Зміст Запровадження Глава I. Внесок В.Шекспіра до області >разеологии англійської Глава II. Трагедія “Гамлет” - багатющий джерело >шекспиризмов Глава III. Гра слів, як особливість мови та стилю У. Шекспіра. Роль гри слів освіти фразеологізмів Глава IV. Зміни, що вносяться до >шекспиризми в сучасному англійській...

(Читати…)

>Рефератна уроках “Російську мову й культура промови” на задану тему №13 : “Критерії культури наукового стилю промови”План. Що таке функціональний стиль ? Які завдання, які стоять перед науковим текстом ? З допомогою яких мовних коштів науковий стиль виконує своє завдання ? - фонетичних - лексичних - морфологічних - синтаксичних Література.

(Читати…)

Квиток №8. Аристотель: вчення форму і матерії, поняття про сутності речі. Для А сутність речі, загальна річ, >ейдос речі прибуває лише у речі й є невід'ємною. Річ цілком самобутня, та вона має справжнім буттям та вивчення підлягають саме самі речі. А цікавить життя речі. Для пояснення різноманіття світу, він використовує категорії матерію та форм. У Платона ідея – це прообраз речі, для А >ейдос і форма означають єдність р...

(Читати…)

>Лексеми із >суфіксами >суб’єктивної >оцінки у >романі >М.Г.Івасюка "Балада про вершника на >білому коней" (>Курсова робота) >ЗМІСТ 1. >Вступ (ст. 2-4). 2. >Основна >частина: 2.1. >Загальні >положення (ст. 5-9). 2.2. >Стилістично >забарвлена лексика в >романі >М.Івасюка "Балада про вершника на >білому коней" із >погляду >її >походження (ст. 10-11). 2.3. >Тематичне ...

(Читати…)

>ЕФЕРАТ >lexical >stylistic >devices >content   >Introduction                                                          >Lexical >stylistic >devices        >Metaphor                                                                   >Metonymy                                                                  >Pun, >zeugma, >semantically >false >c...

(Читати…)

>КУРСОВАЯ РОБОТА   >Лингвистические аспекти аргументації (з прикладу юридичного дискурсу) >СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1. Теорія аргументації як інтегральна дисципліна 1.1. Теорія аргументації як наукову дисципліну 1.1.1. Аргументація як комплексне явище 1.1.2. Процес аргументації: середовище й складові 1.1.3. Види аргументації 1.1.4. >Макс...

(Читати…)

>Оглавление Запровадження Глава 1. Роль метафори і метонімії у сенсі літературного тексту 1.1. Концепції метафори >общелингвистического характеру 1.3. Значення і класифікація метафор в стилістичній теорії 1.4. Специфіка вживання метонімії в літературному тексті Глава 2. Метафора і метонімія в англійських рекламних текстах Укладання Список використаної літератури Запров...

(Читати…)

>НАЗВАНИЯ ГРОШОВИХ >ЕДИНИЦ У >ДРЕВНЕРУССКОМ І РОСІЙСЬКОМУ >ЯЗЫКАХ (XI - XVII ст.) >ОГЛАВЛЕНИЕ ЗАПРОВАДЖЕННЯ Глава 1.  >Общеславянские і споконвічно російські назви грошових одиниць 1.1 >Общеславянские найменування грошей 1.2 Давньоруські найменування грошей (>XI-XIV ст) 1.3 Споконвічно російські найменування грошей (XIV-XVII ст) Глава 2. Запо...

(Читати…)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ Що таке етикет? Поняття це філософське, етичне. За словником: «>Этикет – сукупність правил поведінки, що стосуються зовнішнього прояви ставлення до людей (поводження з оточуючими, форми обігу євро і вітань, поведінка батьків у громадських місцях, манери, одяг). У цьому вся визначенні міститься вказівку на зовнішній прояв ставлення до людей. Проте зовнішній прояв, зазвичай, відбиває внутрішню суть відносин, які у в ідеалі мають...

(Читати…)

Запровадження Глава 1 §1 Мова і йшлося - Мова і йшлося - Мовна діяльність - Індивідуальний стиль промови. § 2 >Ненормированная мова - Норми - Літературний мову - >Ненормированная лексика § 3 >Ненормированная лексика у романі І. Ільфа та О. Петрова «Золоте теля». 6 - >Ненормированная лексика у мові авторів - >Ненормированная лексика у мові героїв роману. З...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 Вперед

Навігація