Реферат урок-гра

:

>TreasureHunt

 

>План-конспект

>підсумкового уроку

ізанглійськоїмови

у5-мукласі

потемі: >Орієнтація навулиці

Тема: >Орієнтація навулиці.

>Підтема:Ситуація: “як пройти до..?”

>Цілі:

>Практична:систематизуватививченийматеріал,перевіритирівень знань

>Освітня:сформуватиуявленняучнів просучаснеанглійське місто.

>Розвиваюча:розвивати культуруспілкування вситуації “як пройти..?”

>Виховна:виховуватипочуттяповаги людям,ввічливості приспілкуванні.

Тип уроку:Підсумковий.

Вигляд уроку: Гра.

>Обладнання уроку: >Роздавальнийматеріал:картки,картки-схеми,аудіокасета.

План уроку.

1.Організаційний момент.

2.Мовленнева йфонетична зарядки.

3.Вправи науснемовлення потемі (>Task I, VI, VII).

4.Письмовівправи потемі. (>Task II, III).

5.Діалогічнемовлення потемі (>Task IV, V).

6.Висновки уроку йдомашнє заподіяння.

>Хід уроку.

 

1.Teacher:Goodmorningdearchildren. Iamveryglad toseeyou.Let’sbeginour Englishlesson.At thebeginninganswer thequestions.

TP1,P2… 1.Howareyou?

2.Wheredoyoulive?

3.Whereareyoufrom?

4.Whatstreetdoyoulive in?

2.Звучитьзапис пісня “>Doyouspeak English”.Учніповторюють постановкузапитання

>Whereareyoufrom?

T: Атеперневеличкафонетичнарозминка.Спочатку віуважнопрослуховуєте слова, котріпромовляє диктор, апотімповторюєтеці слова за диктором.

Слова: >shop,restaurant,tower,door,train, house,street,building,car,bus,bicycle,railwaystation,office,school,hotel,traffic.

3. T:Dearchildren, todaywe’llgo to thetreasure.Ourtaskis tofind thetreasure. Youcansee alargebox on thechair.Wehave todo alot ofexercisesforfinding thetreasure.Aftereachexercises theway to thetreasurewellbeshorter.Ifwe’lldo allexerciseswe’llfind thetreasure.

Нашпохід заскарбами якщо непростий, але йякщо візгадаєте все, що ми із вамививчили, миобов’язковознайдемо скарб.Післякожноївірнозробленоївправи,обгортка ізвеликої коробки якщозніматися. Колі мивиконаємо усі заподіяння, мипобачимо, щознаходиться наднівеликоїмагічної коробки.

Ну що ж,почали.

>Let’sstart.

>Task I.

>Make up thewords:Allwordsaredividedinto twoparts.Yourtaskis tofind the end of thewords.

>police >ket
>mar >libraru
>ho >dge
>bri >fe
>city >urant
>resta >station
>ca >nk
>ba >tel
>traffic light
>railway >way
>sub >park
>car >shop
>bus >road
>super >station
>hos >market
>book >ing
>toy >ner
>cross >pital
>cross >shop
>cor >station
>chur >ch
post >ment
>pave >ground
>play ad
>ro >office

>Task II.

>Fill in theproverbs.

Надошцізаписаніприслів’я, в яківідсутнімодальнідієслова.Завдання:вставитипотрібнемодальнедієслово.

>Can,could,may,must,should.

1.Neverput oftilltomorrowwhatyou …do today.

2. You …eatyourcake andhave it.

3. Younever knowwhatyou …dotillyoutry.

4.Between thecup and thelip amorsel …slip.

5.What …bedoneatanytimeisdoneatnotime.

6.One …be in twoplacesatonce.

7. You …take ahorse to thewaterbutyou …makehimdrink.

8. Iwouldif I …but I….

>Task III.

>Write thenames.Whereis the man?

>Учніотримують картки. Поінструкціїучніповиннінаписатиім’я шкірногочоловічка.

>Task IV.

>Situations.

>Декількауроків томуучнівивчалидіалоги потемі, іздопомогоюкарток смердотіповиннівідтворитицідіалоги. Накожнійкартці подано конкретнаситуація.

>Situation 1:Whereis the postoffice?

>Situation 2:Wherecan Ibuystamps?

>Situation 3: >Couldyoutellme theway to thetoyshop?

>Situation 4:Isthis therightway to thebookshop?

>Situation 5:How toget to themarket?

>Situation 6:What’s the bestway …?

>Situation 7:Canyoutellmewhereis thepolicestation?

>Situation 8:Howcan Iget to thesupermarketfromhere?

>Task V.

>Act thedrama: “>Whatshouldwedo?”

>Учніділяться нагрупи по тричоловіки йотримуютьтекстидіалогу.Завдання –розіграти один й тієї ждіалог.

>Task VI.

>Tofind theplace:

>Спочаткупотрібноповторитинаступнісловосполучення:

1.   to theleft (>right)

6.goalong

2.    on theleft (>right)

7.gostraightahead

3.   on thecorner

8.turnleft (>right)

4.   >at thecorner

9.take the 1>st (2>nd)turning

5.   >at the end of thestreet

 

>Учніділяться на дваваріанти А й У.Коженваріантотримує своюкартку-схему.Є дваваріанти роботи із такоюкарткою-схемою.

>Варіантперший:учніваріанту АзадаютьзапитанняWhereis the …?учнямваріанту У.Учніваріанту У,дивлячись зважується на власнукартку-схемудаютьінструкцію якзнайтипотрібнемісце. І як зачерзі.

>Варіантдругий: Учительзачитуєінструкції до шкірногомісця, аучнізнаходятьцемісце у собі насхемі.

>Task VII.

Matcheachnoticewith aplace.

>Учніотримуютькартки, в якіповиннікожномунаписузнайтивідповіднемісце упереліку.

>Teacher:Areyoutired? Ithinkyouareverytiredbecauseyouhavedone alit oftasks. Youshowed,yourgoodknowledge.Andnowlet’s lookatourtreasure.Wait aminute…Wehavefoundourtreasure.

>TREASURE –SOMEMAGIC

>RULESFORCHILDREN.

 

6.  >Teacher: Вісь йзакінчився наш урок, нашаподорож за скарбом. Насьогоднішньомууроці мипідвелипідсумки роботи потемі “>Asking theway.” Я бхотіла,щоб у потрібен момент візмогли бвикористатизнання,отримані під час уроків. А тих правила, котрі ми прочитали вскарбідопоможуть вам ужитті.

>Оцінки заданівправи відізнаєтесьсьогодні, а й записьмові – наслідуючомууроці.

>Good-bye.Thankyoufor thelesson.Seeyousoon.


Схожі реферати:

Навігація