психологічні і комунікативні особливості

Роль комунікатора в інформаційній взаємодії

За часів була актуальною проблема персоніфікації, особистісного чинника комунікатора. Серед фахівців, характеризуючих вербальне і невербальне поведінка, перше місце поставили: володіння літературною мовою, загальна ерудиція і кругозір, далі - вміння чітко формулювати цю думку. Серед якостей самої особистості комунікатора виділили такі: розум, ерудиція, інтелект, далі йдуть такі риси - доброта, відвертість, чуйність, і місці - скромність.

Формування позитивного образу комунікатора сприяють різноманітні характеристики:

- характеристики зовнішності (фізичні дані й зовнішності),

- комунікативні характеристики (дикція, голос, манера розповідати довго й т. буд.),

- внутрішні, особистісні характеристики (знання, інтелект, емоційність, моральні цінності).

Складність психологічного сприйняття комунікації залежить від того, що народжується під впливом таких обставин, як соціально-політична атмосфера у суспільстві, настрій конкретного моменту, специфіка аудиторії, авторитет і репутації каналів інформації, і навіть особистість безпосереднього комунікатора.

Майже всю інформацію надходить коммуникатору у його спілкування, безпосередніх контактів. Характер спілкування визначається об'єктивними завданнями, що даний вид спілкування:

- ділове спілкування,

- воздейственная форма спілкування,

- форма спілкування "емоційна".

Коммуникатор - пиэрмен повинен знати про несловесних засобах комунікації: просторовому взаємодії, контакті очей, особистої, соціальної, публічної дистанціях спілкування, дузі комфортною розмови, про точці опори у співрозмовника, вплив власного присутності.

Персоніфіковане виступ вимагає оптимального поєднання елементів соціальної і мистецької орієнтованості спілкування.

Завдання служби PR - інформувати, з'єднати різні інституції, фірми, організації з американською громадськістю, станеться з суспільством, яке часом має жорсткі структури, бюрократичні перепони. Завдання PR активізувати соціальну діяльність, дати їй динаміку: соціальну, психологічну, інтелектуальну, информационно-психологическую.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://www.unesco.kz/

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація