Реферати українською » Языковедение » Використання фразеологізмів у п'єсах Шекспіра


Реферат Використання фразеологізмів у п'єсах Шекспіра

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст


 1. Запровадження

 1. Глава I. Внесок В.Шекспіра до областіразеологии англійської

 2. Глава II. Трагедія “Гамлет” - багатющий джерелошекспиризмов


 1. Глава III. Гра слів, як особливість мови та стилю У. Шекспіра. Роль гри слів освіти фразеологізмів

 2. Глава IV. Зміни, що вносяться дошекспиризми в сучасному англійській Висновок

 3. Додаток. Список крилатих слів із трагедії “Гамлет”

 4. Список використаної літератури

Запровадження.


Питання освіті фразеологічних одиниць і про їхніх закріплення у мовної системі є дуже великий інтерес через ту причину, щофразеологизация – це складний, багатоаспектний процес. Дослідники вважають, що з вивченні фразеологічної системи мови необхідно враховувати синхронічний і діахронічний підходи: “Всебічний аналіз сучасного стануфразеологического складу мови нині неможливий не повідомляючи його фінансової історії, без послідовного вивчення його різноманітних історичних зрізів”1.

Твори літератури, своєю чергою, є безпосередніми відбивачами тієї чи іншої витка у розвитку історії мови, оскільки “у творчості великих письменників може знайти місце оцінка якості і властивостей літературної мови їх часу, ставлення до заходам збагаченню і поліпшення мови, погляди на завдання будівництва”2.

Мова творів найбільшого драматурга Вільяма Шекспіра дуже яскравий і показовий щодо поповнення

фонду анг. мови.В.Н.Ярцева пише: “Коли ми звертаємося до аналізу творів Шекспіра…, то поруч із індивідуальними прийомами, властивими його письменницької манері, виявляємо величезну кількість мовних форм і конструкцій, які отримали подальшому поширення різних стильових системах англійської”1. За кількістю ж фразеологізмів, збагатили даний мову, відповідно до А.В.Кунину2, твори Шекспіра займають друге місці після біблії: кількість їх понад сто.

Це дослідження присвячено вивченнюшекспиризмов, тобто крилатих слів чи фразеологізмів, запозичених із творів У. Шекспіра, з прикладу трагедії “Гамлет”, однієї з найбільших творінь найбільшого драматурга (англійський текст: TheFolgerLibrary GeneralReader’sShakespeare. TheTragedy ofHamlet,Prince ofDenmarkbyWilliamShakespeare. WashingtonSquare Press. New York. 1959. Російський текст: переклади М. Лозинського і Б. Пастернака у книзі Шекспір У. Гамлет. Обрані переклади: Збірник. М, 1958. На анг. і русич. з.).

До завдань дослідження входить:

 • вивчити і мову трагедії “Гамлет” і з'ясувати, наскільки продуктивно твір щодо поповнення мовного фонду англійської,

 • вказати кількістьшекспиризмов, котрі ввійшли у фразеологічну систему англійської мови з трагедії, ізафиксированность в словниках крилатих висловів,


 • розглянути зміни, що вносяться дошекспиризми в сучасному англійській.

Завданням є також розгляд гри слів, як особливості мови Шекспіра, яка є причиною трансформації деяких оборотів письменника, у фразеологічні одиниці.

Діяльність використані такі довідкові матеріали:

 1. E.CobhamBrewer.Dictionary ofPhrase andFable. London, 1907.

 2. >EricPartridge. ADictionary ofCliches. London, 1960.

 3. М.С.Ашукин. Авт.Ашукина. Крилаті слова. М, 1966, 1978.

 4. А.В. Кунін.Англо-русский фразеологічний словник. М, 1967. У книгах.

 5. Збірник цитат і висловів англійською. УпорядникЛ.С. Алексєєва. М, 1964.


Глава I


>Крилатими загальноприйнято1 вважати усталені звороти, які сягають певному літературному, культурно-історичному джерелу і завдяки насиченоюекспрессивно-образной забарвленні отримують стала вельми поширеною в розмовної мови, у мистецькій словесності і публіцистиці. Отже, якщо чи інші висловлювання, вислову, цитати мають можливістю яскраво, по-новому, незвичайно позначити будь-які поняття, якщо вони знаходять широке використання у промови носіїв мови, то результаті багаторазового вживання вони набувають необхідної усталеності нафразеологическом рівні, тобто перетворюються на фразеологізми.


Багато крилаті слова ведуть свій походження від індивідуальних авторських оборотів, є плодом творчості письменників. Так, зазначаєЕ.Е.Клековкина, багато влучні, образні обертів великого поета і драматурга Вільяма Шекспіра “отаборилися в благодатній грунті інтенсивно що розвивається англійського

мови тогочасна і з індивідуальних авторських оборотів стали громадським надбанням”1. Справді, епоха Шекспіра, словамиС.С.Беркнера, “має виключно важливе значення як період формування літературного англійської”2, котрій характерно було на той час надзвичайно інтенсивна розбудова і збагачення. Активним процесом в XVI – XVII століттях було утворення нових фразеологізмів. Значним є і неоціненний внесок великого драматурга до області фразеології англійської, оскільки багато “дотепні, соковиті обертів Вільяма Шекспіра… перейшли з мови творінь письменника, у мову нації”3. М.М. Морозов, дослідник творчості драматурга, пише: “Чудово те, що велике їх кількість утрималося щодо англійської літературному мові”4.

Дослідники пишуть, що важко сказати, коли почалася трансформація авторських оборотів Шекспіра в

фразеологічні одиниці, але важливим доказом цього процесу може бути вживання таких обертів за творах інших, серед яких Бен Джонсон, КрістоферМарло, З.Моеле.1


Глава II


Отже, було відзначено, що з іншими індивідуальними особливостями ще одне властивість мови Шекспіра виділяє його серед інших англійських письменників: вона обіймає друге місці після Біблії за кількістю образних висловів, які увійшли до англійська мова. Кількість їх понад сто.

У трагедії “Гамлет” налічується 61шекспиризм. Отже, іншішекспиризми викликають й інші твори драматурга, серед яких, можна дійти невтішного висновку, за кількістю крилатих висловів “Гамлет” займає місце. Мабуть, пояснюється це тим, що твір це є найбільш читаним із усіх творінь Шекспіра: цю трагедію з бажанням перекладали, неї частіше, ніж про інші шекспірівських драмах, висловлювалися письменники, критики і театральні діячі, її вулицю значно більше ставили і ставлять на сцені.

Слід зазначити, що у додатку видання “TheFolgerLibrary GeneralReader’sShakespeare. TheTragedy ofHamlet,Prince ofDenmarkbyWilliamShakespeare” є список “>FamousLines andPhrases” але неповний, причому в повному обсязі вказаних у ньомушекспиризми зафіксовані у словниках крилатих висловів. У тому числі:


 • Themorn, inrussetmantleclad (до. вид:р7,асt I,scene I, Line 181)

У переведенні Б. Пастернака: “От їм і ранок в рожевому плащі”1


 • >O thatthistootoosolidfleshwouldmelt (>р12,асt I,scene II, Line 135)

У переведенні Б. Пастернака: “Про якби цей важкий лантух м'ясної міг випаруватися”.


 • >O that arogue andpeasantslaveam I (>р58,асt II,scene II, Line 556)

У переведенні М. Лозинського: “Про, що з гидоту я, що з жалюгідний раб!”


 • >Sweets to thesweet! (>р130,асt V,scene I, Line 239)

У переведенні Б. Пастернака: “Прекрасне прекрасної”.


У водночас немає у списку таких відомих крилатих висловів, як:


 • >Borrowingdulls theedge ofhusbandry (р 20,асt I,scene III, Line 81) @ борги завдають шкоди господарству.


 • >Morehonored in thebreachthan theobservance (р 23,асt I,scene IV, Line 19) @ Частіше порушується, ніж дотримується.


 • >Ourwithersareunwrung (р 47,асt III,scene II, Line 255) @Хула нас потребу не зачіпає


 • Imast tobecruelonly tobekind (р 93,асt III,scene IV, line 199) @ Щоб добрим бути, повинен бути жорстоким.


 • >Whatis a man,if hischiefgood andmarket of histimebebut tosleep andfeed? Fbeast,nomore (>р102,асt IV,scene IV, line 35-36-37) @ Що людина, що він зайнятий лише сном і їжею? Тварина, максимум.


До цій роботі додається списокшекспиризмов, складений з урахуванням тексту твори, з допомогою словників крилатих висловів1 і англо-російськогофразеологического словника А.В.Кунина (див стор. 20 )

Ім'я Гамлета теж зафіксовано у словнику крилатих висловів2 і став загальним в людини, завжди в усьомусомневающемся, зануреного в роздуми, недієздатного діяти рішуче. Саме ж слово “>hamlet” сталося, як пишуть дослідники3, віддревнескандинавского слова “>Amlodi”. Воно означало людини, який був чи прикидався божевільним.

Гамлета в трагедії належить найбільше крилатих висловів (40 з 61). Йдеться принца яскрава, показова, часто двозначна, позаяк у ній проявляється тонка дотеп,каламбурность. Справді, Шекспір створив унікальний мовної портрет героя, бо ж недаремно про мову Гамлета написані десятки робіт і статей.

Створюючи мовні портрети всіх знає своїх героїв, Шекспір старанно працював над кожним їх словом: “Вибір слова у Шекспіра випадковий, його стоїть властиве Шекспіру вміння використовувати багатство національного мови передачі душевного гніву й кола уявлень персонажів”1.


Глава III


Гра словами, зазначив Гальперин1, набула свого найяскравіше використання у творчості У. Шекспіра.Каламбурность, яскрава образність, безліч форм словесної гри – важливі особливості мови та стилю драматурга, що й привертають увагу читача. Наступні приклади увійшли до мовної фонд англійської як крилаті висловлювання завдяки, найімовірніше, свідомому використанню автора за її створенні гри слів і каламбуру:

 • У створеннішекспиризма “>Itout-herodsHerod” використанасловообразовательная структура, із якої утворюютьсяокказионализми. Гальперин пише, що використання що така словотвірними моделей, які, на його думку, і пояснюють собі силу й промовистість мови тієї чи іншої автора, вирізняло письменників XVI століття і особливо, для Шекспіра2.


 • Використання інверсії.Крилатое вираз “>Frailty,thynameiswoman!” побудовано на порушенні звичайній лінійності. Якби прямий порядок збережено (“Woman,thynameisfrailty!”), то, мабуть, образ цей увагу собі не є затримував. “Проте, - як уС.М.Мезенин, - Шекспір, певне, відчував необхідність домовленість створювати цьому жахливому місці монологу больову точку, тому й “перевернений” пам'ятний образ”1.


 • Використання каламбуру.Каламбур, відповідно доО.С.Ахмановой, - це “лексична фігура, яка полягає у гумористичному (пародійному) використанні різних значень однієї й тієї ж слова чи двох подібно лунаючих слів”2. Так було в найпершої репліці Гамлета в трагедії обігрується співзвучна пара >kin/>king:

 • King.Butnow,mycousinHamlet, andmyson-Hamlet. (>aside). ALittlemorethan >kin, andlessthan >king!

У переведенні Б. Пастернака:

Король. Але як наш Гамлет, близький серцю син?

Гамлет. (убік) Анітрохи не син і не близький.


Отже, чітко видно, що мовні кошти й сюжет максимально пов'язані: читає твір в оригіналі відчуває іронію Гамлета у тому, що вони з королем справді більш як родичі (>дядя/племянник іотчим/пасинок), однак стосунки їх далеко ще не близькі, не близькі.

Шекспір надавав особливу роль каламбуру, грі слів: “очевидно, каламбур був її улюбленою стихією”1, пише М.М. Морозов. Період, у якому жив і творив драматург, теж зіграв важливу роль: “Мова шекспірівської епохи був, як не можна більш відкритим гри слів… Надзвичайно ускладнилася і збагатилася семантична структура мови. Свобода поширилася як вживання слова у різних значеннях, а й у правильне,окказиональное його вживання”2.


Глава IV


>Шекспиризми, запозичені з тексту “Гамлета”, закріплені в словниках, зазвичай, у початковому вигляді, але у сучасному англійській у яких вносяться ті чи інші зміни.Шекспиризми, відповідно до А.В.Кунину1 можуть: вживатися у скороченому вигляді, придбати лексичні варіанти чи додаткові значення, змінити стилістичну забарвлення.


 • >Крилатое виразLaynot thatflatteringunction toyoursoul” (“Не зваблюй себе надією”, “Не потішайся приємною думкою”) закріплено у Словнику А.В.Кунина2 як, “>ToLay aflatteringunction toone’ssoul”, тобто “втішати себе приємною думкою”.


 • Відшекспиризма “Thetimeis out ofjoint” зостався б тільки компонент “out ofjoint”, який значення “негаразд”. За цією моделлю у "англійському мові утворюються нові фразеологізми, як, наприклад, “>haveone’snose out ofjoint” - “потерпіти фіаско, поразка у боротьбі”.


 • Оборот “>Morehonored in thebreachthan theobservance” (“Частіше порушується, ніж дотримується”), навпаки, є взірцемшекспиризма з додаванням компонента – приводу “in”, який було внесено пізніше. У словниках закріплено цей вислів так: “>Morehonored in thebreachthan in theobservance”.

Цей оборот вжито Шекспіром у поєднанні щодо слова “>custom”. “У сучасному англійській, - зазначає А.В. Кунін, - сполучуваність цьогошекспиризма значно розширилася, і може ставитися до всього, що частіше порушується, ніж дотримується”1.


 • Оборот “>Somethingisrotten in the state ofDenmark” (“Не гаразд у Данському королівстві”) вживається тепер тільки стосовно Данії, а й до всього, що не порядку, в оцінці тій чи іншій ситуації. Оборот має значення “щось негаразд”.


 • Вислів “>Fortythousandbrothers” (Гамлет про Офелії: “Я любив її як сорок тисяч братів любити що неспроможні”) вживається, відповідно до словника М.С.Ашукина, Авт.Ашукиной2, у значенні “дуже, дуже”.


 • Як справедливо зазначає А.В. Кунін1, за моделлюшекспиризма “>Toout-herodHerod” (спочатку: “>Itout-herodsHerod”) багатозначно “>переиродить самого Ірода”, “перестаратися” утворюються у англійській поєднання на кшталт “toout-ZolaZola” - “перевершити Золя в натуралізмі”.


Здебільшого, шекспірівські висловлювання єафористическими, ставляться до універсальним висловлювань:

 • >Neither aborrowernor alenderbe.

У борг не біжи і в борг не давай.

 • >Brevityis thesoul ofwit.

Стислість – сестра таланту.

 • >Thereisnothingeithergood orbadbutthinkingmakes itso.

Немає нічого ні гарного, ні поганого, це міркування робить все таким.

 • >What apiece ofworkis a man!

Ну й майстерне створення – людина!

 • >Suit theaction to theword, theword to theaction.

>Подкрепляйте слово справою.

 • >There’s aspecialprovidence in thefall of asparrow.

І на загибелі горобця є особливого сенсу.


Висновок


Мова творів великого письменника завжди є відбивачем індивідуального стилю, і неповторного своєрідності його творчої манери. Про мовою й стилі Шекспіра, його багатющому словнику, що існує майже двадцять тисяч мовних одиниць івобравшим у собі вагу різновиду сучасного йому мови1, написано дуже багато досліджень. І дослідники, й прості читачі творів Шекспіра (в оригіналі!) уражаються тому, яка ретельна, кропітка праця пророблена драматургом щодо кожного слова, адже тому й затримують у собі особливу увагу дотепні, відточені влучні шекспірівські фрази. Письменник завжди оновлює енергію слова, але це можливо, словамиБ.А. Ларіна, “лише крізь аналіз словесного сенсу. Потрібна неабияка гострота і точність розуміння слів, повнота мовного досвіду, щоб, поставивши слово в фокус, примусивши читача побачити у ланцюзі слів одна ланка як найяскравіше, висловити саме те слово цю думку разом із тим відбити повну реальність.”2.

>Шекспировские фрази – це перлини думки. Його твори – одне з найважливіших літературних джерел фразеологізмів. Трагедія “Гамлет” є продуктивним художнім текстом, котрий суттєво збагатив мовної фонд англійської крилатими словами і висловлюваннями, яких налічується 61.

Як відзначалося, влучні судження і вислову Шекспіра згодом позичалися іншими авторами. Як Л.Є.Кондаурова, вкраплення висловлювань Шекспіра у твори інших письменників” свідчить про значення, яке його творчості у "вдосконаленні засобів і форм зображення свідомості людини та промови… Герої воліють висловлюватися витонченими фразами Шекспіра. Отже, розуміння видатної особистості триває”1.


>ПРИЛОЖЕНИЕ

Списокшекспиризмов із трагедії “Гамлет”


Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

1.Forthisreliefmuchthanks (“>Inallison tomilitaryrelief”1)

спасибі, що змінили

2.Prologue to theomencoming on

>предвестье злих подій

3. Alittlemorethankin andlessthankind (“>Hamletisironic andmutters thathe and hisunclearemorethankin (>twicerelated:uncle/nephew andstepfather/stepson)buttheyarenotkindredspirits”)2

нітрохи не син і не близький (у перекладі Б Пастернака)

4.O thatthistootoosolidfleshwouldmelt Про якби цей важкий лантух м'ясної міг випаруватися (у перекладі Б Пастернака)

5.Frailty,thynameiswoman

>Бренность, ім'я тобі: жінка
6.Inmymind’seye У очах моєї душі
7. Hewas a man Він чоловік був
8. Acountenancemore insorrowthan inanger Воскресіння Ісуса скоріше сум, ніж гнів (у перекладі М. Лозинського)
9.Live itanunderstandingbutnotongue Усьому давайте сенс, але з мову
10.Tueprimrosepath ofdalliance

Шлях насолод

11.Neither aborrowernor alenderbe. У борг не біжи і в борг не давай.
12.Borrowingdulls theedge ofhusbandry борги завдають шкоди господарству.