Реферати українською » Языковедение » Англійська, практична фонетика, квитки і питання


Реферат Англійська, практична фонетика, квитки і питання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

приблизний перелік екзаменаційних запитань
>ПКОЯз.АнГЛ. Практична фонетика

1) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>s]: >pipes,books,friends,spoons,watches

2) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>s]: >whales,students,leaves,cakes,faces

3) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>s]: >houses,noses,cups,desks, stars

4) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>z]: >bicycles,forks,hats,pictures,desks

5) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>z]: >students,hats,flies,shops,friends

6) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>z]: >pencils,plates,ships,books,answers

7) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [I>z]: >glasses,cats,dogs,boxes,drinks

8) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [I>z]: >pictures,telephones,noses,cups,faces

9) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [I>z]: >sandwiches, stars,babies,exercises,plates

10) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [I>z]: >pens,aeroplanes,watches,houses,cats

11) Зазначте різницю у артикуляції звуків [>s] і [>].

12) Зазначте різницю у артикуляції звуків [T] і [D].

13) Зазначте різницю у артикуляції звуків [>] і [e].

14) Зазначте різницю у артикуляції звуків [>] і [>t>].

15) Зазначте різницю у артикуляції звуків [>dZ] і [>t>].

16) Зазначте різницю у артикуляції звуків [Z] і [>].

17) Зазначте різницю у артикуляції звуків [j] і [>dZ].

18) Зазначте різницю у артикуляції звуків [@u] і [>O:].

19) Зазначте різницю у артикуляції звуків російського ] і англійського [u].

20) Зазначте різницю у артикуляції звуків російського ] і англійського [>t].

21) Зазначте різницю у артикуляції звуків російського [п] і англійського [>p].

22) Зазначте різницю у артикуляції звуків російського [до] і англійського [>k].

23) Зазначте різницю у артикуляції звуків російського ] і англійського [>].

24) Яким поєднанням літер передаються на листі звуки [T] і [D]? Наведіть приклади.

25) Які звуки може позначати літера «з»? Наведіть приклади.

26) Якими літерами може передаватися на листі звук [>z]? Наведіть приклади.

27) Яким поєднанням літер передається звук [>]? Наведіть приклади.

28) Які згодні сильніше скорочують звучання гласних? Наведіть приклади.

29) Які згодні у "англійському мові сильніше: глухі чи дзвінкі? Наведіть приклади.

30) Який із наступних звуків немає аналогів у російській
[>s, D, >z>k>f]?

31) Який із наступних звуків немає аналогів у російській
[v, >f, l, >, >p]?

32) Що розуміємо під „темним відтінком“ [l]? Наведіть приклади.

33) Що розуміємо під „світлим відтінком“ [l]? Наведіть приклади.

34) У якій позиції будь-коли зустрічається звук [h]? Наведіть приклади.

35) У якій позиції вимовляється звук [>r]? Наведіть приклади.

36) У випадку „>r“ з кінця слів не читається? Наведіть приклади.

37) Які англійські згодні лунають заспирацией? Наведіть приклади.

38) Назвіть дзвінкий парний звук звуку [P.S]. Наведіть приклади.

39) Назвіть глухий парний звук звуку [>]. Наведіть приклади.

40) Перелічіть непарні англійські згодні звуки. Наведіть приклади.

41) У якій позиціїаспирируются згодніp,t,k? Наведіть приклади.

42) Чим КиМу різниться артикуляція згодних [>d] і [>t]? Наведіть приклади.

43) Чим КиМу різниться артикуляція англійський згодних [>t] і [>d] від росіян [т] і [буд]?

44) Як називається становище звуку між двома голосними? Наведіть приклади.

45) Довгий варіант якого звуку є гласний [>]?Наведіть приклади.

46) Виберіть слова змонофтонгами: >cow,arm,hurt,eight,climb.

47) Перелічіть стислі англійськімонофтонги і дайте приклади.

48) Назвіть варіанти читаннябуквосочетания «>ere» і приведіть приклади.

49) Перелічіть англійськідифтонги з іншим елементом [I]. Наведіть приклади.

50) Перелічіть англійськідифтонги з іншим елементом [u].Наведіть приклади.

51) Виберіть слова зі звуком [P.S]: >shoe,chair,nationality,television,machine.

52) Виберіть слова зі звуком [P.S]: French,Scottish,station,jam,watch

53) Виберіть слова зі звуком [P.S]:push,pass, cherry,shop,skirt

54) Виберіть слова зі звуком [>tP.S]:school, cherry,machine,catch,teacher.

55) Виберіть слова зі звуком [>tP.S]:watch,chips,bridge,Spanish,each.

56) Виберіть слова зі звуком [>tP.S]:joke,church,cheap,thought,orange.

57) Виберіть слова зі звуком [Z]:jam,joke,television,bridge,usually.

58) Виберіть слова зі звуком [>dZ]:sausage,give,bigger,fridge,vegetables.

59) Виберіть слова зі звуком [>dZ]:usually,jelly, cheese,orange,German.

60) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>Tm]

61) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>TstI].

62) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>k{[email protected]@].

63) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>[email protected]].

64) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>vnI].

65) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>lI].

66) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>ht].

67) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>ful].

68) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['{>[email protected]].

69) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>ppl].

70) Напишіть транскрипцію слова: „>very“.

71) Напишіть транскрипцію слова: „>wet“.

72) Напишіть транскрипцію слова: „>bus“.

73) Напишіть транскрипцію слова: „dog“.

74) Напишіть транскрипцію слова: „>cat“.

75) Напишіть транскрипцію слова: „>worm“.

76) Напишіть транскрипцію слова: „>north“.

77) Напишіть транскрипцію слова: „>church“.

78) Напишіть транскрипцію слова: „>hard“.

79) Напишіть транскрипцію слова: „>teacher“.

80) Напишіть транскрипцію слова: „>Turkish“.

81) Напишіть транскрипцію слова: „>Thursday“.

82) Напишіть транскрипцію слова: „>Ireland“.

83) Напишіть транскрипцію слова: „>usually“.

84) Напишіть транскрипцію слова: „>breakfast“.

85) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Whichhorseisfifth?
B:Sunny. A: No, itisn’t.It’sfirst.

86) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >IsFredbetterthanBetty?

87) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >Whosehorseisthis?

88) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >Hello.Howareyou?

89) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >Are thebananas on thetable?

90) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Thatpencilis black.
B:Thosepencilsare all black.

91) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Who’sdriving alorry?  
B:Tomis.

92) Яка інтонаційна модель використовують у загальних питаннях? Наприклад:Isthis a dog?Разметьте пропозицію.

93) Яка інтонаційна модель використовують у спеціальних питаннях? Наприклад:WhereisMary?Разметьте пропозицію.

94) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >What adirtytoy!

95) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Whatcolourisyourpen?
B:Itisred.

96) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Itiscold,isn't it?
B:Yes, itis.

97) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A: Todayis Sunday,isn't it?
B: No, itisMonday.

98) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Hersonistall,isn'the?
B: Idon'tthinkso.

99) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Issheold?
B: No,sheisn't.

100) Виберіть слова, де звук [>r] не вимовляється: >short,rain,clever,shirt,hair.

101) Виберіть слова, де звук [>r] не вимовляється: >clever,never,car,here,hare.

102) Виберіть слова, де звук [>r] не вимовляється: >morning,corn,rat,rain,scarf.

103) Виберіть слова, де звук [>:] не вимовляється: dog,small,thought,drop,lost.

104) Виберіть слова, де звук [>:] не вимовляється: >order,saw,cross,no,only.

105) Виберіть слова зі звуком [eI]:pain,tell,kite,name,way.

106) Виберіть слова зі звуком [eI]:fly,rain, baby, money,play.

107) Виберіть слова зі звуком [>OI]:toy, how,noise,pole, dog.

108) Виберіть слова зі звуком [>OI]:doctor,sold,spoil,train,boy.

109) Виберіть слова зі звуком [aI]:say,night,fly,break,jam.

110) Напишіть транскрипцію слова:formal

111) Напишіть транскрипцію слова:formulate

112) Напишіть транскрипцію слова:forsake

113) Напишіть транскрипцію слова:format

114) Напишіть транскрипцію слова:church

115) Напишіть транскрипцію слова:census

116) Напишіть транскрипцію слова:centime

117) Напишіть транскрипцію слова:cement

118) Напишіть транскрипцію слова:quickness

119) Напишіть транскрипцію слова:celebrate

120) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:Whatissocialidentity?

121) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: Youhave tomake achoicebetween the two languages.

122) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: Iwant tohelpyou.

123) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:Whatis adialect?

124) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:VikramSethputhimself on theliterary mapwith ASuitable Boy,anepic ofpost-independenceIndia.

125) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:Itis a love storywithovertones oftragedy.

126) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>mnI]

127) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>mkI]

128) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>[email protected]]

129) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>[email protected](r)]

130) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>dI:n]

131) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>kn]

132) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>km]

133) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>k(r)]

134) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>kOm'[email protected](r)]

135) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>kl{]

136) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>dstI]

137) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>dutS]

138) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>dju:tifl]

139) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>dju:et]

140) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>dju:k]

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 1

141) Виберіть слова, де «>th» читається як [T]: >this,thumb,third,mouth,brother

142) Зазначте різницю у артикуляції звуків [>] і [>t>].

143) У>иберите слова з коротким гласним [I]: >thirteen,meat, heavy,little,faces

144) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>[email protected]].

145) Напишіть транскрипцію слова: „>horse“.

146) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Howmanycarsarethere? 
B:Thereare twocars.

147) Виберіть слово з тим самим гласним звуком, що у слові «>there»: >here,chair,near,hear,three.

148) Напишіть транскрипцію слова:camber

149) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: Theloversresumetheiraffairbut,as thesceneshifts toVenice, theshadowslengthen.

150) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>kn]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 2

1) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [I>z]: >pens,aeroplanes,watches,houses,cats

2) Зазначте різницю у артикуляції звуків [Z] і [>].

3) Виберіть слова з коротким гласним [I]: baby, money,sheep,tea,sandwich

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>dus].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>question“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >Whatareyoudoing onTuesday?

7) Виберіть слова зі звуком [>]: man,land,send,then,calm.

8) Напишіть транскрипцію слова:forsake

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: AdamMars-Jones in The Observerwasalsosceptical.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>ntI]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 3

1) Виберіть слова зі звуком [>f]: >knife,knives,telephone,front,have

2) Чим КиМу різниться артикуляція згодних [>d] і [>t]? Наведіть приклади.

3) Виберіть слова, закінчуються на преси:
>quiet,log, cheese,glass,chocolate

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>vedZ(I)[email protected]].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>clock“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:IsJane English or American? 
B:She’s English.

7) Виберіть слова зі звуком [aI]:wide,train,climb,bright,stick.

8) Напишіть транскрипцію слова:master

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:GeorgeStephanopoulosleft theWhite House inDecember 1996.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>[email protected]]

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 4

1) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>s]: >pipes,books,friends,spoons,watches

2) Перелічіть непарні англійські згодні звуки. Наведіть приклади.

3) Виберіть слова, закінчуються на глухий згоден:
>drive,white,climb,wine,mice.

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>flem].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>bus“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Are theplants in thegarden?
B:Yes,theyare.

7) Виберіть слова, де звук [a:] не вимовляється: >large,another,order,car,park.

8) Напишіть транскрипцію слова:filter

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:Therearealsogrammaticalvariationsbetweenspeakers.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>kl{]

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 5

1)Произносится чи звук [>r] з кінця цих слів? Дайте транскрипцію словосполучення:hereggs.

2) Зазначте різницю у артикуляції звуків російського ] і англійського [>t].

3) Розділіть слова на групи залежно від погоджується звуку.
а) слова зі звуком [>s]
б) слова зі звуком [>z]
>raise,price,pleasant,easy,loose,lose,expect,mice

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [">dZ{[email protected]'nz].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>very“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:HowoldisJames?
B: Heisonly two.

7) Виберіть слова зі звуком [@U]:old,sew, house,cow,boat.

8) Напишіть транскрипцію слова:church

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:Whatdowemeanbylinguisticidentity?

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>ri'dI:m]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 6

1) Виберіть слова зі «світлим» (м'яким) [l]:Bill,clever,table,twelve,slow.

2) Якими літерами може передаватися на листі звук [>z]? Наведіть приклади.

3) Виберіть слова, які з довгого гласного [>]: >eat,eight,eleven,evening,is

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>wenzdI].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>teacher“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >Are thebananas on thetable?

7) Виберіть слова, де звук [>] не вимовляється: his,bridge,bright,this,mean.

8) Напишіть транскрипцію слова:discredit

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:Whenshesuddenlyreappears, hiswhole worldisturnedupsidedown.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>bleim]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 7

1) Виберіть слова, де «>s» читається як [>z]: a house,dogs, cheese, abus,isn’t

2) У випадку „>r“ з кінця слів не читається? Наведіть приклади.

3) Виберіть слова,оканчивающиеся на нейтральний гласний [@]: >weather,quarter,floor,camera,tree

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>TstI].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>breakfast“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >They’recups.

7) Виберіть слова зі звуком [eI]:pain,tell,kite,name,way.

8) Напишіть транскрипцію слова:descreet

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:Whatis adialect?

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>dju:]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 8

1)Произносится чи звук [>r] з кінця цих слів? Дайте транскрипцію словосполучення:cornerof the room.

