Реферат Програма курсу «Мова реклами»

Мета і завдання курсу

Реклама – своєрідний феномен культури й мистецтв. Вона давно вивчається як культури. Більше 80 років займається нею психологія сприйняття, та її мову, тобто ті художественно-изобразительные, виразні і образні кошти, з допомогою яких її створюють, залишалися майже недослідженими.

Цей курс ставить за мету дати уявлення про про мову реклами, показати, як, використовуючи його як інструментарію, з допомогою певної системи критеріїв, змістовних і формальних, оцінювати рекламу, тобто. пропонується методика її оцінки.

Розроблена автором концепція образотворчої реклами впродовж п'яти років перевірялася практично. З допомогою неї проводилася оцінка різних видів реклами.

Переказ навчального матеріалу супроводжується демонстрацією діапозитивів і репродукцій.

Вивчення курсу можна буде студентам:

• отримати системне уявлення про мову образотворчої та інших видів реклами, тобто про її алфавіті, синтаксисі і граматиці;

• навчитися оцінювати рекламу, використовуючи як інструментарію художественно-выразительные кошти, з допомогою певної системи критеріїв – змістовних і формальних;

• навчитися застосовувати метод оцінки реклами практично, тобто здобути вміння чітко формулювати завдання, контролювати його виконання і професійно оцінювати результат.

Програма

Тема 1. Запровадження

Поняття реклами.

Види і кошти реклами.

Розділ I. МОВА РЕКЛАМИ І ЇЇ ВОСПРИЯТИЕ

Тема 2. Художественно-изобразительные кошти й психологія сприйняття

Ассоциативность сприйняття довкілля.

Сприйняття різних ліній (вертикаль, горизонталь, діагональ, крива вигнута лінія, ламана лінія тощо.).

Сприйняття площинних постатей (коло, овал, квадрат, прямокутник, трикутник).

Сприйняття об'ємних постатей (кулю, яйцеподібна форма, куб, паралелепіпед, піраміда).

Композиція і його кошти (пропорційність, золотий переріз, масштабність, контраст, нюанс, метр і метричні ряди). Художня організація площині.

Основні композиційні схеми (симетрична і асиметрична).

Тема 3. Мова образотворчої реклами й його специфіка з прикладу рекламного плаката

Композиція у рекламному плакаті і його основні закони. Поняття, ритм, розмір, гармонія, форма у рекламному плакаті та його особливості.

Простір у рекламному плакаті та її особливості.

Художній образ: вимоги, яким він має відповідати.

Символіка, емблематика і це ознака як важливі содержательно-образные кошти, використовувані в плакаті. Вимоги, які пред'являються ним.

Текст, його зв'язку з змістом, зображенням, місцем розташування, малюнком, кольором. Вимоги до літературної формі плакатного тексту. Різні прийоми посилення дієвості тексту.

Шрифт у рекламному плакаті. Виразні можливості друкарською каси і рукописного каліграфічного листи. Вимоги, які пред'являються рекламної написи з погляду законів візуального сприйняття.

Колір реклами. Ведучий колір і головну ідею рекламного плаката, колірна символіка.

Способи привернути увагу глядача, і виділення реклами із довкілля.

Колір та її вплив на естетичне відчуття і психіку людини.

Сприятливі (гармонійні, привабливі) і несприятливі (негармонійні, відразливі) поєднання кольорів.

Спорідненість мови реклами й іконопису, з порівняльного аналізу.

Тема 4. Концентрація образотворчої реклами: складові дієвості та ефективності

Визначення концепції. Концепція образотворчої реклами як наукова система створення досконалої, дієвою реклами.

Критерії оцінки як цілісна система, забезпечує об'єктивність оцінки.

Содержательные і формальні критерії оцінки.

Изобразительный мову реклами як інструментарій, критерії оцінки як методологія визначення досконалості реклами. Поняття дієвості та ефективності.

Тема 5. Фотографія і його кошти на рекламі

Образотворчі кошти фотографії: кадрування, сюжетно-компози¬ционный центр, заповнення площі кадру, способи передачі глибини простору, фрагментирование, колорит, способи передачі руху, точка і момент зйомки, ракурс, масштабність тощо.

Закони фотокомпозиции: цілісність, типізація, контрасти.

Способи композиційних побудов в фотографії: так звана прекрасна лінія, кругова і овальна композиції, золотий переріз.

Чинники, від яких, що залучити до рекламі – малюнок чи фотографію.

Фотографія: документальність, наочність, переконливість.

Тема 6. Специфіка коштів кіно-, відео-, тілі- і радиорекламы

Кіно-, відео- і телевізійна реклама

Переваги екранної реклами над іншими видами реклами (охоплення величезної глядацькій аудиторії також проникнення в віддалені регіони країни).

Сценарій та її основа – ідея. Засоби виражальності ідеї на кіно-, відео- і телевізійній рекламі (що у кадрі, замальовка з натури, відгук чи думку «простого люду», мультиплікація, демонстрація товару і порівняння, показ життя, зорова символіка товару).

Кадроплан як найпоширеніша форма сценарію. Кадроплан як серія послідовних замальовок, що супроводжуються описом дії і текстом. Робота сценариста, режисера і оператора. Вісім основних різновидів знімальних кадрів чи планів (адресний, загальний, середній, великий, сверхкрупный, наїзд чи від'їзд, проїзд, панорама); чотири основні види зміни планів чи сцен (стрибкоподібний перехід, наплив, витіснення, затемнення).

Комп'ютерна графіка (початок розвитку – середина 60-х рр. XX в.). Використання її засобів під час створення рекламних відеокліпів і роликів. Нові можливості комп'ютерної графіки і їх під час створення відеореклами.

Радиореклама і специфіка її засобів

Відмінність зорового сприйняття тексту від тексту значущості. Недопустимость ускладнення граматичних і стилістичних побудов в що звучить тексті.

Перевірка тексту для радиорекламы (послідовність і логіка повідомлення, відсутність логічних провалів, достатність часу для записи телефону й адреси рекламодавця).

Тема 7. Психологія сприйняття реклами

Побудительные мотиви: 1) утилітарні; 2) естетичні; 3) престижу; 4) досягнення уподібнення; 5) традиції.

Формула дієвості реклами:

AIDA: A (attention) – увагу; I (int

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація