Реферати українською » Языковедение » Екзаменаційні квитки по предмету Теорія та історія мовознавства за листопад 2000 - лютий 2001 рр..


Реферат Екзаменаційні квитки по предмету Теорія та історія мовознавства за листопад 2000 - лютий 2001 рр..

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 1


 1. Дайте визначення словоформи. Наведіть приклади.

 2. Охарактеризуйтеморфологическую класифікацію мовФ.Ф.Фортунатова.

 3. Дайте визначення одностороннім одиницям промови. Наведіть приклади.

 4. Перелічіть прийоми поповнення недоліківалфавита-основи. Наведіть приклади.

 5. Зазначте причини запозичення. Наведіть приклади.

 6. Зазначте співвідношення свідомості, мислення та мови.

 7. Поясніть, як інтонаційний малюнок промови впливає психологічне сприйняття людини.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 2


 1. Поясніть, що розуміється піддиахроническимязиковедением.

 2. Поясніть, якими причинами можна пояснити структурне подібність мов за відсутності подібності матеріального. Наведіть приклади.

 3. Дайте визначення парадигматичним відносинам у системі мови. Наведіть приклади.

 4. Дайте визначення транскрипції. Поясніть, що розуміється під фонетичної транскрипцією.

 5. Охарактеризуйте діяльність В.В. Виноградова як основоположника історії літературної мови.

 6. Дайте визначення мовною контексту. Наведіть приклади.

 7. Опишіть три напрями зарубіжної психолінгвістики.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


01572

Сучасний Гуманітарний Університет

>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ

>01572.000/00-2;х

Квиток № 3


 1. Поясніть розмежування понять "мова" і "мову".

 2. Дайте визначення пра-мови.

 3. Дайте визначення плану висловлювання й плану змісту.

 4. Покажіть різницю між транслітерацією і транскрипцією.

 5. Зазначте причини умови запозичення чужомовному лексики.

 6. Поясніть, у чому необхідність значеннєвий паузи у процесі спілкування.

 7. Опишіть проблему звукової мови як із аспектів вивчення психолінгвістики.


Джерела : 0090.01.04 0090.02.04 0090.03.04 0090.04.04 0090.05.04

0090.06.04


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


01572

Сучасний Гуманітарний Університет

>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ

>01572.000/00-2;х

Квиток № 4


 1. Поясніть, що розуміється під типологічною і генеалогічної класифікацією мов.

 2. Дайте визначення синтетичним мовам. Наведіть приклади.

 3. Дайте визначення поняття "власні імена". Наведіть приклади. Дайте визначення поняття "основний лексичний фонд". Наведіть приклади.

 4. Зазначте основні віхи в історичному розвитку листи.

 5. Зазначте завдання діахронічної соціолінгвістики.

 6. Поясніть феномен розуміння.

 7. Опишіть дві позиції наукових підходів до предмета психолінгвістики.


Джерела : 0090.01.04 0090.02.04 0090.03.04 0090.04.04 0090.05.04

0090.06.04


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 5


 1. Дайте визначення універсалії. Наведіть приклади абсолютних універсалій.

 2. Поясніть роль порівняльно-історичного методу в мовознавстві.

 3. Дайте визначення запозиченої лексики. Наведіть приклади. Поясніть, що розуміється під "словами вторинної мотивації". Наведіть приклади.

 4. Дайте визначення транскрипції. Поясніть, що розуміється під фонематичної транскрипцією.

 5. Зазначте можливі аспекти вивчення процесу запозичення та її результатів. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, де сутність основних семантичних категорій мови. Наведіть приклади.

 7. Поясніть, де суть концепціїВ.Вундта.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 6


 1. Назвіть основні групи мов індоєвропейській мовній системи. Поясніть, що дозволило їх об'єднати.

 2. Поясніть, що розуміється під мертвим мовою. Наведіть приклади мертвих мов.

 3. Перелічіть типи знаків. Наведіть приклади.

 4. Зазначте правила функціонування графемфонемографического листи. Наведіть приклади.

 5. Дайте визначення маркованого слова. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, де сутність мислення.

 7. Зазначте причини виникнення психолінгвістики як науки.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 7


 1. Дайте визначення "спілкування". Зазначте і дайте характеристику відомим вам типам спілкування.

 2. Поясніть роль романтизму становлення типологічною класифікації мов.

 3. Поясніть, що розуміється під системами, побудованими переважно на "іконах". Наведіть приклади таких систем.

 4. Поясніть, де морфологічний і символічний принципи орфографії. Наведіть приклади.

 5. Зазначте, у яких проявляється функція мови як громадського явища.

 6. Проаналізуйте проблему: язик, і мислення.

 7. Зазначте внесокЛ.С.Виготского у розвиток вітчизняної лінгвістики.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 8


 1. Поясніть, що розуміється в мовному акті під "текстом". Наведіть приклади.

 2. Дайте визначеннягаплосемии. Наведіть приклади.

 3. Зазначте, що розуміється під знаковими системами записи. Охарактеризуйте їх.

 4. Зазначте чинники, які зумовлювали розвиток листа наобщеисторическом плані, і навіть особливості його розвитку в окремих народів.

 5. Охарактеризуйте предмет дослідження діахронічної соціолінгвістики.

 6. Охарактеризуйте стиль як індивідуальне мовленнєвий своєрідність особистості.

 7. Зазначте взаємозв'язок між мовної здатністю, мовним процесом і мовним стандартом. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 9


 1. Охарактеризуйте взаємовідносини мови та мислення.

 2. Охарактеризуйтеморфологическую класифікацію мовФ.Н.Финка.

 3. Дайте визначення морфеми. Наведіть приклади.

 4. Поясніть, у чому полягають психологічні особливості письмової та усної промови.

 5. Охарактеризуйте діяльність казанської школи на чолі зИ.А.Бодуеном деКуртене.

 6. Поясніть, як співвідносяться істинні судження і естонську мови.

 7. Опишіть проблему спілкування, і розвитку особистості з позицій психолінгвістики. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 10


 1. Поясніть, що робитьдиалектография. Дайте її визначення.

 2. Охарактеризуйте діяльністьмладограмматиков.

 3. Дайте визначеннядейктическим словами. Зазначте область їх споживання. Наведіть приклади.

 4. Дайте визначенняфонографического листи. Дайте визначення логографічного принципу листи.

 5. Зазначте, у чому теоретичних проблем соціальної лінгвістики.

 6. Поясніть словаМ.Хайдеггера: "мову - будинок буття".

 7. Поясніть, що відбивають лексичні поняття і термінологічні поняття. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 11


 1. Перелічіть мови романської групи.

 2. Охарактеризуйте синтаксичну типологію мов, запропоновануИ.И.Мещаниновим.

 3. Поясніть, що розуміється під конвенціональними образами. Наведіть приклади.

 4. Поясніть сутність фонематичного і фонетичного принципів орфографії. Наведіть приклади.

 5. Дайте визначення літературної мови. Поясніть, що розуміється під поліфункціональністю літературної мови.

 6. Охарактеризуйте філософську категорію мови Л.Вітгенштейна.

 7. Поясніть, де психолінгвістична і комунікативна культура особистості.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 12


 1. Поясніть, що як вивчаєсоциолингвистика.

 2. Охарактеризуйте діяльністьФ.Шлегеля (1772-1829).

 3. Дайте визначення кодових систем. Визначте місце кодів серед інших знакових систем.

 4. Дайте визначення ієрогліфа. Поясніть, у яких перевагу ієрогліфічного листи.

 5. Зазначте роль теоретичних установок Ф. деСоссюра та їхніх представників французької соціологічною школи розвитку соціологічного напрями у мовознавстві.

 6. Зазначте співвідношення пропозиції з судження.

 7. Перелічіть основні похідні функції мови. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 13


 1. Поясніть, що як вивчає діалектологія.

 2. Поясніть, якими принципами керуються при синтаксичної типології мов.

 3. Дайте визначення поняття ">ономатопея". Наведіть приклади.

 4. Охарактеризуйте еволюцію матеріалів і стінобитні пристосування листи.

 5. Поясніть, що розуміється під ">миноризованними мовами". Поясніть причини. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, що розуміється під значенням і концептом імені. Наведіть приклади.

 7. Охарактеризуйте основні параметри голоси, що впливають психологічне сприйняття тексту. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 14


 1. Дайте визначення професійному арго. Наведіть приклади.

 2. Дайте визначення поняття "порівняльна фонетика".

 3. Дайте визначення знаменних слів. Наведіть приклади.

 4. Зазначте форми розвиткуначертательного листи.

 5. Поясніть, у чому (може полягати) мовної політики держави. Охарактеризуйте мовну політику кожної держави.

 6. Поясніть, що дозволяє вважати мову "органом, формує думку" (>В.Гумбольдт).

 7. Опишіть проблему культури мови, якпсихолингвистическую проблему.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 15


 1. Поясніть, що розуміється підсинхроническимязиковедением.

 2. Розкажіть перші дослідах генеалогічної класифікації мов.

 3. Зазначте найважливіші характеристики знакових систем. Наведіть приклади.

 4. Охарактеризуйте каліграфічні манери російського листи: статут,полуустав і зв'язок.

 5. Охарактеризуйте розвиток вітчизняної соціолінгвістики.

 6. Опишіть основні аспекти мовних явищ теоретичноЛ.В.Щерби.

 7. Опишіть взаємовідносини «свідомість – мову» з погляду психолінгвістики.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 16


 1. Поясніть, що розуміється під єдиним літературною мовою.

 2. Охарактеризуйтеморфологическую класифікацію мовЭ.Сепира.

 3. Поясніть, у чомумногоярусность мовної структури.

 4. Охарактеризуйте способи позначати голосні у різних системах. Наведіть приклади.

 5. Опишіть шлях іншомовного слова вязик-реципиент.

 6. Поясніть, де культура слова.

 7. Опишіть модель мовної особистості аспекті психолінгвістики.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 17


 1. Зазначте відомі вам стилі. Поясніть їх відмінність.

 2. Дайте визначенняинкорпорирующим мовам. Наведіть приклади.

 3. Перелічіть типи знакових систем. Наведіть приклади.

 4. Дайте визначення орфографії. Зазначте і охарактеризуйте п'ять орфографічних принципів.

 5. Охарактеризуйте діяльністьН.Я.Марра.

 6. Поясніть, як відбивається у мові процес розуміння.

 7. Опишіть чинники зміни у значенні мовних одиниць. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 18


 1. Дайте визначенняизоглосси. Наведіть приклади.

 2. Дайте визначеннясинтетосемии. Наведіть приклади.

 3. Дайте визначення знаку. Наведіть приклади знаків.

 4. Дайте визначення ідеограми. Наведіть приклади. Зазначте типи ідеограм.

 5. Опишіть алгоритм визначення ймовірного джерела запозичення. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, у яких виявляються особливості людського мислення.

 7. Поясніть, де концепціяЛ.В.Щерби у сфері психолінгвістики.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 19


 1. Наведіть приклад статичних універсалій.

 2. Дайте визначення поняття "фонетика".

 3. Охарактеризуйте загальні властивості систем записи. Наведіть приклади.

 4. Дайте визначенняфразеограмми. Наведіть приклади.

 5. Дайте визначення "внутрішньої" і "зовнішньої" лінгвістики. Зіставте предмет дослідження.

 6. Поясніть стилістичні відмінності мовних контекстів залежно від професії та ситуації.

 7. Опишіть особливості тексту якпсихолингвистической реальності.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 20


 1. Дайте визначення лексеми. Наведіть приклади.

 2. Опишіть область інтересів ареальної лінгвістики.

 3. Поясніть, де проблема значення слова. Дайте визначення значення слова.

 4. Дайте визначення орфографії. Зазначте шість принципів, що з визначенням літер абетки.

 5. Поясніть, що розуміється під внутрішніми зовнішніми елементами мови. Наведіть приклади.

 6. Охарактеризуйте співвідношення "язик, і мислення" у науковій інтерпретації Аристотеля.

 7. Опишіть ролі мови впсихолингвистическом і соціальному становленні особистості.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 21


 1. Поясніть, чим відрізняється загальне мовознавство від приватного.

 2. Поясніть необхідність класифікації мов. Зазначте існуючі класифікації.

 3. Дайте визначення метамови систем. Наведіть приклади.

 4. Дайте визначення
  а)фонографии
  б)идеографии
  Зазначте два головні типи графем. Дайте визначення. Наведіть приклади.

 5. Дайте визначення білінгвізму. Зазначте і поясніть можливі різновиду білінгвізму. Наведіть приклади.

 6. Охарактеризуйте основні концепції зарубіжної лінгвістичної думки у сфері мови та мислення.

 7. Зазначте рівні мовних одиниць.. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 22


 1. Дайте визначення "мовознавства".

 2. Дайте визначенняфлективним мовам. Наведіть приклади.

 3. Поясніть, що робить семіотика.

 4. Дайте класифікацію алфавітів. Зазначте їхнього розходження полягає. Наведіть приклади різних видів алфавітів.

 5. Поясніть, у чому принципи системності і історизму як методологічногорегулятива діахронічної соціолінгвістики. Наведіть приклади.

 6. Поясніть вислів "абстракція і є саме життя мислення" (Г.Маркузе).

 7. Поясніть сутність явища, який отримав назви критеріюшибболета. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 23


 1. Охарактеризуйте взаємовідносини мови та суспільства.

 2. Дайте визначенняаффлексирующим мовам. Наведіть приклади.

 3. Наведіть приклади природних систем знаків.

 4. Зазначте етапи розвиткуначертательного листи.

 5. Охарактеризуйте роль соціологічного напрями у мовознавстві (Ф. деСоссюр,А.Мейе,Э.Бенветист).

 6. Поясніть феномен нерозуміння.

 7. Зазначте три основних параметри тексту. Охарактеризуйте їх.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 24


 1. Дайте визначенняидиолекта. Наведіть приклади.

 2. Дайте визначення "мовної сім'ї". Наведіть приклади.

 3. Дайте визначення двостороннім одиницям промови. Наведіть приклади.

 4. Дайте визначення :
  а) графеми
  б) графа
  в)аллографемми

 5. Дайте визначення білінгвізму. Зазначте причини білінгвізму. Наведіть приклади.

 6. Поясніть, де культура мислення.

 7. Опишіть різницю між теорією і мовної діяльністю у сенсіА.А.Леонтьева іН.Хомского.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 25


 1. Дайте визначення штучним системам спілкування. Наведіть приклади.

 2. Опишіть типологічну класифікацію мов, запропоновануХ.Штейнталем (1821-1899).

 3. Дайте визначення службових слів. Наведіть приклади.

 4. Зазначте правила транслітерації російських власних назв написом. (Інститут мовознавства АН СРСР, 1951-1956 рр.)

 5. Охарактеризуйте діяльність московської школи на чолі зФ.Ф.Фортунатовим.

 6. Зазначте взаємозв'язок мислення та стилістичних варіантів промови.

 7. Зазначте внесокА.А.Леонтьева у розвиток вітчизняної лінгвістики.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 26


 1. Назвіть основні функції мови. Опишіть їх.

 2. Дайте визначення "соціалізації".

 3. Зазначте основні властивості природних знаків та його систем.

 4. Охарактеризуйте перспективи розвитку листи.

 5. Поясніть, у чомуфункционально-стилистические особливості чужомовному лексики.

 6. Поясніть, як співвідносяться удавані судження і естонську мови.

 7. Охарактеризуйте соціологічне направлення у психолінгвістику.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 27


 1. Перелічіть мови німецької групи.

 2. Охарактеризуйте внесокВ.фон Гумбольдта (1767-1835) в типологічну класифікацію мов.

 3. Дайте визначення природного знака. Наведіть приклади.

 4. Охарактеризуйте етапи розвиткуфонографии.

 5. Поясніть, що розуміється під соціальним тиском мовою, у чому вона полягає. Наведіть приклади.

 6. Зазначте співвідношення слова поняття.

 7. Поясніть, де функція поняття з погляду психолінгвістики. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 28


 1. Дайте визначення поняття "прикладне мовознавство".

 2. Дайте визначенняагглютинирующим мовам. Наведіть приклади.

 3. Дайте визначення ізоморфізму образу. Зазначте види ізоморфізму і приведіть приклади.

 4. Охарактеризуйте лист як додатковий, вторинний спосіб спілкування.

 5. Охарактеризуйте язик як громадське явище.

 6. Поясніть, як відбувається процес розуміння.

 7. Поясніть, де сутність раціоналістичного підходи до засвоєнню мови та розвитку мовної здібності, подана у роботахН.Хомского.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 29


 1. Охарактеризуйте мова, як найважливіше засіб людського спілкування.

 2. Поясніть, що розуміється під структурним запозиченням. Наведіть приклади.

 3. Дайте визначеннясинтагматическим відносинам у системі мови. Наведіть приклади.

 4. Дайте визначення поняття "етнографія". Зазначте предмет і силові методи вивчення цієї науки.

 5. Опишіть проблему мовного запозичення як проблему діахронічної соціолінгвістики.

 6. Поясніть, чому слова називають "знаряддям думки".

 7. Опишіть особливості психологічної концепціїЧ.Осгуда.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 30


 1. Поясніть, ніж зумовлюються стилістичні розбіжності у мові.

 2. Поясніть, де принцип лінгвістичної типології. Наведіть приклади.

 3. Дайте визначення поняття "термін". Поясніть, що розуміється під системою жестів. Наведіть приклади.

 4. Зазначте основні засади розшифровки древніх писемностей.

 5. Охарактеризуйте поняттєвий апарат діахронічної соціолінгвістики.

 6. Поясніть, у яких проявляється естетична цінність слова.

 7. Дайте визначення мовним комунікативним умінь. Наведіть приклади.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 31


 1. Дайте визначення листи.

 2. Дайте визначенняполисинтетическим мовам. Наведіть приклади.

 3. Дайте визначення образу. Наведіть приклади.

 4. Дайте визначення діакритичних знаків. Поясніть, якої мети вони служать. Наведіть приклади.

 5. Поясніть, що вивчає діахронічна лінгвістика.

 6. Поясніть визначення Р. Гадамера: "мову є всеосяжнапредвосхищающаяистолкованность особи".

 7. Опишіть структуру мовної здібності.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 32


 1. Поясніть, що робитьтипологическое мовознавство.

 2. Поясніть, що розуміється під "архетипом" (чи ">праформой").

 3. Охарактеризуйте слово як базисну одиницю мови.

 4. Охарактеризуйте співвідношення кількості літер і кількість фонем в досліджуваному вами другому мові.

 5. Поясніть, що розуміється під "прогресом у мові". Наведіть приклади.

 6. Поясніть, як розкривається естетична природа слова у мистецькому контексті (з прикладу будь-якого мистецького твору).

 7. Опишіть основні компоненти структури мовної здібності людини.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 33


 1. Поясніть, що робить стилістика.

 2. Дайте визначення аналітичним мовам. Наведіть приклади.

 3. Дайте визначення природної мови. Дайте визначення штучного мови. Наведіть приклади штучних мов.

 4. Дайте визначення транскрипції. Поясніть, що розуміється під практичної транскрипцією.

 5. Поясніть, що розуміється під мовами меншин. Зазначте перспективи розвитку.

 6. Зазначте взаємозв'язок мови та культури.

 7. Дайте визначення "мовної особистості". Охарактеризуйте її психологічне розвиток.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 34


 1. Дайте визначення психолінгвістики.

 2. Поясніть, що мають на увазі, коли говорять про "складових" мовами й ">фонемних". Наведіть приклади.

 3. Охарактеризуйте слово як знак у широкомусемиотическом контексті.

 4. Зазначте найдавніші системи листи.

 5. Дайте характеристику чинникам, які вплинули в розвитку мов у різні історичні епохи.

 6. >Изложите поглядА.А.Потебни слову як мистецтво".

 7. Охарактеризуйтепсихолингвистическую концепціюН.Хомского.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


>Экзаменационний квиток на уроках

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯЯЗЫКОЗНАНИЯ


Квиток № 35


 1. Дайте визначення діалекту. Зазначте види діалекту і що полягає їх відмінність.

 2. Опишіть типологічну класифікацію мов, запропоновануА.Шлейхером.

 3. Зазначте закономірності образних систем. Поясніть, що розуміється під образними системами. Наведіть приклади.

 4. Поясніть сутність етимологічного ітрадиционно-исторического принципів орфографії. Наведіть приклади.

 5. Охарактеризуйте внесок Ф. деСоссюра у розвиток мовознавства.

 6. Дайте визначення семантичним категоріям. Наведіть приклади.

 7. Дайте визначення психолінгвістики. Зазначте предмет та художні засоби дослідження.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


5


приблизний перелік екзаменаційних запитань
теорія і подальша історія мовознавства


 1. Дайте визначення "мовознавства".

 2. Поясніть, чим відрізняється загальне мовознавство від приватного.

 3. Поясніть, що

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Мова Культура Суспільство Еволющія поглядів
  >УДМУРТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра професійного іноземних мов №2>Чикнаверова
 • Реферат на тему: теорія кольору у Гумільова
  Зміст                     I.   Запровадження……………………………………….3-6            Більшість
 • Реферат на тему: урок-гра
  : >Treasure >Hunt   >План-конспект >підсумкового уроку із >англійської >мови у >5-му >класі по
 • Реферат на тему: Інтерв'ю
  Зміст Запровадження _____________________________________________ 3 стор. ПІДГОТОВКА
 • Реферат на тему: Синонімія і антонімія в поезії
  Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко

Навігація