2) Що розуміємо під „світлим відтінком“ [l]? Наведіть приклади.

3) У якій позиції голосний звучить довше, ніж у сусідніх?

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>[email protected]].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>television“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:How’syourfather? 
B:He’sverywell,thanks.

7) Виберіть слова, де “>th” читається як [D]:south, that,this,mouth,both.

8) Напишіть транскрипцію слова:cement

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:Veryyoungchildrenarefinanciallydependent ontheirparents.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['{>[email protected]]

 

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 9

1) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [>s]: >whales,students,leaves,cakes,faces

2) Які згодні у "англійському мові сильніше: глухі чи дзвінкі? Наведіть приклади.

3) Виберіть слова, закінчуються на преси:
>sausage,lunch,Turkish,fridge,match.

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>SIp].

5) Напишіть транскрипцію слова: „English“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >It’s a house.

7) Виберіть слова, де “>th” читається як [>]: >this, the, that,those,mouth.

8) Напишіть транскрипцію слова:celebrate

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:Itis “>impossible topigeon-hole”PeterAckroyd’s newnovel,according toMichleRoberts in The Times.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>ri'd{ut]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 10

1) Виберіть слова, де закінчення множини читається як [I>z]: >glasses,cats,dogs,boxes,drinks

2) Чим КиМу різниться артикуляція англійський згодних [>t] і [>d] від росіян [т] і [буд]?

3) У>иберите слова з довгим гласним [>]: >window,eighteen,please,head,meat

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>[email protected]'[email protected]].

5) Напишіть транскрипцію слова: „family“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A:Haveyougotanyshoes?
B:Yes.We’vegot alot ofshoes.

7) Виберіть слова, де звук [>r] не вимовляється: >short,rain,clever,shirt,hair.

8) Напишіть транскрипцію слова:labour

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: Themanygracenoteswere “>unable togenerateanynarrativemomentum”.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>dju:tifl]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 11

1) Виберіть слова, де звук [>r] не вимовляється:learn,carpet,Mary,carry,drive.

2) Зазначте різницю у артикуляції звуків російського [п] і англійського [>p].

3) Виберіть слово з тим самим гласним звуком, що у слові «>warm»: card,church,short,worm,rose.

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>kr:'ki].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>usually“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >IsFredbetterthanBetty?

7) Виберіть слова, де “>th” читається як [>]: >south,there,brother,both.

8) Напишіть транскрипцію слова:cruise

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: Aflimsyplotsustains astring ofsatiricalsallies.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>k(r)]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 12

1) Виберіть слова, де звук [>r] не вимовляється:grass,water,street,morning,exercise.

2) У якій позиції вимовляється звук [>r]? Наведіть приклади.

3) Виберіть слова зі звуком [>dZ]:sausage,give,bigger,fridge,vegetables.

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>ht].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>church“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: >Whosehorseisthis?

7) Виберіть слово, яке промовляється із іншим гласним звуком, ніж інші: >school,cook,moon, room,blue.

8) Напишіть транскрипцію слова:cruel

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:AnEqual Musicwasgreetedwith amixture ofadulation andscepticism.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['{>libi]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


 

>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 13

1) Виберіть слова, де звук [h] не вимовляється:where,whose,elephant,school,hill.

2) Назвіть варіанти читаннябуквосочетания «>ere» і приведіть приклади.

3) Виберіть слова зі звуком [Z]:jam,joke,television,bridge,usually.

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>ppl].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>floor“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку діалогу:
A: Todayis Sunday,isn't it?
B: No, itisMonday.

7) Виберіть слова, де звук [e] не вимовляється: >get,ten,piece,another,no.

8) Напишіть транскрипцію слова: public

9) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції: Youhave tomake achoicebetween the two languages.

10) Напишіть слово, відповідне транскрипції: ['>[email protected](r)]

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

>ПКОЯз.АНГЛ.ПРАКТИЧЕСКАЯФОНЕТИКА

Квиток № 14

1)Произносится чи звук [>r] з кінця цих слів? Дайте транскрипцію словосполучення:water in theglass.

2) Зазначте різницю у артикуляції звуків [T] і [D].

3) Виберіть слова, закінчуються на глухий згоден:
>pass,please,cup,make,name.

4) Напишіть слово, відповідне транскрипції: [>jes].

5) Напишіть транскрипцію слова: „>north“.

6) Зробіть інтонаційну розмітку пропозиції:  >Whatareyoudoing?

7) Виберіть слова, де звук [>:] не вимовляється: >piece,kitten,meat,get,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація