Реферати українською » Языковедение » Способи вирівнювання когнітивного дисонансу в перекладі поетичних творів (на матеріалі сонетів Шекспіра)


Реферат Способи вирівнювання когнітивного дисонансу в перекладі поетичних творів (на матеріалі сонетів Шекспіра)

Страница 1 из 9 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Іркутський державний лінгвістичний університет


Кафедра перекладу,переводоведения

і міжкультурної комунікації


Способи вирівнювання когнітивного дисонансу

у перекладі поетичні твори

(на матеріалі сонетів Шекспіра)

 

Дипломна робота


Виконала:

студентка факультету

заочного навчання

відділення англійської ІвлєваО.Г.

Науковий керівник:

КуніцинаЕ.Ю.,

>Канд.филол.наук

До захисту припускаю:

________________

Дата____________

Декан факультету                                           

заочного навчанняТорунова Н.І.

                                                                                              >канд.пед.наук, доцент До захисту припускаю:                                                           

________________

Дата____________

>Зав.кафедрой перекладу Каплуненко А.М.

                                                                                               >д.ф.н., професор


Іркутськ

2003

>Оглавление

>Оглавление.............................................................................................. 2

Запровадження.................................................................................................... 4

Глава 1. Проблема когнітивного дисонансу під час перекладу персонального дискурсу............................................................... 6

>I.1.Дискурсивние принципи розуміння тексту.................................... 6

>I.1.1. Поняття дискурсу.......................................................................... 6

>I.1.2. Типологія дискурсу......................................................................... 7

>I.1.3. Аспекти теорії еквівалентності.Взаимоотношение понять еквівалентності і адекватності перекладу........................................... 7

>I.2.Когнитивний дисонанс як проблема перекладу.......................... 11

>I.2.1. Поняття когнітивного дисонансу.............................................. 11

>I.2.2. Причини когнітивного дисонансу.............................................. 12

>I.2.3. Роль когнітивного дисонансу в перекладацькій діяльності 12

1.2.4. Рівні когнітивного дисонансу у діяльності перекладача 13

1.3. Поетичний дискурс як різновид персонального дискурсу 17

>I.3.1. Особливості поетичного дискурсу........................................... 17

>I.3.2. Характеристика сонета як жанру........................................... 20

>I.3.3. Особливості сонетів Шекспіра.................................................. 21

>I.4 Способи зменшення когнітивного дисонансу під час перекладу поетичні твори............................................................................................ 25

Глава II.Когнитивний дисонанс та засоби її зменшення в перекладацькій практиці............................................................. 30

II. 1. Особливості перекладів116-го сонета Шекспіра....................... 30

>II.1.1.Коммуникативное намір й особливо мови та стилю Шекспіра в116-ом сонеті...................................................................................................... 30

>II.1.2. Способи досягнення функціональної еквівалентності в перекладах116-го сонета Шекспіра................................................................................... 32

>II.1.3. Трансформації зменшення когнітивного дисонансу...... 37

II. 2. Особливості перекладів 74-го сонета Шекспіра......................... 41

>II.2.1.Коммуникативное намір автора тексту оригіналу Особливості мови та стилю....................................................................................................... 41

>II.2.2. Способи досягнення функціональної еквівалентності........ 44

під час перекладу 74-го сонета (переклад Б. Кушнера).................................. 44

>II.2.3. Методи зменшення когнітивного дисонансу під час перекладу Б. Пастернака................................................................................................................. 49

>II.2.4. Кроки зменшення когнітивного дисонансу у перекладі С.Я. Маршака 51

II. 3. Особливості перекладів 73-го сонета Шекспіра......................... 55

>II.3.1.Коммуникативное намір й особливо мови та стилю Шекспіра в73-ем сонеті...................................................................................................... 55

>II.3.2. Методи зменшення когнітивного дисонансу у перекладі М. Гербеля 59

>II.3.3. Методи зменшення когнітивного дисонансу у перекладі З. Ільїна 63

>II.3.4. Методи зменшення когнітивного дисонансу у перекладіВ.Я. Брюсова 67

Висновки на чолі................................................................................ 73

Укладання........................................................................................... 74

Бібліографія...................................................................................... 77

Додатка:......................................................................................... 81

Запровадження

Теоретично перекладу проблемами перекладу поетичні твори займалося чимало лінгвісти, мовознавці, перекладачі, видатні письменники і поети. Теоретичні аспекти поетичного перекладу розглядалисяЛ.С.Бархударовим,С.Ф.Гончаренко,Ю.Н.Карауловим, А.В. Федоровим. Усі вони відзначають особливу специфіку поетичні твори, яка багато в чому утрудняє роботу перекладача. Десятки дискусій розгортаються у тому, зберігати чи форму твору чи передавати музику вірша й настрої героїв.

Ці питання ставлять і за перекладі сонетів Шекспіра. Понад двісті років єшекспирология. Упродовж цього терміну запропоновано безліч усяких тлумачень окремих слів, але Шекспір досі є «незрозумілим» зі Спілки письменників свого часу. Шекспір використовував мову свого часу з такою творчої силою, що й ранній німецький класицизм й молодий Гете було неможливо ще висловити те, що сказав Шекспір.

Актуальність даної роботи визначається неперебутнім характером цінності мови Шекспіра. Повним дзенькотом продовжують дзвеніти його. Маяковський написав кілька рядків про силу поезії, про віршах, перемагають час.

Але слово мчить, підтягнувши попруги,

>Звенят століття, і підповзають поїзда

>Лизать поезії мозолисті руки.

 Поезія Шекспіра робить людей краще організувати ічище.[23]

Наукова новизна у тому, що переклад поетичні твори розглядатиметься з позиції новітніх лінгвістичних теорій, з позиції дискурсу, ще, перекладацький процес розглядається з позиції когнітивного дисонансу.

Мета дослідження – вивчити способи вирівнювання когнітивного дисонансу у перекладі поетичні твори,

Об'єкт дослідження – поетичний переклад.

Предмет дослідження – сонети Шекспіра.

Завдання дослідження – 1) З сучасних теорій вивчити способи їх досягнення еквівалентності під час перекладу поезії.

2) Виявити якого рівня когнітивного дисонансу досягли перекладачі під час перекладу сонетів Шекспіра, які методи виявилися результативними.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури, критичний аналіз перекладів сонетів Шекспіра.

Теоретична значимість – теоретичний аналіз дозволяє нам систематизувати деякі аспекти цієї проблеми поетичного перекладу.

Практична цінність у тому, що дане дослідження можна використовувати студентами, що займаються проблемами поетичного перекладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Проблема когнітивного дисонансу під час перекладу персонального дискурсу

>I.1.Дискурсивние принципи розуміння тексту

>I.1.1. Поняття дискурсу

Переклад оперує будь-яким текстом, якого є предметом наукового аналізу. Невід'ємна частина перекладу тексту - це аналіз дискурсу.

Дискурс – пов'язаний текст разом ізекстра–лингвистическими, прагматичними,социокультурними, психологічними та інші чинниками; текст узятий в подієвому аспекті; мова, розглянута як цілеспрямоване соціальне дію, як компонент, що бере участь у взаємодії покупців, безліч механізмах свідомості. Дискурс – це мова, «занурена у життя». Дискурс включаєпаралингвистическое супровід промови (міміку, жести), виконують такі основні функції, які диктуються структурою дискурсу: ритмічну, референтну, котрі пов'язують слова з предметної цариною докладання мови, семантичну, емоційно – оцінну, функцію на співрозмовника, тобтоиллокутивнуюсилу.[28]

Текст розглядається з кількох сторін: синтаксичної, семантичної і прагматичної. Коли розглядають прагматичну бік, говорять про дискурсі. Для перекладача текст – інформація, яку потрібно донести її до іншогокоммуниканта. Отже, прагматика стає однією з найважливіших чинників, які треба враховувати.

>Г.Д.Воскобойник [11,с.9] зазначає, що є безліч підходів до дискурсу у сучасній лінгвістиці, але за всіх розбіжностях можна назвати три її боку.М.А.К.Хеллидей називає їх «полі» («тема»), «учасники» («>коммуниканти») і «спосіб висловлювання» («регістр»). Поле й учасники пріоритетні для перекладача – вони й зумовлюють прагматичну домінанту професійної діяльності, хоча спосіб висловлювання також має велике значення окремих типів тексту.

>I.1.2. Типологія дискурсу

       Розрізняють два типу дискурсу: інституціональний і персональний.Институциональний дискурс становлять тексти, максимально відчужені відЯ-интенции автора – науковими статтями, законодавчі акти. Персональний дискурс перегукується з вираженим Я-интенциям автора – поетичне твір, сповідь, розмова. Коли йдеться про переведення інституціонального дискурсу, говорять про «еквівалентності». Відповідно, «адекватність» воліють, маючи працювати з персональним дискурсом.

Інституційні та персональні дискурси утворюють складні змішані форми. Наприклад, особисте лист явно можна зарахувати до персонального дискурсу, але нинішнього листі може зустрітися якесь наукове опис – пристрій радіоприймача, приміром. Отже, ми можемо говорити про інституціональному дискурсі. Наскільки важко сказати кордони між окремими різновидами інституціонального та персонального дискурсів, настільки важко знайти систему використання термінів «еквівалентність», «адекватність». (>ВоскобойникГ.Д., 2002).

Отже, кордони між інституціональним і персональним дискурсом розмиті, отже, і кордони між еквівалентністю і адекватністю вельми несуттєва. Втім, подивимося, якої думки з цього приводу дотримуються різні школи перекладу.

>I.1.3. Аспекти теорії еквівалентності.Взаимоотношение понять еквівалентності і адекватності перекладу

Для загальної теорії перекладу базовими є поняття еквівалентності і адекватності - поняття, зорієнтованіструктуралистскую іпоструктуралистскую ідеологію мови. Ці ідеології припускають аналіз двох мов – мови джерела й мови перекладу – та його порівняння. (>ВоскобойникГ.Д., 2001).

У історії перекладу проблема еквівалентності розглядалася по-різному. НайдаЮ.Я. у своїй книжці «До науці переводити» [30,с.115] свідчить, що не можна розглядати принципи відповідностей під час перекладу, не визнаючи, що є масу різноманітних типів перекладу.Различая в видах перекладу можна пояснити трьома основними чинниками: 1) характер повідомлення; 2) намір автора; 3) тип аудиторії. Існує дві основних типи еквівалентності: формальна і динамічна. За дотримання формальної еквівалентності увагу концентрується на повідомленні. За такої перекладі необхідно переводити поезію поезією, пропозицію – пропозицією. З позицій такий формальної орієнтації необхідно прагне, щоб повідомлення мовою перекладу якнайближче відповідало різним елементам мови джерела. Це означає, що на культурному рівні мови перекладу постійно порівнюється зі повідомленням на культурному тлі мови оригіналу, із єдиною метою визначити критерій точності й діють правильності. За такої вигляді перекладу перекладач намагається буквально відтворити форму і змістом.

Переклад, мета якого створити не формальну, а динамічну еквівалентність, виходить з «принципі еквівалентного ефекту». За такої перекладі намагаються створити динамічну зв'язок між повідомленням і одержувачем мовою перекладу, що б той самий, як зв'язок, існуюча між повідомленням і одержувачем мовою оригіналу. Це природність способів висловлювання.

>В.С.Виноградов [9,с.18] вважає, що еквівалентність перекладу оригіналом завжди поняття відносне. Ступінь зближення Росії з оригіналом залежить від багатьох чинників – від майстерності перекладача, від особливостей зіставлення мов і культур культур, характеру перекладних текстів.

>Эквивалентность – збереження відносного рівності значеннєвий, семантичної, стилістичній і функціональної – комунікативної інформації.

Переклад, здійснюваний лише на рівні, необхідному і достатньому передачі незмінного плану змісту за дотримання нормПЯ, є перекладом еквівалентним. Цю ухвалу даєЛ.С.Бархударов [6,с.186].

Адекватну переклад забезпечує прагматичні завдання на максимально можливий рівні еквівалентності, не допускаючи порушення і узусуПЯ, дотримуючисьжанрово-стилистические вимоги, і відповідаючи конвенційної нормі перекладу [24,с.246].

Класичне визначення адекватного перекладу у тому, що адекватним вважається семантично і прагматично еквівалентний переклад.Т.о., адекватний переклад ширше еквівалентного.

У віршованому тексті особливі закони еквівалентності оригіналу. Переклад може лише нескінченно зближуватися з оригіналом. Не більш. Бо в художнього перекладу є свій творець, свій мовної матеріал і своє життя мовної середовищі, відрізнялася від середовища першотвору. (В.С. Виноградов, 2001).

Вважається, що найкращим поетичним перекладом той, котрий понад всього близький до оригіналу. У цьому під близькістю розуміється не текстуальне відповідність, а якась «художня адекватність». Що це таке?С.Ф. Гончаренко [14,с.81] передбачає, що сюди слід віднести стильові особливості ориґіналу і його власне віршовані характеристики (величину і риму). Поняття художньої адекватності має містити і адекватність співвідношень між оригіналом та поетичній традицією його мови та перекладом і традицією мови не вдома.

>Условию еквівалентності текстів підпорядкована кінцевою метою переведення гривень у концепції Дж.Кетфорда.Эквивалентом вважатимуться постійне рівнозначне відповідність, яке залежить від контексту. Дж.Кетфорд пропонує замість «перекладу» термін «передача», він заперечує поняття еквівалентності як можливості відтворення значення слова вихідного мови засобамипереводящего мови. Проте відсутність еквівалента, тобто постійного насилля і рівнозначного відповідності, зовсім на заважає адекватної передачі змісту висловлювання інакше, саме варіантним відповідністю.Вариантние відповідності встановлюються між словами у разі, як у мові перекладу є кілька слів передачі однієї й тієї ж значення вихідного слова. Не підлягає сумніву, що у англійській словоjustice перестав бути багатозначним. Проте за таки перекладі російською неминуче доводиться вибирати 1 із 3 варіантних відповідностей: справедливість, правосуддя, юстиція (>Я.И.Рецкер, 1974).

     Терміни «еквівалентність», «адекватність» розглядаються у наукових теоріях залежно від особливостей текстів, із якими перекладач має справу. «>Эквивалентность» явно апелює до кількісної, тоді як «адекватність» - до якісної оцінці спостерігача. «>Эквивалентность» оцінює переклад по пропозиції,логико-семантическому змісту, «адекватність» - поиллокутивной мети, по експресивній функції.Интенция еквівалентності – «відповідати структурі», а інтенція адекватності – «відповідати мети». За термінами «еквівалентність» і «адекватність» розкривається серйозна, фундаментальна проблема сучасногопереводоведения. Фактично, це – вічний пошукмежъязикового тотожності. У пошуках тотожності дослідники перекладу виходять або з інтенції «відповідати структурі», або «відповідати мети».

Якщо спираються на поняття еквівалентності, то сутність тексту висловлюють базової метафорою «текст – це система». «>Адекватность» зазвичай виводить на когнітивне простір, певне концептуальної метафорою «текст – живий організм». (>Г.Д.Воскобойник, 2002)

У цьому точці дослідження доцільно можливість перейти до дослідженню особливостей когнітивного дисонансу, щоб визначити кордону еквівалентності, адекватності з позиції цієї теорії. Також важливо визначити, який термін краще еквівалентність чи адекватність під час перекладу поетичного тексту.

>I.2.Когнитивний дисонанс як проблема перекладу

>I.2.1. Поняття когнітивного дисонансу

     Ця глава буде присвячено проблемам когнітивного дисонансу, розроблюванимГ.Д.Воскобойником. [10, 11].

Вчені відзначають, що у наші дні спостерігаються тенденції, колиречемислительние процедури виходять із умов лінгвістичного дослідження та користуються апаратами з психології та психолінгвістики. Виникає труднощі міждисциплінарних відносин; вона долається внаслідок когнітивної ідеології. Перекладач – практик розв'язує проблеми з погляду когнітивної лінгвістики.

Засновником теорії когнітивного дисонансу вважається американський психолог Л.Фестингер. Основою теорії когнітивного дисонансу є невідповідність у системі знань, що веде до появи психологічного дискомфорту. Це невідповідність і називається дисонанс. Наприклад, то вона може усвідомлювати шкода куріння, але продовжувати курити.Привичку курити людина узгодить відносини із своїми переконаннями: коли він кине курити, може додати у вазі. Та який завжди успішні у спробі раціоналізації своєї поведінки – тут і виникає протиріччя, але це веде до дисонансу. Оскільки прагнення зменшенню когнітивного дисонансу – це "базовий процес, властивий людині, дивно, що прояви цього процесу можуть спостерігатися широтою діапазону. (Л.Фестингер, 2000).

>I.2.2. Причини когнітивного дисонансу

Переклад вже з роду своєї діяльності перебуває у стані когнітивного дисонансу. Знання про розбіжності міжИЯ іПЯ – це тільки одна різновид когнітивного дисонансу. Існують інших форм, усунення чи пом'якшення якого є одним із головних завдань перекладацькій діяльності. (>ВоскобойникГ.Д. , 2001).

У цілому нині когнітивний дисонанс виникає у точці, у якій, перекладач повинен з'єднати значення і вираз, пропозицію іиллокуцию. Для інституціонального та персонального дискурсу взаємодія значення й висловлювання визначатимуться протилежними формулами. У інституціональному дискурсі значення, тобто структурно виражена компонента, є постійною величиною. Так, текст юридичного документа може готувати один експерт, група чи великий колектив, але не всі розбіжності у вираженні будуть наводиться до єдиної структурі значення. У персонального дискурсу завжди один автор, висловлювання якого – константа, визначальна значення. (>ВоскобойникГ.Д., 2002).

 >I.2.3. Роль когнітивного дисонансу в перекладацькій діяльності

>Когнитивний підхід до теорії перекладу вимагає якихось особливих ідеологічних підстав. Визнання важливості когнітивних елементів змушує інакше подивитись технологію перекладу і постать перекладача, цебто в саму процедуру переходу інформації від говорить до спостерігачеві.Когнитивние процеси під час перекладу ускладнюються, адже між що говорять і спостерігачем з'являється додатковий когнітивний елемент – перекладач. Він унікальна постаттю у спілкуванні. У стандартної інтерпретації його не можна розглядати ані як спостерігача, ані як говорить. Перекладач здійснює етап переходу джерела до переведення.

>Когнитивний дисонанс притаманний перекладацькій рефлексії самостійної чи яке б – всіх рівнях перекладацькій компетенції. На на початкових етапах перекладацькій діяльності когнітивний дисонанс усвідомлюється перекладачем як обмежений розуміння дискурсу, якому

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація